Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valtion velka, mrd €, % BKT:sta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valtion velka, mrd €, % BKT:sta"— Esityksen transkriptio:

1

2 Valtion velka, mrd €, % BKT:sta
Lähde Valtiovarainministeriö

3

4 Kauppatase heikentynyt
Hyödykerakenne Maarakenne Kilpailukyky Vaihtosuhde S&P:n varoitus Toteutuma mrd € alijäämäinen!

5 Huoltosuhde Lähde: Tilastokeskus, VM

6

7

8 Pirkanmaan kuntien väestöllinen huoltosuhde 2010 ja 2030 Lähde: VM

9 Pohjois-Karjalan kuntien väestöllinen huoltosuhde 2010 ja 2030 Lähde: VM

10 Etelä-Pohjanmaan kuntien väestöllinen huoltosuhde 2010 ja 2030 Lähde: VM

11 Keski-Suomen kuntien väestöllinen huoltosuhde 2010 ja 2030 Lähde: VM

12 Uudenmaan kuntien väestöllinen huoltosuhde 2010 ja 2030 Lähde: VM

13 Suomi-Ruotsi 0-6 Lähde: VM, Vsi Nummikoski
Suomen työikäinen väestö supistuu vv vajaat 4 % Työikäisen väestön määrä pienenee myös 2020-luvulla mutta aiempaa hitaammin Työhön osallistumisaste 75,2 %. 55-vuotta täyttäneissä työvoimaan osallistuminen n. 56 %. 65-60-vuotiaiden työvoimaan osallistuminen 10% Efektiivinen eläkeikä* 61,7 v (2009) *Average exit age from labour force, Eurostat Ruotsi Ruotsin työikäinen väestö kasvaa vv n. 5 % Kasvu loppuu vuosikymmenen lopulla mutta alkaa 2020-luvulla uudestaan Työhön osallistumisaste 81.9 %. 55-vuotta täyttäneissä työvoimaan osallistuminen n. 70 %. 65-60-vuotiaiden työvoimaan osallistuminen 17% Efektiivinen eläkeikä* 64,3 v. (2009)

14 Kuntien lainamäärä vuoteen 2010

15 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-2015, mrd
Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. € (käyvin hinnoin) Lähde: Vuodet Tilastokeskus Vuosien ennusteet Peruspalvelubudjetti

16 Kuntasektorin tulorahoitusjäämän ja korjatun tuloksen kertymä sekä lainakannan muutos vuodesta 1997, mrd. € 1) Vuosikate – poistonalaisten investointien omahankintamenot 2) Tulorahoitusjäämä + omaisuuden myyntivoitot/-tappiot Lähde: Kuntaliiton laskelma Tilastokeskuksen ja Peruspalvelubudjetin tietojen perusteella

17 Valtionosuuksien kasvupaine, vaikka kunnat sopeuttavat
15,5 15,5 mrd € mrd € 12,3 10,0 10,0 8,8 7,9 7,4 5,0 5,0 0,0 0,0 2010 2012 2016 2020 Ennakkotieto kuntarakenneselvityksen talousanalyysista, lähde VM

18 Kuntien näkymä 2012-2024 oletuksella, että kunnat sopeuttavat
40,0 40,0 vero% 30,0 30,0 Jos tasapainotetaan veroprosentilla 23,2 24,1 20,0 22,6 20,0 19,7 20,3 10,0 10,0 0,0 0,0 2010 2012 vuosi 2016 2020 2024 0,0 0,0 5,9 6,6 8,2 8,6 10,5 20,0 20,0 Velkatasapainotarkastelu 40,0 40,0 Sopeutus toimintakatteesta: 60,0 v % (n. 0,5 mrd.€) 60,0 v % (n. 0,5 mrd.€) 80,0 v % (n. 0,25 mrd.€) 80,0 v % (n. 0,25 mrd.€) mrd € Vanhusrakenteesta otetaan huomioon 20 % 100,0 100,0 nettovelka 120,0 120,0 Ennakkotieto kuntarakenneselvityksen talousanalyysista, lähde VM

19 Kuntien näkymä 2012-2024 olettaen, että kunnat sopeuttavat
40,0 40,0 vero% 30,0 30,0 Jos tasapainotetaan velalla... 20,0 20,0 19,7 19,8 19,8 19,8 19,8 10,0 10,0 0,0 0,0 2010 2012 vuosi 2016 2020 2024 0,0 0,0 5,9 7,1 15,9 20,0 20,0 29,8 40,0 40,0 Sopeutus toimintakatteesta: 54,0 60,0 v % (n. 0,5 mrd.€) 60,0 v % (n. 0,5 mrd.€) 80,0 v % (n. 0,25 mrd.€) 80,0 v % (n. 0,25 mrd.€) mrd € 100,0 Vanhusrakenteesta otetaan huomioon 20 % 100,0 nettovelka 120,0 120,0 Ennakkotieto kuntarakenneselvityksen talousanalyysista, lähde VM 19

20 Kuntauudistuksen aikataulu
Kunnallishallinnon rakenneryhmä luovutti selvityksensä helmikuun alussa Kuntien kuulemiskierros kirjallinen lausunto jokaiselta kunnalta Hallituksen esitys eduskunnalle kevät/syksy 2012 Rakennelaki korvaa PARAS-puitelain Päätökset kuntarakenteesta aikana kuntajakoselvitysten ja valtuustokäsittelyn jälkeen Kuntien tehtävät kartoitetaan

21 Erityiset kuntajakoselvitykset
Kuntauudistuksen aikataulusuunnitelma Lähde VM 2011 2012 2013 2014 Raken- nelaki- työ- ryhmä: Laki- esityksen laatiminen HE raken-nelaki HE:n edus- kunta- käsit- tely Asiantuntija- kuulemiset Hallitus: Kritee- rien vah- vista- minen Kunnallishallin- non rakenne- työryhmä: Kunnallishallinnon rakennelaki Alue- kierros ja kun- takuu- lemiset Uutta kuntarakennetta koskevat ratkaisut Selvitys ja ehdotus kuntajako- selvitys- alueiksi Kunta- jako- selvitys- alueiden vahvista- minen Erityiset kuntajakoselvitykset (4-12 kk) Valtionosuusuudistus Kuntalain kokonaisuudistus 21

22 Väestöntiheys Suomessa Lähde: Tilastokeskus, Kuntaliitto
Koko EU –alueen asukastiheys on n as/km2. Suomalaisista 80 % asuu 2 %:n alueella maamme pinta- alasta. Suomen asukastiheys on 17,6 as/km2. Uudenmaan maakunnan asukastiheys 222,6 as/km2 vastaa keskimäärin Saksan asukastiheyttä. Helsingin asukastiheys on 2730,3 as/km2

23 Väestönmuutos 2010-2030 maakunnittain, prosentteina, lähde VM

24 Ennuste eläköityvistä kuntatyöntekijöistä vuosina 2012-2024
lkm lkm 20 000 20 000 19 000 19 000 18 000 18 000 17 300 17 000 16 900 16 900 17 000 16 400 16 700 17 000 16 500 16 300 16 200 16 000 16 000 16 000 15 400 14 900 15 000 15 000 14 000 14 000 13 000 13 000 12 000 11 900 12 000 11 000 11 000 10 000 10 000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 vuosi Vakuutettuja vuonna 2008 yhteensä , lähde VM 24


Lataa ppt "Valtion velka, mrd €, % BKT:sta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google