Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työpaikkakiusaamisesta ja työsuojelun viranomaisvalvonnasta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työpaikkakiusaamisesta ja työsuojelun viranomaisvalvonnasta"— Esityksen transkriptio:

1 Työpaikkakiusaamisesta ja työsuojelun viranomaisvalvonnasta
Ylijohtaja Leo Suomaa

2 Alustuksen jäsennys Työpaikkakiusaamisesta ja työturvallisuuslaista
Rikoslain säännös Työsuojeluviranomaisten toiminnasta LSuo

3 Työpaikkakiusaaminen ja työturvallisuuslaki
28 § Häirintä Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi. 18.3 § Työntekijän yleiset velvollisuudet Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. LSuo

4 Häirintä tai muu epäasiallinen kohtelu
Laissa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua ei ole tarkemmin määritelty Työsuojeluvalvonnassa häirinnäksi katsotaan mm.: toistuva uhkailu, pelottelu ilkeät ja vihjailevat viestit väheksyvät ja pilkkaavat puheet maineen tai aseman kyseenalaistaminen työyhteisöstä eristäminen sukupuolinen häirintä perusteeton puuttuminen työntekoon, työtehtävien laadun ja määrän perusteeton muuttaminen, sovittujen työehtojen laiton muuttaminen, nöyryyttävien käskyjen antaminen tai epäasiallinen työnjohtovallan käyttö LSuo

5 Mikä ei työsuojelun kannalta ole häirintää?
Työsuojeluvalvonnassa häirintänä ei pidetä esimerkiksi työnantajan antamia asiallisia päätöksiä ja ohjeita työn ja työyhteisön ongelmien yhteistä käsittelyä (vaikka ne herättäisivätkin ahdistusta tai muita kielteisiä tunteita) asianmukaisesti annettua perusteltua huomautusta työnantajan antamia laissa määriteltyjä kurinpitotoimia perusteltua ohjaamista työkyvyn arviointiin satunnaista epäasiallista puhetta tai näkemyseroa (vaikka ne koettaisiinkin loukkaavina) yksittäisiä erimielisyyksiä, satunnaista sopimatonta kielenkäyttöä (vaikka ne aiheuttaisivatkin pahaa mieltä) LSuo

6 Rikoslain säännös Rikoslain 47 luvun 1 §
Rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta voidaan tuomita työnantaja tai tämän edustaja, joka rikkoo työturvallisuusmääräyksiä Tuomita voidaan myös siitä, että mahdollistaa työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen laiminlyömällä valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista ”Tekemättä jättäminenkin on teko.” LSuo

7 Työsuojeluviranomaiset ja työsuojelutarkastajat
Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on työsuojeluviranomainen Työsuojelun vastuualueita on yhteensä viisi Työsuojelun vastuualueen johtaja on virkamies, joka johtaa työsuojelun vastuualueen toimintaa Tarkastaja (jolla voi olla muukin virkanimike) on työsuojelun vastuualueen palveluksessa oleva virkamies joka tekee työpaikkatarkastuksia ja muita valvontatoimenpiteitä LSuo

8 Työsuojeluviranomaisten toiminnasta
Työsuojeluviranomaiset valvovat että työnantaja noudattaa häntä velvoittavaa lainsäädäntöä Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011 Työsuojelutarkastajat tekevät työpaikkatarkastuksia ja laativat tarkastuskertomuksia Muistutusmahdollisuus TsValvL 45 § Työsuojeluviranomaiset tekevät päätöksiä Muutoksenhaku valittamalla hallinto-oikeuteen TsValvL 44 § Työsuojeluviranomaiset tekevät ilmoituksia poliisille esitutkintaa varten TsValvL 50 § Työsuojeluviranomaista kuullaan esitutkinnan ja syyteharkinnan aikana ja sillä on läsnäolo- ja puheoikeus tuomioistuimen suullisessa käsittelyssä LSuo

9 Työsuojeluviranomainen ei käsittele asiaa, jos esimerkiksi
… kysymys on vääryyttä kokeneen tai kärsineen henkilön hoitamisesta … kysymys on asianajosta tai edunvalvonnasta … asianomainen henkilö ei anna suostumusta asian käsittelyyn … kysymys on tapauksesta, joka on tapahtunut kauan sitten ja olisi rikoksenakin vanhentunut Työsuojeluhallinnon virkamiehet antavat näistäkin asioista tarvittaessa asianmukaisen ohjeen tai neuvon. LSuo

10 Työsuojeluviranomainen käsittelee asian
…jos se lain mukaan kuuluu työsuojeluviranomaisen käsiteltäviin asioihin …noudattaen Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011 katso sisältää vain siinä käsitellyn asian työsuojeluvalvonnan kannalta olennaiset seikat eikä siinä selosteta kaikkea voimassa olevaa lainsäädäntöä Työsuojelutarkastajat ovat työsuojeluvalvonnan ammattilaisia koulutustaustastaan riippumatta Missään oppilaitoksessa ei ole työsuojeluvalvonnan opintosuuntaa LSuo

11 Tiivistelmä Minkään työn tekemisessä ei tarvita kiusaamista eikä häirintää eikä muutakaan epäasiallista kohtelua On nurinkurista edes kysyä, kuinka paljon saa kiusata syyllistymättä työturvallisuusrikokseen Kaikki kiusaaminen on paitsi typerää myös tarpeetonta sen lisäksi, että kiusaaminen tai sen salliminen voi olla myös rangaistavaa Jokainen työpaikka luo itse joka päivä oman työhyvinvointinsa Hyvää käytöstä ei voi eikä pidä ulkoistaa työsuojeluviranomaisten hoidettavaksi LSuo


Lataa ppt "Työpaikkakiusaamisesta ja työsuojelun viranomaisvalvonnasta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google