Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Meta-analyysit Jouko Miettunen, dosentti Psykiatrian klinikka Oulun yliopisto Oulu 30.5.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Meta-analyysit Jouko Miettunen, dosentti Psykiatrian klinikka Oulun yliopisto Oulu 30.5.2013."— Esityksen transkriptio:

1 Meta-analyysit Jouko Miettunen, dosentti Psykiatrian klinikka Oulun yliopisto jouko.miettunen@oulu.fi Oulu 30.5.2013

2 TAUSTA 2

3 3 Katsaukset ja meta-analyysit

4 4 Systemaattinen katsaus -Etukäteen selkeästi määritelty tutkimuskysymys, haetaan kaikki aiheeseen liittyvä kriteerit täyttävä tutkimus -Toistettavat metodit -Systemaattinen haku, jolla todennäköisesti löydettävissä kaikki kriteerit täyttävät tutkimukset -Arvioitava katsauksen luotettavuus, mahdolliset harhat -Systemaattinen tulosten esitys -Systemaattinen synteesi kriteerit täyttävien tutkimusten ominaisuuksista ja löydöksistä -Voidaan aloittaa systemaattisena katsauksena, päättää myöhemmin tehdäänkö meta-analyysi

5 5 Meta-analyysit n Alkuperäistutkimuksia ilmestyy jatkuvasti lisää (vuodessa noin 2 miljoonaa lääketieteen artikkelia)  mahdoton pysyä ajan tasalla, on tarve synteeseille n Meta-analyysissa yhdistetään aiempien tutkimuksien tulokset n Useimmiten käytetään kokeellisten tutkimusten (esim. lääke tai terapia) arviointiin

6 6 www.cochrane.org

7 TIEDONHAKU 7

8 8 Tutkimuskysymys? n Epäselvä yhteys tai vaikutus ? n Vaikutuksen suuruus epäselvä ? n Alkuperäisten tutkimusten voima ei riitä ? n Tutkimusten heterogeenisyys ja siihen vaikuttavat tekijät ? n Selkeä ja rajattu kysymys tai kysymyksiä

9 9 Tutkimuskysymys? PICO(TS) n Population (participants) n Intervention n Comparator (controls/placebo) n Outcome n Time (duration) n Study design (experimental / observational, N) n Inkluusio/eksluusio kriteerit u otoskoko, diagnostiikka, trial… u mieluummin laajasti kuin suppeasti u helpompi myöhemmin rajata

10 10 Systemaattinen haku n Useita tietokantoja n Julkaisemattomat tutkimukset n Manuaalinen haku n Hakusanojen valinta n Aikakriteerit? Kieli ? n Hakukriteerit, tietokannat ja haun päivämäärä ilmoitettava

11 11 Systemaattinen haku n Hakusanojen valinta u synonyymeja, mahdollisuus käyttää logistisía operaattoreita u esim. ((schizophrenia OR psychosis) AND (cognition OR brain)) NOT (trial OR intervention) … n Resurssien mukaan ? n Aikakriteerit? Kieli ? n Hakurajaus otsikko/abstrakti n Hakukriteerit, tietokannat ja haun päivämäärä ilmoitettava u haku kannattaa päivittää tarvittaessa

12 12 Artikkelien arviointi n Artikkelien arviointi u Otsikko u Abstrakti u Artikkeliteksti n Kaksi arvioijaa arvioi kaikki artikkelit u Inkluusioon liittyen u Tulosten poimintaan liittyen u Vaikeissa aiheissa arvioijien reliabiliteetti arvioitava u Resurssit ?

13 13 RAPORTOINTI

14 n Hyvä raportointi auttaa arvioimaan ko. tutkimusta u läpinäkyvyys, toistettavuus n Kliiniset kokeet laadukkaampia (tiukemmat säännöt) u Cochrane Risk of Bias –tool (Higgins & Altman, www.cochrane-handbook.org) n Miksi tehdään u Peruste ? u Onko aiemmin tehty ? u Erot aiempiin ? 14

15 15 PRISMA checklist Moher et al. 2009, Liberati et al. 2009

16 16 Moher et al. 2009, Liberati et al. 2009

17 17 Moher et al. 2009, Liberati et al. 2009

18 HARHAN LÄHTEET n Heikkoudet / limitations u Alkuperäiset jutut F Laatu u Tutkimusten yhdistäminen ja katsaus F Haku F Julkaisuharha (funnel plot) F Sensitiivisyysanalyysit ja alaryhmäanalyysit 18

19 19 Funnel Plot Corpet & Pierre Eur J Cancer 2005 (http://corpet.free.fr/MAaspirin.html)

20 20 Trim and Fill •Korjausmenetelmä julkaisuharhan tilanteessa

21 JOHTOPÄÄTÖKSET n Ei liian optimistinen n Kriittinen n Pohditaan kriteerien takia poisjätettyjen juttujen merkitystä 21

22 22 Heterogeenisyys n Alkuperäiset tutkimukset eroavat huomattavasti toisistaan (heterogeenisia), joten yhdistäminen ongelmallista, esim. u Eroja arviointimenetelmien käytössä u Aineistot eri tavoin valikoituneet u Tulokset vakioimattomia tai eri tavoin vakioituja F Tieto vakioinnista esitettävä esim. kirjallisuustaulukossa u Metaregressio, mediaani vaikutuksista, … u Alaryhmien tulokset

23 n Hankalasti avautuvat menetelmät n Meta-analyysin tekijöiden valinnat? u Inkluusio, eksluusio, risk/outcome n Tutkimukset eivät ilmoita kaikkia tietoja mitä haluttaisiin käyttää n Saatujen pienten riskiestimaattien epävarmuus ? 23

24 24 jouko.miettunen@oulu.fi


Lataa ppt "Meta-analyysit Jouko Miettunen, dosentti Psykiatrian klinikka Oulun yliopisto Oulu 30.5.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google