Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tuloksista rahoitukseen alustusluento osa 2. Tulokset •Tuloksissa tulee kertoa mitä löydettiin alkaen tutkittavien rekrytoinnista, tutkittavan populaation.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tuloksista rahoitukseen alustusluento osa 2. Tulokset •Tuloksissa tulee kertoa mitä löydettiin alkaen tutkittavien rekrytoinnista, tutkittavan populaation."— Esityksen transkriptio:

1 Tuloksista rahoitukseen alustusluento osa 2

2 Tulokset •Tuloksissa tulee kertoa mitä löydettiin alkaen tutkittavien rekrytoinnista, tutkittavan populaation kuvailu, päätulokset, avustavat analyysit. •Ei tulkintaa eikä kirjoittajien omia mielipiteitä

3 Tulokset: osallistujat •Raportoitava tutkittavien määrät tutkimuksen joka vaiheessa: mahdollisesti kelvollisten määrä, kelvollisuus tutkittu, vahvistettu kelvollisiksi, otettu mukaan tutkimukseen, täytti seuranta-ajan, analysoitiin

4 Tutkittavat •Joka kohdassa tulisi olla ilmoitettuna syyt miksi joku ei osallistunut (kato) • Vuokaaviolla on hyvä havainnollistaa (kts STROBE s 821)

5 Psykiatrisen epidemiologian haasteet - kato •kodittomat •sellaiset joihin ei saada yhteyttä •jäävätkö sairaammat tai terveemmät katoon? •esim. rikollisuuteen ja päihteiden käyttöön liittyvä epidemiologinen tutkimus on vaikeaa, koska nämä asiat ovat laittomia ja tutkittavat pelkäävät ”kiinni jäämistä”, •päihteiden käytön tunnustaminen voi olla hankalaa •psykiatrisiin häiriöihin liittyvä häpeä, stigman pelko

6 Kuvaileva data •Tutkittavan joukon ominaisuudet (demografiset, kliiniset, sosiaaliset) tulee olla kuvailtu. Altisteet ja mahdolliset sekoittavat tekijät tulee olla kuvailtu • Jokaisen muuttujan kohdalla tulee ilmoittaa tutkittavien määrä joilta tämä tieto puuttuu • Kohortti tutkimuksessa tulee ilmoittaa seuranta-aika (keskiarvo ja kokonaisaika)

7 Outcome data •Kohortti tutkimus—Tapahtumien lukumäärä tai sopiva yhteenveto tunnusluku • Tapaus-verrokkitutkimus—Tapahtumien lukumäärä joka kategoriassa tai sopiva yhteenveto tunnusluku •Poikkileikkaustutkimus—Tapahtumien lukumäärä tai sopiva yhteenveto tunnusluku

8 Päätulokset • Vakioimattomat ja sekoittavilla tekijöillä vakioidut tulokset 95% luottamusväleineen • Tulee olla selkeästi ilmoitettu millä tekijöillä on vakioitu ja miksi ne on valittu • Jos jatkuvia muuttujia on luokiteltu rajat tulee esittää •Suhteelliset riskit on hyvä ilmoittaa absoluuttisina riskeinä sopivaa ajanjaksoa kohti

9 Muut analyysit •Myös muut analyysit - esim alaryhmä analyysit, interaktiot ja sensitiivisyys analyysit - tulee olla esitetty

10 Diskussio - päätulosten kertaus •Päätulokset vedetään yhteen tutkimuksen tarkoituksen valossa

11 Tutkimuksen rajoitukset •Limitaatio-osassa tulee olla otettu huomioon mahdolliset harhat (bias), näiden syyt ja mahdolliset vaikutukset tuloksiin (suunta ja voimakkuus)

12 Käsitteitä – systemaattinen virhe eli harha (systematic error i.e. bias) •aiheuttaa tulosten systemaattisen poikkeaman yhteen suuntaan •voi: –johtaa todellisen yhteyden heikkenemiseen –tuoda esille olemattoman yhteyden –vääristää olemassa olevaa yhteyttä •tärkeä tietää ja tunnistaa tutkimuksessa! •vaikuttaa tutkimuksen ja sen tulosten laatuun •voi johtua: virheistä tutkimuksen asetelmassa, aineiston keruussa, aineiston analysoinnissa, tulosten tulkinnassa, eli missä vain vaiheessa tutkimusta •tutkimusaineiston koko ei vaikuta virheen määrään •hyvin useita erilaisia muotoja, esim.: –information bias –measurement bias –selection bias –publication bias

13 Tulkinta •Esitettynä varovainen tulkinta tuloksista ottaen huomioon tavoitteet, rajoitukset, analyysien monimuotoisuus, samankaltaisten muiden tutkimusten tulokset ja muu asiaan liittyvä todistusaineisto

14 Bradford Hillin - kriteerit 1. Yhteyden voimakkuus (strenght) –riskitekijän ja sairauden välillä pitää olla selvä ja voimakas assosiaatio 2. Ajallisuus (temporality) –riskitekijän esiintymisen täytyy edeltää sairautta 3. Biologinen mielekkyys (biological plausibility) –Syy-seurausuhteelle pitää olla uskottava biologinen selitys

15 Bradford Hillin - kriteerit 4. Yhtäpitävyys (consistency) –yhteyden tueksi pitää olla löydöksiä eri tutkimuksista, joissa on käytetty erilaisia tutkimusasetelmia ja aineistoja 5. Annos-vaste -suhde (dose-response, biological gradient) –mitä enemmän riskitekijää, sitä suurempi todennäköisyys sairastua 6. Riskitekijän spesifisyys (specificity) –tutkittava riskitekijä yksin aiheuttaa sairauden

16 Bradford Hillin - kriteerit 7. Sairaus voidaan ehkäistä tai lievittää poistamalla riskitekijä tai riskitekijää lisäämällä voidaan lisätä sairastapausten määrää (experiment) 8. Kuinka hyvin mahdollinen kausaalisuus sopii nykyisiin teorioihin ja tietoon (coherence) 9. Ei löydetä muita vakuuttavia selityksiä

17 Yleistettävyys •Arvio siitä miten hyvin tutkimuksen tuloksia voi yleistää (external validity)

18 Rahoitus •Tutkimuksen rahoittajat ja näiden tahojen rooli tutkimuksessa tulee olla esitettynä •Jos artikkeli perustuu johonkin muuhun alkuperäistyöhön myös sen rahoittajat tulee olla ilmoitettuna


Lataa ppt "Tuloksista rahoitukseen alustusluento osa 2. Tulokset •Tuloksissa tulee kertoa mitä löydettiin alkaen tutkittavien rekrytoinnista, tutkittavan populaation."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google