Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 PlugIT-seminaari 29.-30.3.2004 maanantai 29.3. –9.30-12 työpaja A: PlugIT-rajapintojen toteuttaminen ja hyödyntäminen (how to plug your IT) (auditorio)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 PlugIT-seminaari 29.-30.3.2004 maanantai 29.3. –9.30-12 työpaja A: PlugIT-rajapintojen toteuttaminen ja hyödyntäminen (how to plug your IT) (auditorio)"— Esityksen transkriptio:

1 1 PlugIT-seminaari 29.-30.3.2004 maanantai 29.3. –9.30-12 työpaja A: PlugIT-rajapintojen toteuttaminen ja hyödyntäminen (how to plug your IT) (auditorio) –9.30-12 työpaja B: Vaatimusmäärittelyn menetelmät (how to analyze your IT needs): Toimintalähtöisen vaatimusmäärittelymenetelmän soveltamiskokemuksia (luokka 1038) –13-16 työpaja C: Ohjelmistotarpeista tuotteiksi (kontekstina kotihoito) (luokka 1038) –13-16 työpaja D: Sovelluksen suunnittelu ja toteuttaminen (how to do your IT) (luokka 1039) –13-16 työpaja E: Rajapintamääritykset - rajapintamäärittelyjen yhteenveto, tilanne ja uudet versiot (auditorio) –19-21 saunailta, Cumulus, Puijonkatu 32 tiistai 30.3 –9.30-16 yleisesitykset, esittelyt, yhteenvedot (auditorio)

2 2 PlugIT-seminaari 29.-30.3.2004 A-työpaja Työpaja A, maanantai 29.3. 9.30-12: PlugIT-rajapintojen toteuttaminen ja hyödyntäminen (how to plug your IT) –Johdanto työpajaan – integrointimääritysten hyödyntäminen ja toteutukset –Avointen integrointimääritysten hyödyntäminen tuotteissa (Juha Mykkänen) –Määritysten tekniset toteutukset eri tekniikoilla ja alustoilla: Java- toteutukset (Marko Sormunen) –Määritysten tekniset toteutukset eri tekniikoilla ja alustoilla: Windows ja.NET (Heli Mäki, Juha Mykkänen) –Kumppanipuheenvuorot ja toteutukset (puheenvuoroja myös tiistaina 30.1.) Dynaaminen Integroitu Työpöytä (DIT) ja KYS (Mika Hyppönen, KYS) Mediconsultin näkökulma kehitteillä oleviin PlugIT-rajapintoihin (Tommi Rissanen, Mediconsult) Muut puheenvuorot ja keskustelu –Määrittelyjen mukaisuudesta varmistuminen, PlugIT-leima (Tanja Toroi)

3 Avointen integrointimääritysten hyödyntäminen Juha Mykkänen, PlugIT, Kuopion yliopisto, HIS-yksikkö PlugIT-puolivuotisseminaari, Kuopio, 29.3.2004

4 4 Sisältö Integrointiprosessi Avoimet integrointimäärittelyt Rajapintamäärityksen suhde tuoteeseen Määrityksen hyödyntämisen vaiheet ja toimenpiteet Esimerkkejä Tässä sovellusnäkökulma –ei käsitellä markkina- tietohallinto- organisatorisia- ym. kysymyksiä Taustamateriaali –Avointen integrointimääritysten hyödyntäminen -dokumentti Järjestelmäintegraatioprojektin vaiheet (Saranummi, Tolppanen 2003).

5 5 Yhteistoiminnallinen integrointi ja tuotokset [Mykkänen, Tikkanen, Rannanheimo, Eerola, Korpela. Specification Levels and Collaborative Definition for the Integration of Health Information Systems. Proceedings of Medical Informatics Europe 2003]. Kolmikanta- osaamisen hyödyntäminen Priorisointi, suunnittelu, taustoitus Avoimen ja uudelleen- käytettävän ratkaisun määrittely Käyttöönotto- edut

6 6 Integrointiratkaisun määrittely [Mykkänen, Porrasmaa, Rannanheimo, Korpela: A process for specifying integration for multi-tier applications in healthcare. Int J Med Inf 2003:70(2-3):173-182.] Vaatimukset + toiminnan kehittäminen Osallistuvien sovellusten ratkaisut Toimialan standardit ja viitemallit Tekniset standardit, työkalut Vaiheittainen tarkennus, mallit ja ohjeistus eri vaiheisiin

7 7 Ohjelmiston suhde integrointimääritykseen (karkeasti)

8 8 Rajapinnan toteutustilanteet Tuoteominaisuuksien suunnittelu, ”yleinen” –pyrkimys yleiskäyttöisyyteen, toistettavuuteen –standardit, ”pilkuntarkkuus”, sertifiointi –”meillä on tämän standardin mukaan tehty rajapinta, jos noudatatte samaa standardia integrointi on nopeaa” –konfiguroitavuus eri ympäristöihin, eri käyttötapoihin Tilauksesta tehtävä, ”kahdenvälinen” –aikataulupaineet, uudet tarpeet –tunnetaan paikalliset erityisvaatimukset –johtaa oikein tehtynä ”yleinen”-tilaan, tuoteominaisuudeksi tunnistetaan, mitkä ratkaisut ja vaatimukset ovat ”paikallisia”

9 9 Avoimen määrityksen hyödyntäminen 1 Sovelluksen vaatimukset ja määrityksessä kuvattu ratkaisu –kuvataan integrointitilanne tai integrointitarve sovelluksen (asiakkaan) kannalta –tarkastetaan mihin vaatimuksiin integrointimääritys vastaa –mikä määritysversio (tai mikä useista samalle alueelle saatavilla olevasta määrityksestä) vastaa tarpeita onko määrityksessä tasoja, joista vain joidenkin toteutus riittää? vaaditaanko ratkaisuun lisäpiirteitä, joihin ei ole mallia määrityksessä Sisällöllinen & tekniikkariippumaton tarkastelu –onko määrityksessä sovellusten roolit, missä roolissa sovellus on? –onko sovelluksessa valmiina samat toiminnot ja tiedot joita määrityksessä käsitellään tarvittavien lisäysten tai muutosten listaus –”missä kohdassa” sovelluksen työnkulkuja rajapintaa käytetään –mikä oman sovelluksen osa liitetään ratkaisuun –onko varauduttava siihen että ratkaisua ei käytetä jossain tilanteessa eri ympäristöt, virhetilanteisiin varautuminen

10 10 Avoimen määrityksen hyödyntäminen 2 Liittymätekniikan sovitus sovellukseen –onko sovelluksessa jo käytetty määrityksen liittymätekniikoita, voidaanko valita vaihtoehtoisia? –liittymätekniikoita tukevat välineet omaan kehitysympäristöön valmiina omassa ympäristössä tai kysely tutkijoilta, määritysten tuottajilta, ”vastapuolelta” avoimiin rajapintoihin valmiiksi tehtyjä kirjastoja ja adaptereita? oman adapterin tai uudelleenkäytettävän kirjaston rakentaminen? Toteutus ja testaus –määrityksessä toteutuskohtaiseksi jätetyt asiat –toteutusten yleiset vaatimukset –referenssitoteutukset, valmiit mallit ja välineet –toteutus määrityksen mukaisen valmiin kirjaston tai adapterin liittäminen sovellukseen liittymätekniikoita tukevilla välineillä toteutus sovellukseen ”matalan tason koodauksella” alusta loppuun –dokumentointi, toteutuksen kuvaus omasta toteutuksesta (mitä vastakappaleen pitää tehdä/tietää) –testaus ennen käyttöönottoa, testipalvelut, sertifiointi –kokemusten ja lisätarpeiden järjestelmällinen kerääminen myöhempiä integrointitarpeita ajatellen –palaute määritysten tekijöille

11 11 Avoimen määrityksen hyödyntäminen 3 Paikallinen sovitus –”paha”? kallista? – kyllä, jos toistuvaa ja työlästä –pyrkimys kohti toisiaan täydentäviä standardeja, ”integration profiles” –aina jotain paikallisesti sovitettavaa, voidaan varautua konfigurointimekanismeilla tuotteessa –”vastapuolelta varmistukset” toteutuksen kuvaus – toteutuskohtaisuuksien vastaavuus, (mitä meidän pitää tietää vastakappaleesta) onko vastapuolella sertifikaatit tai testausraportit standardin mukaisuudesta –tuoteominaisuuksien lisäksi? paikallisten vaatimusten huomiointi, ”standardin venytys”, erotetaan avoimesta ratkaisusta poikkeamat määrittelystä, joudutaan sopimaan kaikkien osapuolten kanssa Käyttöönotto, ylläpito –testaus lopullisessa käyttöympäristössä –käyttöönotto, ohjeistus, vastuutus, koulutus –uusien versioiden, toimivuus edellisen version ratkaisujen kanssa (regressiotestaus) –rajapintojen versiot, päivitysten ajoitukset, useiden versioiden tukeminen?

12 12 Kokemuksia monenvälisestä integroinnista 9 tiimiä, 14 integrointikohdetta, eri tyyppisiä tarpeita Integroinnin määrittely ja toteutus –Integrointialueen tuntemus välttämätöntä ratkaisun määrittelyssä –Kiireellisimmät integrointitarpeet mukaan ensimmäiseen iteraatioon (määrittelystä toteutukseen), uudet versiot –Määrittely ja toteutus järkevää erottaa omiksi “projekteikseen”, varsinkin avoimissa määrittelyissä (toteutushyödyt, kilpailuetujen suojelu) –Uusien ratkaisujen ja tekniikoiden vähittäinen sisäänajo, migraatio sovelluksille ja asiakkaille, referenssitoteutukset Standardit ja tuotekohtaiset seikat –Standardeilla, tekniikoilla ja välineillä vaikutuksia monille eri tasoille, mutta eri osapuolilla ei resursseja arvioida kaikkia vaikutuksia –Top-down: Toimialakohtaisten standardien tulisi perustua yleisiin avoimiin standardeihin –Bottom-up: Ratkaisujen sitominen/kerääminen olemassa olevista sovelluksista, yleistäminen avoimeksi (suunnittelukäytännöt, harmonisointi, standardointiprosessi) –Ratkaisujen arviointi ja sertifiointi tarpeen, ulkoinen taho –Joustavuus (heterogeenisyys) avoimilla tekniikoilla ja tiedon erottamisella toiminnallisuudesta Monenväliset integrointiprojektit –Osallistujilla “eri aloilta” erilaiset taidot, erilainen kieli –Johdon sitoutuminen – vaatimukset, resurssit, aikataulu –Neutraali moderaattori määrittelyssä, “konsultti” toteutuksessa –Toteutus/tilaajakohtaiset seikat (jakelu, ylläpito, omistajuus) erilleen avoimista määrityksistä [Mykkänen, Porrasmaa, Korpela, Häkkinen, Toivanen, Tuomainen, Häyrinen, Rannanheimo. Integration Models in Health Information Systems: Experiences from the PlugIT project. Medinfo 2004, forthcoming].

13 13 Lopuksi How to Plug IT – integrointisalkku, nykytila –integrointiratkaisun määrittely –avoimen, yhteistoiminnallisen integroinnin organisointi –integrointivaatimukset –tekniikkariippumattomat liittymät (ratkaisun sisältö) –tekniset liittymät –toteutuksen kuvaus –standardien arviointi ja valinta, standardilista –avoimen määrityksen soveltaminen tuotteissa –määritysten mukaisuudesta varmistuminen –+ esimerkit, mallitoteutukset, kokemukset, väline- ja tekniikkaselvitys.. Seuraavaksi –A-työpajassa (aamupäivä) kokemuksia ja malleja käytännön toteutuksista + määritysten mukaisuus –E-työpajassa (iltapäivä) uusia versioita määrityksistä, jatkotyön suunnitelmat jne.


Lataa ppt "1 PlugIT-seminaari 29.-30.3.2004 maanantai 29.3. –9.30-12 työpaja A: PlugIT-rajapintojen toteuttaminen ja hyödyntäminen (how to plug your IT) (auditorio)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google