Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PlugIT-seminaari, 27.10.2003 Työpaja 2 iltapäivä tulokset 13-14.30 Kansallinen Koodistopalvelin Koodistorajapinnat PlugIT-projektissa 14.45 – 16 Kansallisten.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PlugIT-seminaari, 27.10.2003 Työpaja 2 iltapäivä tulokset 13-14.30 Kansallinen Koodistopalvelin Koodistorajapinnat PlugIT-projektissa 14.45 – 16 Kansallisten."— Esityksen transkriptio:

1 PlugIT-seminaari, 27.10.2003 Työpaja 2 iltapäivä tulokset 13-14.30 Kansallinen Koodistopalvelin Koodistorajapinnat PlugIT-projektissa 14.45 – 16 Kansallisten hankkeiden yhteistyö

2 Ohjelma iltapäivä Koodistorajapinnat ja kansallisten hankkeiden yhteistyö klo 13:00 – 16:00 13.00 - 13.10 Johdanto 13.10 - 13.30 Kansallisen koodistopalvelimen esittely, Jari Lehtonen, Stakes 13.30 - 14.00 Yhteiset koodistot sovellusten käyttöön: koodistorajapinnat, Juha Mykkänen, Kuopion yliopisto 14.00 - 14.30 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu 14.45 - 15.45 Kansallisten hankkeiden yhteistyö, Puheenvuorot: Kauko Hartikainen, Antero Ensio, Mikko Korpela Keskustelu: HL7, Kansallinen hanke, PlugIT - synergiat, yhteinen toiminta Sovellusrajapintojen määrittelyt PlugITin jälkeen Yhteistyö tekniikkatasolla 15.45 - 16.00 Yhteenveto, jatkotoimenpiteet

3 Koodisto-osuus 13.00-14.30 Kansallinen koodistopalvelin (Stakes) –esittely (Jari Lehtonen) –projekti käynnistetty 24.1., toimitusprojekti käynnistetty 5.9. (Datawell) –koodistopalvelimen ydintoiminnot luokitusten ylläpito, säilytys, jakelu –XML-määrittelyt valmiina, A ja B-vaiheessa valitut koodistot –OID ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikkakoodisto –koodistojen (kaikki/muuttuneet tiedot, kaikki tai vain otsikkotiedot) siirto valtakunnalliselta palvelimelta esim. alueellisille hyödyntäjille –Codeserver-esittely ja demo, järjestelmän käyttöönotto 15.12 koodistojen + organisaatioiden web-selailu, haut, luokitusten lataus, koodistojen hajautettu jakelu, ylläpito –tekniikka ja esimerkkejä –kansallisten koodistojen käyttöönotto (erillis)sovellusten ja käyttäjien kannalta – PlugIT –rajapintojen käyttäminen?

4 PlugIT-koodistomäärittely (ydinrajapinnat) (Koodisto-rajapinnat, Integrointivaatimukset ja tekniikkariippumattomat liittymämäärittelyt, luonnos versio 0.6) määrittelee joukon API-rajapintoja, jotka koodistotarjoaja (ydinsovellus, alueellinen palvelu) tarjoaa koodistohyödyntäjälle (erillissovellus, portaali, web- tai työasemasovellus) hyödyntää Koodistopalvelin-tietosisältömäärityksiä, hyödyntää TQS (Terminology Query Services) –standardia, taustaselvityksiä, PlugITin hyväksyttyjä integrointitarpeita + kerättyjä vaatimuksia rajapinnat määritelty tekniikkariippumattomalla tasolla –toteutettavissa esim. web-palveluina, http + XML-tekniikalla, dll- tai Java- kirjastoina… –tehdyt perusratkaisut: synkroninen pyyntö/vastaus, jaetut palvelut (ei kopioida kokonaisia koodistoja hyödyntäjälle) (ydinpalvelu) kansallisten koodistojen replikointi tai

5 Nykyiset rajapintamäärittelyt eri koodistojen hyödyntäminen samoilla rajapinnoilla, toteutettavuus eri tuotteisiin ja ympäristöihin palvelupohjainen integrointi, yhteisten palveluiden jakaminen (ei tietokantaintegraatiota, ei kokonaisten koodistojen kopiointia) synkroninen pyyntö/vastaus, välitön vuorovaikutus sovellusten välillä useita tasoja, joista voidaan tuotteessa toteuttaa (tai vaatia) kaikki tai vain jotkut: –perustaso (minimi)– koodit ja selitteet, perushaut ja listaukset, tuettujen koodistojen ja palveluiden selville saanti, koodistoversiot –monikieliset koodistot –vapaa tietosisältö – minkä tahansa koodiston sisältöelementtien hyödyntäminen –edistyneet haut – haku koko sisällöstä, avainsanat –luokitushierarkian käsittely –tasoja voi vielä poistaa/yhdistellä, uusissa versioissa tarvittaessa lisätasoja (esim.koodistojen väliset suhteet palvelulla, kontekstin mukainen esitysmuoto, uudet vaatimukset..)

6 Operaatioluettelo Perustaso –codeservice: get_supported_codesets –codeservice: get_supported_services –codeset: get_concepts_by_text –codeset: match_concepts_by_string –codeset: list_concepts –codeset: is_valid_concept –code: get_preferred_text Monikieliset –codeset: list_languages –code: get_lang_text –get_concepts_by_text_lang –match_concepts_by_string_lang –list_concepts_lang Vapaa tietosisältö –codeset: list_concepts_and_values –code: get_values –code: get_value –codeset: get_elements Edistyneet haut –codeset: match_concepts_by_substring –codeset: match_concepts_by_keywords Hierarkkisten koodistojen käsittely –get_concepts_by_text_hier –match_concepts_by_string_hier –match_concepts_by_substring_hier –match_concepts_by_keywords_hier –list_concepts_hier –list_concepts_and_values_hier –codeset: hier_depth –code: hier_parent Vapaaehtoiset operaatiot –codeservice: get_info –codeset: get_codeset_info

7 Nykytilanne Kehitystarpeista.. ja standardeista johdettu vaatimukset.. ja tekniikka- riippumattomat rajapintamäärittelyt

8 Seuraavaksi: Erillis-, ydin- ja aluejärjestelmien vaatimukset Määritysversio 0.7 tarkennus / korjaukset kommenttien (5.11) perusteella, hyväksyminen / Johtoryhmä (11.11) Toteutus Valituilla tekniikoilla määritysten tarkennus / seuraava jakso

9 Koodistorajapinnat - keskustelu Keskustelua mm. kansallisesta koodistopalvelimesta, organisaatio-OID-koodeista ja ylläpitovastuista, paikallisista tarpeista, Määritykset –yksinkertaiset määritykset minimitasoksi olemassa olevien sovellusten helppoa liittämistä varten (perustaso vielä yksinkertaisempi) –ratkaisun sovittava sekä valtakunnallisten koodistojen käytön ”levittämiseen” että paikallisten koodistojen saantiin –versioinnin & koodin tilatiedon (merkitty pois käytöstä) huomioon ottaminen –osapuolten kommentointi (seminaarin jälkeinen versio), etenemässä hyväksyttäväksi, tarkennetaan valituilla integrointitekniikoilla tekniseksi määrittelyksi, jonka pohjalta liittymät sovelluksiin –kansallinen koodistopalvelin, osapuolten tuotteet – määritysten harmonisointi ja jatkokäyttö –koodistopalvelut ydinjärjestelmistä / alueellisina palveluina? valmiita malleja: kansallisten koodistojen saanti standarditavalla (kans. palvelin) paikallisten ja/tai kansallisten koodistojen tarjoaminen sovelluksille standardirajapinnoilla (PlugIT) väliin kaivataan toteutuskomponentit

10 Kansallisten hankkeiden yhteistyö-osuus 14.45-15.45 –Kauko Hartikainen: Kansallisen terveysprojektin Sähköiset potilasasiakirjat- osahankkeet –Antero Ensio: Sovellusten liitännät CDA ja XML (tietoturva, potilashallinto, koodistopalvelin, säilytys) + työpöytäintegraatio –Mikko Korpela Keskustelu –hankkeiden roolit: sanomat ja alusta HL7, tietosisällöt Kansallinen terveysprojekti, ohjelmistoryppään integrointi ja käytettävyys + kv. standardi- ja tutkimusluotaus PlugIT –konkreettinen yhteistyö – PlugIT-rajapinnat – Kansallinen koodistopalvelin –PlugIT-osallistuminen kans. hankkeen koordinaatioryhmään –tarvittaisiin pilotointiympäristö (potilashallinnon simulaattori, potilaskertomukset, rajapinnat, tietoturva) –esimerkkitoteutukset hyvä tapa osoittaa toimivuus ja antaa kokeilualusta –kv. standardit muuttavat tuotavien (ja vietävien!) järjestelmien sisältöä ja liittymiä –jatkokoulutukselle tarvetta eri toimijoilla (mm. mallinnus, xml) –PlugIT-jatkot: ratkaisujen monistaminen ei enää ”tutkimusta”: erilliset jatkohankkeet, rajapintamäärittelyjen jatkamiseen HL7 SIG? esim. aluehankkeet, joissa implementoidaan tuotettuja määrityksiä dokumenteista prosesseihin – ”tuotannonohjaus” CDA+XML + plug-rajapintojen kohdalta, haasteena palveluketjujen paikalliset erot – Tekes

11

12 Valituilla tekniikoilla tarkentaminen: tekniikkariippumattomista teknisiä määrityksiä (yksi tai useita) (harmaat osat) – seuraavalla jaksolla


Lataa ppt "PlugIT-seminaari, 27.10.2003 Työpaja 2 iltapäivä tulokset 13-14.30 Kansallinen Koodistopalvelin Koodistorajapinnat PlugIT-projektissa 14.45 – 16 Kansallisten."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google