Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työkaluja ajokyvyn arviointiin

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työkaluja ajokyvyn arviointiin"— Esityksen transkriptio:

1 Työkaluja ajokyvyn arviointiin
Ajokorttiviranomaisen ja lääkärin yhteistyö ajo-oikeusasioissa

2 Tausta tieliikennelaista
Poliisi myöntää luvan ajokortin saamiseen (ajokorttilupa) hakijalle, jolla on ajokortin luokkaa vastaavan moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettamiseen vaadittava näkökyky, jolla ei ole sellaista vikaa, sairautta tai vammaa, joka vaarantaa hänen kykynsä kuljettaa turvallisesti tällaista ajoneuvoa ja jota ei myöskään alkoholin tai muun huumaavan aineen jatkuvan väärinkäytön vuoksi ole katsottava kuljettajana liikenteelle vaaralliseksi (TLL 70 §) Ajokorttilupa on peruutettava, jos ei täytä em. edellytyksiä

3 Terveydentilan valvonta
Määräajoin lääkärintodistukset, kaikki 45 vuotta, kuorma-tai linja-auto 50, 55, 60 tai 65 vuotta (TLL 73 § 1 mom.) Jos on syytä epäillä, ettei kuljettaja enää täytä ajokorttiluvan saamisen edellytyksenä olevia terveysvaatimuksia tai ettei hän terveydentilansa vuoksi enää kykene kuljettamaan turvallisesti sellaista ajoneuvoa, jonka ajo-oikeus hänellä on, poliisi voi määrätä hänet määräajassa toimittamaan lääkärin- tai erikoislääkärinlausunnon terveysvaatimusten täyttymisestä taikka todistuksen uudesta ajokokeesta tai tutkinnon vastaanottajan ajonäytteen perusteella antaman lausunnon sairauden, vian tai vamman vaikutuksista ajoneuvon kuljettamiseen ja sen hallintalaitteiden käyttöön (TLL 73 § 2mom.)

4 Terveydentilan valvonta
Milloin on syytä epäillä? Ajokyky, toistuvat rattijuopumukset, yksittäinen huumausaineiden käyttö (esim. KHO ), poliisilaitoksella säilössä olo, muusta asiasta tuleva lääkärinlausunto (inva-lupa) ym. Esim. mies asioi saman asian vuoksi kaksi kertaa poliisilaitoksella ajokortin uudistamisen yhteydessä Jos lääkärinlausunnon toimittaminen, ajokoe tai ajonäyte ei riittävä toimenpide, niin määrätään ajokieltoon, kunnes esim. lääkäri todennut ajokyvyn

5 Esim. KHO:n päätös 15.12.10(ään. 4-1)
Huumausaineen käyttörikos Syyttäjän syyksilukeva syyttämättäjättämispäätös Poliisin päihdelausunto Eri mieltä ollut jäsen,  aika, teon vähäisyys Merkitys? Päihdelausunto syytä pyytää heti, yksittäinen vanhakin teko ylittää TLL 73:2 syytä epäillä kynnyksen, esitutkinnassa myöntäminen

6 Lääkärin ilmoitusvelvollisuus
lääkärin on todetessaan ajokorttiluvan hakijan tai ajo-oikeuden haltijan terveydentilan muuten kuin tilapäisesti heikentyneen siten, ettei hän enää täytä 70 §:n 1 momentissa tarkoitettuja ajokorttiluvan myöntämisen edellytyksenä olevia terveysvaatimuksia, ilmoitettava siitä ajo-oikeusasiassa toimivaltaiselle poliisille (TLL 73 a§). Esim. epilepsia, onko tilapäistä? Mistä tieto poliisille? Tieto ainoastaan siitä, ko. henkilö ei täytä terveysvaatimuksia tai/ja mitä lisätoimenpiteitä lääkäri esittää?

7 Menettely poliisilaitoksella
Lääkäri postittaa lausunnon poliisilaitokselle Lausunnon kohteelle annetaan mahdollisuus lausua asiaan kohtuullisessa määräajassa Riittävien selvitysten jälkeen tehdään päätös ajo-oikeusasiassa Jos mitään selvitystä kohteelta ei saada  määrätään toistaiseksi voimassa olevaan ajokieltoon Menettely hallintolainkäyttölain mukaan, päätöksistä voi aina valittaa HAO, KHO

8 Ongelmia ja toiveita Voiko lääkärinlausunnon ”ostaa”?
Useat erisisältöiset lääkärinlausunnot esim. KV Miten ratkaistaan? Jos terveydentila epäilyttää  ehdottakaa lisätoimenpiteitä Lausuntojen toimittaminen


Lataa ppt "Työkaluja ajokyvyn arviointiin"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google