Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tiedonkeräämisen ja talouden ja toiminnan kohtaamisn haasteet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tiedonkeräämisen ja talouden ja toiminnan kohtaamisn haasteet"— Esityksen transkriptio:

1 Tiedonkeräämisen ja talouden ja toiminnan kohtaamisn haasteet
case Hämeenlinna Markku Rimpelä, tilaajajohtaja, Hämeenlinnan kaupunki

2 Tuottamisvastuu Rahoitusvastuu Strategia Omistajapolitiikka
Vaikuttavuus Järjestämisvastuu Hankinnat Tilaukset Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut Lasten ja nuorten lautakunta Elämänlaatulautakunta Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Terveyden ja toiminta- kyvyn edistämisen lautakunta Toimintakykyä edistävät palvelut Asiakas Ikäihmisten lautakunta Sopimusohjaus Koti- ja asumispalvelut Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohto Konsernipalvelut Vanhusten hoivapalvelut Ympäristö- ja rakennus- lautakunta Asukas raadit ja palautejärjestelmä Asukkaat ja palvelujen käyttäjät Maankäyttö ja ympäristöi Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntarakenne Palo- ja pelastustoimi Maakunnallinen pelastuslautakunta Terveyspalvelut - liikelatios Keskusvaalilautak. Johtokunnat Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Linnan Ateria-liikelaitos Linnan Lomituspalvelut -liikelaitos Tarkastuslautak. Aluetoimikunnat. Ulkoinen palvelutuotanto

3 Elämänkaari-malli Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatus Opetuspalvelut L & N:n kasvua tukevat palvelut sisältäen neuvolat ja oppilasterveydenhuollon Hämeenlinnan kaupungin elämänkaari-malli Kansanterveystyön ky:t Kansanterveyslain mukaiset palvelut Ikäihmisten palvelut Koti- ja asumispalvelut Ikäihmisten hoivapalvelut (laitoshoito) Perusturva/Sosiaalitoimi Sosiaalialan lainsäädännön mukaiset palvelut Terveyttä ja toimintakykyä edistävät palvelut Toimintakykyä edistävät palvelut (sisältää mm. mielenterveyspalvelut, vammaispalvelut, aikuissosiaalityön, TYP:n, toimeentulotuen) Terveyskeskus -liikelaitos Koulutoimi Opetusta ja koulutusta säätelevän lainsäädännön mukaiset palvelut Toisen asteen koulutus

4 Tilaajan työnkuvat lanuel
Lasten ja nuorten palveluissa painotus ikäsegmenteissä 0-3 –vuotiaat 4-8 –vuotiaat 9-13 –vuotiaat 14-18 –vuotiaat 19-29 –vuotiaat Elämänlaatupalvelussa jaottelu perustuu käyttäjä / asiakasryhmiin harrastaminen ja omaehtoinen hyvinvoinnin edistäminen kulttuuri- ja liikuntakasvatus kulttuuripääoma kulttuuri- ja liikuntatapahtumat Palvelusopimusten kehittäminen suunnitelmakaudella

5 Lanuelin toimenkuvan kehittyminen - aika
Palvelusopimusten kehittäminen suunnitelmakaudella 6-12kk 12-24 kk 24-48 kk Tuottajan operatiivinen toiminta Asiakkuuksien hallinnan prosessit Innovaatio- prosessit Säädösprosessit Yhteiskunnallisen vastuun prosessit Innovaatioprosessit Pitkäntähtäimen onnistuminen Asiakkuuksien hallinta Operatiivinen tehokkuus vuotta Kirsti Mäensivu 5

6

7 Hyvinvointisuunnitelman ja elämänkaarimallin toteutuminen
Tuotekehittelyn vaihe elämänkaarimallin jalkauttaminen olemassa olevan tiedon kerääminen tietojen yhdistäminen ikäsegmenteittäin indikaattoreiksi Puuttuvien tietojen kerääminen KYLÄ KAUPUNGISSA HANKE ”Konsepti- Kehittäminen” ja Kehittämis- suunnan Valinta = hyvinvointi- suunnitelma Integrointi palveluihin Palvelusopimukset vaikuttavuus Pilotointi hankkeella prototyypin testaus Laaja arviointi 2010 2011 2012 2013

8 Lapsen päivä ikäsegmenteissä 0 – 8 ja 9 – 14-vuotiaat
Peruspalvelut Yleinen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Tuen määrä / resurssit

9 Syrjäytymisen ehkäisy
Toppari Indikaattori: Koulupudokkaiden määrä, ilman opiskelu tai työpaikkaa jäävät Etsivä nuorisotyö VAKA ja NLA yhteistyö Ammatillinen toinen aste, amk, työvoimapoliittinenkoulutus Tuottavuuden parantaminen Indikaattori: Säästö ostopalvelumenoissa Tuntiperusteinen maksu päivähoidossa Indikaattori: vuorohoidon paikkahinta halpenee Tilojen yhteiskäyttö Asiakaslähtöisyyden parantaminen (palveluohjaus) Tulevaisuuden kasvun ja oppimisen ympäristöt LAPSEN PÄIVÄ


Lataa ppt "Tiedonkeräämisen ja talouden ja toiminnan kohtaamisn haasteet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google