Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Psykologinen tutkimus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Psykologinen tutkimus"— Esityksen transkriptio:

1 Psykologinen tutkimus
Uudessa s Vanhassa s

2 Arkitieto Tieteellinen tieto Objektiivista Luotettavaa Yleistettävää
Toistettavaa Täsmällistä (termit) Järkiperäistä Kriittistä Itseäänkorjaavaa

3 TUTKIMUKSEN KULKU KATSO KAAVIO
UUDESSA S. 132 VANHASSA S. 140

4 ONGELMA Tutkimuksen alkuun ongelma muotoillaan kysymysmuotoon

5 hypoteesi = oletus /ennuste siitä, miten tutkimuksessa tulee käymään

6 Tutkimussuunnitelman laatiminen

7 operationalisointi = tutkittavan asian (eli muuttujan) muuttaminen mitattavaan muotoon, ESIM. kysymyksiä, jotka paljastavat ujouden

8 MENETELMIEN VALINTA MENETELMÄT OVAT TUTKIMUSTYÖSSÄ KÄYTETTYJÄ JÄRJESTELMÄLLISIÄ MENETTELYTAPOJA

9 A. Tutkimusotteet eli tutkimuksen-tekotavat

10 Näistä valitaan aina 1, YKSI, One!

11 A1. Kokeellinen tutkimus
- usein laboratoriossa - pelkistää - tutkitaan x-muuttujan (tutkijan säätelemä, riippumaton muuttuja) vaikutusta y-muuttujaan (riippuva muuttuja) - z-muuttuja on häiriömuuttuja

12 A2. Kenttätutkimus Luonnollisessa tilanteessa Suurille joukoille

13 A3. tapaustutkimus Tutkii syvällisesti yhtä yksilöä, ryhmää tai tapausta (maksimissaan n. 40 henkeä) Ainutkertaista

14 b. Tiedonkeruutavat Luotettavien tulosten saamiseksi näitä valitaan aina monta

15 B1. Havainnointi eli observointi
Ulkopuolista Introspektio = itsetarkkailua Osallistuva havainnointi

16 B2. haastattelu Vapaamuotoinen
Strukturoitu (valmiit kysymys- ja vastausvaihtoehdot) Teemahaastattelu

17 B3. kyselylomake Valvotusti tai postikyselynä
Jäsennelty tai vapaamuotoinen

18 B4. fysiologiset mittaukset

19 B5. psykologiset testit Esim. älykkyystestit, persoonallisuustestit…

20 Musteläiskä- testistä

21 älykkyystestistä

22 TAT Projektiivinen testi

23


Lataa ppt "Psykologinen tutkimus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google