Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rakennusmääräyskokoelma F-osa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rakennusmääräyskokoelma F-osa"— Esityksen transkriptio:

1 Rakennusmääräyskokoelma F-osa
F1 (2005) Esteetön rakennus, määräykset ja ohjeet F2 (2001) Rakennuksen käyttöturvallisuus, määräykset ja ohjeet

2 Rakennusmääräyskokoelma F1-osa kohta 1.
SOVELTAMISALA: Määräykset ja ohjeet koskevat hallinto- ja palvelurakennuksia, sekä muissa rakennuksissa olevia liike- ja palvelutiloja. Työtiloja sisältäviä muita rakennuksia määräykset ja ohjeet koskevat työn luonne huomioon ottaen. Nämä määräykset ja ohjeet koskevat asuinrakennuksia ja asumiseen liittyviä tiloja siltä osin, kuin asuntosuunnittelua koskevassa asetuksessa (RakMk G1) edellytetään niiden soveltumisesta liikkumisesteisille.

3 F1-osan sisältö kohta 2. Kulkuyhteydet:
Kohta käsittelee kulkuyhteyksiä etc. Jotka rakennuksessa tai sen yhteydessä varataan liikuntarajoitteisille henkilöille. Käsiteltävänä ovat mm. kulkuetäisyydet, ramppien ymv. Vastaavien tarve vaadittuine tiloineen, ovien minimileveydet sekä rajoitukset ulokkeista kulkuväylän alueella. Tasoerot: Toiminnallisesti toisiinsa yhteydessä olevien kerrostasojen välillä tulee olla pyörätuolin ja pyörällisen kävelytelineen käyttäjälle soveltuva hissi tai muu kiinteästi asennettu pyörätuolin ja pyörällisen kävelytelineen käyttäjälle soveltuva henkilöiden nostoon tarkoitettu laite, ellei yhteyttä ole mahdollista järjestää toisiinsa liittyvillä luiskilla ja tarvittavilla luiskien välitasanteilla. Milloin kerroskorkeuden mittainen tai tätä suurempi tasoero järjestetään porrasyhteydellä, liikkumisesteetön yhteys on järjestettävä hissillä. Jäljempänä käsitellään määräyksiä luiskien jyrkkyydestä sekä pituudesta ja jatketaan portaiden etenemiin, korkeuksiin ja käsijohteen tarpeeseen.

4 F1-osan sisältö kohta 3. Tilat:
Rakennuksen pääasiallisen käytön mukaisten tilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen, varusteiden ja laitteiden tulee olla myös liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden käyttöön soveltuvia. Jäjempänä käsitellään liikuntarajoitteisille suunnattujen WC- ja pesutilojen kalusteiden yms. tarve- ja mittavaatimuksista sekä siitä kuinka heille tulee järjestää pääsy uimahallien, kylpylärakennuksien, kuntoutus- ja hoito- ja huoltolaitosten, palvelutalojen ja palvelukeskusten uima-altaaseen. Näissä rakennuksissa myös sauna-, pesuhuone- ja pukuhuonetiloja on suunniteltava liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuviksi. Muina kohtina käsitellään kokoontumis ja majoitustilat lyhyesti kulkemisen suhteen jne.

5 Rakennusmääräyskokoelma F2-osa
F2-osassa käydään läpi rakennuksen käyttöturvallisuutta ja kokoelmassa jaotellaan se viiteen eri osaan. Yleistä Putoamis ja harhaanastumisen estäminen Muiden turvallisuusriskien vähentäminen Kokoontumistilojen turvallisuus Huollon turvallisuus LIITTEET Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 Pelastustoimilaki 561/1999 Pelastustoimiasetus 857/1999 Työturvallisuuslaki 299/1958

6 Rakennusmääräyskokoelma F2-osa
Kokoelmassa käsitellään kohta kohdalta eri rakennuksen osa-alueita joissa koetaan olevan tarvetta määräyksille riskien välttämiseksi. Toinen osa käsittelee pitkälti fyysisia asioita portaiden etenmistä, kaiteista jne. kuinka niiden pitää täyttää niille annetut määräykset. Kolmos kohdassa käsitellään valoisuutta ja valaistusta mm. siltä kantila, että saavutetaan riittävät vaaleuserot ym. pinnoille eikä tuoteta turvallisuudelle vaarallista häikäistymistä. Lisäksi käydään läpi lasirakenteet, ovet, lattiapinnat, hissit jne. joille annetaan tiettyjä mittaehtoja turvallisuuden täyttämiseen. Lisäksi viimeisenä käsitellään ulkotilojen turvallisuus. Nelos kohdassa käsitellään kokoontumistilojen kulkuyhteyksiä, katsomotilojen rajoituksia tai vaatimuksia kuten istuinten sijoittelua ja kiinnitystä. Viidennessä kohdassa käsitellään huollon turvallisuutta ja turvavälineistön vaatimia asioita, joka suurelta osin keskittyy riittäviin ja turvallisiin kulkuyhteyksiin ullakoille, katoille yms. paikkoihin joissa huoltotöitä useimmiten tehdään. Viimeisenä kohtana käydään läpi ajo- ja tavaraliikenteen järjestäminen rakennuksen alueella riittävine kulkuväylineen sekä turvallisuus vaatimuksineen.


Lataa ppt "Rakennusmääräyskokoelma F-osa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google