Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suunnittelutilanteen analysointi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suunnittelutilanteen analysointi"— Esityksen transkriptio:

1 Suunnittelutilanteen analysointi
Liikkeellepanevat voimat Olevat ja keskeneräiset suunnitelmat Suunnittelualue ja sen sijainti Maanomistus Maisemarakenne Yhdyskuntarakenne Historia Toiminnallinen kokonaisuus Palvelut Yhteydet Viherrakenne Miten nykytilannetta jatketaan? KL

2 Asuinalueen suunnitteluelementit
Alueen suunnittelussa tulee edetä kokonaisuudesta osiin, esim. Maisemarakenne Suunniteltu kokonaisrakenne Liikenneverkko Viherrakenne Kaupunkitila Korttelirakenne Rakennustyypit

3 Maisemarakenne Maisema rakenteena vs. maisemakuva
Orientoivia kysymyksiä analyysia varten: Millainen on maiseman topografia ja maaperä? Miten maisema vaikuttaa mikroilmastoon (kylmä ja lämmin ilma, tuulisuus, kasvillisuus) Miten maisema vaikuttaa kosteusolosuhteisiin? Auringonvalon vaikutus, edulliset ilmansuunnat Mitä johtopäätöksiä voit tehdä rakentamisen sijoittamisen ja luonteen suhteen?

4 Kokonaisrakenne Kuinka asukas ja suunnittelija hahmottaa alueen kokonaisuuden? Kevin Lynch: alueet, väylät, solmukohdat, maamerkit, rajat Kokonaisuuden jakaminen osa-alueisiin Alueen rajautuminen ympäristöstään Alueen keskusten ja muiden painopisteiden löytäminen Eri osa-alueiden luonne-erot

5 Kevin Lynch: The Image of the City 1960

6

7

8 Liikenneverkko Vain osin päällekkäinen kaupunkitilan, ei sama asia
Liikenneväylät toimintoja yhdistävinä ja erottavina elementteinä Liikenneverkon toiminnalliset vaatimukset: turvallisuus, sujuvuus, orientoivuus, kestävyys, huollettavuus Ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset Liikennemuotojen erottaminen ja yhdistäminen Pysäköinti erityisongelmana

9 Viherrakenne Viherrakenne uusi suunnittelukäsite, joka pitää sisällään viher- ja vesialueet ja niiden rakenteelliset yhteydet Viherrakenne on monifunktionaalinen: sillä on virkistys- ekologista, esteettistä, suoja- ja kasvatusmerkitystä Viherrakenteessa toimintojen päällekkäisyys tulee ottaa huomioon, samoin rakenteellisuus Viherrakenne on itsessään kustannustekijä, mutta se vaikuttaa positiivisesti (10-25 %) ympäröivien alueiden arvoon

10 Viikki-Latokartano

11 Kaupunkitila ja kaupunkirakennustaide
- Sitten dualismi: kaupunkirakennustaide keskeisten väylien ja aukioiden esteettisenä suunnitteluna Modernismi: arkkitehtuurin kytkeytyminen teollistumiseen, asumisen nouseminen suunnittelun keskiöön, koko yhdyskunta esteettis-funktionaalisen suunnittelun kohteena

12 Kaupunkitilan visuaalisuus
Tilan rajaaminen ja avaaminen Rajausten opasiteetti ja transparenssi Rajaukset horisontaali- ja vertikaalielementeillä: tilan “lattia, seinät ja katto” Tilasarja Toisiaan leikkaavien tilasarjojen solmukohdat

13 Korttelirakenne Kortteli juridisena, visuaalisena ja sosiaalisena yksikkönä Suljettu, puoliavoin ja avoin kortteli ja näiden muunnelmat Korttelityypillä tärkeä merkitys tilan julkisuuden määrittelyssä Asuntojen suojaaminen tuulelta ja melulta, näkymien järjestäminen tai estäminen, auringonvalon hyödyntäminen tavoitteina

14 Rakennustyypit Pientalot Kerrostalot
Erillispientalot: yhteys maanpintaan, väljyys Kytketyt pientalot: aputilojen kautta kytketyt pientalot, paritalot, rivitalot: suuri tehokkuus, mutta vaativia suunnittelukohteita Kerrostalot Lamellitalot: tehokkaita tilan rajaajia Pistetalot: väljä tilanmuodostus, näkymät Sivukäytävätalot Terassitalot

15 Arabianranta


Lataa ppt "Suunnittelutilanteen analysointi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google