Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Menetelmäharjoitus: Kokous- ja kommunikaatiokäytännöt Mikko Rönkkö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Menetelmäharjoitus: Kokous- ja kommunikaatiokäytännöt Mikko Rönkkö."— Esityksen transkriptio:

1 Menetelmäharjoitus: Kokous- ja kommunikaatiokäytännöt Mikko Rönkkö

2 Agenda •Esittely –Tarve –Problematiikka •Käytännöt –Tiedonjako –Päivittäinen kommunikaatio –Kokoukset •Käyttö

3 Esittely: Tarve •Kommunikaation toimiminen on olennaista minkä tahansa projektin kanssa –tiedonjako –päivittäinen kommunikointi –kokoukset •Kommunikaation ongelmat muodostavat riskin –tehtäviä jää tekemättä –tehtäviä tehdään väärin

4 Esittely: Problematiikkaa •Kommunikaatio on välillistä ja siten tuottamatonta työtä –Kokouksissa tuhlattu aika kertaantuu osaanottajien määrällä –Epäselvä kommunikaatio työllistää kaikkia vastaanottajia •Tavoitteena on tehostaa kommunikaatiota vakioimalla käytäntöjä

5 Esittely: Problematiikkaa •Mahdollisia ongelmatilanteita –tekniset ongelmat –kommunikaatiokanavien seuraamatta jättäminen –information overflow –väärinymmärrys •Ratkaisuvaihtoehtoja –vastaanoton varmentaminen –toisto –usean kanavan käyttö –vakioiminen

6 Esittely: Problematiikkaa •Ryhmän kommunikaatio-ongelmat –suurin ongelma on jäsenten aikataulujen yhteen sovittaminen –taustojen ja tapojen erilaisuus •Ratkaisu –kommunikaatiossa kokoillaan etätyöratkaisuja –jos etätyö ei toimi, siirrytään perinteisiin toimintamalleihin

7 Agenda •Esittely –Tarve –Problematiikka •Käytännöt –Tiedonjako –Päivittäinen kommunikaatio –Kokoukset •Käyttö

8 Tiedonjako •Tiedonjaon tavoitteena on –että jokaisella on pääsy tarvittaviin tietoihin –että kaikki käytössä oleva tieto on ajan tasalla •Tiedonjaon osa-alueet –dokumenttien jako –kalenteri –tehtävälista –staattinen tieto

9 Tiedonjaon tavat •Versionhallinta –dokumentit tuotetaan ohjelmakoodin versionhallintaan yhteensopivaksi •WWW –Toimeksiantajan CRM-sovellus •ollut ongelmia •vaihtoehtona phpGroupWare –Kotisivut •yhteystiedot •linkkilistat

10 Päivittäinen kommunikaatio •Päivittäisen kommunikaation tavoitteena on mahdollistaa ad-hoc tyylinen kommunikaatio •Käytettävät kommunikaatiokanavat –IRC –sähköposti –puhelin

11 IRC •Pääsääntöinen päivittäisen kommunikaation väline –jokainen ryhmän jäsen viettää koneen ääressä useita tunteja päivässä -> helppo seurata –oma IRCnet kanava #pupe –automaattinen logi

12 Sähköposti •Sähköpostia käytetään tiedotusluontoiseen asiaan. –oma sähköpostilista verkokauppa@niksula.hut.fi –automaattinen arkistointi

13 Puhelin •Puhelin on toissijainen kommunikaatioväline –kiireelliset asiat –muiden kanavien pettäessä

14 Kokouskäytännöt •Kolmen tyyppisiä kokouksia –seurantakokoukset –suunnittelukokoukset –sidosryhmätapaamiset •Yleisiä periaatteita –kokouksissa käytetään etukäteen toimitettua asialistaa –kokouksista pidetään pöytäkirjaa –kokouksiin tullaan ajoissa –kokouksista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisimman aikaisin ja lähetetään omat asiat muille sähköpostilla

15 Seurantakokoukset •Tavoitteet –pitää huoli siitä, että tehtävät tulevat tehtyä –pitää huoli siitä, että jokaisella riittää tekemistä omien resurssiensa mukaan •Tavat –ryhmä tapaa joka tiistai 11.45-12.15 IRC-kanavallaan –asialistalla jokaisen menneet ja tulevat hommat sekä lähimmät virstanpylväät –jos irc-tapaamiset eivät toimi siirrytään normaaleihin kokouksiin –jokaisen vastuulla saattaa tuntiseuranta ajantasalle ennen tapaamista

16 Suunnittelukokoukset •Tavoitteet –suunnitella työn jakoa –suunnitella teknistää toteutusta •Tavat –ainoastaan asian kanssa tekemisissä olevat ihmiset tulevat kokoukseen –tapaamispaikkoina koulu ja yhteistyöyritys Elma

17 Sidosryhmäpalaverit •Mentortapaamiset ja projektikatselmukset –koko ryhmä läsnä •Asiakastapaamiset –aina joko projektipäällikkö tai asiakasvastaava läsnä, muut tarpeen mukaan

18 Agenda •Esittely –Tarve –Problematiikka •Käytännöt –Tiedonjako –Päivittäinen kommunikaatio –Kokoukset •Käyttö

19 Käyttö •Menetelmä otetaan käyttöön toisen iteraatiokierroksen alussa ja sitä käytetään koko projektin ajan •Jos kommunikaatiossa ilmenee ongelmia muokataan käytäntöjä tarpeen mukaan


Lataa ppt "Menetelmäharjoitus: Kokous- ja kommunikaatiokäytännöt Mikko Rönkkö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google