Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

T-76.115 Projektikatselmus GenCode PS iteraatio 29.10.2003.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "T-76.115 Projektikatselmus GenCode PS iteraatio 29.10.2003."— Esityksen transkriptio:

1 T-76.115 Projektikatselmus GenCode PS iteraatio 29.10.2003

2 1 T-76.115 Project Review Agenda  Projektin tila (5 min)  Tavoitteiden toteutuminen  Käytetyt käytännöt (10 min)  Valmistuneet työt (15 min)  Projektisuunnitelma  Vaatimusmäärittely  Suunnitelmat seuraavalle iteraatiolle (10 min)

3 1 T-76.115 Project Review Tavoitteiden toteutuminen ● Projektin aloittaminen ja järjestyminen ● Aihealueen sisäistäminen ● Vaatimusmäärittely arkkitehtuurin suunnittelun ja toteutuksen vaatimalle tasolle ● Projektissa käytettävien käytäntöjen määritys

4 1 T-76.115 Project Review Suunniteltujen palautusten tila  Projektisuunnitelma  Vaatimusmäärittelydokumentti

5 1 T-76.115 Project Review Tehtävien toteutuminen  Ajan arviointia ei tehty käytännössä lainkaan  Aikaa ei ole raportoitu aina oikeisiin paikkoihin (Not started tasks)  Vaatimusmäärittelyä ei jaettu pienempiin taskeihin

6 1 T-76.115 Project Review Tuntimäärät henkilöittäin  Vaatimusten määrittely vei yllättävän paljon aikaa Alkuperäinen suunnitelma Nykyinen suunnitelma

7 1 T-76.115 Project Review Työskentelykäytännöt  Dokumentointi  Vaatii tarkempia määrittelyjä (taulukot, viittaukset)  Otetaan käyttöön katselmointi  Ajanseuranta  Trapoli vaatii parempaa taskien suunnittelua  Kokoukset  Viikkopalavereilla ei ole aina ollut selviä päämääriä

8 1 T-76.115 Project Review Riskien hallinta  Brainstormasimme riskejä  Elina analysoi riskit ja suunnitteli riskienhallintaprosessin  Prosessi pohjautuu Jyrki Kontion Riskit-menetelmään  Jokaisella riskillä vastuuhenkilö joka seuraa ko. riskin tilannetta

9 1 T-76.115 Project Review Iteraation tulokset  Projektisuunnitelma  Vaatimusmäärittely

10 1 T-76.115 Project Review Projektisuunnitelma  Asiakkaan TOP-10  Ryhmän tavoitteet  Ryhmätyön teko  Kuvaukset käytännöistä  Dokumentointi  CVS  Kokoukset  Testaus  Riskien hallinta  Seuraavan iteraation suunnitelma

11 1 T-76.115 Project Review Vaatimusmäärittelyn rakenne ● Sanasto oma dokumentti ● Käyttötapaukset oma dokumentti ● Toiminnalliset / ei toiminnalliset vaatimukset oma dokumentti

12 1 T-76.115 Project Review Valmistuneet osat ● Kaikki vaaditut osiot + ● 1. iteraatiossa toteutettavat käyttötapaukset purettu auki ● 1. iteraatiossa toteutettavista käyttötapauksista johdettu toiminnalliset vaatimukset ● Käyttötapaukset ja toiminnalliset vaatimukset priorisoitu

13 1 T-76.115 Project Review Seuraavan iteraation suunnitelmat  Tavoitteet  perusarkkitehtuurin suunnittelu ja toteutus  vaatimusten tarkentaminen  käsitteiden selkiyttäminen  toimintatapojen hiominen  Toteutettavat osat  Tietokanta  MySQL  Palvelin  API:t  CSV importtaus  XML admin UI  WWW näkymien katselu  JBOSS


Lataa ppt "T-76.115 Projektikatselmus GenCode PS iteraatio 29.10.2003."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google