Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

[TURVAPELI] T.E.H.O. A-LOI-TA VA-LIT-SE POL-KU-SI 1.PÄI-VÄ LII-KEN-TEES-SÄPÄI-VÄ LII-KEN-TEES-SÄ 2.VAA-RO-JEN POL-KUVAA-RO-JEN POL-KU OH-JEET.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "[TURVAPELI] T.E.H.O. A-LOI-TA VA-LIT-SE POL-KU-SI 1.PÄI-VÄ LII-KEN-TEES-SÄPÄI-VÄ LII-KEN-TEES-SÄ 2.VAA-RO-JEN POL-KUVAA-RO-JEN POL-KU OH-JEET."— Esityksen transkriptio:

1

2 [TURVAPELI] T.E.H.O. A-LOI-TA

3 VA-LIT-SE POL-KU-SI 1.PÄI-VÄ LII-KEN-TEES-SÄPÄI-VÄ LII-KEN-TEES-SÄ 2.VAA-RO-JEN POL-KUVAA-RO-JEN POL-KU OH-JEET

4 MIK-SI HEI-JAS-TIN ON TÄR-KE-Ä? ?

5 A.NÄYT PI-ME-ÄS-SÄNÄYT PI-ME-ÄS-SÄ B.SE NÄYT-TÄÄ HIE-NOL-TASE NÄYT-TÄÄ HIE-NOL-TA C.SI-TÄ VOI PI-TÄÄ TAS-KUS-SASI-TÄ VOI PI-TÄÄ TAS-KUS-SA 

6 HUP-SIS-TA! NYT EI MEN-NYT OI-KEIN… Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

7 MAH-TA-VAA! OI-KE-A VAS-TAUS!! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

8 MI-KSI KY-PÄ-RÄ ON TÄR-KE-Ä? ?

9 MIK-SI KY-PÄ-RÄ ON TÄR-KE-Ä? A.SE SUO-JAA PÄÄ-TÄ-SISE SUO-JAA PÄÄ-TÄ-SI B.SE TE-KEE NO-PE-AM-MAK-SISE TE-KEE NO-PE-AM-MAK-SI C.SE ON HIE-NOSE ON HIE-NO 

10 UP-SIS! NYT EI MEN-NYT OI-KEIN… Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

11 U-PE-AA! OI-KE-A VAS-TAUS!! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

12 MI-TÄ TAR-KOIT-TAA PU-NAI-NEN VA-LO? ?

13 A.SAA JUOS-TA Y-LISAA JUOS-TA Y-LI B.SAA MEN-NÄ Y-LISAA MEN-NÄ Y-LI C.EI SAA MEN-NÄEI SAA MEN-NÄ 

14 O-HO! NYT EI MEN-NYT OI-KEIN… Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

15 HIE-NO-A! VIH-RE-ÄL-LÄ SAA MEN-NÄ Y-LI SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

16 LOIS-TA-VAA! SAIT PRONS-SI-MI-TA-LIN! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

17 MI-HIN SUUN-TAAN AU-TO LÄH- TEE? ?

18 A.E-TEENE-TEEN B.TAAK-SETAAK-SE C.Y-LÖSY-LÖS 

19 OI OI! NYT EI MEN-NYT OI-KEIN… Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

20 HY-VÄ! OI-KE-A VAS-TAUS! AU-TON PE-RUU-TUS-VA-LOT PA-LA-VAT SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

21 SAA-KO AU-TO-TIEL-LÄ JUOS-TA? ?

22 A.SAA, KOS-KA SE ON KI-VAASAA, KOS-KA SE ON KI-VAA B.SAA, JOS JUOK-SEE NO-PE-AS-TISAA, JOS JUOK-SEE NO-PE-AS-TI C.EI SAA, KOS-KA SE ON VAA-RAL-LIS-TAEI SAA, KOS-KA SE ON VAA-RAL-LIS-TA 

23 HUP-SIS-TA! NYT EI MEN-NYT OI-KEIN… Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

24 HIE-NO-A! OI-KE-A VAS-TAUS!! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

25 MI-TEN VOI Y-LIT-TÄÄ TIEN? ?

26 A.JUOK-SE-MAL-LA LU-JAAJUOK-SE-MAL-LA LU-JAA B.SUO-JA-TIEL-TÄSUO-JA-TIEL-TÄ C.MIS-TÄ VAINMIS-TÄ VAIN

27 UP-SIS-TA! NYT EI MEN-NYT OI-KEIN… Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

28 HY-VIN TEH-TY! OI-KE-A VAS-TAUS!! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

29 SAA-KO JU-NA-RA-DAL-LE MEN- NÄ? ?

30 A.SAA, JOS KA-VE-RI KÄS-KEESAA, JOS KA-VE-RI KÄS-KEE B.SAA, JOS ON ROH-KE-ASAA, JOS ON ROH-KE-A C.EI SAA, KOS-KA SE ON VAA-RAL-LIS-TAEI SAA, KOS-KA SE ON VAA-RAL-LIS-TA 

31 HUP-SIS-TA! NYT EI MEN-NYT OI-KEIN… Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

32 HIE-NO-A! OI-KE-A VAS-TAUS!! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

33 PY-SÄH-TYY-KÖ REK-KA NO-PE- AS-TI? ?

34 A.EI, SE ON I-SO JA PAI-NA-VAEI, SE ON I-SO JA PAI-NA-VA B.KYL-LÄ, SII-NÄ ON HY-VÄT JAR-RUTKYL-LÄ, SII-NÄ ON HY-VÄT JAR-RUT C.YH-TÄ HI-TAAS-TI KUIN PIE-NI AU-TOYH-TÄ HI-TAAS-TI KUIN PIE-NI AU-TO 

35 O-HO! NYT EI MEN-NYT OI-KEIN… Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

36 HY-VÄ! OI-KE-A VAS-TAUS!! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

37 LOIS-TA-VAA! SAIT HO-PE-A-MI-TA-LIN SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

38 KUM-PI SUUN-TA ON VA-SEN? 

39 UP-SIS-TA! NYT EI MEN-NYT OI-KEIN… Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

40 LOIS-TA-VAA! OI-KE-A VAS-TAUS!! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

41 KUM-PI SUUN-TA ON OI-KE-A? 

42 HUP-SIS-TA! NYT EI MEN-NYT OI-KEIN… Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

43 HIE-NO-A! OI-KE-A VAS-TAUS!! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

44 MI-TEN Y-LI-TÄT KA-DUN? ?

45 A.KAT-SON VA-SEM-MAL-LE, OI-KE-AL-LE JA VIE-LÄ KER-RAN VA-SEM-MAL-LEKAT-SON VA-SEM-MAL-LE, OI-KE-AL-LE JA VIE-LÄ KER-RAN VA-SEM-MAL-LE B.OI-KE-AL-LE KAT-SO-MI-NEN RIIT-TÄÄOI-KE-AL-LE KAT-SO-MI-NEN RIIT-TÄÄ C.AU-TO-JA EI TU-LE JOS EI KUU-LU ÄÄN-TÄAU-TO-JA EI TU-LE JOS EI KUU-LU ÄÄN-TÄ 

46 HUPS! NYT EI MEN-NYT OI-KEIN… Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

47 HY-VÄ! OI-KE-A VAS-TAUS!! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

48 MI-TÄ AU-TON KEL-TAI-NEN VILK- KU-VA-LO TAR-KOIT-TAA? ?

49 A.AU-TO AI-KOO KÄÄN-TY-ÄAU-TO AI-KOO KÄÄN-TY-Ä B.AU-TO KIIH-DYT-TÄÄAU-TO KIIH-DYT-TÄÄ C.AU-TO TER-VEH-TII SI-NU-AAU-TO TER-VEH-TII SI-NU-A 

50 HUP-SIS-TA! NYT EI MEN-NYT OI-KEIN… Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

51 MAH-TA-VAA! OI-KE-A VAS-TAUS!! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

52 SAA-KO TUN-TE-MAT-TO-MI-EN KYY-TIIN MEN-NÄ? ?

53 A.KYL-LÄ, JOT-TA EI TAR-VIT-SE KÄ-VEL-LÄKYL-LÄ, JOT-TA EI TAR-VIT-SE KÄ-VEL-LÄ B.EI, KOS-KA SE VOI OL-LA VAA-RAL-LIS-TAEI, KOS-KA SE VOI OL-LA VAA-RAL-LIS-TA C.KYL-LÄ, JOS ON HIE-NO AU-TOKYL-LÄ, JOS ON HIE-NO AU-TO

54 O-HO! NYT EI MEN-NYT OI-KEIN… Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

55 U-PE-AA! OI-KE-A VAS-TAUS!! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

56 LOIS-TA-VAA! PÄÄ-SIT PO-LUN LÄ-PI! SAIT PO-KAA-LIN KE-RÄ-SIT KAIK-KI PAL-KIN-NOT! SEU-RAA-VA

57 MI-KÄ ON HÄ-TÄ-NU-ME-RO? ?

58 A.112112 B.123123 C.221221

59 HUP-SIS! NYT ME-NI PIE-LEEN! Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

60 HIE-NO-A! OI-KE-A VAS-TAUS! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

61 SAA-KO HÄ-TÄ-NU-ME-ROON SOIT-TAA IL-MAN SYY-TÄ? ?

62 A.KYL-LÄ, KA-VE-RIT-KIN O- VAT SOIT-TA-NEETKYL-LÄ, KA-VE-RIT-KIN O- VAT SOIT-TA-NEET B.KYL-LÄ, SE ON HAUS-KAAKYL-LÄ, SE ON HAUS-KAA C.EI, SE ON KIEL-LET-TY-ÄEI, SE ON KIEL-LET-TY-Ä

63 O-HO! NYT ME-NI PIE-LEEN! Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

64 MAH-TA-VAA! OI-KE-A VAS-TAUS! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

65 MIL-LOIN HÄ-TÄ-PU-HE-LUN VOI LO-PET-TAA? ?

66 A.KUN HA-LU-AT LO-PET-TAAKUN HA-LU-AT LO-PET-TAA B.KUN PU-HE-LI-MES-SA AN-NE-TAAN LU-PAKUN PU-HE-LI-MES-SA AN-NE-TAAN LU-PA C.HE-TI KUN ON SA-NO-NUT A-SI-AN-SAHE-TI KUN ON SA-NO-NUT A-SI-AN-SA

67 HUP-SIS! NYT ME-NI PIE-LEEN! Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

68 HY-VÄ! OI-KE-A VAS-TAUS! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

69 MI-TÄ TEET JOS NÄ-ET TU-LI-PA- LON? ?

70 A.JÄÄN KAT-SO-MAANJÄÄN KAT-SO-MAAN B.EN KER-RO KE-NEL-LE-KÄÄNEN KER-RO KE-NEL-LE-KÄÄN C.IL-MOI-TAN AI-KUI-SEL-LE TAI SOI-TAN HÄ-TÄ-NU-ME-ROONIL-MOI-TAN AI-KUI-SEL-LE TAI SOI-TAN HÄ-TÄ-NU-ME-ROON

71 OI VOI! NYT ME-NI PIE-LEEN! Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

72 U-PE-AA! OI-KE-A VAS-TAUS! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

73 HIE-NO-A! SAIT PRONS-SI-MI-TA-LIN! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

74 MIK-SI TU-LI-TI-KUIL-LA EI SAA LEIK-KI-Ä? ?

75 A.NIIS-TÄ VOI SYT-TY-Ä TU-LI-PA-LONIIS-TÄ VOI SYT-TY-Ä TU-LI-PA-LO B.SE ON TYL-SÄÄSE ON TYL-SÄÄ C.NE EI-VÄT PA-LA PIT-KÄÄNNE EI-VÄT PA-LA PIT-KÄÄN 

76 OH-HOH! NYT ME-NI PIE-LEEN! Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

77 HIE-NO-A! OI-KE-A VAS-TAUS! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

78 JOS KA-VE-RI-A SAT-TUU, MI-TÄ TEET? ?

79 A.LÄH-DEN KO-TIINLÄH-DEN KO-TIIN B.JÄÄN NAU-RA-MAANJÄÄN NAU-RA-MAAN C.HA-EN A-PU-AHA-EN A-PU-A

80 HUP-SIS! NYT ME-NI PIE-LEEN! Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

81 HIE-NO-A! OI-KE-A VAS-TAUS! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

82 SAA-KO A-PU-A HUU-TAA IL-MAN SYY-TÄ? ?

83 A.KYL-LÄ, KOS-KA SE ON HAUS-KAAKYL-LÄ, KOS-KA SE ON HAUS-KAA B.EI, KOS-KA JO-KU VOI LUUL-LA, ET-TÄ ON OI-KE-A HÄ-TÄEI, KOS-KA JO-KU VOI LUUL-LA, ET-TÄ ON OI-KE-A HÄ-TÄ C.KYL-LÄ, JOS VAIN LEIK-KIIKYL-LÄ, JOS VAIN LEIK-KII

84 HUP-SIS-TA! NYT ME-NI PIE-LEEN! Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

85 HY-VIN TEH-TY! OI-KE-A VAS-TAUS! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

86 O-VAT-KO NÄ-MÄ VAA-RAL-LI-SI-A? ?

87 A.EI-VÄT O-LEEI-VÄT O-LE B.KYL-LÄ O-VATKYL-LÄ O-VAT 

88 HUP-SIS! NYT ME-NI PIE-LEEN! Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

89 HY-VÄ! OI-KE-A VAS-TAUS! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

90 MI-TEN VÄL-TÄT EK-SY-MI-SEN? ?

91 A.ME-NE-MÄL-LÄ TUN-TE-MAT-TO-MIIN PAIK-KOI-HINME-NE-MÄL-LÄ TUN-TE-MAT-TO-MIIN PAIK-KOI-HIN B.EN ME-NE TUN-TE-MAT-TO-MIIN PAIK- KOI-HINEN ME-NE TUN-TE-MAT-TO-MIIN PAIK- KOI-HIN C.KÄY-TÄN TAS-KU-LAMP-PU-AKÄY-TÄN TAS-KU-LAMP-PU-A 

92 HUP-SIS! NYT ME-NI PIE-LEEN! Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

93 LOIS-TA-VAA! OI-KE-A VAS-TAUS! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

94 HIE-NO-A! SAIT HO-PE-A-MI-TA-LIN! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

95 MI-TÄ TEET JOS EK-SYT? ?

96 A.ME-NEN PII-LOONME-NEN PII-LOON B.JUOK-SEN LU-JAAJUOK-SEN LU-JAA C.HUU-DAN A-PU-A TAI SOI-TAN HÄ-TÄ- NU-ME-ROONHUU-DAN A-PU-A TAI SOI-TAN HÄ-TÄ- NU-ME-ROON 

97 UP-SIS! NYT ME-NI PIE-LEEN! Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

98 U-PE-AA! OI-KE-A VAS-TAUS! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

99 SAA-KO VA-RAS-TAA? ?

100 A.EI, KOS-KA SE ON KIEL-LET-TY-Ä JA SII- TÄ JÄÄ KIIN-NIEI, KOS-KA SE ON KIEL-LET-TY-Ä JA SII- TÄ JÄÄ KIIN-NI B.EI, KOS-KA SE ON VAI-KE-AAEI, KOS-KA SE ON VAI-KE-AA C.KYL-LÄ, JOS HA-LU-AAKYL-LÄ, JOS HA-LU-AA

101 UP-PIS-TA! NYT ME-NI PIE-LEEN! Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

102 MAH-TA-VAA! OI-KE-A VAS-TAUS! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

103 SAA-KO KIU-SA-TA? ?

104 A.SAA, JOS EI PI-DÄ TOI-SES-TASAA, JOS EI PI-DÄ TOI-SES-TA B.SAA, JOS MUUT-KIN KIU-SAASAA, JOS MUUT-KIN KIU-SAA C.EI, KOS-KA SII-TÄ TU-LEE KAI-KIL-LE PA- HA MIE-LIEI, KOS-KA SII-TÄ TU-LEE KAI-KIL-LE PA- HA MIE-LI

105 HUP-SIS! NYT ME-NI PIE-LEEN! Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

106 HIE-NO-A! OI-KE-A VAS-TAUS! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

107 SAA-KO VA-LEH-DEL-LA? ?

108 A.KYL-LÄ, JOS VA-LEH-TE-LEE HAR-VOINKYL-LÄ, JOS VA-LEH-TE-LEE HAR-VOIN B.EI, KOS-KA SE ON RU-MAAEI, KOS-KA SE ON RU-MAA C.KYL-LÄ, JOS TOI-NEN EI HUO-MAAKYL-LÄ, JOS TOI-NEN EI HUO-MAA

109 O-HO! NYT ME-NI PIE-LEEN! Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

110 HIE-NO-A! OI-KE-A VAS-TAUS! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

111 SAA-KO O-VEN A-VA-TA TUN-TE- MAT-TO-MIL-LE? ?

112 A.KYL-LÄ, JOS HÄN HA-LU-AA SI-SÄÄNKYL-LÄ, JOS HÄN HA-LU-AA SI-SÄÄN B.KYL-LÄ, JOS HÄN SOIT-TAA O-VI-KEL- LO-AKYL-LÄ, JOS HÄN SOIT-TAA O-VI-KEL- LO-A C.EI, KOS-KA SE VOI OL-LA VAA-RAL-LIS- TAEI, KOS-KA SE VOI OL-LA VAA-RAL-LIS- TA

113 HUP-SIS! NYT ME-NI PIE-LEEN! Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

114 HIE-NO-A! OI-KE-A VAS-TAUS! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

115 SAA-KO JO-NOS-SA E-TUIL-LA? ?

116 A.EI, KOS-KA SII-TÄ TU-LEE KAI-KIL-LE PA- HA MIE-LIEI, KOS-KA SII-TÄ TU-LEE KAI-KIL-LE PA- HA MIE-LI B.SAA, JOS ON KII-RESAA, JOS ON KII-RE C.SAA, JOS HA-LU-AASAA, JOS HA-LU-AA

117 UP-SIS! NYT ME-NI PIE-LEEN! Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

118 HY-VIN TEH-TY! OI-KE-A VAS-TAUS! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

119 MI-TÄ TEET UK-KO-SEL-LA? ?

120 A.ME-NEN SI-SÄL-LEME-NEN SI-SÄL-LE B.ME-NEN PUUN AL-LEME-NEN PUUN AL-LE C.ME-NEN UI-MAANME-NEN UI-MAAN

121 OI-VOI! NYT ME-NI PIE-LEEN! Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN

122 MAH-TA-VAA! OI-KE-A VAS-TAUS! SEU-RAA-VA KY-SY-MYS

123 ON-NIT-TE-LUT! PÄÄ-SIT PO-LUN LOP-PUUN! KE-RÄ-SIT KAIK-KI PAL-KIN- NOT! SEU-RAA-VA

124 TEKIJÄT Holm Sampo Kaipio Anssi Karonen Jarkko Kaskenpää Mikko Äänet: Holm Katariina AL-KUUN

125 OH-JEET 1.PE-LIS-SÄ E-DE-TÄÄN HII-REN A-VUL-LA 2.LU-ET-TU-ASI KY-SY-MYK-SEN PAI-NA HII-REL-LÄ KER-RAN KY-SY- MYS-MERK-KI-Ä 3.VA-LIT-SE HII-REL-LÄ OI-KE-A VAIH-TO-EH-TO 4.JOS ME-NEE VÄÄ-RIN, Y-RI-TÄ UU-DES-TAAN 5.VAS-TAA-MAL-LA OI-KEIN PÄÄ-SEE SEU-RAA-VAAN KY-SY-MYK- SEEN ON-NE-A! A-LOI-TA A-LOI-TA ALKUUN


Lataa ppt "[TURVAPELI] T.E.H.O. A-LOI-TA VA-LIT-SE POL-KU-SI 1.PÄI-VÄ LII-KEN-TEES-SÄPÄI-VÄ LII-KEN-TEES-SÄ 2.VAA-RO-JEN POL-KUVAA-RO-JEN POL-KU OH-JEET."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google