Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vapaaehtoistoiminta kunnan strategisessa suunnittelussa aluepalvelupäällikkö vs. Manna Torvinen 15.9.2010 Vapaaehtoinen voi hyvin –kumppanina kunta Kuntamarkkinat,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vapaaehtoistoiminta kunnan strategisessa suunnittelussa aluepalvelupäällikkö vs. Manna Torvinen 15.9.2010 Vapaaehtoinen voi hyvin –kumppanina kunta Kuntamarkkinat,"— Esityksen transkriptio:

1 Vapaaehtoistoiminta kunnan strategisessa suunnittelussa aluepalvelupäällikkö vs. Manna Torvinen 15.9.2010 Vapaaehtoinen voi hyvin –kumppanina kunta Kuntamarkkinat, Helsinki

2                 Ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Taloudelliset resurssit ja mahdollisuudet Uudistuminen ja henkilöstön työhyvinvointi Vapas strategiset tavoitteet TA 2010, TS 2011-2013 04.11.09 Rakenteet ja prosessit Aktiivinen vantaalainen Aktiivinen vantaalainen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Palvelustrategian terävöittäminen Palvelustrategian terävöittäminen Tuloksellinen johtaminen Tuloksellinen johtaminen Palvelutason ylläpito Työhyvinvointi Tuottava ja taloudellinen toimintatapa Tuottava ja taloudellinen toimintatapa Palvelutuotantoa tukevat toimitilat ja tukipalvelut Palvelutuotantoa tukevat toimitilat ja tukipalvelut Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakas- vaikuttavuus Kilpailustrategia Palvelustrategia Tuottavuuden parantamien Tuottavuuden parantamien • yhteinen vastuu ympäristöstä • elävä kaupunkikulttuuri näkyväksi • terveyden, toimintakyvyn ja viihtyvyyden turvaaminen •vastuu ikääntyvistä • henkilöstön hyvinvoinnin turvaaminen • henkilöstön työmotivaation tukeminen • toimialatasoiset priorisoinnit henkilöstösuunnittelussa • johtamisjärjestelmän kuvaaminen ja kehittäminen • kaupungin tilojen yhteiskäytön lisääminen • nuorten ja maahanmuuttajien osallisuuden vahvistamien  alueellisen aktiivisuuden ja ympäristötietoisuuden tukeminen  avustuspolitiikassa huomioidaan kestävä kehitys, tasa- arvo ja yhdenvertaisuus • vaikeasti työllistyvien työttömien työllisyyden edistäminen • vaikuttaminen nuorten kouluttautumis- ja työmahdollisuuksien luomiseen • kasvun ja ympäristötietoisuuden tukeminen nuorisotyön, liikunnan ja taidekasvatuksen keinoin • ennaltaehkäisevän työn keskusten edellytysten turvaaminen • yhteistyön laajentaminen yritysten, kolmannen sektorin ja muiden kumppaneiden kanssa • uudet palvelujen tuottamistavat • ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien hankkeiden vaikuttavuuden arviointi  toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen • palveluiden tarkistaminen ja priorisointi ennaltaehkäisyn näkökulmasta • suvaaminen tekee sukupuolen merkityksen näkyväksi • innovaatio ja luovuus /uusien toimintatapojen ennakkoluuloton etsiminen •säästäväisyysperiaate • palveluverkkojen ja tilaketjujen optimointi kestävä kehitys huomioiden • tilaratkaisujen selvittäminen • vaikuttavuus- ja tuottavuusmittarien kehittäminen • sähköisen asioinnin mahdollisuuksien hyödyntäminen • arvioinnin ja laatutyön edistäminen • hallinnon tuottavuusselvitys Työllisyyden edistäminen Työllisyyden edistäminen •ilmasto-ohjelman toimeenpano •ulkopuolisen rahoituksen tehokas hyödyntäminen • tiukka kustannusjahti

3 25.6.2014Vantaan kaupunki, esityksen tekijä3 Vapaaehtoistoiminta kunnan strategisessa suunnittelussa Kansalaisjärjestöjen toiminnalla on suuri merkitys ja niiden rooli kasvaa edelleen. Vantaalla järjestöt ovat perinteisesti olleet erittäin aktiivisia. Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimiala on selvittänyt järjestöjen käytössä olevien tilojen käyttöä sekä järjestöille suunnattujen avustusten toimintamalleja.

4 25.6.2014Vantaan kaupunki, esityksen tekijä4 Vapaaehtoistoiminta kunnan strategisessa suunnittelussa Kaiken avustustoiminnan lähtökohtina ovat toiminnan oikeudenmukaisuus, läpinäkyvyys ja asiakaslähtöisyys. Sosiaali- ja terveystoimen avustusten siirryttyä vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialalle kaikki kaupungin järjestöille tarkoitetut avustukset on keskitetty organisatorisesti yhdelle toimialalle

5 25.6.2014Vantaan kaupunki, esityksen tekijä5 Vapaaehtoistoiminta kunnan strategisessa suunnittelussa Avustusprosessin sähköistämistä valmistellaan. Malli keskitetylle avustusten hakemiselle luodaan ja aikataulutetaan. Avustusten jakoperusteet tarkistetaan siten, että ne tukevat kaupungin strategisia tavoitteita. Järjestöjen käyttöönsä saamat tilat sekä muut tukimuodot tuodaan esille avustusten hakuprosessissa.

6 25.6.2014Vantaan kaupunki, esityksen tekijä6 Vapaaehtoistoiminta kunnan strategisessa suunnittelussa Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimiala vastaa tulevaisuudessa varsinaisten järjestötilojen hallinnoinnista sekä tilojen luovuttamisesta järjestöjen käyttöön. Tavoitteena ovat käyttöasteen nostaminen esimerkiksi sähköisen tilojen varausjärjestelmän avulla sekä toiminnan läpinäkyvyys. Ensi vuosi on EU:n vapaaehtoistoiminnan vuosi (tuloskortilla 2011), joka tulee näkymään Vantaalla erilaisten kaupunki- ja aluetasoisten tapahtumien ja juhlien sarjana.

7 25.6.2014Vantaan kaupunki, esityksen tekijä7 Vapaaehtoistoiminta kunnan strategisessa suunnittelussa Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialalla hyvät rakenteet:  Yhteisö- ja vapaaehtoistoiminnan yksikkö  Vapaaehtoisten koulutukset verkostoyhteistyönä  Kaupungin henkilökunnan verkosto-osaaminen (kumppanuudet) ja vapaaehtoistyön tuntemus

8                 Aktiivinen ja hyvä elämä vantaalaisille Aktiivinen ja hyvä elämä vantaalaisille Taloudelliset resurssit ja mahdollisuudet Uudistuminen ja henkilöstön työhyvinvointi Vapas strategiset tavoitteet TA 2011, TS 2012-2014 1.9.2010 Rakenteet ja prosessit Monikulttuurinen kohtaaminen voimavaraksi Monikulttuurinen kohtaaminen voimavaraksi Oikea palvelu oikeaan tarpeeseen Oikea palvelu oikeaan tarpeeseen Työn imu, lumo ja hallinta Työn imu, lumo ja hallinta Johtamisjärjestelmän jalkauttaminen Johtamisjärjestelmän jalkauttaminen Talous ja tilat hallinnassa Yhteistyö Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja asiakas- vaikuttavuus Kilpailustrategia Palvelustrategia Resurssien ja voimavarojen sopeuttaminen Resurssien ja voimavarojen sopeuttaminen Yhteinen vastuu lapsista, nuorista ja ikääntyvistä Yhteinen vastuu lapsista, nuorista ja ikääntyvistä • terveellisen elämäntavan edistäminen •aktiiviset toimenpiteet vaikeasti työllistyville • vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 • sosiaalisen kestävän kehityksen edistäminen • monikulttuurisuusohjelman toteuttaminen • romanipoliittisen ohjelman edistäminen • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteiden jalkauttaminen toimintaan • ikäpoliittisen ohjelman jalkauttaminen • nuorisotyöttömyyden torjunta • kulttuurisuunnitelman uudistaminen • sosiaalinen tehokkuus - oikein kohdennetut palvelut • sähköiset palvelut käyttöön • keskittyminen perustehtävän toteuttamiseen • yhteistyön laajentaminen yritysten ja kolmannen sektorin kanssa • monialainen yhteistyö • tulosalueiden välisen yhteistyön vahvistaminen • prosessien uudistaminen • toimialatasoiset priorisoinnit • tuottavuusohjelman toteuttaminen • ilmasto-ohjelman toteuttaminen • osaava muutoksen hallinta • työolojen kehittäminen • välitön palaute hyvästä työstä • laatutyön edistäminen • organisaatiokulttuurin kehittämien • koulutussuunnitelman rakentaminen • talousjärjestelmien käytön osaaminen • tarkoituksenmukaiset ja monikäyttöiset tilat • taloudellisten resurssien tuottava käyttö Positiivinen viestintä ja vuorovaikutus • kotikaupunki-identiteetin rakentaminen • vantaalainen osallisuusmalli • viestintä suunnitelmalliseksi osaksi prosesseja


Lataa ppt "Vapaaehtoistoiminta kunnan strategisessa suunnittelussa aluepalvelupäällikkö vs. Manna Torvinen 15.9.2010 Vapaaehtoinen voi hyvin –kumppanina kunta Kuntamarkkinat,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google