Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tekninen pörssianalyysi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tekninen pörssianalyysi"— Esityksen transkriptio:

1 Tekninen pörssianalyysi
Rami-Olli Suni Missä markkinat juuri nyt? Salkunhoidon kulmakivet Teknisen analyysin taustaolettamat Trendit, vastustasot ja tukitasot Klassiset kuviot Liukuvat keskiarvot

2 Oma tausta Rami-Olli Suni, CEFA
Pankki- ja rahoitusalalla vuodesta 1999 Sijoitusneuvottelija Pohjola varallisuudenhoitoyksikkö Sijoitusasiantuntija Tampereen Seudun Osuuspankki Sijoituspäällikkö Tampereen Seudun Osuuspankki, OP-Private Yksilöllinen varallisuudenhoito (Täyden valtakirjan ja konsultointi) Sijoitusjohtaja 2010- Parkanon Säästöpankki Pankin salkunhoito, sijoitusasioiden myynnin johtaminen, johtoryhmän jäsen Pirkanmaan osakesäästäjät ry:n taloudenhoitaja, salkkuvastaava Piensijoittaja vuodesta 1996

3 Missä markkinat juuri nyt?

4 Ajankohtaista maailmalta
Markkinoita ovat heilutelleet viime aikoina Eurokriisi Kiinan kasvu Amerikan taloustilanne FED ja EKP elvytystoimenpiteet rauhoittaneet markkinoita Talouskasvuluvut kuitenkin vaisuja Tuloskausi käynnissä Tähän mennessä 73% S&P 500 indeksin yhtiöistä ylittäneet tulosennusteen Euroopassa runsaat puolet Stoxx 600 yhtiöistä ylittäneet tulosodotukset Suomessa tulosennusteet vastanneet odotuksia

5 Tulokset ja pörssi 10v ajalta
USA:n 500 suurimman yhtiön tulos- ja pörssikursssikehitys Yhtiöiden julkaistu tulos, $ Yhtiöiden osakekurssit, $

6 OMX HKI, 10 vuotta 8% tuotto p.a

7 OMX Nordic 10 vuotta, 8%tuotto p.a.

8 Maailman pörssit 1 vuosi (MSCI, €:ssa, lähtöhinta €10)
Pohjoismaat + 20,6% USA + 19,7% EU + 13,9% Maailma + 11,2% Aasia + 6,9% Kehittyvät + 5,8% HEX Cap Venäjä + 5,2% Suomi ,4% Japani ,1%

9 BKT:n kasvuennusteet (Bloomberg konsensus)
2012 2013 Osuus maailman BKT:sta % 2011 Maailma +2,2% +2,6% 100% USA +2,1% +2,0% 22,3% Euroalue -0,5% +0,3% 18,7% Kiina +7,7% +8,0% 10,4% Japani +2,3% +1,2% 8,4% Saksa +0,9% +1,1% 5,1% Brasilia +1,6% +4,1% 3,5% Iso-Britannia -0,3% Venäjä +3,8% +3,6% 2,7% Intia +5,5% +6,0% 2,6% Ruotsi +1,9% 0,8% Suomi +1,5% 0,4%

10 Saksan 10-vuoden koron kehitys
osto osto myynti Tähän tuore kuva myynti

11 Euribor (12kk) 5.vuoden aikana
Euribor korot alhaalla ja edelleen laskussa. Kaikki euriborit alle ohjauskoron Inflaatio n.3%  Talletuksen reaalituotto negatiivinen EKP 0,750% 12 kk 0,58% 6 kk 0,35% 3 kk 0,19% 1 kk 0,11%

12 Milloin kannattaa ostaa? US: ”Rullaavat tuotot” 3/5/10 vuotta
10 vuoden tuotto negatiivinen, arvostustasot alhaiset. Oston paikka?

13 Missä markkinat nyt 12/2012?

14 SALKUNHOIDON KULMAKIVET
POLITIIKKA STRATEGIA TAKTIIKKA

15 SIJOITUSPOLITIIKKA Sijoituspolitiikalla otetaan kantaa:
millä sijoitusmarkkinoilla millä riskitasolla määritellään omaisuuslajit ja niiden keskinäinen peruspainotus osakkeet, kotimaiset ja ulkomaiset joukkolainat käteinen kiinteä omaisuus

16 Omaisuusluokkapäätös ratkaisee

17 SIJOITUSSTRATEGIA Sijoitusstrategialla tarkoitetaan omaisuuslajien ja sijoituskohteiden yli- tai alipainottamista suhteessa neutraaleihin painoihin seuraavaa 12 kk tai sitä pidempää ajanjaksoa koskevien tuotto-odotusten ja riskiarvioiden perusteella. Sijoitusstrategian tavoitteena on parantaa sijoitussalkun tuottoa suhteessa siihen tuottoon, joka saataisiin pitämällä sijoitussalkun painotus pysyvänä

18 SIJOITUSTAKTIIKKA Taktisessa päätöksenteossa otetaan kantaa ostojen ja myyntien ajoitukseen seuraten ja ennakoiden markkinoiden lyhyen aikavälin liikkeitä. Taktisella sijoittamisella voidaan myös yrittää pyrkiä lisätuottoihin erillisellä lyhyen aikavälin näkemykseen perustuvalla sijoittamisella. Taktisen päätöksenteon aikahorisontti on strategista päätöksentekoa lyhyempi. Horisontti saattaa olla vuosineljänneksestä viikkoon tai päiviin. Taktisen päätöksenteon apuväline on tekninen analyysi

19 Millainen on minulle sopiva pitkän aikavälin sijoitussalkku ?
Strateginen sijoitussuunnittelu Taktinen sijoitussuunnittelu Millainen on minulle sopiva pitkän aikavälin sijoitussalkku ? 5 – 25 vuotta Mitä lyhyen aikavälin painotuksia teen sijoitussalkussani ? 1 kk – 1 vuosi

20 TEKNISEN ANALYYSIN PERUSTEET
Motivointi (case Neste) Strategia 1: Buy and hold. Tuotto +2,1%

21 TEKNISEN ANALYYSIN PERUSTEET
Motivointi Strategia 2: Osto: MACD, myynti: RSI–strategian tuotto +28% myynti myynti myynti myynti osto osto osto osto

22 MITÄ TEKNINEN ANALYYSI ON?
Osakkeiden menneestä hintakehityksestä pyritään löytämään säännönmukaisuuksia Aikasarjojen pohjalta piirretään erilaisia kuvioita taikka lasketaan tilastollisia indikaattoreita Oletus siitä, että osakkeen hinta määräytyy puhtaasti kysynnän ja tarjonnan perusteella. Osakkeilla ei siten ole todellista oikeata arvoa, joka perustuisi yrityksen fundamentteihin. Edellä olevan seikan vuoksi on tarve käyttää myös fundamentaalianalyysin ulkopuolisia keinoja osakkeiden arvonmääritykseen. Tekninen analyysi käyttää hyväkseen vain arvopaperin hintatietoja ja vaihdon volyymeja. Jos käytetään ainoastaan fundamenttianalyysia hinnoitellaan vain laatu, ei kysyntää ja tarjontaa - Koska osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena kysynnän ja tarjonnan merkitys suuri!

23 MITÄ TEKNINEN ANALYYSI ON?
Tekninen analyysi perustuu kolmeen olettamukseen: Kaikki informaatio on diskontattu joka hetki hintoihin Markkinoiden liikkeet tapahtuvat trendeissä Historia pyrkii toistamaan itseään Teknisen analyytikon käytettävissä on kaksi perusparametria: (1) hinta ja (2) volyymi. Näiden parametrien avulla voidaan piirtää kuvaajia, joita tulkitsemalla pyritään päättelemään, mihin tutkittava kohde-etuus todennäköisesti liikkuu tulevaisuudessa

24 TEKNISEN ANALYYSIN PERUSTEET
Teknisen osakeanalyysin päätehtävänä on tuottaa pitkäaikaiselle sijoittajalle informaatiota osto- ja myyntipäätösten ajoittamiseksi Lyhytjänteisessä sijoittamisessa (trading) tekninen analyysi on pääasiallinen työkalu Teknisellä analyysillä voidaan analysoida osakkeiden lisäksi indeksejä, valuuttoja, raaka-aineita, korkoja sekä optioita ja futuureita Osakkeiden hinnat määräytyvät markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Tekninen analyysi on kehitetty markkinoiden kysyntä/tarjonta –tilanteiden analysointiin

25 TEKNISEN ANALYYSIN PERUSTEET
Tekninen analyysi ja fundamenttianalyysi eivät ole toistensa vastakohtia vaan täydentäjiä Tekninen analyysi ei ole tiedettä, vaan empiiristä tutkimusta, joten poikkeamia pääsäännöistä esiintyy Fundamenttianalyysi tutkii vuosikertomuksia ja taseita sekä arvioi yrityksen ja sen edustaman alan tulevaisuudennäkymiä

26 MUITA NÄKÖKULMIA MARKKINOINTIIN
Markkinapsykologia: ahneus, itsevarmuus, epävarmuus ja pelko Sijoituskohteet on syytä valita fundamenttien perusteella

27 Tekninen analyysi Pörssiosakkeiden tekninen analyysi on hyvin kaksijakoinen. Analyysimenetelmä herättää voimakkaita tunteita puolesta ja vastaan. Kiistatta teknistä analyysia käytetään hyvin runsaasti Moni sijoittaja on löytänyt menetelmästä hyvän avun osto- ja myyntiajankohdan ajoittamiseen Yllä olevan perusteella voi todeta, että tekninen anlyysi tulkitsee suurten sijoittajamäärien käyttäytymistä onko sijoittajajoukko ostamassa vai myymässä?

28 Tekninen analyysi Koska tekninen analyysi on laajan sijoittajakunnan tiedossa - kurssit saattavat muuttua teknisen analyysin innoittamana Tekninen analyysi ei pysty reagoimaan äkillisiin ja merkittäviin uutisiin. tekninen analyysi selvittää, onko kurssimuutos vahva vai heikkio

29 Tekninen analyysi Monet menetelmät ovat vaikeasti sovellettavissa käytäntöön Tuloksiin on suhtauduttava varauksella ja tervettä järkeä käyttäen Älä luota vain yhden menetelmän tuottamaan signaaliin Osakkeen kurssi saattaa laskea tai nousta yhtäkkiä suuren kaupan seurauksena. Tämän jälkeen kurssi palautuu edelliselle tasolle, joten saamme väärän signaalin Seuraa myös vaihtovolyymejä Teknisen analyysin tieto perustuu menneeseen, joten se ei voi huomioida tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia Yllättäviä tilanteita ei voida ennustaa millään menetelmällä!!!

30 Tekninen analyysi Yksinkertaisuus on valttia
Markkinoilla on useita kymmeniä eri teknisen analyysin menetelmiä. Opettele niistä muutama hyvin Itse käytän yleisimmin 3 – 5 menetelmää trendilinjat tuki- ja vastustasot liukuvat keskiarvot RSI (relative strenght index) Bollinger bands eli trendikanavat

31 Taustaolettamat (1) Kaikki kursseihin vaikuttava markkinainformaatio on jo osakkeiden hinnoissa Osakkeen kurssiin vaikuttavaa tietoa ovat esimerkiksi yrityksen tulevaisuuteen liittyvät odotukset Millään muulla kuin osakkeen kurssikehityksen seuraamisella ei ole merkitystä Kurssimuutosten syiden tietämisellä ei ole merkitystä ennustamisen kannalta.

32 Taustaolettamat (2) Hinnat ja indeksipisteet liikkuvat trendeissä
Tarkoituksena on ennustaa, jatkuuko vai kääntyykö trendi ja onko trendi vahva vai heikko Oletetaan, että trendin jatkuminen on todennäköisempää kuin sen kääntyminen Historia toistaa itseään? Erilaiset hintakuviot toistuvat useita kertoja, jolloin niiden voidaan olettaa toistuvan myös tulevaisuudessa Ihmisten käyttäytyminen ei muutu (pakkomyynti ja ylihintaan osto)

33 TRENDIT

34 Trendit Tavoitteena on tunnistaa sijoittamista hyödyttäviä trendejä, sillä sijoittajan on parempi olla mukana nousutrendissä. Yksinäinen sijoittaja ei koskaan pärjää laskutrendille. Informaation vaikutus talouteen ei ole välitöntä. Nousuun lähteneen markkinan kestää pitkään vakuuttaa hitaimmat osapuolet. Nousutrendi syntyy usein fundamentaalisista syistä ja niiden diskonttaamisesta sekä usein siitä, että kurssinousu synnyttää optimismia. Nouseva trendi määritellään yleensä kurssipohjien mukaan ja laskeva trendi kurssihuippujen mukaan.

35 Trendit Kolme trendiä: nouseva, laskeva ja vaihteluväli (trading range) Tärkeintä pyrkiä määrittämään olemassa oleva trendi Kun toisiaan seuraavat huiput ja pohjat muodostuvat edellisten yläpuolelle, puhutaan nousutrendistä Kun toisiaan seuraavat huiput ja pohjat muodostuvat edellisten alapuolelle, puhutaan laskutrendistä Kun toisiaan seuraavat huiput ja pohjat ovat samalla tasolla, puhutaan vaihteluvälistä (trading range), ts. markkina on jäänyt tuki- ja vastustasojensa väliin ”Trend is your friend”

36 Trendit käytännössä Sijoittajan kannattaa olla mukana vain nousevien trendien osakkeissa. Ongelmaksi jää erottaa mahdollisimman aikaisin trendimuutokset, jolloin nousuun voi tulla mukaan ja laskun alkaessa myydä. Nousevan trendin viiva piirretään siis pohjien kautta ja laskevan trendin viiva huippujen kautta. Trendiviivan voi piirtää jo kahden pohjan tai huipun kautta, mutta kolmas vahvistaa trendin suunnan. Signaali saadaan kurssikäyrän leikatessa trendiviivan.

37 Trendit Nousutrendi

38 Trendit Nousutrendin tukitaso piirretään yhdistämällä pohjat

39 Trendit Nousutrendin tuki- ja vastustasot

40 Trendit Sen lisäksi, että trendillä on kolme suuntaa, kukin trendityyppi voidaan pilkkoa kolmeen luokkaan: Primääritrendiin (päätrendiin) Sekundaaritrendiin (toisiotrendiin) Tertiääritrendiin (lähitrendiin) Primääritrendin kesto on usein vuosia Primääritrendiä korjaavan sekundaaritrendin kesto on viikoista kuukausiin Sekundaaritrendiä korjaavan tertiääritrendin kesto on päivistä viikkoihin

41 Trendit Primääritrendi, sekundaaritrendi ja tertiääritrendi

42 2009 Kevät: OMX- PI, missä markkinat nyt?

43 2010 Kevät- missä markkinat nyt?

44 2011 kevät- missä markkinat nyt?

45 Missä markkinat nyt 12/2012?

46 Yleisiä teknisiä osto-/myyntisuosituksia

47

48 TUKI- JA VASTUSTASOT

49 Tuki- ja vastustasot Tukitaso
Tukitaso on hinta, jossa osakkeen kysyntä on tarjontaa vahvempi. Tukitaso antaa siis osakkeen kurssille tukea Tukitason logiikka perustuu olettamukseen, että kun osakkeen hinta halpenee ja lähestyy tukitasoa, ostajat haluavat enemmän ostaa osaketta ”halvalla” kuin myyjät myydä osaketta ”halvalla” Laskevassa markkinassa taso, jolta on aiemmin käännytty ylöspäin, on tukitaso Puhkaistusta tukitasosta syntyy vastustaso Rikottua tasoa testataan normaalisti toiselta puolelta (return move) Tuki- ja vastustasot piirretään usein kuten trendiviivat, mutta ne ovat vaakasuoria (ks.seuraava kalvo). Niiden avulla etsitään kohtia, joissa trendi taikka paikallaan oleva värähtely murtuu synnyttäen rajua liikehdintää

50 Tuki- ja vastustasot TUKITASO VASTUSTASO VASTUSTASO VASTUSTASO
Vastustason murtuessa hyvä hetki ostaa jos markkina muuten nouseva. Mikäli osake laskee takaisin tukitason alapuolelle voi lasku jatkua ja osaketta tulee myydä

51 Tuki- ja vastustasot Suursijoittaja haluaa lisätä osuuttaan yrityksestä kurssitasoa nostamatta. Määrätystä hinnasta tulee tukitaso. Tämä kurssitaso kestää niin kauan kuin sijoittaja haluaa ostaa osaketta asetettuun hintaan. Tukitason murtuessa voi osakkeen kurssi pudota nopeasti. Kurssikäyrästöön muodostuu kolmio, jonka alareuna on vaakasuora. Näiden kolmioiden muodostuminen kestää parista viikosta useisiin kuukausiin. Osta vastustason murtuessa. Tue tukitasoa eli myy ennen sen murtumista.

52 Uutisointia 2009 kevät KAIKKIEN KURSSILASKUJEN VUOSI TAKANA Vuosi 2008 jäi historiaan yhtenä kaikkien aikojen heikoimpana pörssivuotena. Meneillään olevan pörssi-laskun syvyys ja pituus on jo pahempi kuin edellisissä suurissa taantumissa keskimäärin. Vuodenvaihteen ympärille sijoittunut lyhyt nousu on taittunut ja lyhyellä aikavälillä isot indeksit todennäköisesti tulevat testaamaan marraskuun pohjia. Positiivista on, jos nämä tasot pitävät.

53 Uutisointia 10/2011- Tekninen analyysi

54

55 Vaisala- Miten kävi teknisen analyysin ennusteiden?

56 Tuki- ja vastustasot Osakkeen kurssi voi myös olla pitkään tuki- ja vastustasojen välissä, jolloin tilannetta kutsutaan tungosalueeksi. Tämä alue voi olla kapea, jolloin tuottavaan kaupankäyntiin ei tarjoudu mahdollisuuksia. Tuki- tai vastustason murtuminen vasta paljastaa kumpaan suuntaan kurssi lopulta lähtee.

57 Tuki- ja vastustasot- F-Secure 03/2010

58 Tuki- ja vastustasot Outotec12/2012

59 Ostosuositus 10/2011- Tekninen analyysi (Pohjola Markets)

60 Myyntisuositus 10/2011- Tekninen analyysi (Pohjola Markets)

61 KLASSISET KUVIOT/ HINTAMUODOSTELMAT

62 Klassiset kuviot / Hintamuodostelmat
Muodostuvat tuki- ja vastustasojen yhdistelmistä. Osakekurssien tulevaa kehitystä pystytään päättelemään aikaisempien kuvioiden mukaan - historia toistaa itseään? Ennustavat trendin käännettä joko nousevasta laskevaksi tai laskevasta nousevaksi Hintamuodostelmat voidaan jakaa kahteen eri ryhmään 1. Trendin nousua ennustavat indikaattorit 2. Trendin laskua ennustavat indikaattorit Trendin muutos nousevasta laskevaksi Head and Shoulder, Double top, Rounding Tops Trendin muutos laskevasta nousevaksi Inverse head and shoulder, Double bottom, Rounding bottoms

63 Klassiset kuviot Nousevan suorakulmaisen kolmion muodostuessa on markkinoilla yleensä tavoitteellinen kurssitaso, jonka ylittyessä ostomääräykset aktivoituvat ja kurssit nousevat lisää (huomioi myös tuki- ja vastustasot). Laskevan suorakulmaisen kolmion muodostuessa markkinoilla saattaa olla ostajia jollain hintavälillä, mutta kun ostajat ovat kaikonneet, laskevat kurssit edelleen olemassa olevien myyntipaineiden takia.

64 Klassiset kuviot Tuplahuiput ja tuplapohjat, pää ja olkapäät sekä huipun epäonnistuminen ennustavat trendin käännöstä. Huipun epäonnistuminen ehkäpä luotettavin. Muistuttaa tuplahuippua, mutta toinen huippu jää ensimmäistä matalammaksi. Tuplapohjan jälkeen trendi muuttuu yleensä nopeasti ylöspäin. OSTA Double bottom

65 Klassiset kuviot

66 LIUKUVAT KESKIARVOT

67 Liukuvat keskiarvot Liukuvat keskiarvot muodostetaan laskemalla pörssikurssin keskiarvo tietyltä ajanjaksolta. Joka päivä viimeisin kurssi otetaan mukaan ja vanhin kurssi jätetään pois. Myyntisignaali: kurssi läpäisee liukuvan keskiarvonsa yläpuolelta alapuolelle. Ostosignaali: kurssi läpäisee liukuvan keskiarvonsa alapuolelta yläpuolelle. Voidaan käyttää myös kahta eripituista liukuvaa keskiarvoa (esim 20 pv ja 100 pv). Myyntisignaali: lyhyt liukuva keskiarvo laskee pitkän liukuvan keskiarvon alapuolelle. Ostosignaali: lyhyt liukuva keskiarvo nousee pitkän liukuvan keskiarvon yläpuolelle. Mov.Avg-Simple (SMA), Mov. Avg-Weighted, Mov. Avg-Exp.

68 Liukuvat keskiarvot 30 pvä ja 200 pvä

69 Liukuvat keskiarvot Pidemmät tarkastelujaksot turvallisempia ?
30 pv liukuva ka myyntisignaali 200 pv liukuva ka ostosignaali

70 Liukuva keskiarvo / Moving Avg-Simple

71 Liukuva keskiarvo 90 ja 200 päivää- Nousutrendin alku 2003

72 Liukuva keskiarvo 90 ja 200 päivää- Laskutrendin alku 2008

73 Bollinger bands Bollinger bands piirretään liukuvan keskiarvon ylä- ja alapuolelle Ne kuvaavat keskihajontaa suhteessa liukuvaan keskiarvoon Kun kurssi on vakaa, niin bandit ovat lähellä toisiaan Bandin yläreuna saadaan lisäämällä liukuvaan keskiarvoon vaihteluvälin puolikas. Bandin alareuna saadaan vähentämällä liukuvasta keskiarvosta vaihteluvälin puolikas.

74 Bollinger band, eli trendikanava

75 NORDEA Lyhyt ostoidea? + 25,8% 11 päivää + 28% 18 päivää
Ruotsissa osakelainaus lisääntyi viime viikolla 13,7 miljoonaa osaketta ja on nyt 47,5 miljoonaa osaketta Tarkoittaa voimakasta lyhyeksimyyntiä viime viikolla

76 RSI (Relative Strength Indicator)
Suhteellinen voimakkuusindeksi (RSI) vertaa ajanjakson kurssinousuja ja -laskuja asteikolla Ajanjakso on usein 14 päivää. Lasketaan jakamalla nousupäivien nousujen summa laskupäivien laskujen summalla. RSI alle > ylimyyty > osta RSI yli > yliostettu > myy Ei kannata seurata orjallisesti, käytä tukena muita indikaattoreita ja fundamentteja

77 RSI (Relative Strength Indicator)
Yksittäisistä mittareista käytetyimpiä Mittaa kohteen ”vahvuutta” tai ”heikkoutta”. Voi saada arvoja 0-100 > 30 = ”Ylimyyty” < 70 = ”Yliostettu” Ennakoi kurssikäänteitä- Vaihtaa suuntaa yleensä ennen kohteen suunnanmuutosta Suositellaan käytettäväksi yhdessä jonkin toisen teknisen analyysin mittarin kanssa

78 RSI- esimerkkejä NORDEA

79 RSI- esimerkkejä FORTUM

80 RSI

81 RSI- Virhesignaali

82 MACD Moving Average Convergence/Divergence
MACD:ssä verrataan kahta eripituista liukuvaa keskiarvoa (26/12day) keskenään. MACD-käyrä saadaan vähentämällä lyhyemmästä liukuvasta keskiarvosta pidempi liukuva keskiarvo. Tälle erotukselle piirretään liukuva keskiarvo, jota kutsutaan signaalikäyräksi (trigger line) Käytetyin tapa tulkita  Kun MACD-käyrä leikkaa signaalikäyrän alhaalta päin, indikaattori antaa ostosignaalin ja päinvastainen tilanne antaa myyntisignaalin Erittäin käytetty indikaattori

83 MACD- Indikaattorin käyttö
myynti myynti myynti myynti myynti osto osto osto osto osto

84 MACD- Signaalit MACD Bullish Signals MACD Bearish Signals
Positive Divergence Bullish Moving Average Crossover Bullish Centerline Crossover MACD Bearish Signals Negative Divergence Bearish Moving Average Crossover Bearish Centerline Crossover

85 MACD- Positive Divergence

86 MACD- Bullish (and bearish) Moving Averages Crossovers

87 MACD- Bullish Centerline Crossover (OSTA)

88 LOPUKSI Myös tekninen analyysin hyväksikäyttäminen vaatii sijoittajalta kurinalaisuutta. Sijoittajan täytyy sitoutua itselleen hyväksymään menetelmään. Kun ostosignaali tulee, pitää silloin ostaa, ja myyntisignaalin tullessa pitää uskaltaa myydä. Yleisesti käytettyjä teknisen analyysin menetelmiä on n Opettele niistä muutama eri tyyppinen hyvin ja tarkkaile markkinoita niiden perusteella. Teknisen analyysin menetelmiä voi itse kokeilla esim. pankkien internet sivuilla tai Kauppalehden sivuilla


Lataa ppt "Tekninen pörssianalyysi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google