Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PÄÄSTÖOIKEUKSIEN ILMAISJAKO LÄMPÖLAITOKSET 31. toukokuuta 2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PÄÄSTÖOIKEUKSIEN ILMAISJAKO LÄMPÖLAITOKSET 31. toukokuuta 2011."— Esityksen transkriptio:

1 PÄÄSTÖOIKEUKSIEN ILMAISJAKO LÄMPÖLAITOKSET 31. toukokuuta 2011

2 SISÄLLYS 1Esimerkkilaitos 2Ilmaisten päästöoikeuksien jakoperusteet 2.1Lämmön vertailuarvo 2.2Erikoistapaukset 3Kertoimet ja lopulliset päästöoikeudet 2013 – 2020

3 ESIMERKKILAITOS LAITOKSEN LÄMPÖVERTAILUARVON KANNALTA OLEELLISET VIRRAT

4 Esimerkkilaitos SELLU- JA PAPERTEHDAS- INTEGRAATTI CHP-VOIMALA Päästöluvan raja OY TUOTTAJA AB TUOTTEENTEKJÄ OY KAUKOLÄMPÖVERKKO PIENI JUUSTOLA OY KOTITALOUS Lämpövirta Polttoainesyöttö Höyry 500 TJ Lämpö 1000 TJ Maakaasu 1000 TJ Turve 1500 TJ

5 Esimerkkilaitos – erikoistapaukset Kotitaloudet h heat todellinen tuotettu lämpö / polttoaine syöttö h ref,heat teoreettinen tuotettu lämpö ilman CHP:tä / polttoaineen syöttö h el todellinen tuotettu sähkö / polttoaine syöttö h ref,el teoreettinen tuotettu sähkö ilman CHP:tä (lauhdemoodissa) / polttoaineen syöttö Kotitalouksille myydystä lämmöstä saa ilmaisia päästöoikeuksia joko aiempien päästöjen perusteella tai lämmön vertailuarvon mukaan riippuen siitä kumpi on suurempi. CHP voimalassa lämmöntuotannosta aiheutuvat päästöt lasketaan alla olevan kaavan mukaan. Kaikella voimalan tuottamalla lämmöllä on sama ominaispäästö CHP-VOIMALA Päästöluvan raja OY TUOTTAJA AB TUOTTEENTEKJÄ OY KAUKOLÄMPÖVERKKO PIENI JUUSTOLA OY KOTITALOUS Lämpövirta Polttoainesyöttö Lämpö 1000 TJ Lämpö 800 TJ Lämpö 200 TJ Lämpö 400 TJ Lämpö 100 TJ Lämpö 300 TJ Höyry 500 TJ Maakaasu 1000 TJ Turve 1500 TJ

6 Esimerkkilaitos – erikoistapaukset Kotitaloudet h heat 0,6todellinen tuotettu lämpö / polttoaine syöttö h ref,heat 0,9teoreettinen tuotettu lämpö ilman CHP:tä / polttoaineen syöttö h el 0,25todellinen tuotettu sähkö / polttoaine syöttö h ref,el 0,4 teoreettinen tuotettu sähkö ilman CHP:tä (lauhdemoodissa) / polttoaineen syöttö Em CHP,Heat 0,516Lämmön tuotannon päästöjen osuus kokonaispäästöistä CHP-VOIMALA Päästöluvan raja KAUKOLÄMPÖVERKKO KOTITALOUS Lämpövirta Polttoainesyöttö Lämpö 1000 TJ Lämpö 800 TJ Lämpö 400 TJ Höyry 500 TJ Maakaasu 1000 TJ Turve 1500 TJ

7 Esimerkkilaitos – erikoistapaukset Kotitaloudet CHP-VOIMALA Päästöluvan raja KAUKOLÄMPÖVERKKO KOTITALOUS Lämpövirta Polttoainesyöttö Lämpö 1000 TJ Lämpö 800 TJ Lämpö 400 TJ Maakaasu1000 TJ/a56,1 t CO 2 /TJ56 100 t CO 2 Turve1500 TJ/a105,9 CO 2 /TJ158 850 t CO 2 Kotitalouksiin myydyn lämmön perusteella laskettavat päästöoikeudet:33 445 EUA Lämmön vertailuarvo400 TJ/a62,3 EUA/TJ24 920 EUA Lämmön osuus1500 TJ110942 t CO 2 73,96 t CO 2 /TJ Aiemmat päästöt400 TJ/a73,96 t CO 2 /TJ29 585 EUA Aiemmat päästöt214 950 t CO 2 Höyry 500 TJ Maakaasu 1000 TJ Turve 1500 TJ

8 Esimerkkilaitos – erikoistapaukset Päästökaupan ulkopuoliset toimijat Oletusarvoisesti verkon yli toimitettu lämpö on päästökauppasektorin ulkopuolelle toimitettua lämpöä, jonka kuluttajaan ei kohdistu hiilivuodon uhkaa. Mikäli pystytään osoittamaan esimerkiksi sopimuksin, että lämmön kuluttajaan kohdistuu hiilivuodon uhka, otetaan tämä huomioon laskennassa. Kaukolämpöverkko on päästökaupan ulkopuolinen toimija, jolla ei ole ilmoitusvelvollisuutta. Mahdollinen tieto lämmön jakautumisesta eri sektoreille perustuu tässä tapauksessa verkon haltijan vapaaehtoiseen ilmoitukseen. CHP-VOIMALA Päästöluvan raja OY TUOTTAJA AB TUOTTEENTEKJÄ OY KAUKOLÄMPÖVERKKO PIENI JUUSTOLA OY KOTITALOUS Lämpövirta Lämpö 1000 TJ Lämpö 800 TJ Lämpö 400 TJ Lämpö 100 TJ Lämpö 300 TJ Lämpö 200 TJ Maakaasu 1000 TJ Turve 1500 TJ Höyry 500 TJ

9 Esimerkkilaitos – erikoistapaukset Päästökaupan ulkopuoliset toimijat Päästökaupan ulkopuoliseen toimijaan voi kohdistua hiilivuodon uhka. Toimija voi vapaaehtoisesti ilmoittaa lämmön tuottajalle lämmön käytön jakautumisen eri tuotteille. Sama toimija voi tuottaa useita tuotteita joista osaan kohdistuu hiilivuodon uhka ja toisiin ei. CHP-VOIMALA Päästöluvan raja KAUKOLÄMPÖVERKKO PIENI JUUSTOLA OY Lämpövirta Lämpö 1000 TJ Lämpö 800 TJ Lämpö 300 TJ Hiilivuoto 200 TJ Ei-hiilivuoto 100 TJ Maakaasu 1000 TJ Turve 1500 TJ Lämmön vertailuarvo200 TJ/a62,3 EUA/TJ12 460 EUA Lämmön vertailuarvo 100 TJ/a 62,3 EUA/TJ 6 230 EUA

10 Esimerkkilaitos – erikoistapaukset Päästökaupan piiriin kuuluvat toimijat Päästökaupan piiriin kuuluvalle toimijalle tuotettu lämpö ei ole oikeutettu ilmaisiin päästöoikeuksiin. Päästöoikeudet myönnetään lämmön käyttäjälle. Kulutettu lämpö joko sisältyy tuotteen vertailuarvoon tai sen pohjalta lasketaan vertailuarvottomalle tuotteelle myönnettävät päästöoikeudet. Kun lämpö toimitetaan verkon yli päästökaupan piiriin kuuluvalle toimijalle, myönnetään päästöoikeudet oletusarvoisesti lämmön tuottajalle, koska kaukolämpöverkko ei itsessään kuulu päästökaupan piiriin. Lämmön käyttäjä joutuu tällöin vähentämään lämmön vertailuarvon mukaisen määrän ilmaisia päästöoikeuksia mahdollisesta tuotteen vertailuarvosta. Mikäli lämmön tuottajalla ja kuluttajalla on suora sopimus lämmön toimittamisesta, ei verkkoa huomioida. CHP-VOIMALA Päästöluvan raja OY TUOTTAJA AB TUOTTEENTEKJÄ OY KAUKOLÄMPÖVERKKO Lämpövirta Lämpö 1000 TJ Lämpö 800 TJ Lämpö 100 TJ Lämpö 200 TJ Maakaasu 1000 TJ Turve 1500 TJ

11 KERTOIMET JA LOPULLISET PÄÄSTÖOIKEUDET 2013 – 2020 VERTAILUARVOT MUUTETAAN ILMAISIKSI PÄÄSTÖOIKEUKSIKSI ERI KERTOIMILLA RIIPPUEN TUOTTEESTA TAI LÄMMÖN KULUTTAJASTA

12 Kertoimet Alla olevaan taulukkoon on koottu kertoimet, joilla saadaan alustava kansallinen ja laitoskohtainen jakosuunnitelma. Lämmön osalta päästökauppa ja hiilivuoto sektorit viittaavat lämmön kuluttajaan ja kertoimet tuojalle myönnettyihin päästöoikeuksiin. VertailuarvoHiilivuoto20132014201520162017201820192020 TuoteX11111111 0,80,7290,6570,5860,5140,4430,3710,3 LämpöX11111111 0,80,7290,6570,5860,5140,4430,3710,3 LämpöKotitalous0,80,6560,5260,4100,3090,2210,1490,09 PolttoaineX11111111 0,80,7290,6570,5860,5140,4430,3710,3

13 Kertoimet VertailuarvoHiilivuoto20132014201520162017201820192020 LämpöKotitalous19 93618 16716 37214 60312 80911 0409 2457 476 LämpöKotitalous236681941015550121369124655343902663 LämpöX12 460 Lämpö4 9844 5424 0933 6513 2022 7602 3111 869 Lämpö4 9844 5424 0933 6513 2022 7602 3111 869 Yhteensä46 09640 95437 01834 36531 67329 02026 32723 674 Kotitalouksiin myydyn lämmön perusteella laskettavat päästöoikeudet: Lämmön vertailuarvo400 TJ/a62,3 EUA/TJ24 920 EUAEi-hiilivuoto Lämmön vertailuarvo200 TJ/a62,3 EUA/TJ12 460 EUAHiilivuoto Lämmön vertailuarvo 100 TJ/a62,3 EUA/TJ 6 230 EUAEi-hiilivuoto Lämmön vertailuarvo 100 TJ/a62,3 EUA/TJ 6 230 EUAEi-hiilivuoto* * Kaukolämpöverkon yli siirretty muu lämpö Aiemmat päästöt400 TJ/a73,96 t CO 2 /TJ29 585 EUAEi-hiilivuoto


Lataa ppt "PÄÄSTÖOIKEUKSIEN ILMAISJAKO LÄMPÖLAITOKSET 31. toukokuuta 2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google