Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Koulutuksen järjestäjien yhdistyksen toiminta (www.kjy.fi)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Koulutuksen järjestäjien yhdistyksen toiminta (www.kjy.fi)"— Esityksen transkriptio:

1 Koulutuksen järjestäjien yhdistyksen toiminta (www.kjy.fi)
Ammatillisen koulutuksen seminaari

2 Mikä on KJY ry ? Ammatillisen koulutuksen järjestäjien organisoitu yhteistyöverkosto. Tärkeä valtakunnallinen vaikuttaja ammatillisen koulutuspolitiikan linjauksissa. Tehtävänä kehittää ammatillisen koulutuksen ylläpitojärjestelmiä ja verkostoyhteistyötä sekä edunvalvontaa ja pyrkiä omalta osaltaan nostamaan ammatillisen koulutuksen arvostusta. Edistää myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen toiminnallisia yhteyksiä ammattikorkeakoulutukseen ja lukiokoulutukseen. KJY

3 TOIMINNAN ORGANISOINTI
Yhdistyksen jäseninä 48 koulutuksen järjestäjää. Yhdistyksen jäsenistö edustaa 67 % ( opisk.) Suomen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista. Ammatillisen koulutuksen toimintaedellytysten kehittämiseen tähtäävä yhteistyösopimus Kuntaliiton kanssa. Toimitilat Kuntatalossa Toiminnanjohtaja Johan Hahkala Projektipäällikkö Riikka-Maria Yli-Suomu Assistentti Katariina Kuvaja ( alkaen) Lisätietoa: KJY

4 HALLITUS 2006 – 2007 Puheenjohtaja, toimitusjohtaja Arvo Ilmavirta, Päijät-Hämeen koulutuskonserni Varapuheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja Heikki Yli-Olli, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Johtava rehtori Artti Antila, Kainuun maakunta –kuntayhtymä/ Kainuun ammattiopisto Hallintopäällikkö Matti Heinilä, UPM-Kymmene/ Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Keijo Pesonen, Itä-Savon ammattikoulutuksen kuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ilkka Pirskanen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Sampo Suihko, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Kuntayhtymän johtaja Arto Ylitalo, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Opetustoimenjohtaja Paula Ylöstalo-Kuronen, Vantaan kaupunki KJY

5 TOIMINTA VUONNA 2006 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja edunvalvonta
Kunta- ja palvelurakenneuudistus Tutkintojen asemointi ja EU-koulutuspolitiikka Ammatillisen koulutuksen rahoitus Aikuiskoulutuksen kehittäminen Johtamis- ja työnantajaosaaminen Koulutuksen järjestäjien verkoston rakentaminen Koulutus- ja kehittämistoiminta Koulutuksen järjestäjien toiminnan ja talouden tulosportaali Koulutuksen järjestäjien hyvät käytännöt –hanke Verkostot Tapahtumat ja tilaisuudet Viestintä Ammatillisen koulutuksen kuukausitiedote KJY

6 Sopimusneuvottelut Microsoftin kanssa ”kattosopimuksesta”.
TOIMINTA VUONNA 2006 Esitys ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupien opiskelijamäärien korottamiseksi yhdessä Kuntaliiton, EK:n, KT:n, Suomen Yrittäjien, SAK:n ja STTK:n kanssa. Sopimusneuvottelut Microsoftin kanssa ”kattosopimuksesta”. Koulutuksen järjestäjien roolin vahvistaminen mm. työnantaja-asioissa, johtamisessa, henkilöstöasioissa, tietohallintoasioissa, muutosten hallinnassa… KJY

7 Koulutuksen järjestäjien yhteistyöverkostot ja hyvät käytännöt -hanke
Ammatillisen koulutuksen seminaari Riikka-Maria Yli-Suomu

8 Hankkeen tavoitteet Koulutuksen järjestäjien yhteistyöverkostot ja hyvät käytännöt -hankkeen tavoitteena on: kehittää koulutuksen järjestäjien palvelutoimintaa ja niiden tuottamisprosesseja siten, että koulutuspalvelut voidaan järjestää nykyistä taloudellisemmin, tehokkaammin ja laadukkaammin kerätä ja levittää koulutuksen järjestäjien meneillään olevia tai jo toteutuneita hallinnollisia toimintamalleja tukea koulutuksen järjestäjiä strategisessa johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä löytää koulutuksen järjestäjien toimintaan liittyviä kehittämistarpeita, jotka vaativat kansallista tarkastelua osallistua keskeisenä toimijana Aluekeskusohjelman koulutusyhteistyöverkoston toimintaan KJY

9 Hankkeen kohderyhmä Hankkeen kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja niiden keskeiset toimijat. Hankkeessa korostetaan yhteistoimintaa sidosryhmien kanssa (esim. OPM, OPH, KL, EK). KJY

10 Hankkeen teema-alueet, teemat ja toiminnan tasot
2006 – 2007 Toiminnan tasot Järjestäjä-rakenne Tiedottamisen taso: Hyvät käy-tännöt internetissä Vuorovaikutuksen taso: Tilaisuudet ja koulutukset Vakiintuneen interaktiivisuuden taso: Asiantuntija-verkostot I Koulutuksen jär-jestämis- ja tuottamistavat Tietohallinto II Johtaminen ja henkilöstö Henkilöstö-hallinto III Tukipalvelut Ravintola-palvelut IV Innovaatiot ja kehittäminen Aluekehitys työ KJY

11 Hankkeen työvälineet TYÖVÄLINEET Hyvät käytännöt -sivusto
Tilaisuudet ja koulutukset Verkosto-tapaamiset Toiminnan ja talouden tulosportaali Työvaliokunnat ja työryhmät Internet, extranet Kuukausitiedote Tutkimukset ja selvitykset Julkaisut ja artikkelit KJY

12 Hankkeen tulokset Tulokset Tiedon jakaminen
Asiantuntijoiden verkosto-yhteistyö Yhteiset toimintatavat Tulosportaalin vakiinnuttaminen Hyvien käytän-töjen näkyväksi tekeminen KJY

13 Koulutuksen järjestäjien yhteistyöverkostot ja hyvät käytännöt -hanke
TEEMA-ALUEET TEEMAT TOIMINNAN TASOT Tiedottamisen taso: Hyvät käytännöt internetissä I Koulutuksen järjestämis- ja tuottamistavat Järjestäjärakenne Tietohallinto II Johtaminen ja henkilöstö Vuorovaikutuksen taso: Tilaisuudet ja koulutukset Henkilöstöhallinto III Tukipalvelut Ravintolapalvelut Vakiintuneen interaktiivisuuden taso: Asiantuntijaverkostot IV Innovaatiot ja kehittäminen Aluekehitystyö TYÖVÄLINEET Hyvät käytännöt -sivusto Tilaisuudet ja koulutukset Verkostotapaamiset Tulosportaali Työvaliokunnat ja työryhmät Internet, extranet Kuukausitiedote Tutkimukset ja selvitykset Julkaisut ja artikkelit TULOKSET Tiedon jakaminen Yhteiset toimintatavat Asiantuntijoiden verkosto-yhteistyö Tulosportaalin vakiinnuttaminen KJY Hyvien käytäntöjen näkyväksi tekeminen

14 Tietohallintoverkoston toiminta
Esimerkki: Tietohallintoverkoston toiminta Verkostossa 48 koulutuksen järjestäjän edustajaa Työvaliokunta pj. tietohallintopäällikkö Urho Mäenpää, PKKY Painopistealueet Tietohallinnon nykytilan kartoitus (kesä 2006) Alan asiantuntijoiden yhteydenpito Osallistuminen sähköisen yhteishaun ja asioinnin kehittämistyöhön Identiteetin hallinta Sähköiset oppimisympäristöt Funet-palvelut ammatillisen koulutuksen sektorille Tietohallinnon yhtenäistäminen Yhteishankinta- ja kilpailutusmahdollisuuksien selvittäminen (esim. Microsoft, F-secure) Toimittajayhteistyö Muut verkostossa ja ydinryhmässä erikseen sovittavat tehtävät KJY

15 Lisätietoja hankkeesta
Lisätietoja Koulutuksen järjestäjien yhteistyöverkostot ja hyvät käytännöt - hankkeesta: > Kehittämishanke Projektipäällikkö Riikka-Maria Yli-Suomu Koulutuksen järjestäjien yhdistys ry Projektijohtaja Arvo Ilmavirta, Päijät-Hämeen koulutuskonserni, , Toiminnanjohtaja Johan Hahkala, Koulutuksen järjestäjien yhdistys ry , KJY


Lataa ppt "Koulutuksen järjestäjien yhdistyksen toiminta (www.kjy.fi)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google