Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ministeriöverkoston kokous 11.6.2008 Kohti kestävää tuottavuutta - työelämän laatu, innovaatiot ja tuottavuus -hankkeen käynnistäminen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ministeriöverkoston kokous 11.6.2008 Kohti kestävää tuottavuutta - työelämän laatu, innovaatiot ja tuottavuus -hankkeen käynnistäminen."— Esityksen transkriptio:

1 Ministeriöverkoston kokous 11.6.2008 Kohti kestävää tuottavuutta - työelämän laatu, innovaatiot ja tuottavuus -hankkeen käynnistäminen

2 pp.kk.vvvv Osasto Ministeriöverkosto 11.6.2008 2 Käynnistettävän ohjelman peruspalikat Innovaatiot Työelämän laatu Tuottavuus

3 pp.kk.vvvv Osasto Ministeriöverkosto 11.6.2008 3 Mitä tavoitellaan hankkeen tasolla 1.Työelämän laadun, innovaatioiden ja tuottavuustoimenpiteiden entistä tiiviimpää yhdistämistä  tuetaan jo käynnissä olevien tai käynnistyvien hankkeiden etenemistä  kehitellään uusia käytäntöön vietäviä ja monistettavissa olevia ideoita  viedään mm. palvelukeskustyötä eteenpäin (tiiviimpi yhteydenpito suoraan virastoihin – tuki & ohjaus) 2.Tuottavuusohjelman ja konserniohjauksen viestinnän kehittymistä sekä organisaatioiden sisällän että ulospäin  saatetaan talous- ja henkilöstöasioista sekä strategisesta kehittämisestä vastaavat ”saman pöydän ääreen”  hankintaan lisätietoa tuottavuushankkeiden toteutuksesta sekä vaikutuksista (tuottavuus, laatu, henkilöstön motivaatio ja työhyvinvointi jne.)  lisätään vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa 3.Valtionhallinnon työnantajaimagon kohentumista  Uudistuva ja ajan hermolla oleva  Ei ”Taantuva ja hupeneva” => em. pohjalta lisääntyvää yhteistä ymmärrystä ja tahtoa uudistua ja uudistaa

4 pp.kk.vvvv Osasto Ministeriöverkosto 11.6.2008 4 Mitä tavoitellaan työyhteisötasolla  kumppanuutta, osallisuutta ja organisoitua yhteistyötä  osaamisen lisääntymistä (sekä organisaatioiden että yksilöiden)  innovaatioita, jotka johtavat käytännön uudistuksiin ja jotka ovat monistettavissa muualle hallintoon  hyvinvoivia, innostavia ja muutoksiin positiivisesti suhtautuvia työyhteisöjä  toimintatapojen muutosta  tuottavuuden paranemista  pitkän tähtäimen vaikuttavuutta

5 pp.kk.vvvv Osasto Ministeriöverkosto 11.6.2008 5 Toimijat  Käynnistäjä ja organisaattori  VM  Tekijät  Ministeriöt hallinnonalansa strategisina johtajina ja uudistajina  Valtiokonttori (ml. uusi Henkilöstöpalvelut -toiminto)  Yhteistyökumppanit  mm. työntekijäjärjestöt  Tukijat  Työterveyslaitos, Tykes-ohjelma, eri alojen asiantuntijat ja valmentajat...  Kohderyhmät  työyhteisöt

6 pp.kk.vvvv Osasto Ministeriöverkosto 11.6.2008 6  Kukin ministeriö nimeää hankekokonaisuuteen yhden hankkeen hallinnonalaltaan  kootaan osaamista ja rahoitusta hankkeiden käytännön toteutuksen tueksi  luodaan hankkeiden toteutumisen seurantaa ja arviointia varten yhtenäinen viitekehys  varmistetaan hankkeiden toteutumisen edellytykset (ml. hyvä johtaminen, viestintä ja onnistunut yhteistyö)  Ministeriöiden talous- ja henkilöstöasioista sekä strategisesta kehittämisestä vastaavat virkamiehet muodostavat kehittäjäverkoston, joka  johtaa, tukee ja arvioi em. hankkeiden käytännön toteutusta  etsii ja tuottaa uusia ideoita ja avauksia käytäntöön vietäviksi uudistuksiksi  vaihtaa hyviä kokemuksia ja käytäntöjä yli hallinnonalarajojen Toimintatavat

7 pp.kk.vvvv Osasto Ministeriöverkosto 11.6.2008 7 Henkilöstövoimavarat Rakenteiden kehittäminen Prosessien kehittäminen Johtamisen kehittäminen Osaaminen Työhyvinvointi Palkitseminen Toimintakyvyn ja suorituksen johtaminen Vaikuttavuus Tuottavuus Taloudellisuus Laatu Valtionhallinnon työelämän innovaatio- ja kehittämisverkosto - ”toimintaympäristö I”

8 pp.kk.vvvv Osasto Ministeriöverkosto 11.6.2008 8 Työskentelyn rakenteet, sisällöt ja toimintatavat VM OPM MMM OM STM VNK UM TEM LVM PLM SM YM Hallinnonalojen hankkeet TUKEE JOHTAA SEURAA JA ARVIOI VERKOTUTAAN INNOVOIDAAN KEHITETÄÄN, UUDISTETAAN vaikuttavuus tuottavuus taloudellisuus laatu prosessit rakenteet johtaminen osaaminen työhyvinvointi palkitseminen Ministeriöistä koostuva kehittäjäverkosto

9 pp.kk.vvvv Osasto Ministeriöverkosto 11.6.2008 9 Etenemisaikataulu  valmistellaan kevään aikana  ”organisoidutaan”  täsmennetään tavoitteet ja toimintamuodot  hankitaan ”sparraajat”  käynnistetään syksyllä 2008


Lataa ppt "Ministeriöverkoston kokous 11.6.2008 Kohti kestävää tuottavuutta - työelämän laatu, innovaatiot ja tuottavuus -hankkeen käynnistäminen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google