Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos"— Esityksen transkriptio:

1 Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos
Marko Saari & Jukka Pietilä

2 Marko Saari & Jukka Pietilä

3 Historiaa ja nykyaikaa
Tietojenkäsittelytieteiden laitos perustettiin 1969 itsenäisenä laitoksena, liittyi Luonnontieteelliseen tiedekuntaan vuonna 1987 1970-luvulla tietojärjestelmätiede 1980-luvulla ohjelmistotuotanto 1990-luvulla ohjelmistoliiketoiminta, digitaalinen media ja mobiilipalvelut Vuonna 2004 perustettiin Kajaanin yksikkö 2005- Tietoturvan maisteriohjelma, kansainvälisiä kursseja tietoturvan alueella Kansainvälinen yhteistyö, Barents Cross Border University vuodesta 2006 2010- Kansainvälinen maisteriohjelma Software, Systems and Service Development in Global Environment (GS³D) Marko Saari & Jukka Pietilä

4 Tilastoja Opiskelijoita yhteensä noin 1100
Vuosittain otetaan uusia opiskelijoita noin 160 Henkilöstömäärä noin 100 FM-tutkintoja vuosittain Tohtorin väitöksiä vuosittain noin 6 Luvut tarkistettava ja päivitettävä vuosittain. Vastuuhenkilö?? Kuvat Juha Sarkkinen Marko Saari & Jukka Pietilä

5 Tietojenkäsittelytieteiden laitos alueellisesti
Luleå Kuusamo OULU Kemi Raahe Nivala Haapavesi Ylivieska Rovaniemi B C U Tietojenkäsittelytieteiden laitos alueellisesti Opiskelu pääasiassa Oulussa Maisteriohjelmia 7 paikkakunnalla: Digitaalinen media Ohjelmistotuotanto Mobiilipalvelut Tietoturva Kansainvälisiä ohjelmia 2009- Tietojenkäsittelytiede avoimessa yliopistossa vuodesta 1985 lähtien, nykyisin 9 paikkakunnalla Korkeakouluyhteistyö Lukioyhteistyö Marko Saari & Jukka Pietilä

6 Yleisiä linjauksia Tutkimus ja opetus ovat ihmiskeskeistä ja organisaatioihin orientoitunutta, ei teknologiavetoista Laitoksella on vankat perinteet ja hyviä kokemuksia yhteistyöstä tietoteollisuusalan yritysten kanssa Työelämään orientoitunut tapa suorittaa opinnot (harjoitus- ja projektityöt yritysten tarpeisiin) Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmasta valmistuu ihmisiä, jotka voivat toimia tietoteollisuudessa työssä kuin työssä Marko Saari & Jukka Pietilä

7 Yhteistyö yritysten kanssa
Osa-aikainen professuuri ja samanaikainen työskentely yritysmaailmassa (esimerkiksi 20% / 80%) Osa opetushenkilöstöstä päätoimisesti töissä yrityksissä Kurssien vierailuluennot yritysten henkilöstön kautta Seminaarit yhteistyössä yritysten kanssa Rekrytointitilaisuudet opiskelijoille (messut, tutustumisvierailut) Opetussuunnitelmassa suoraa yhteistyötä opiskelijoiden ja yritysten välillä (esim. Projekti 1 ja 2) oK? Marko Saari & Jukka Pietilä

8 Mikä ICT-ala eli tietoteollisuusala on?
Kuluttajien näkökulmasta tietoteollisuusalan määritelmään kuuluvat seuraavat alueet: Digitaalinen viestintä: jakelutavasta riippumaton journalistinen-, viihteellinen-, opetuksellinen- ja yritysviestinnällinen ohjelma- ja palvelutuotanto Teollisuus: tietokoneet, tietoliikennelaitteet ja –kaapelit, kulutuselektroniikka, automaatio- ja mittauslaitteet Palvelut: järjestelmät, ohjelmistot, ohjelmistotuotteet, asiantuntijapalvelut ja konsultointi, käsittelypalvelut Tietoliikenne: verkkojen rakentaminen ja ylläpito, verkkopalvelut Näitä kaikkia opiskellaan ja tutkitaan laitoksellamme. Kiinnostuksesi, osaamisesi ja suuntautumisvaihtoehtosi mukaan erikoistut jollekin näistä aloista. Marko Saari & Jukka Pietilä

9 Miksi IT-ala kannattaa valita?
Yhteiskunnan eri toiminnot perustuvat enenevässä määrin digitaalisuuteen, jolloin esimerkiksi uusia ohjelmia ja järjestelmiä tehdään yhä enemmän Toimintojen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan mm. kouluttajia, hallinnoijia, käyttäjiä, testaajia, kehittäjiä, asentajia, ylläpitäjiä, pelaajia ja suunnittelijoita yhä enemmän Myös kansalaisten vapaa-aika digitalisoituu; viihteen, kuten pelien ja elokuvien, tekemiseen ja tuottamiseen tarvitaan yhä enemmän ammattilaisia Alan koulutus mahdollistaa sovellusten kehittämisen jotka auttavat tavallisia ihmisiä selviytymään jokapäiväisen elämän kommelluksista esimerkiksi tietoverkoissa ja keittiössä Marko Saari & Jukka Pietilä

10 Mitä tässä vaiheessa pitää vähintään tietää tietojenkäsittelytieteistä?
Tietojenkäsittelytiede ei ole pelkkää koodin vääntämistä; mahdollisuuksia työllistyä on paljon Jonkun pitää hallita projektien vetäminen ja markkinointi, jonkun käyttöliittymät ja käytettävyys, visuaalisuus, graafinen suunnittelu, tietoturva, tuotekehitys, tutkimus… Monissa tehtävissä ihmissuhde- ja kielitaidot ovat teknistä osaamista tärkeämpää Opiskellessa painottuu matematiikasta logiikka – terve järjen käyttö Marko Saari & Jukka Pietilä

11 Opiskelusisällöt LuK-vaiheessa ei erillisiä suuntautumisvaihtoehtoja
155 op TOL opintoja, 25 op sivuaine muusta tiedekunnasta (taloustieteet, tietotekniikka, matematiikka, psykologia tai muu vastaava) Suuntautumisvaihtoehto valitaan FM-vaiheessa LuK-vaiheen opetussisältö koostuu kuitenkin eri suuntautumisvaihtoehtojen aiheista Kuva Juha Sarkkinen Marko Saari & Jukka Pietilä

12 Suuntautumisvaihtoehdot FM-vaiheessa
Ohjelmistotuotanto Tietojärjestelmät GS³D -maisteriohjelma (kansainvälinen) vuodesta 2010 alkaen Kuva Juha Sarkkinen Marko Saari & Jukka Pietilä

13 Ohjelmistotuotannon suuntautumisvaihtoehto
Ohjelmistotuotannon suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään ohjelmistojen teknisiin ratkaisuihin Ohjelmistotuotantoa opiskellut osaa suunnitella, kehittää ja tuottaa ohjelmistoja sekä niiden kokonaisratkaisuja Opiskelijat saavat valmiudet toimia monipuolisesti mm. ohjelmistosuunnittelijoina ja ohjelmistotuotannon johtotehtävissä mitä erilaisimmissa ohjelmistoja kehittävissä ja hyödyntävissä organisaatioissa Marko Saari & Jukka Pietilä

14 Tietojärjestelmien suuntautumisvaihtoehto
Tässä suuntautumisvaihtoehdossa perehdytään erilaisiin tietojärjestelmiin, erityisesti niiden kehittämiseen, käyttöönottoon, käyttöön ja hyödyntämiseen Käytännön työelämän näkökulma: miten tietojärjestelmiä voidaan kehittää ja käyttää yrityksissä ja muissa organisaatioissa Suuntautumisvaihtoehdossa korostetaan ihmisten välisen vuorovaikutuksen merkitystä sekä tarkastellaan kehitettävien järjestelmien laatua Suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneet suunnittelevat erilaisia tulevaisuuden tietojärjestelmiä jokapäiväisen elämän tarpeisiin Koulutus antaa pohjan erikoistua erilaisiin tietotekniikan soveltamis- ja johtamistehtäviin Marko Saari & Jukka Pietilä

15 Kansainvälinen maisteriohjelma GS³D Software, systems and service development in global environment
Korkeatasoista kansainvälistä korkea-asteen koulutusta Yhteistyökumppanit mm. Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa, Japanissa sekä Kiinassa Kehittää kansainvälisiä asiantuntijoita johtamaan menestyksekkäästi globaaleja IT-projekteja Kehittää kansainvälistä tutkimusyhteistyötä Maisteriohjelma alkanut syksyllä 2010 Marko Saari & Jukka Pietilä

16 Esimerkkejä FM vaiheen kursseista
Ohjelmistotuotanto Software Development in Global Environment Software Engineering Research Software Production and Maintenance Realtime Distributed Software Development Software Quality and Testing Software Engineering Management and Engineering Process Open Source Software Development Tietojärjestelmät IT Infrastructure ICT and Organizational Change System Design Methods for Global Information Systems Information Systems Theory Enterprise Models Interaction Design Emerging Technologies and Issues Security Policy and Management in Organisations Marko Saari & Jukka Pietilä

17 Sivuaineet Sivuaineet voi valita yleensä vapaasti koko yliopiston tarjonnasta Suositeltavia sivuaineita ovat mm. taloustieteet, tilastotiede, matematiikka, kasvatustiede, työtiede, sosiologia ja tietoliikenne Joihinkin sivuaineisiin on tehtävä ja läpäistävä sivuainekoe (esim. kielet ja kirjallisuus) ja joihinkin on ilmoittauduttava erikseen (esim. taloustieteet) Mahdollisuus ottaa myös AMK-opintoja Marko Saari & Jukka Pietilä

18 Vaihto-opiskelu Laitoksella on erinomaiset mahdollisuudet vaihto-opiskeluun Vaihtoon voi Euroopassa mennä mm. seuraaviin yliopistoihin: Technische Universität Wien, Itävalta; Universität Regensburg, Saksa; Universität Stuttgart, Saksa; Fachhochschule München, Saksa; Universidad Politecnica de Cataluña, Barcelona, Espanja; Universidad País Vasco, Bilbao, Espanja; Universidad de Málaga, Espanja; Kingston University Higher Education, London, Iso-Britannia; University of Manchester, Iso-Britannia; Panepistimio Egeou, Samos, Kreikka; Rijksuniversiteit Leiden, Hollanti; Universitae Politechnica din Bucaresti, Romania ja Politecnico di Milano, Italia. Laitoksen kursseilla vierailee lisäksi usein ulkomaalaisia opettajia Marko Saari & Jukka Pietilä

19 Kurssien työtavat Kursseja on erilaisia: on luentoja, seminaareja, harjoituksia, harjoittelua ja näiden yhdistelmiä Luennoilla ei ole yleensä läsnäolovelvollisuutta, mutta niillä on hyvä olla kuuntelemassa, sillä luennot suoritetaan yleensä tenttimällä tai kirjoittamalla luentopäiväkirja ja/tai essee Seminaarityyppisillä kursseilla osallistuminen on pakollista (80 %). Seminaareissa luetaan aiheeseen liittyviä artikkeleita ja tekstejä, osallistutaan keskusteluun ja tuotetaan yksin tai ryhmässä tekstiä. Harjoituksien läsnäolopakko vaihtelee; joissakin on 80 prosentin läsnäolovelvollisuus (esim. kielet, digitaalinen kuvankäsittely), joissakin harjoitukset voi tehdä kotona omalla koneella. Harjoituskurssilla on suoritettava vaadittu määrä hyväksyttyjä harjoitustöitä ja lopuksi yksin tai ryhmässä tehtävä suurempi harjoitustyö. Harjoittelu liittyy laitoksen vapaavalintaiseen työharjoitteluun, jonka voi sisällyttää opintoihin Marko Saari & Jukka Pietilä

20 Mallilukkari 1. vuosi, 1 periodi Marko Saari & Jukka Pietilä klo MA TI
KE TO PE 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 Englannin kieli Johdatus ohjelmointiin, luennot Johdatus ohjelmointiin, luennot Internet ja tietoverkot, luennot Internet ja tietoverkot, luennot Orientoivat opinnot, luennot Johdatus ohjelmointiin, harjoitukset Tietojenkäsittelyn apuneuvot, harj. Johdatus tietojenkäsittely-tieteisiin, luennot Englanti, luennot Internet ja tietoverkot, harjoitukset TOL-tentti Marko Saari & Jukka Pietilä

21 Valmistuminen Laitokselta valmistuu ihmisiä, jotka voivat työskennellä monipuolisissa tehtävissä tieto-teollisuusalan yrityksissä ja muissa organisaatioissa Valmistuneen työnimikkeenä voi olla esimerkiksi myyntipäällikkö, viestintäjohtaja, opettaja, koulutuspäällikkö, ohjelmisto-suunnittelija, ohjelmoija, testaaja, www-suunnittelija, kehityspäällikkö, IT-konsultti, tietoliikenneasiantuntija, käyttöliittymä-suunnittelija, tutkija tai tietoturvapäällikkö Marko Saari & Jukka Pietilä

22 Tutkimus tietojenkäsittelytieteiden laitoksella
Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen tutkimustoiminta kohdistuu pääosin tietojärjestelmiin ja ohjelmistotuotantoon Tutkimusstrategisena lähtökohtana on kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö tutkimusorganisaatioiden ja ICT-teollisuuden kanssa Laitoksella on monipuoliset kontaktit Eurooppaan ja muuhun maailmaan Yhteistyö Oulunseudun teollisuuden kanssa on laitoksen toiminnan kulmakivi Laitoksella työskentelee lukuisia kansainvälisen tason professoreita: Juhani Iivari, Kari Kuutti, Olli Martikainen, Mikko Siponen… Marko Saari & Jukka Pietilä

23 Esimerkki tutkimuksesta: Information systems security research centre (ISSRC) – Tietojärjestelmien tietoturvallisuuden tutkimuskeskus ISSRC-tutkimuskeskus kokoaa suomalaiset johtavat yritykset sekä alan pohjoismaiset tietojärjestelmien tietoturvallisuuden ja tietoturvan hallinnan huippututkijat yhteen Profiloituminen kansainväliseksi huippuluokan tutkimusyksiköksi tietojärjestelmien ja tietoturvan hallinnan alalla Jo olemassa oleva tutkimusyhteistyö kansainvälisten huippututkijoiden kanssa auttaa tutkimuskeskusta saamaan kansainvälisen huippuyksikön statuksen, joka osaltaan lisää alueellista vetovoimaa ja uskottavuutta niin liike-elämän kuin tutkimuksenkin alueilla Marko Saari & Jukka Pietilä

24 Blanko Tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoiden ainejärjestö
Rekisteröitynyt yhdistys vain teitä varten! Jäseniä 450 kaikilta vuosikursseilta = Hyvä meininki ja meno! Vaikuttaa opetuksen kehittämiseen Järjestää tapahtumia pitkin vuotta Marko Saari & Jukka Pietilä

25 Otteita Blankon tapahtumakalenterista
Fuksisauna Syksyn / kevään excursiomatkat Pikkujoulut Kiltahuonebileet ja peli-ilta Wappu (7 päivän ajan useita tapahtumia) Monia muita vuoden aikana järjestettäviä mahtavia tapahtumia… Marko Saari & Jukka Pietilä

26 Blanko - jäsenedut Ilmaiset Microsoftin ohjelmat MSDN-AA:n kautta pelkällä jäsenmaksulla Haalarit uusille opiskelijoille Kiltahuone kahvitarjoiluineen Satoja uusia kavereita! Vuosittain lanitapahtumia, bändi-iltoja jne. Marko Saari & Jukka Pietilä

27 Mistä tietoa? Tietoa Blankosta löytyy: http://www.blanko.fi/
Facebook: Blanko IRC: #Blanko ja ircnet Newsgroup: oy.killat.blanko Ilmoitustaulu: TOLlin käytävällä Ota yhteyttä: Marko Saari & Jukka Pietilä

28 Hakeminen Yhteishaussa keväällä 2011
Pääsykoe on aineistopohjainen, mittaa päättelykykyä ja kykyä omaksua ja jalostaa tietoa Ei pääsykoekirjoja eikä edellytä matemaattista suuntautumista Lisätietoja, vanhoja pääsykokeita ja mallivastauksia: Marko Saari & Jukka Pietilä

29 Hakeminen Hakulomakkeita ja valintaoppaita voi tilata tai hakea osoitteesta: Oulun yliopiston opiskelijapalvelut Linnanmaa PL OULUN YLIOPISTO puh. (08) , , , ja sähköpostitse Marko Saari & Jukka Pietilä

30 Facebook: Department-of-Information-Processing-Science
Yhteystiedot Facebook: Department-of-Information-Processing-Science Marko Saari & Jukka Pietilä


Lataa ppt "Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google