Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Heinolan seudun vapaa-ajan asukkaiden asiointitutkimus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Heinolan seudun vapaa-ajan asukkaiden asiointitutkimus"— Esityksen transkriptio:

1 Heinolan seudun vapaa-ajan asukkaiden asiointitutkimus
Heinola Resort Tuomo Turja

2 Sisällysluettelo Johdanto 3 Yhteenveto 5
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Sisällysluettelo Johdanto Yhteenveto Tulokset Vapaa-ajan asunnon sijainti 8 Vapaa-ajan asunnolla vietetty aika, asunnon käyttäjien määrä 11 Mitä harrastetaan vapaa-ajan paikkakunnalla 21 Heinolan keskustan palvelujen käyttäminen 23 Heinolan keskustan palvelujen käyttämisen useus 27 Tyypillisen kertaostoksen rahamäärä Heinolan keskustassa asioidessa 29 Avoimet vastaukset: miksi ei käytä Heinolan keskustan palveluja, palveluvalikoiman, lisääminen, mahdolliset puutteet 31 Vierumäen palvelujen käyttäminen Mielipiteet Heinolan keskustaan liittyvistä väittämistä 35 Kiinnostus erilaisten viestien vastaanottamiseen 38 Mielipide kyselytutkimuksen tekemisestä

3 Johdanto TUTKIMUKSEN TAVOITE
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Johdanto TUTKIMUKSEN TAVOITE Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Heinola Resortin toimeksiannosta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vapaa-ajan asukkaiden oleskelua vapaa-ajan asunnolla, osto- ja asiointitottumuksia sekä näkemyksiä paikallisten palvelujen saatavuudesta. Erityisesti haluttiin selvittää vapaa-ajanasukkaiden asiointia Heinolan keskustassa. Tutkimus on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston osarahoittaman Heinola Resort 2012 – hankkeen toimeksiannosta ja hankkeen kustannuksella KOHDERYHMÄ JA OTOS Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat a) Heinolan, Hartolan ja Sysmän ja b) Asikkalan, Mäntyharjun ja Pertunmaan vuotiaat vapaa-ajan asukkaat. Tutkimusta varten poimittiin väestötietojärjestelmästä satunnaisotannalla nimen perusotos. Otos kiintiöintiin niin, että Heinolan, Hartolan ja Sysmän vapaa-ajan asukkaita oli tarkoitus haastatella 400 ja Asikkalan, Mäntyharjun ja Sysmän vapaa-ajan asukkaita 200. Lopullinen vastaajamäärä oli 612 joista 400 oli Heinolan, Hartolan ja Sysmän vapaa-ajan asukkaita ja212 Asikkalan, Mäntyharjun ja Pertunmaan vapaa-ajan asukkaita. Huom.! Otospoiminnasta jätettiin pois ne Heinolan vapaa-ajan asukkaat, joiden vakituisen asunnon kotipaikka oli Heinola.

4 Johdanto TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Johdanto TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina. Haastattelut tehtiin – Haastattelutyöhön osallistui 68 Taloustutkimus Oy:n koulutettua tutkimushaastattelijaa Taloustutkimus Oy:n valvotusta puhelinhaastattelukeskuksesta Helsingistä. Aineiston keräämisestä, atk-käsittelystä ja raportoinnista vastasi Taloustutkimus Oy. Kokonaistuloksen (”Kaikki”-sarake, n=612) virhemarginaali 95 %:n luotettavuustasolla on suurimmillaan noin ± 4,1% -yksikköä. Heinolan, Hartolan ja Sysmän vapaa-ajan asukkaiden kokonaistulosten virhemarginaali on suurimmillaan noin ± 5,0 % -yksikköä ja Asikkalan, Mäntyharjun ja Pertunmaan vapaa-ajan asukkaiden suurimmillaan noin ± 7,1 % -yksikköä.

5 12206 Heinola Resort / JPa, TTu
Yhteenveto 1/3 Vapaa-ajan asunnon käyttö keskittyy luonnollisesti kesäkuukausille: eniten siellä vietetään aikaa heinäkuussa (keskimäärin 16 yötä), elokuussa (12 yötä) ja kesäkuussa (11 yötä). Lomakauden ulkopuolella loka-huhtikuussa aikaa loma-asunnolla vietetään keskimäärin 15 yötä. Runsas kolmasosa (36 %) kertoi viettävänsä pitempiä aikoja vapaa-ajan asunnolla lomakauden ulkopuolella. Kyselyssä mukana olleiden mökkikuntien välillä ei ole suuria eroja mökillä vietetyissä ajoissa: Hartolan vapaa-ajan asukkaat nousevat esiin sellaisina, jotka viettävät vapaa-ajan asunnollaan keskimääräistä enemmän aikaa elokuussa ja lomakauden ulkopuolella. Tyypillisellä vierailukerralla vapaa-ajan asunnolla yöpyy yleisimmin joko 1-2 henkilöä (54 %) tai 3-5 henkilöä (36 %). Vapaa-ajan asunnolla yleisimmin harrastetut aktiviteetit ovat luonnossa liikkuminen (94 % harrasti), vapaa-ajan asunnon kunnostaminen (94 %), marjastus ja sienestys (84 %) ja ostoksilla käyminen (85 %). Viidesosa vastaajista käyttää Heinolan keskustan palveluja aina tai lähes aina vapaa-ajan asunnolla käydessään. Silloin tällöin käyttäviä on 17 prosenttia, harvoin käyttäviä 28 prosenttia ja 36 prosenttia ei käytä Heinolan keskustan palveluja lainkaan. Sysmän ja Mäntyharjun vapaa-ajan asukkaat korostuvat niissä, jotka eivät käytä lainkaan Heinolan keskustan palveluja. Ne, jotka eivät käytä Heinolan keskustan palveluja, eivät myös juurikaan käytä Heinolan kohdalla sijaitsevien liikenneasemien palveluja, 66 prosenttia ei käytä niitä, 20 prosenttia käyttää niitä joko aina tai silloin tälliöin. Viimeisen vuoden aikana Heinolan keskustan palveluista käytetyimmät ovat päivittäistavarakaupat (85 % Heinolan palveluja käyttäneistä on käyttänyt), kahvila-/ravintolapalvelut (67 %), rautakaupat (56 %) ja rakentamiseen liittyvät palvelut (44 %). Säännöllisimmin Heinolan keskustan palveluista käytetään päivittäistavarakauppoja (37 % käyttää aina tai lähes aina palvelua tarvitessaan), rautakauppoja (27 %), rakentamiseen liittyviä palveluja (25 %) ja hyvinvointipalveluja (21 %)

6 12206 Heinola Resort / JPa, TTu
Yhteenveto 2/3 Tyypillisen kertaoston määrä Heinolan keskustassa asioidessa on 70,31 euroa. Heinolan keskustan lähiseudun vapaa-ajan asukkailla kertaostoksen summa on hieman suurempi kuin kauempana asuvilla. Kysyttäessä syitä siihen, miksi Heinolan keskustan palveluja ei käytetä, nousi vastauksissa useimmin esiin Heinolan keskustan sijainti: oma mökki sijaitsee kaukana tai Heinolan keskusta ei osu suoran matkareitin varrelle. Osa perusteli käyttämättömyyttä myös sillä, että matkalla halutaan pysähtyä mahdollisimman vähän, ja sillä että ostokset halutaan tehdä joko koti- tai mökkipaikkakunnalla. Kysyttäessä palveluita, joita Heinolan keskustassa puuttuu tai joita halutaan lisää, nousi esiin mm. vaateliikkeet, elokuvateatterit, tanssiravintolat/tanssipaikat, laadukkaat ruokaravintolat, kahviloiden lisääminen ja toritoiminnan ja torin seudun elävöittäminen. Valtaosa vastaajista, 83, prosenttia ei käytä Vierumäen palveluita. Yleisimmin käytetyt palvelut ovat kahvila-/ravintolapalvleut, joita on viimeisen vuoden aikana käyttänyt 57 prosenttia Vierumäen palveluja käyttäneistä, liikuntapaikat ja urheilupalvelut (43 %) ja päivittäistavarakaupat (37 %). Ihmisillä on selkeästi käsitys Heinolan keskustasta hieman syrjään jäävänä paikkana, mutta sinänsä Heinolan keskustassa ei nähdä mitään vikaa, mielikuvat Heinolan keskustasta ovat valtaosin myönteisiä: Heinolaa koskevista väittämistä ollaan eniten samaa mieltä siitä, että yleensä ihmiset ajavat mieluummin nelostietä Heinolan keskustan ohi kuin pysähtyvät asioimaan siellä. Tämän väittämän kanssa samaa mieltä oli 72 prosenttia vastaajista. Kuitenkin valtaosa vastaajista on sitä mieltä, että Heinolan keskustan palvelut vastaavat omia tarpeita (68 % samaa mieltä) ja että Heinolan keskustan liikkeistä saa hyvää palvelua (68 %), että keskustan viitat ja opasteet ovat selkeitä (57 %) ja että keskustassa on riittävästi paikoitustilaa (58 %). Eniten mielipiteitä jakaa väittämä ”Heinolan keskustaan on mukava poiketa ilman erillistä syytä”. Tämänkin väittämän kanssa samaa mieltä on enemmistö, 55 prosenttia vastaajista. Eri mieltä on 23 prosenttia vastaajista.

7 12206 Heinola Resort / JPa, TTu
Yhteenveto 3/3 Heinolan lähiseudun vapaa-ajan asukkaat ovat kohtalaisen vähän kiinnostuneita erilaisesta markkinointiviestinnästä. Kysytyistä viestintätavoista mieluisimmat olivat tiedotteen vapaa-ajan asukkaille Heinolan kaupungin nettisivuilla (33 % erittäin tai melko kiinnostunut) ja Heinolan keskustan yritysten mainokset postin välityksellä (30 % erittäin tai melko kiinnostunut). Sähköinen suoramainonta ei tunnu kiinnostavan, kymmenen prosenttia oli kiinnostunut suoraan sähköpostiin tulevista Heinolan keskustan yritysten palveluista kertovista viesteistä, ja ainoastaan kolme prosenttia halusi yrityksiltä viestejä suoraan puhelimeen tekstiviesteinä. Sen sijaan vastaajat suhtautuvat myönteisesti siihen, että Heinolan kaupunki selvittää alueen vapaa-ajan asukkaiden mielipiteitä kyselytutkimuksella. Vastaajista 36 prosenttia suhtautuu siihen erittäin myönteisesti ja 57 prosenttia melko myönteisesti.

8 Tulokset Vapaa-ajan asunnon sijainti
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Tulokset Vapaa-ajan asunnon sijainti Heinolan, Hartolan ja Sysmän haastatelluista vapaa-ajan asukkaista 32 prosentilla vapa-ajan asunto sijaitsi Heinolassa, 28 prosentilla Hartolassa ja 40 prosentilla Sysmässä. Asikkalan, Mäntyharjun ja Pertunmaan haastatelluista vapaa-ajan asukkaista 33 prosentilla vapaa-ajan asunto oli Asikkalassa, 51 prosentilla Mäntyharjulla ja 16 prosentilla Pertunmaalla. Seuraavien sivujen kuvioissa on esitetty vastaajajakaumat eri kohdealueilta sekä se, miten vastaajat jakautuvat vakituisen asunnon sijaintipaikan mukaisesti.

9 Vapaa-ajan asunnon sijainti
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Vapaa-ajan asunnon sijainti n= Heinolan, Hartolan ja Sysmän vapaa-ajan asukkaat

10 Vapaa-ajan asunnon sijainti
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Vapaa-ajan asunnon sijainti n= Asikkalan, Mäntyharjun ja Pertunmaan vapaa-ajan asukkaat

11 Tulokset Vapaa-ajan asunnolla vietetty aika, asunnon käyttäjien määrä
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Tulokset Vapaa-ajan asunnolla vietetty aika, asunnon käyttäjien määrä Vapaa-ajan asunnolla vietetään eniten aikaa heinäkuussa, jolloin asunnolla vietetään keskimäärin 17 yötä. Kesäkuussa vapaa-ajan asunnolla vietetään keskimäärin 11 yötä ja elokuussa 12 yötä. Touko- ja syyskuussa vietetään seitsemän yötä vapaa-ajan asunnolla. Lomakauden ulkopuolella loka-huhtikuussa mökillä vietetään keskimäärin 15 yötä. Hartolan vapaa-ajan asukkaat viettävät keskimääräistä enemmän aikaa mökeillään elokuussa (20 yötä) ja loma-aikojen ulkopuolella (21 yötä). Runsas kolmasosa (36 %) vastaajista sanoo viettävänsä vapaa-ajan asunnolla aikaa pidempinä ajanjaksoina lomakauden ulkopuolella. Lomakauden ulkopuolella pidempinä ajanjaksoina vapaa-ajan asunnolla viihtyvät keskimääräistä enemmän yli 50-vuotiaat Tyypillisellä vierailukerralla vapaa-ajan asunnolla yöpyy keskimäärin kolme henkilöä. Yleisimmin yöpyjiä on 1-2 (54 %) tai 3-5 (36 %). Yli 50-vuotiaat sanovat useimmin että vapaa-ajan asunnolla yöpyy 1-2 henkilöä (71 %), sitä nuoremmilla yleisin vastaus on 3-5 henkilöä.

12 Kuinka paljon viettää vapaa-aikaa vapaa-ajan asunnolla
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Kuinka paljon viettää vapaa-aikaa vapaa-ajan asunnolla Kaikki vastaajat, n=612

13 Kuinka paljon viettää vapaa-aikaa vapaa-ajan asunnolla toukokuussa
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Kuinka paljon viettää vapaa-aikaa vapaa-ajan asunnolla toukokuussa n=kaikki vastaajat

14 Kuinka paljon viettää vapaa-aikaa vapaa-ajan asunnolla kesäkuussa
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Kuinka paljon viettää vapaa-aikaa vapaa-ajan asunnolla kesäkuussa n=kaikki vastaajat

15 Kuinka paljon viettää vapaa-aikaa vapaa-ajan asunnolla heinäkuussa
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Kuinka paljon viettää vapaa-aikaa vapaa-ajan asunnolla heinäkuussa n=kaikki vastaajat

16 Kuinka paljon viettää vapaa-aikaa vapaa-ajan asunnolla elokuussa
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Kuinka paljon viettää vapaa-aikaa vapaa-ajan asunnolla elokuussa n=kaikki vastaajat

17 Kuinka paljon viettää vapaa-aikaa vapaa-ajan asunnolla syyskuussa
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Kuinka paljon viettää vapaa-aikaa vapaa-ajan asunnolla syyskuussa n=kaikki vastaajat

18 12206 Heinola Resort / JPa, TTu
Kuinka paljon viettää vapaa-aikaa vapaa-ajan asunnolla loka-huhtikuussa n=kaikki vastaajat

19 Milloin on vapaa-ajan asunnolla talvikuukausina
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Milloin on vapaa-ajan asunnolla talvikuukausina n= viettää aikaa loma-asunnolla talvikuukausina

20 Kuinka monta henkilöä yöpyy tyypillisellä vierailukerralla
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Kuinka monta henkilöä yöpyy tyypillisellä vierailukerralla n=kaikki vastaajat

21 Tulokset Mitä harrastetaan vapaa-ajan paikkakunnalla
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Tulokset Mitä harrastetaan vapaa-ajan paikkakunnalla Lähes kaikki vastaajat harrastavat vapaa-ajan paikkakunnalla luonnossa liikkumista, vapaa-ajan asunnon kunnostamista (molemmat nimesi 94 %), marjastusta ja sienestystä (86 %) ja ostoksilla käymistä (85 %) Veneilyä harrastaa kolme neljäsosaa, liikuntaa/urheilua/kuntoilua ja kalastusta noin kaksi kolmasosaa Kahviloissa ja ravintoloissa käy yli puolet (56 %) Taidenäyttelyissä/museoissa tai teattereissa ja konserteissa käyntiä harrastaa noin kolmasosa. Metsästyksen mainitsi kahdeksan prosenttia ja elokuvissa käymisen viisi prosenttia vastaajista.

22 Mitä harrastetaan vapaa-ajan paikkakunnalla
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Mitä harrastetaan vapaa-ajan paikkakunnalla Kaikki vastaajat, n=612

23 Tulokset Heinolan keskustan palvelujen käyttäminen
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Tulokset Heinolan keskustan palvelujen käyttäminen Kaikista vastaajista viidesosa käyttää Heinolan keskustan palveluja aina tai lähes aina vapaa-ajan asunnolla käydessään. Silloin tällöin käyttäviä on 17 prosenttia ja harvoin käyttäviä 28 prosenttia. 38 prosenttia sanoo, ettei käytä Heinolan keskustan palveluja lainkaan. Aina tai lähes aina käyttävät ovat suurelta osin Heinolan vapaa-ajan asukkaita. Muita ryhmiä, joissa on keskimääräistä enemmän Heinolan palveluja aina tai lähes aina käyttäviä, ovat yli 50-vuotiaat sekä ne, joiden vakituinen asunto on pääkaupunkiseudulla. Niitä, jotka eivät käytä Heinolan palveluja lainkaan, on keskimääräistä enemmän vuotiaissa sekä niissä, joiden vapaa-ajan asunto on Sysmässä tai Mäntyharjulla. Suurin osa niistä, jotka eivät käytä Heinolan keskustan palveluja, ei myöskään käytä Heinolan kohdalla sijaitsevien liikenneasemien palveluja. Kaksi kolmasosaa (66 %) sanoi, ettei käytä ko. palveluja. Neljä prosenttia käyttää palveluja aina tai lähes aina, 16 prosenttia silloin tällöin ja 14 prosenttia vain harvoin. Heinolan keskustan palveluista käytetyimmät ovat päivittäistavarakaupat, joita on viimeisen vuoden aikana käyttänyt 85 % Heinolan keskustan palveluja käyttäneistä, kahvila-/ravintolapalvelut (67 %), rautakaupat (56 %) ja rakentamiseen liittyvät palvelut (44 %). Noin kolmasosa on käyttänyt terveyspalveluja ml. apteekkia (39 %) vaate- ja kenkäkauppoja (36 %) ja kunnan tarjoamia kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita (33 %) ja noin neljäsosa on käyttänyt urheiluliikkeitä (24 %) ja elektroniikka- ja kodinkoneliikkeitä (22 %). Hyvinvointipalveluja on käyttänyt kahdeksan prosenttia. Jonkun muun palvelun nimesi 31 prosenttia vastaajista. Ne, joiden vapaa-ajan asunto on Heinolassa, ovat luonnollisesti käyttäneet kaikkia lueteltuja palveluja keskimääräistä enemmän. Hartolassa/Sysmässä vakituisesti asuvat ovat käyttäneet vaate-/kenkäkauppoja ja elektroniikkaliikkeitä keskimääräistä enemmän. Lapsitaloudet käyttävät päivittäistavarakauppoja keskimääräistä enemmän.

24 12206 Heinola Resort / JPa, TTu
Käyttääkö vapaa-ajan asunnolla oleskellessa Heinolan keskustan palveluja n=kaikki vastaajat

25 12206 Heinola Resort / JPa, TTu
Käyttääkö vapaa-ajan asunnolla oleskellessa tai sinne matkustaessasi Heinolan kohdalla sijaitsevien liikenneasemien palveluja n=ei käytä Heinolan keskustan palveluja vapaa-ajan asunnolla oleskellessa

26 Mitä Heinolan palveluja on käyttänyt viimeisen vuoden aikana
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Mitä Heinolan palveluja on käyttänyt viimeisen vuoden aikana Käyttänyt Heinolan palveluja, n=396

27 Tulokset Heinolan keskustan palvelujen käyttämisen useus
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Tulokset Heinolan keskustan palvelujen käyttämisen useus Ne, jotka Heinolan keskustan palveluja käyttävät, käyttävät niitä kohtuullisen säännöllisesti. Lukuun ottamatta kolmea kysytyistä palveluista, enemmistö käyttää palveluja vähintään silloin tällöin. Heinolan keskustan palveluista aktiivisimmin käytetään päivittäistavarakauppoja. Päivittäistavarakauppoja käyttäneistä 37 prosenttia käyttää Heinolan päivittäistavarakauppojen palveluja aina tai lähes aina niitä tarvitessaan, 32 prosenttia silloin tällöin ja 31 prosenttia harvoin. Seuraavaksi aktiivisimmin käytetään rautakauppoja, joita 27 prosenttia käyttää aina tai lähes aina palvelua tarvitessaan, rakentamiseen liittyviä palveluja, joita käyttää aina tai lähes aina tarvitessaan 25 prosenttia ja hyvinvointipalveluja, joita käyttää aina tai lähes aina palvelua tarvitessaan 21 prosenttia Heinolan keskustan ko. palveluja käyttäneistä. Jos tarkastellaan silloin tällöin palveluja käyttävien osuutta, nousee esiin erityisesti vaate- ja kenkäkaupat, joita käyttää silloin tällöin 56 prosenttia ja kahvila-/ravintolapalvelut, joita käyttää 48 prosenttia palveluja käyttäneistä. Palveluja, joita enemmistö palveluja käyttäneistä käyttää vain harvoin, ovat terveyspalvelut (53 % käyttää vain harvoin), urheiluliikkeet (51 %) ja elektroniikka/kodinkoneliikkeet (51 %). Luonnollisesti ne, joiden vapaa-ajan asunto on Heinolassa, käyttävät lähes kaikkia palveluja aina tai lähes aina keskimääräistä useammin. Hartolassa ja Sysmässä lomailevat sen sijaan nousevat esiin useimmin sellaisina, jotka käyttävät keskimääräistä useammin Heinolan keskustan palveluja vain harvoin. Esimerkiksi Hartolassa lomailevista Heinolan päivittäistavarapalveluja käyttäneistä 42 prosenttia käyttää Heinolan päivittäistavarakaupan palveluja vain harvoin, Sysmässä lomailevilla osuus on 43 prosenttia.

28 Miten usein on käyttänyt Heinolan keskustan palveluja
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Miten usein on käyttänyt Heinolan keskustan palveluja n=on käyttänyt ko. palvelua

29 12206 Heinola Resort / JPa, TTu
Tulokset Tyypillisen kertaostoksen rahamäärä Heinolan keskustassa asioidessa Heinolan keskustassa asioivat käyttävät tyypillisellä käynnillään rahaa keskimäärin 70,31 euroa. Keskimääräistä enemmän käyttävät ne, joiden vapaa-ajan asunto sijaitsee Hartolassa (81,23 euroa). Keskimääräistä vähemmän käyttävät ne, joiden vapaa-ajan asunto sijaitsee Asikkalassa (50,37 euroa). Ylipäänsä näyttää siltä, että lähiseudulla asuvat käyttävät hieman enemmän rahaa Heinolan keskustassa vieraillessaan kuin kauempana asuvat.

30 Tyypillinen kertaostoksen rahamäärä Heinolassa asioidessa
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Tyypillinen kertaostoksen rahamäärä Heinolassa asioidessa n=käyttää Heinolan palveluja

31 12206 Heinola Resort / JPa, TTu
Tulokset Avoimet vastaukset: miksi ei käytä Heinolan keskustan palveluja, palveluvalikoiman, lisääminen, mahdolliset puutteet Niille vastaajille, jotka eivät käytä Heinolan keskustan palveluja esitettiin avoin kysymys siitä, mitkä ovat syyt siihen, ettei palveluja käytetä. Vastaukset liittyvät suurelta osin Heinolan keskustan sijaintiin: joko oma mökki sijaitsee niin, kaukana, ettei Heinolassa tule käytyä, tai sitten todetaan, että Heinola jää hieman sivuun, jolloin vain ajetaan sen ohi. Osa kertoi myös välttävänsä pysähdyksiä tai tekevänsä ostokset joko lähtöpaikkakunnalta tai lähempänä vapaa-ajan asuntoa. Kysyttäessä Heinolan keskustan palveluvalikoiman puutteita, ei nouse selkeästi esiin mitään suuria puutteita. Muutaman maininnan keräsivät miesten vaateliike ja vaateliike yleensä, elokuvateatteri ja tanssilava tai tanssipaikka. Useimmat vastaajat eivät kuitenkaan osanneet nimetä oikein mitään. Samoja asioita mainitaan, kun kysytään mitä palveluja haluttaisiin lisää Heinolan keskustaan: vaatekauppoja, tanssipaikka, mutta myös laadukasta ruokaravintolaa, lisää kahviloita, kesätapahtumia ja toritoiminnan elävöittämistä toivotaan. Kaikki avoimet vastaukset toimitetaan listauksena erillisessä Excel-tiedostossa.

32 Tulokset Vierumäen palvelujen käyttäminen
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Tulokset Vierumäen palvelujen käyttäminen Valtaosa vastaajista, 83 prosenttia, ei käytä lainkaan Vierumäen palveluja. Kaksi prosentti käyttää palveluja aina tai lähes aina niitä tarvitessa, viis prosenttia silloin tällöin ja kymmenen prosenttia harvoin. Vierumäen palveluja käyttäneistä (n=106) viimeisen vuoden aikana 57 prosenttia on käyttänyt kahvila/ravintolapalveluita, 43 prosenttia liikunta/urheilupaikkapalveluita ja 37 prosenttia päivittäistavarakauppapalveluita. Noin kuudesosa on käyttänyt hyvinvointipalveluja, kuten kylpyläpalvelut ja hieronta.

33 Käyttääkö vapaa-ajan asunnolla oleskellessa Vierumäen palveluja
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Käyttääkö vapaa-ajan asunnolla oleskellessa Vierumäen palveluja n=kaikki vastaajat

34 Mitä Vierumäen palveluja käyttänyt viimeisen vuoden aikana
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Mitä Vierumäen palveluja käyttänyt viimeisen vuoden aikana Käyttänyt Vierumäen palveluja, n=106

35 Tulokset Mielipiteet Heinolan keskustaan liittyvistä väittämistä
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Tulokset Mielipiteet Heinolan keskustaan liittyvistä väittämistä Heinolan keskustan suurimpana ongelmana ihmisten mielissä näyttää olevan sen sijainti: Heinolan keskustan palveluja pidetään riittävinä ja hyvinä, opasteet koetaan pääosin selkeiksi ja paikoitustilat riittäviksi, mutta valtaosa kuitenkin kokee Heinolan keskustan paikkana, jonka ihmiset mieluummin ohittavat kuin pysähtyvät asioimaan siellä. Enemmistö kokee keskustan paikaksi, johon on mukava poiketa, mutta melko suuri osuus, lähes neljäsosa, on eri mieltä asiasta. Vastaajille esitettiin kuusi Heinolan keskustaan liittyvää väittämää. Eniten oltiin samaa mieltä väittämän ”yleensä ihmiset ajavat mieluummin nelostietä Heinolan keskustan ohi kuin pysähtyvät asioimaan siellä” kanssa. Väittämän kanssa oli vähintään jossain määrin samaa mieltä 72 prosenttia vastaajista. 18 prosenttia ei ole samaa eikä eri mieltä, ja kahdeksan prosenttia on jossain määrin tai täysin eri mieltä väittämästä. Kaksi kolmasosaa (68 %) on sitä mieltä, että Heinolan keskustan palvelut vastaavat omia tarpeita ja että Heinolan keskustan liikkeissä saa hyvää palvelua. Eri mieltä palvelujen vastaavuudesta on vain neljä prosenttia vastaajista, ja alle prosentti on eri mieltä siitä, että Heinolan keskustan liikkeissä saa hyvää palvelua. Heinolan keskustan viittoja ja opasteita pitää selkeinä enemmistö vastaajista, 57 prosenttia. Yhdeksän prosenttia on eri mieltä väittämästä, 33 prosenttia ei ole samaa mieltä, mutta ei eri mieltäkään. Enemmistö vastaajista (58 %) myös kokee, että Heinolan keskustassa on riittävästi paikoitustilaa. Eri mieltä on 15 prosenttia, ja neljäsosa ei ole samaa eikä eri mieltä. Eniten mielipiteitä jakaa väittämä ”Heinolan keskustaan on mukava poiketa ilman erityistä syytä”. Tämän väittämän kanssa on samaa mieltä 55 prosenttia ja eri mieltä 23 prosenttia. 21 prosenttia ei ole samaa eikä eri mieltä.

36 Tulokset Mielipiteet Heinolan keskustaan liittyvistä väittämistä
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Tulokset Mielipiteet Heinolan keskustaan liittyvistä väittämistä Taustaryhmäkohtaisessa tarkastelussa nousee esiin seuraavia merkitseviä eroja: Ne, joiden vapaa-ajan asunto sijaitsee Heinolassa, luonnollisesti ovat keskimääräistä enemmän samaa mieltä kaikkien myönteisten väittämien kanssa, ja pitävät keskimääräistä harvemmin Heinolaa ohitustiellä sivutettavana paikkana. Käsitys Heinolan keskustasta ohitustien sivuun jäävänä paikkana korostuu Hartolan, Mäntyharjun ja Pertunmaan vapa-ajan asukkaiden vastauksissa. Heinolan lisäksi Asikkalan vapaa-ajan asukkaat ovat keskimääräistä harvemmin sillä kannalla, että Heinolan keskusta ohitetaan mieluummin kuin siellä vieraillaan. Heinolan keskustan palveluja omia tarpeitaan vastaavina korostuvat miehissä, yli 50-vuotiaissa ja Hartolassa/Sysmässä vakituisesti asuvissa. Palvelua hyvänä pitävät korostuvat myös yli 50-vuotiaissa, Hartolan vapaa-ajan asukkaissa ja niissä, joiden vakituinen asunto on Uudellamaalla pk-seudun ulkopuolella tai Hartolassa/Sysmässä Paikoitustilan kokevat riittäväksi keskimääräistä useammin ne vastaajat, joiden vakituinen asunto on Hartolassa/Sysmässä tai Päijät-Hämeessä. Heinolan vapaa-ajan asukkaita tämä väittämä jakaa: toisaalta heissä on keskimääräistä enemmän niitä, jotka pitävät paikoitustilaa riittävänä, mutta erimielisiäkin on keskimääräistä enemmän. Sysmän ja Mäntyharjun vapaa-ajan asukkaissa on keskimääräistä vähemmän niitä, joiden mielestä Heinolan keskustaan on mukava poiketa ilman sen kummempaa syytä.

37 Mielipiteet Heinolan keskustaan liittyvistä väittämistä
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Mielipiteet Heinolan keskustaan liittyvistä väittämistä Kaikki vastaajat, n=612

38 Tulokset Kiinnostus erilaisten viestien vastaanottamiseen
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Tulokset Kiinnostus erilaisten viestien vastaanottamiseen Kysytyistä viestimuodoista eniten kannatusta saivat tiedotteet vapaa-ajan asukkaille Heinolan kaupungin nettisivuilla. Näistä on erittäin tai melko kiinnostunut 33 prosenttia vastaajista. 18 prosenttia ei ollut kovin kiinnostunut ja 48 prosenttia ei ollut lainkaan kiinnostunut näistä viesteistä. Heinolan keskustan yritysten mainoksista postin välityksellä oli erittäin tai melko kiinnostunut 30 prosenttia vastaajista. Ei kovin kiinnostuneita oli 11 prosenttia ja 59 prosenttia ei ollut lainkaan kiinnostunut. Kymmenen prosenttia oli kiinnostunut suoraan sähköpostiin tulevista Heinolan keskustan yritysten palveluista kertovista viesteistä. Kahdeksantoista prosenttia ei ollut kovin kiinnostunut ja 68 prosenttia ei ollut lainkaan kiinnostunut tästä viestitavasta. Selvästi vähiten kiinnostivat Heinolan yritysten mainosviestit puhelimeen tekstiviesteinä. 89 prosenttia vastaajista ei ollut lainkaan kiinnostunut tekstiviesteistä. Kiinnostuneita oli vain kolme prosenttia vastaajista.

39 Kiinnostus erilaisten viestien vastaanottamiseen
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Kiinnostus erilaisten viestien vastaanottamiseen Kaikki vastaajat, n=612

40 Tulokset Mielipide kyselytutkimuksen tekemisestä
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Tulokset Mielipide kyselytutkimuksen tekemisestä Vastaajat suhtautuvat positiivisesti siihen, että Heinolan kaupunki selvittää alueen vapaa-ajan asukkaiden mielipiteitä kyselytutkimuksella. Kaikista vastaajista 36 prosenttia suhtautuu kyselyn tekemiseen erittäin myönteisesti ja 57 prosenttia melko myönteisesti. Ainoastaan kuusi prosenttia suhtautuu melko tai erittäin kielteisesti kyselyn tekemiseen. Kriittisiä on eniten Sysmän vapaa-ajan asukkaissa, mutta heistäkin 89 prosenttia suhtautuu kyselyn tekemiseen myönteisesti.

41 12206 Heinola Resort / JPa, TTu
Miten suhtautuu siihen, että Heinolan kaupunki selvittää alueen vapaa-ajan asukkaiden mielipiteitä kyselytutkimuksella n=kaikki vastaajat

42 Tutkimustulosten julkistaminen (ad hoc -tutkimukset)
12206 Heinola Resort / JPa, TTu Tutkimustulosten julkistaminen (ad hoc -tutkimukset) Tilaajan toimeksiannosta toteutettujen tutkimusten (ad hoc -tutkimukset) tuloksia julkistettaessa on huomioitava seuraavat asiat: Tutkimuksen tilaaja voi julkistaa tilaamansa tutkimuksen tuloksia, kunhan julkaistut tulokset eivät ole harhaanjohtavia. Kun tutkimustuloksia julkaistaan, tulee selvästi erottaa tulokset ja niiden tulkinta. Vastuun tutkimustulosten julkaisemisen oikeellisuudesta ja asianmukaisuudesta kantaa yleensä tekijänoikeuden haltija. Julkistamisen yhteydessä on aina mainittava tutkimuksen nimi, toteutusaika ja tutkimuksen tekijä, Taloustutkimus Oy. Taloustutkimus Oy voi julkaista tutkimustulokset esimerkiksi alan konferensseissa, jos asiasta on sovittu tutkimusprojektin toimeksiantajan kanssa. Toivomme, että lähetätte suunnittelemanne julkaisun (lehtiartikkeli, verkossa julkaistava tiedote tms.) Taloustutkimus Oy:hyn tarkastettavaksi ennen sen julkaisemista. Lisäksi toivomme, että toimitatte meille tiedon siitä, missä ja milloin asia julkaistaan, jotta voimme vastata meille mahdollisesti tuleviin kysymyksiin.

43


Lataa ppt "Heinolan seudun vapaa-ajan asukkaiden asiointitutkimus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google