Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

2018 Kasvinsuojeluainetutkinto metsänhoidossa - juurikäävän, heinän ja vesakon torjunta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "2018 Kasvinsuojeluainetutkinto metsänhoidossa - juurikäävän, heinän ja vesakon torjunta."— Esityksen transkriptio:

1 2018 Kasvinsuojeluainetutkinto metsänhoidossa - juurikäävän, heinän ja vesakon torjunta

2 Koulutuksen aiheet Kasvinsuojeluaineita koskeva lainsäädäntö
Yleisiä ohjeita Juurikäävän torjunta Vaarat, riskit, riskinhallintatoimet Turvallinen käsittely Levityslaitteen toiminta ja huolto Glyfosaatin käyttö metsänhoidossa Levityslaitteet 2018

3 Kasvinsuojeluaineita koskeva lainsäädäntö

4 Mitä kasvinsuojeluaineet ovat?
Kasvinsuojeluaineet ovat kemikaaleja, joita levitetään tarkoituksella ympäristöön Ovat haitallisia kohde-eliöille Käytöllä turvataan haluttujen kasvien kasvua Käytöstä voi aiheutua riskejä ympäristölle ja ihmisten terveydelle EU:ssa tavoitteena vähentää käytöstä aiheutuvia riskejä 2018

5 Kasvinsuojeluainelainsäädännön muutokset
EU Taustalla kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön strategia 2006 Torjunta-aineiden kestävän käytön puitedirektiivi 2009/128/EY Velvoite kansallisen toimintaohjelman tekemiseen. Suomi Laki kasvinsuojeluaineista 1563/2011 Asetus koulutusohjelmasta 6/2012 MMM:n asetus levitysvälineiden testauksesta 4/2016 2018

6 Tutkintovelvoite Ammattikäyttöön tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden käyttäjillä oltava suoritettuna tutkinto ( alkaen) Laki kasvinsuojeluaineista 1563/2011 MMM:n koulutusohjelma-asetuksesta (6/2012) poimittu metsänhoidolle keskeiset osa-alueet 2018

7 Tutkintovelvoite Kasvinsuojelututkinto metsänhoidossa
Oikeuttaa ostamaan ja käyttämään juurikäävän torjuntaan hyväksyttyjä valmisteita, metsänhoitoon hyväksyttyjä glyfosaattivalmisteita sekä hirvikarkotteita On kapea-alaisempi kuin muiden kasvinsuojeluaineiden käyttäjien tutkinto. Ei oikeuta käyttämään kasvinsuojeluaineita muilla aloilla, esim. pelto- tai puutarhaviljelyssä 2018

8 Tutkintovelvoite Metsänhoidossa kasvinsuojeluaineita käyttävä voi suorittaa tutkinnon työturvallisuuskorttikoulutuksen yhteydessä Tutkintokysymykset koulutuspäivän päätteeksi Todistus onnistuneen tutkinnon suorittamisen jälkeen Tutkinto hyväksytään, jos 8 oikeaa vastausta 10 kysymyksestä Tutkinto uusittava 5 vuoden välein! 2018

9 Käytä vain hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita
Tehoaineet hyväksytään EU-tasolla Tukes hyväksyy valmisteet myytäväksi ja käytettäväksi Suomessa. Muiden käyttö on kielletty. Hyväksytyt valmisteet löytyvät ajantasaisesta kasvinsuojeluainerekisteristä Valmisteen perustiedot, rajoitukset, luokitukset, vaara- ja turvalausekkeet, myyntipäällys Valmisteessa myyntipäällysteksti tulee olla suomeksi ja ruotsiksi 2018

10 Yleisiä ohjeita

11 Käyttöliuoksen valmistus ja kasvinsuojeluainekäsittely käytännössä
Tutustu käyttöohjeisiin Suojavarusteet käyttöohjeiden mukaisesti Käsittele ainetta varoen ja ohjeen mukaisesti Vältä roiskeita Pese kädet huolellisesti valmisteiden käsittelyn jälkeen ja ennen ruokailua / taukoa Varaudu hätätapauksiin puhtaalla vedellä 2018

12 Kasvinsuojeluaineiden varastointi
Varastointi aina erillään elintarvikkeista ja rehuista, lasten ulottumattomissa Säilytä alkuperäispakkauksessa Noudata myyntipäällyksen ohjeita! Harmaaorvakkasieni: kuivassa ja viileässä tai pakastimessa. Lämpötila vaikuttaa säilyvyyteen. + 8 asteessa 12 kk -18 asteessa 18 kk Urea: suojele jäätymiseltä, kuumuudelta ja auringonpaisteelta. Glyfosaatti: eroja valmisteiden välillä, katso myyntipäällyksestä! Vanhentuneen tai pilaantuneen tuotteen käyttö on turhaa → Teho heikkenee tai häviää kokonaan 2018

13 Käyttökirjanpitovaatimus
EU:n kasvinsuojeluaineasetuksessa (EY N:o 1107/2009, art. 67) käyttökirjanpitovaatimus Säilytettävä 3 vuoden ajan Valmisteen nimi, käyttöaika, annoksen suuruus, valmisteella käsitelty pinta-ala sekä kohteena olevat puulajit. Koskee nykyään myös juurikäävän torjuntaan käytettyjä aineita! Onko yrityksessänne käytössä riittävä kirjanpito? 2018

14 Juurikäävän torjunta

15 Juurikääpä tautina Aiheuttajat Heterobasidion annosum ja H. parviporum
Itiöemistä vapautuneet itiöt laskeutuvat tuoreille kannoille. Itiöt kasvattavat rihmastoa kantoon ja juuriin. Sieni leviää rihmastona puiden juurikosketuksen välityksellä viereisiin puihin. Kuusentyvilaho, männyntyvitervastauti 2018

16 Vastuu torjunnasta Juurikäävän torjunta on säädetty hakkuuoikeuden haltijalle pakolliseksi kesäaikaisissa hakkuissa juurikäävän leviämisen riskialueilla Huom! Kemera:n muutos 2016: juurikäävän torjunta poistettu kokonaan tuettavien työlajien joukosta 2018

17 Kasvinsuojeluaineet juurikäävän torjuntaan
Suomessa hyväksyttyjä tehoaineita juurikäävän torjuntaan: Urea (Moto-urea, PS-kantosuoja-2, Teknokem Kantosuoja, Urea-Kantokate) Harmaaorvakkasienen itiöt (Rotstop, Rotstop SC) Tarkista kasvinsuojeluainerekisteristä valmisteen perustiedot, rajoitukset, luokitukset, vaara- ja turvalausekkeet ja myyntipäällys 2018

18 Vaarat ja riskit, riskinhallinta
Mitkä ovat merkittävimmät kasvinsuojeluaineisiin liittyvät vaarat ja riskit juurikäävän torjunnassa? Mitä tehdään, jos valmistetta kaatuu maahan tai veteen? Mitä tehdään, jos valmistetta roiskuu päälle? Esim. silmiin? Millaisia riskinhallintatoimenpiteitä on? Urea: Jos merkittävä määrä valmistetta joutuu veteen tai maahan: ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle ja tilaajalle Roiskeet huuhdeltava runsaalla vedellä Nieleminen: suun huuhtelu, ei saa oksennuttaa, runsas veden juonti ja lääkäriin Harmaaorvakkasieni-valmisteet: Tutkimuksissa ei ole todettu terveysriskejä Ei ympäristöriskejä Kasvinsuojeluaineita on käytettävä asianmukaisesti havaitun tarpeen mukaan ja käyttöohjeita noudattaen Nämä valmisteet eivät ole luokiteltuja, ei käyttöturvallisuustiedotetta! 2018

19 Turvallinen käsittely ja käyttö: suojaimet
Käytä valmisteita myyntipäällyksen käyttöohjeiden mukaan Suojainvaatimukset suojaavat sinua itseäsi! Kaikilla valmisteilla: kumisaappaat, suojapuku, kemikaalin kestävät suojakäsineet (esim. nitriili) ja päähine Lisäksi valmistetta käsiteltäessä Urea-valmisteilla ei muita suojainvaatimuksia Rotstop SC (nestemäinen) ja Rotstop (jauhemainen): Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä kasvojen-/silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella Seuraa mahdollisia terveysvaikutuksia ja ilmoita lähiesimiehelle välittömästi Lisäksi kirjallinen vaaratilanneilmoitus 2018

20 Suojaimet Rotstop-valmisteilla
Suojaa silmät roiskeilta esim. visiirillä tai suojalaseilla Suojaa hengitystiet valmistetta käsiteltäessä suojaimella, jossa on P2/A2 suodatin Lisäksi kemikaalin- kestävät suojakäsineet, esim. nitriili 2018

21 Kantokäsittelylaitteen huolto ja toimintavarmuus
Varmista levitystasaisuus kauden alussa ja säännöllisesti kauden aikana Korjaa ja huolla laitteistoa tarpeen mukaan Puhdista laitteisto säännöllisesti. Paras tulos, jos: Huuhtelet letkut päivittäin Tyhjennät käsittelyainesäiliö pari kertaa viikossa Huuhtelet säiliön viikoittain 2018

22 Ympäristönsuojelu Kantokäsittelyaineet eivät ole kemikaalilain mukaan vaaralliseksi luokiteltuja Ei käyttöturvallisuustiedotetta Urean ympäristölausekkeet mm. Vesistösuojaetäisyys 10 m (käyttö, laitteiston puhdistus) Älä saastuta vesiä valmisteella tai sen pakkauksella Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine sekä tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset viedään asianmukaiseen jätepisteeseen 2018

23 Ympäristönsuojelu Harmaaorvakkasienen (Rotstop ja Rotstop SC) ympäristölausekkeet: Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.  Tyhjät, kolmesti huuhdellut myyntipakkaukset voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana 2018

24 Glyfosaatin käyttö metsänhoidossa

25 Glyfosaatti: Käyttäjän suojelu
Osa luokiteltuja valmisteita: käyttöturvallisuustiedote myyjältä KTT mm. ohjeet onnettomuuden varalta – valmistekohtaisia! Esimerkiksi: Suojaimet: kumisaappaat, suojapuku, kemikaalin kestävät suojakäsineet (esim. nitriili) ja päähine. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa kasvojen/silmien suojain. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen Roiskeet silmiin: Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Poista piilolinssit, jos sen voi helposti tehdä. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos pysyviä oireita ilmenee. Roiskeet iholle: Pese aineen kanssa kosketukseen joutunut iho runsaalla vedellä. Poista välittömästi saastunut vaatetus, rannekello ja korut. Vaatteet on pestävä ennen kuin niitä taas käytetään. Hakeuduttava lääkärin hoitoon jos pysyviä oireita ilmenee. Jne. 2018

26 Glyfosaatin ympäristölausekkeet
Voivat vaihdella valmisteittain, tarkasta aina myyntipäällyksestä! Osa valmisteista hyväksytty käyttöön: Sivelykäsittelynä metsänviljelyssä Metsänuudistusaloilla vesakontorjuntaan lehvästöruiskutuksena, kantokäsittelynä ja taskutuksena sekä ruohovartisten kasvien torjuntaan Vesistöihin 3 metrin suojaetäisyys (vrt. metsäsertifikaatit) Ei saa päästää viemäreihin, ojiin tai vesistöihin Kerää roiskeet talteen hävitettäväksi vaarallisena jätteenä (imeytysaine) 2018

27 Käyttö metsänuudistusaloilla - merkinnät
Marjastus ja sienestys on kielletty lehvästöruiskutusalueella käsittelystä vuoden loppuun Jos metsänhoidossa, metsäteillä tai tienvarsilla käytetään glyfosaattia alueella, jolla kasvaa marjoja tai sieniä, tulee käsitelty alue merkitä Käsittelyajankohta Valmisteen nimi Ruiskuttajan yhteystiedot Merkintä: "Marjastus ja sienestys on kielletty käsittelystä vuoden loppuun". Lisäksi alueen merkitsemiseen voidaan käyttää tarkoitukseen soveltuvia nauhoja. Mikäli käsitellään vadelmaa kasvavia aloja, tulee käsittely suorittaa hyvissä ajoin ennen marjojen kypsymistä. 2018

28 Glyfosaatin käyttö metsänuudistusaloilla
Vaarallista kaikille viljelykasveille ja lehtipuille sekä havupuille ennen vuosikasvainten puutumista Heinäntorjunnan ajoitus havupuiden taimilla Roundup Ace: ”… Jos ruiskutus tehdään istutuksen jälkeen, taimet on suojattava. Taimien kestävyyttä istutusvuotta seuraavina vuosina ei ole kaikissa oloissa testattu…”. Tämä tulossa jatkossa muihinkin metsänhoidossa käytettäviin glyfosaattivalmisteisiin Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen. 2018

29 Käsittely erilaisilla levityslaitteilla
Valmista ruiskutusneste käyttöohjeen mukaan. Muunna tarvittaessa l/ha -määrä prosenteiksi Sivelykäsittelyssä aine levitetään sivelemällä Reppuruiskulla ruiskutettaessa huolehdi asianmukaiset henkilönsuojaimet. Varmista, ettei säiliö vuoda mistään kohdasta Vesakontorjuntajärjestelmät taimikonhoitolaitteissa: noudata valmistajan käyttöohjeita sekä huolellisuutta täytössä ja käytössä Tarkista, ettei ainetta valu liian suuria määriä kerralla 2018

30 Lisätietoja Kasvinsuojeluainerekisteri Laki kasvinsuojeluaineista 1563/2011 MMM asetus koulutusohjelmasta 6/2012 Kirjallisuus/netti, mm. Metsätehon oppaat juurikäävän torjunnasta Tukesin kasvinsuojelun opetusmateriaali netissä ja 2018

31 Lopuksi Lue käyttöohjeet
Suojainvaatimukset perustuvat valmisteen vaaraominaisuuksiin Valmista käyttöliuos tarpeen mukaan, käytä valmisteita huolellisesti ja hävitä jätteet asianmukaisesti Suojele itseäsi, sivullisia ja ympäristöä 2018

32 Lisätietoja:


Lataa ppt "2018 Kasvinsuojeluainetutkinto metsänhoidossa - juurikäävän, heinän ja vesakon torjunta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google