Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Voimansiirto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Voimansiirto."— Esityksen transkriptio:

1 Voimansiirto

2 Kytkin Tehtävät Toimii moottorin ja vaihteiston välissä yhdistäen ja irroittaen voiman kulun Mahdollistaa joustavan liikkeellelähdön Mahdollistaa ajoneuvon pysäyttämisen moottoria sammuttamatta Mahdollistaa vaihteen vaihtamisen

3 Kytkin Pääosat 4 Kampiakseli Vauhtipyörä Kytkinlevy 6 3 Painelevy 5
Painejouset Kytkimen runko Irroitusvivut Kytkinakseli Painelaakeri Irroitushaarukka Käyttölaite 4 6 3 5 2 11 1 7 8 9 10

4 Kytkin Toiminta Kun kytkin on kytkeytyneenä, välittyy kampiakselilta (1) tuleva voima vauhtipyörän (2) kautta kytkimenrunkoon (6) ja edelleen painelevyn (4), kytkinlevyn (3) ja kytkinakselin (8) kautta vaihteistoon Painelaakeri (9) on irti irroitusvivuista (7) (n.2..5 mm välys) 4 6 3 2 1 7 8 9

5 Kytkin Toiminta Kun kytkin poljinta painetaan, liikuttaa käyttölaite (11) irroitushaarukkaa (10), joka työntää painelaakeria (9) kohti irroitusvipuja (7). Irroitusvivut vetävät painelevyä (4) vasten painejousia (5). Kytkinlevy ei enää puristu vauhtipyörää(2) eikä painelevyä vasten ja voima ei välity kytkinakselille 4 3 5 2 11 7 8 9 10

6 Toiminta Kytkimen ollessa kytkettynä on painelaakerin ja irroitusvipujen välissä oltava riittävä välys, jotta varmistetaan painejousien toiminta Välys on tarkastettava huoltoohjelman mukaisesti

7 Vaihteisto Pääosat Vaihteisto koostuu Kotelosta Kytkinakselista
Ryhmäpyörästöstä (sivuakseli) Pääakselista ja sen hammaspyöristä Peruutusvaihteen akselista Vaihteensiirtäjistä

8 Vaihteisto tehtävä Pienentää moottorista saatavaa pyörintänopeutta
laajentaa vääntömomenttialuetta sopivaksi eri ajo-olosuhteille

9 Toiminta Kun moottori on käynnissä ja kytkin kytkettynä ja vaihde on vapaalla Pyörivät vaihteistossa aina Kytkinakseli Ryhmäpyörästö Pääakselin hammaspyörät

10 Vaihteisto Toiminta Pääakselin hammaspyörät ovat laakeroitu pääakselille Pääakselin hammaspyörät pyörivät aina ryhmäpyörästön käyttämänä Pääakselilla on kiinteästi kytkentäholkin sisäpuolinen hammastus Pääakseli ja kytkentäholkit eivät pyöri vaihteen ollessa vapaalla

11 Vaihteisto Toiminta Kun vaihde kytketään
Siirtyy kytkentäholkki pääakselin hammaspyörän kytkentähammastuksen päälle ja välittää voiman ryhmäpyörästön mukana pyörivältä pääakselin hammaspyörältä pääakselille Myös kytkentäholkit ja pääakseli pyörivät

12 Vaihteisto Toiminta Kun vaihde kytketään
Siirtyy kytkentäholkki pääakselin hammaspyörän kytkentähammastuksen päälle ja välittää voiman ryhmäpyörästön mukana pyörivältä pääakselin hammaspyörältä pääakselille Myös kytkentäholkit ja pääakseli pyörivät

13 Vaihteisto Toiminta Kun vaihde kytketään
Siirtyy kytkentäholkki pääakselin hammaspyörän kytkentähammastuksen päälle ja välittää voiman ryhmäpyörästön mukana pyörivältä pääakselin hammaspyörältä pääakselille Myös kytkentäholkit ja pääakseli pyörivät

14 Vaihteisto Toiminta, synkronointi
Vaihteen kytkeminen on kuitenkin hankalaa, johtuen pääakselin ja ryhmäpyörästön erillaisista pyörintänopeuksista Synkronointi tasaa pääakselin ja sille sijoitettujen hammaspyörien pyörintänopeuksia vaihdetta kytkettäessä

15 Toiminta, synkronointi
Synkronoidussa vaihteistossa on kytkentäholkin sisällä myös synkronointilaite joka koostuu synkronilaitteen rungosta synkronirenkaasta jousirenkaasta synkronipaloista kytkentäholkista

16 Vaihteisto Toiminta synkronointi Kun vaihde on vapaalla
Ovat kytkentäholkin-, synkronirenkaan- ja pääakselin hammaspyörän kytkentähammastukset toisistaan erillään

17 Vaihteisto Toiminta, synkronointi Kun vaihdetta aletaan kytkeä
painavat synkronipalat synkronirengasta pääakselin hammaspyörää vasten ja synkronirenkaan sisäpuolisen kartiokkuuden vuoksi se jarruttaa pääakselin hammaspyörän liikettä Jos hammastukset eivät ole kohdakkain vaihde ei vielä kytkeydy

18 Vaihteisto Toiminta, synkronointi
Kun pyörintänopeudet pääakselilla ja pääakselin hammaspyörällä ovat samat asettuvat kytkentäholkin-, synkronirenkaan- ja pääakselinhammaspyörän kytkentähammastukset tasan ja vaihde kytkeytyy

19 Vaihteisto Toiminta, voimankulku
4 2 3 Toiminta, voimankulku 1 R Kun moottori käy, kytkin on kytkettynä ja vaihde vapalla Voima kulkee kytkinakseli ryhmäpyörästö pääakselin hammaspyörät

20 Vaihteisto Toiminta, voimankulku 1.vaihde kytkettynä
4 2 3 1 Toiminta, voimankulku R 1.vaihde kytkettynä Välityssuhde 1:4..1:9 Voima kulkee kytkinakseli ryhmäpyörästö 1vaihteen pääakselinhammaspyörä kytkentäholkki pääakseli

21 Vaihteisto Toiminta, voimankulku 2.vaihde kytkettynä Voima kulkee
4 2 3 Toiminta, voimankulku 1 R 2.vaihde kytkettynä Voima kulkee kytkinakseli ryhmäpyörästö 2. vaihteen pääakselinhammaspyörä kytkentäholkki pääakseli

22 Vaihteisto Toiminta, voimankulku 3.vaihde kytkettynä Voima kulkee
4 2 3 Toiminta, voimankulku 1 R 3.vaihde kytkettynä Voima kulkee kytkinakseli ryhmäpyörästö 3. vaihteen pääakselinhammaspyörä kytkentäholkki pääakseli

23 Vaihteisto Toiminta, voimankulku 4. vaihde (suora) kytkettynä
2 3 Toiminta, voimankulku 1 R 4. vaihde (suora) kytkettynä Välitysuhde 1:1 Voima kulkee kytkinakseli pääakseli

24 Vaihteisto Toiminta, voimankulku Peruutusvaihde kytkettynä
4 2 3 Toiminta, voimankulku 1 R Peruutusvaihde kytkettynä Voiman kulku kytkinakseli ryhmäpyörästö peruutusvaihteen hammaspyörä pääakselin perutuusvaihteen hammaspyörä pääakseli

25 Lisävaihteistot Jakajavaihteisto
Ennen päävaihteistoa sijoitettu yksi hammaspyöräpari Tehtävänä jakaa päävaihteiston välityssuhteet puoliksi Käyttö erillisellä paineilma tai sähkökatkaisimella RH RH 1H 3H 5H RL 1L 3L 5L 6H 6L 5H N 5L 4H 4L 2H 4H 6H 3H 2L 4L 6L 3L 2H 2L 1H 1L

26 Lisävaihteistot Aluevaihteisto
Päävaihteiston jälkeen sijoitettu planeettapyörästö Tehtävänä siirtää päävaihteiston välityssuhteet kokonaan uudelle välityssuhdealueelle Käyttö erillisellä paineilma tai sähkökatkaisimella 1 3 5 R 7 9 11 N 12 11 10 9 8 2 4 6 7 8 10 12 6 5 4 3 2 1

27 Nivelakselisto Tehtävä
Välittää vaihteiston pääakselin pyörintäliikkeen vetävälle akselistolle Sallii vaihteiston ja vetävän akseliston liikkeen toisiinsa nähden Murrosnivel Uraliitos Nivelakseli

28 Nivelakselisto Rakenne
Valmistettu suurihalkaisijaisesta ohutseinämäisestä teräsputkesta Hyvä kestävyys vääntörasituksille Kaksi niveltä Joustava tai ristinivel Nivelet mahdollistavat akselien välillä kulmavaihtelun yhdensuuntaisuuden eritasoissa akselin suuntaisen liikkeen

29 Nivelakselisto Tukilaakeri
Pitkissä ajoneuvoissa käytetää kaksiosaista nivelakselia Suurempi maavara Ohuempi seinämärakenne ja halkaisija akselissa Kannatinlaakeri

30 Jakovaihteisto Tehtävä
Jakaa päävaihteistolta saatava vääntömomentti kahdelle tai useammalle vetävälle akselille Muuttaa vaihteiston pääakselilta tulevaa pyörintänopeutta ja vääntömomenttia Voidaan sijoittaa päävaihteiston yhteyteen tai erikseen

31 Jakovaihteisto Tehtävä
Jakaa päävaihteistolta saatava vääntömomentti kahdelle tai useammalle vetävälle akselille Muuttaa vaihteiston pääakselilta tulevaa pyörintänopeutta ja vääntömomenttia

32 Jakovaihteisto B A C A=päävaihteistolta B=taka-akselille
Toiminta Ajettaessa pelkkä takaveto päällä voima kulkee suoraan ylemmän akselin läpi B A C A=päävaihteistolta B=taka-akselille C=etuakselille

33 B A C A=päävaihteistolta B=taka-akselille C=etuakselille Toiminta
Kytkettäessä etuveto päälle, siirtämällä alemmalla akselilla olevaa kytkentäholkkia. Voima välittyy myös etuakselille B A C A=päävaihteistolta B=taka-akselille C=etuakselille

34 Jakovaihteisto B A C A=päävaihteistolta B=taka-akselille
Toiminta Kytkettäessä myös maastovälitys päälle, siirtämällä ylemmän akselin kytkentäholkkia. Voima välittyy molemmille akseleille, mutta pyörintä nopeus on pienempi ja vääntömomentti on suurempi B A C A=päävaihteistolta B=taka-akselille C=etuakselille

35 Vetopyörästö Tehtävä Muuttaa voiman pyörintäsuunnan poikittaisesta pitkittäiseksi Suurentaa vääntömomenttia Pienentää pyörimisnopeutta

36 Vetopyörästö Pääosat 7 5 8 8 4 10 6 2 9 11 1 3 Tasauspyörästön kotelo
Pieni vetopyörä akseleineen Iso vetopyörä (lautaspyörä) Takasilta Isot tasauspyörät Ristiakseli Pienet tasauspyörät Tasauspyörästön kotelo Vetoakselit Pyörän napa Tasauspyörästön lukko Jarrurumpu 5 8 8 4 10 6 2 9 11 1 3

37 Vetopyörästö 4 1 5 3 2 Toiminta
Voima tulee nivelakselilta pienelle vetopyörälle (1) Pieni vetopyörä pyörittää lautaspyörää (2), välityssuhde 1:2...1:7 Lautaspyörän keskelle on sijoitettu vetoakselit (3), jotka välittävät voiman pyörännavoille /napavälityksille (4), jotka suurentavat vääntömomenttia ja pienentävät pyörintänopeutta Tasauspyörästö (5) sallii vetävien pyörien erillaiset pyörintänopeudet esim. kaarteessa ajettaessa 4 1 5 3 2

38 Vetopyörästö Toiminta
Tasauspyörästön lukko helpottaa liikkeelle lähtöä esim. liukkaalla estäen tasauspyörästön toiminnan Tasauspyörästön lukkoa ei saa kytkeä vetävien pyörien pyöriessä eri nopeutta Eikä sitä saa käyttää turhaan, vain ainoastaan liikkeellelähdön helpottamiseksi + +

39 Voimansiirto Huolto Kytkimen vapaavälyksen tarkastus
Vaihteiston ja vetopyörästön öljymäärän tarkastus / vaihto Napavälityksen öljymäärän tarkastus Nivelakseliston voitelu Kytkimen vivuston ja painelaakerin voitelu Kannatinlaakeri

40

41

42


Lataa ppt "Voimansiirto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google