Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MINI-INTERVENTIO TAVOITTEENA ON LÖYTÄÄ JA HOITAA VARHAISESSA VAIHEESSA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJAT JA ONGELMAKÄYTTÄJÄT.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MINI-INTERVENTIO TAVOITTEENA ON LÖYTÄÄ JA HOITAA VARHAISESSA VAIHEESSA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJAT JA ONGELMAKÄYTTÄJÄT."— Esityksen transkriptio:

1 MINI-INTERVENTIO TAVOITTEENA ON LÖYTÄÄ JA HOITAA VARHAISESSA VAIHEESSA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJAT JA ONGELMAKÄYTTÄJÄT

2 Alkoholin käytön puheeksiotto terveydenhuollossa
MITEN TOIMITAAN? Alkoholin käytön puheeksiotto terveydenhuollossa Käytetään apuna Audit- testiä, laboratoriomittauksia ( MCV,GTCDT), juomispäiväkirjoja Otetaan esille käytöstä aiheutuvat haitat Käynnin kesto min kerran tai useammin, jolloin seurantakäynnillä arvioidaan tavoitteiden saavuttamista

3 RAAMIT MINI-INTERVENTION SISÄLTÖNÄ
Rohkeus, jota valetaan potilaaseen, usko onnistumiseen Alkoholitietous. Annetaan palautetta ja tietoa alkoholin haitoista suhteutettuna potilaan vaivoihin ja löydöksiin. Osoitetaan mahdolliset ristiriidat uskomusten ja tosiasioiden välillä

4 Apu. Avustetaan päätöksessä vähentää tai lopettaa juominen
Myötätunto. Lämmin, luotettava, empaattinen ja ymmärtävä suhtautuminen, motivoiva haastattelu

5 Itsemääräämisvastuu. Potilaan on itse päätettävä vähentää juomistaan
Toimintaohjeet. Luodaan vaihtoehtoisia strategioita juomisen vähentämiseksi

6 LYHYTNEUVONTA Käytetään synonyymina mini-interventiolle tai tarkoittamaan samanlaista väliintuloa ilman lääkärintarkastusta ja laboratoriokokeita. Tällöin kuka tahansa sosiaalialan ammattilainen voi käyttää AUDIT- testiä ja ottaa lyhytneuvonnan omaksi työvälineekseen .

7 Motivoiva haastattelu
Työntekijän tyylillä merkittävä vaikutus motivaatioon Keskitytään suuntaamaan katse kohti muutosta Auttaa asiakasta tunnistamaan ja ratkaisemaan päihteiden käyttöön liittyvät ambivalenssit ilmiöt eli ristiriitaisuudet Käytön edut vs. haitat

8 Peruselementit Yhteistyö, valmius (lopullinen päätös muutokseen) Herättely, tahto (miten tärkeä itselle muutos on, esim. lapset) Itseohjautuminen, kyky (taidot, voimavarat, luottamus muutokseen) Työntekijä reagoi asiakkaan vastustuspuheeseen muutosta tukevalla tavalla

9 Ihmisessä itsessään muutoksen edellytykset
Työntekijä kunnioittaa asiakkaan omia tavoitteita Muista: Kriittisyys ja käännytysinto kasvattaa kieltoa ja vastarintaa

10 Periaatteita Tarjoa valinnan mahdollisuuksia Lisää houkuttelevuutta
Ole empaattinen Anna palautetta Selkeytä tavoitteet Auta aktiivisesti

11 Hyvän tavoitteen tunnusmerkkejä
Positiivinen Asiakkaan aidosti hyväksymä Muistiin kirjattu Mahdollinen, riittävän haasteellinen Tulevaisuuteen suuntaava Mitattavissa Hyväksyttävä (ei laiton)

12 Turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri vaikuttaa myönteisesti ja avoimuutta lisäävästi

13 Lähde: AUDIT-testi. Alkoholinkäytön puheeksiotto sosiaalialalla. Helsingin kaupunki. Sosiaalivirasto. Toim. Marja Heinänen. Oppaita ja työkirjoja 2007:4


Lataa ppt "MINI-INTERVENTIO TAVOITTEENA ON LÖYTÄÄ JA HOITAA VARHAISESSA VAIHEESSA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJAT JA ONGELMAKÄYTTÄJÄT."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google