Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ihmisen elinkaari Psykologia jpe.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ihmisen elinkaari Psykologia jpe."— Esityksen transkriptio:

1 Ihmisen elinkaari Psykologia jpe

2 Vauvaikä (0-1 v.) Tärkeintä perusluottamuksen syntyminen
Tarpeiden riittävä täyttäminen Turvattomuus vaikuttaa koko ihmisen myöhempään elämään → epäluottamus ja toivottomuus Pieni vauva ei ymmärrä eroa itsen ja ympäristön välillä Tunteet: hyvä olo tai paha olo

3 Pikkulapsi-ikä (1-2 v.) Haaste: haluaa määrätä omaa elämäänsä ja uskoo pystyvänsä kaikkeen Kasvatuksessa molemmat ääripäät huonoja: lapsen alistaminen johtaa epäilyyn, häpeään ja aloitekyvyttömyyteen myöhemmässä elämässä. Rajattomuus voi myöhemmin johtaa jopa narsismiin (ei näe omia vikoja). Alkeellisen ruumiinkuvan muodostuminen Ikäkriisin onnistunut ratkaisu johtaa ihmiseen, jolla on itsekontrolli ja tahtoa

4 Leikki-ikä (2-6 v.) Elinpiirin laajentuminen
Tässä iässä lapsi on erittäin kiinnostunut ympäristöstä ja asioista, minäkäsityksen ja sukupuoliroolin kehittyminen Rajat tuovat edelleen turvallisuutta, mutta leikin ja toiminnan liiallinen rajoittaminen voi johtaa syyllisyyteen (ja toimintakyvyn laskuun myöhemmin) Itsetunto Tavoite: aloitteellinen ja tunteita ilmaiseva lapsi, joka saa elämyksiä toiminnasta

5 Varhainen kouluikä (7-12 v.)
Tässä iässä muodostuu perusasenne työhön Oppimisen opettelu, työskentelytapojen opettelu Ryhmässä oleminen Palaute erittäin tärkeää! Omantunnon kehittyminen Onnistumisen kokemukset, kritiikin sietäminen Kaverit nousevat tärkeään asemaan

6 Nuoruus (12-22 v.) Tavoite: identiteetti, elämys oman itsen aitoudesta Vaara: roolien hajaannus Erilaisten roolien kokeilu ja niiden sovittaminen omaksi kokonaisuudekseen Maailmankuvan täydentäminen Ympärillä perheen, kaverien ja koulun odotukset, vanhemmista irrottautuminen

7 Varhaisaikuisuus (22-30 v.)
Tavoite: kyky olla toista lähellä säilyttäen silti oman erillisyytensä Heikkouksien myöntäminen ja hyväksyminen (sekä omien että muiden) Itsetunto-ongelmien voittaminen Myöntäminen, että tarvitsee muita Näiden asioiden ratkaisu → rakkaus voimavaraksi

8 Ratkaistu, kun yksilöllä tulee kyky ja halu huolehtia muista
Keski-ikä (30-65 v.) Haasteita: tuottavuus ja luovuus myös muuten kuin oman hyvinvoinnin edistämisessä Vaara: lamaantuminen Ratkaistu, kun yksilöllä tulee kyky ja halu huolehtia muista Ammatillinen itseluottamus Sopeutuminen elämäntilanteeseen

9 Vanhuus (65-) Oman elämän hyväksyminen Luopuminen Tavoite: minän eheys
Vaara: epätoivo Kuoleman hyväksyminen (mahdollista, kun eheys on riittävää)

10 Tehtävä Tee aikajana omasta elämänkaarestasi. Mitä muistat lapsuudesta? Merkkaa janalle merkittävät muutokset (esim. sisarusten syntymät, mahd. vanhempien ero, muutot jne.) Lisää pieniä muistoja sinne tänne. Pohdi, miten olet selviytynyt kunkin elämänvaiheen tehtävästä.

11 Eri Elämänvaiheiden tehtävät
(0-1 v.): Luottamus elämään (1-2 v.): Itsekontrolli, tahto (2-6 v.): Aloitteellisuus (tykkää tekemisestä), tunteen ilmaisu, itsetunto (7-12 v.): Asenne työhön, oppiminen, porukassa oleminen (12-22 v.): Identiteetti


Lataa ppt "Ihmisen elinkaari Psykologia jpe."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google