Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä"— Esityksen transkriptio:

1 Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä
Uusi isyyslaki - koulutustilaisuus Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Tuovi Hakulinen, tutkimuspäällikkö, THL Marjaana Pelkonen

2 Uusi isyyslaki tulee voimaan 1.1.2016
Isyys on mahdollista tunnustaa äitiysneuvolakäyntien yhteydessä ja ennen lapsen syntymää Nykyisin joka kolmas lapsi (noin lasta vuodessa) syntyy avoliittoperheeseen Näissä perheissä biologinen isyys on useimmiten selvä ja avomies haluaa tunnustaa lapsen isyyden Selkeissä tilanteissa ei edellytetä enää erillistä käyntiä lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen Arviolta % avoliitossa syntyneistä lapsista (yht lasta vuodessa) voitaisiin tunnustaa äitiysneuvolassa; samalla on mahdollista tehdä sopimus yhteishuollosta Esityksen nimi / Tekijä

3 Avopariperheiden osuus lapsiperheistä maakunnittain 2013
TIlastokeskus 2015

4 Perusteluja uudelle käytänteelle
Isyyden tunnustamismenettelyjen nykyaikaistaminen Vaivattomuus vanhemmille Säästää etenkin isien työaikaa Asiakaskeskeisyys lisääntyy Isät neuvolan asiakkaina Isyyden tunnustaminen jo raskausaikana vahvistaa tulevan isän vanhemmuutta Uusia mahdollisuuksia isän roolin ja vanhemmuuden vahvistamiseen neuvolassa Yksinkertaistaa toimintatapoja kunnassa, parantaa sosiaali- ja terveystoimen yhteistyötä Edullisuus kokonaistaloudellisesti tarkasteltuna Esityksen nimi / Tekijä

5 Mitä muuttuu? Uusi tehtävä, joka muuttaa äitiysneuvoloiden terveydenhoitajien/kätilöiden työtä sekä terveydenhoitajien ja lastenvalvojien keskinäistä työnjakoa ja ajankäyttöä Isyyden tunnustamisen vastaanottamiseen tarvitaan siirtymävaiheen jälkeen keskimäärin puolen tunnin lisäaika Muutoksia johtamiselle, seurannalle ja tilastoinnille Tavoitteena on uudistuksen toteuttaminen kuntatasolla mahdollisimman kustannusneutraalisti Enemmän isiä tulee neuvolaan? Kustannuspaikka muuttuu Esityksen nimi / Tekijä

6 Isyyden tunnustamisen ajankohta
Ennakollisen isyyden tunnustamisen ajankohtaa ei ole säännelty Suositeltavin ajankohta on raskauden keskivaiheen jälkeen, kun raskauden suotuisa eteneminen on varmistunut 25 raskausviikko -> Vanhempien kanssa sovitaan etukäteen käynnistä, jolla isyyden tunnustamista käsitellään Em. käynnille ei suositella otettavaksi mukaan perheen muita lapsia Tarpeellinen informaatio etukäteen Esityksen nimi / Tekijä

7 Miten johtajat voivat tukea henkilökuntaa?
Osaamisen vahvistaminen Yhteinen koulutus syksyllä 2015 Paikalliset koulutukset ja kokoukset Nettikoulutusten hyväksikäyttö Tukimateriaali mm. THL:n sivuilta Tukea kansallisista lomakkeista ja ohjeistuksista Toimivien käytäntöjen suunnittelu yhteistyössä Sähköisten apuvälineiden tuoma tuki Yhteistyöpalaverit, työntekijöiden kuuleminen herkällä korvalla Esityksen nimi / Tekijä

8 Miten johtajat voivat tukea henkilökuntaa?
Työajan suunnittelu - työajan riittävyyden varmistaminen terveystarkastukset uuden Äitiysneuvolaoppaan (2013) mukaan Ensisynnyttäjä (9 + 2) yht. 11 Uudelleen synnyttäjä (8 + 2) yht. 10 työaika uusien henkilöstömitoitussuositusten (2013) mukaan helpotuksia uuden käytännön sisäänajovaiheeseen Tukea yhteistyöhön äitiysneuvolan terveydenhoitajien/kätilöiden ja lastenvalvojien kesken Mitä muuta? Esityksen nimi / Tekijä

9 Tuovi Hakulinen-Viitanen
Ajankohta Pariteetti Määräaikainen terveystarkastus ja sen toteuttaja Aika 6–8 rvk E, U Ensikontakti, puhelimessa tapahtuva palvelutarpeen arvio 15 min 8–10 rvk Ensikäynti terveydenhoitajalle/kätilölle 1t 30 min 13-18 rvk Laaja terveystarkastus: terveydenhoitajan/kätilön osuus 1t 30min 13–18 rvk Laaja terveystarkastus: lääkärin osuus 30 min 22–24 rvk Terveydenhoitaja/ kätilö 26–28 rvk E 30–32 rvk Terveydenhoitajan/kätilön vastaanottokäynti Tai kotikäynti ensisynnyttäjälle 2t 30min 35–36 rvk Lääkäri ja terveydenhoitaja/kätilö 37–41 rvk E,U Terveydenhoitajan/kätilön käynti 2 viikon välein, tarvittaessa tiheämmin 1–7 vrk kotiutuksesta Terveydenhoitajan/kätilön vastaanotto Tai kotikäynti 60 min 5–12 vk Synnytyksen jälkitarkastus lääkäri/terveydenhoitaja/kätilö 012 Tuovi Hakulinen-Viitanen

10 Terveydenhoitajan työaika ja raskaana olevien naisten määrä
Terveydenhoitajan työaika ja raskaana olevien naisten määrä. Henkilöstömitoitussuositus (2013) (Liite) Työtunnit vuodessa yht. 1705,2 I Asiakastyön lisäksi tehtävät säännölliset työt 763,3, mm. kirjaaminen, sähköinen asiointi, puhelinaika 426 h kokoukset matkoineen h moniammatillinen yhteistyö h II Työtunteja asiakastyöhön ,9 Perhevalmennus h Lisäkäynnit (352 kpl à 30 min) h Tarkastukset ensisynnyttäjille (25 äitiä) 282 h yhteensä/ensisynnyttäjä h sisältää kaksi kotikäyntiä à 2.5 h Tarkastukset uudelleen synnyttäjille (51 äitiä) 423 h Esityksen nimi / Tekijä

11 Isyyden tunnustaminen ja työajan riittävyys
Pohdintaa työajan uudelleen järjestämisestä, esimerkkinä kotikäynti raskauden aikana Raskaana olevia asiakkaita yht. 76 Avioliiton ulkopuolella syntyisi 43 % eli 31 lasta näistä lapsen isä halukas tunnustamaan lapsen 76 %:ssa perheitä eli 23 perhettä Ajan tarve: 23 isyyden tunnustamista à 30 minuuttia = noin 11,5 tuntia Jos toista kotikäyntiä ei tehtäisi ensisynnyttäjille, säästyisi 25 x 2 tuntia eli 50 tuntia Esityksen nimi / Tekijä

12 Työn ja työajan seuranta
Kunnissa tarpeen seurata uusien tehtävien vakiintumista ja niiden edellyttämää työaikaa äitiysneuvolan terveydenhoitajan/kätilön sekä lastenvalvojan työssä Työn ja työajan seuranta, esim. Isyyden tunnustamisten määrä/th kk, vuosi Käytetty aika yhteensä kuukaudessa, vuodessa Eri työntekijöillä, neuvoloissa, alueilla Palaute perheiltä Isien määrä neuvolassa Yhteistyökokoukset lastenvalvojien kanssa Mitä muuta olisi hyvä seurata? Esityksen nimi / Tekijä

13 Uudesta käytännöstä tiedottaminen vanhemmille
Ensimmäisellä neuvolakäynnillä molempien vanhempien informointi samalla, kun selvitetään perhetietoja Kirjataan asia Meille tulee vauva –opas Tunnustamisen vastaanottamisesta sopiminen rvk 25- Vastaanottoajan pidentäminen Esityksen nimi / Tekijä

14 Asiakirjojen täyttäminen ja käynnin tilastointi
Asiakirjojen huolellinen täyttäminen Tunnustamista ja huoltoa koskevat asiakirjat toimitetaan äitiysneuvolasta isyyden selvittämistä huolehtivalle lastenvalvojalle SPAT-koodi Esityksen nimi / Tekijä

15 Lopuksi Uusi tehtävä tuo lisää työtä ja muutoksia työnkuvaan, todennäköisesti myös myönteistä kehitystä Tukea työyhteisöltä, työtovereilta, esimiehiltä, lastenvalvojilta Osaamisen ja työajan riittävyyden varmistaminen Aikaa hyvien käytäntöjen kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen Etukäteen suunnittelu ja varautuminen Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut osana äitiysneuvolatyötä (mm. äitiysavustus), jatkossa yhä vähemmän raja-aitoja (sote-uudistus) Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma - hallituksen kärkihanke: vanhemmuuden vahvistaminen ja palvelujen verkostoiminen perhekeskuksiksi Esityksen nimi / Tekijä


Lataa ppt "Isyyden tunnustaminen neuvolassa - Muutokset äitiysneuvolatyössä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google