Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI Timo Metsä-Tokila.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI Timo Metsä-Tokila."— Esityksen transkriptio:

1 TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI Timo Metsä-Tokila

2 Tekninen konsultointi – TOL 2008 M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 711Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi 712Tekninen testaus ja analysointi

3 Raportista: ”Näkemyksestä menestystä” – Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Katsaus teknisen konsultoinnin nykytilaan. Hahmotelma tulevaisuuden suuntaan vaikuttavista virtauksista. Toiminta- ja politiikkaehdotuksia. Keskustelun avaus.

4 Aineisto: 1. Tilastomateriaali (Uudet yritykset, toimipaikat, jne…) 2. Pk-yritysbarometri 2/2015 3. Toimialaonline – tietokanta 4. Ammattibarometri 5. Alan yrittäjien ja asiantuntijoiden haastattelut 6. Tulevaisuustyöpaja opiskelijoiden kanssa

5

6 Keskeisiä muutosvoimia: DigitalisaatioGlobalisaatioEnergiakysymykset Vuorovaikutus lisääntyy Liikkuminen lisääntyy (ihmiset, tavarat, palvelut,…) Energian tarve muuttuu Tietoisuuden kasvuVaatimukset kasvavat Puhdas energia Ympäristökysymykset Uudet energialähteet Toimintaympäristö samalla kasvaa ja supistuu Osaamisen muutos Työn tekemisen muutos Tekninen harppaus

7 Teknisen konsultoinnin toimialan rakenne

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Kuvio 13. Teknisen konsultoinnin viennin ja tuonnin arvo miljoonissa euroissa vuosina 2009–2014.

20

21 Teknisen konsultoinnin tulevaisuuden suuntiin vaikuttavia tekijöitä ja ilmiöitä

22 Digitaalisuus tulee läpäisemään kaiken toiminnan Digitalisaatio ja automaatio leviää myös asiantuntijatyöhön Digitaalisuus lisää asiakkaan ja loppukäyttäjän mahdollisuuksia

23 Eri alojen osaajien ja yritysten yhteistyö on avain moneen uuteen ulottuvuuteen Innovatiiviset rahoitusratkaisut infrastruktuurihankkeissa avaavat ovia osaamiselle Ennalta arvaamaton kaupungistuminen Biotalouden mahdollisuudet leviävät laajalle Ympäristötekniikka ja ilmastonmuutos Energiakysymykset keskiössä Suunnittelusta kokeilukulttuuriin

24 Insinööriopiskelijoiden ennakointityöpaja

25

26 Vahvuudet:  Toimivat ja vaativat kotimarkkinat  Kansainvälisiä läpimurtoja olemassa  Kunkin alatoimialan erityisosaaminen  Yritysten väliset verkostot  Korkea koulutustaso  Kansainvälistymisaste ja -into  Alalle tulo ei edellytä suurta pääomaa Mahdollisuudet:  Neuvontapalveluiden lisääminen ja monipuolistaminen; asiakkaan strateginen neuvonantaja  ei vain suunnittelija  Asiakasryhmäkohtainen erikoistuminen  Verkostoituminen ja yhteistyö oppilaitosten kanssa  Digitalisaatio  Uudet markkinat – viennin kasvattaminen  Liiketoimintamallien uusintaminen  Teollisuuden ja julkisen sektorin toimien ulkoistaminen Heikkoudet:  Voimakkaat heittelyt markkinoilla  Riippuvuus julkisesta sektorista  Pienille yrityksille ei löydy jatkajaa  Yritysten kasvuhaluttomuus  Neuvontataitojen puute  Puutteet liiketoimintaosaamisessa ja, erityisesti talousosaamisessa  Markkinointi- ja myyntitaitojen puute Uhat:  Suhdanneherkkyys  Julkisen sektorin liian suuri merkitys  Ankara hintakilpailu ja siitä johtuva kannattavuuden lasku  Yrittäjien ikärakenne  Osaavan henkilöstön ikääntyminen  Kansainvälisen kilpailun kiristyminen  Perustutkimuksen ja teknillisen peruskoulutuksen rahoitus ja arvostus vajavaista

27 KIITOS


Lataa ppt "TEKNISEN KONSULTOINNIN TOIMIALARAPORTTI Timo Metsä-Tokila."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google