Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAKETTI-TUTKI-hankkeen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAKETTI-TUTKI-hankkeen."— Esityksen transkriptio:

1 Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAKETTI-TUTKI-hankkeen tuloksia ja tavoitteita RAKETTI-tulosseminaari 30.8.2013 Hanna-Mari Puuska

2 TUTKI-hankkeen kehittämiskohteita 2012-2014 1.Julkaisutiedonkeruu 2.Tutkimuksen tietomallityö 3.Tutkimusrahoittajien raportointikäytännöt 4.Bibliometriikan hyödyntäminen tutkimuksen arvioinnin tietopohjana 5.Tutkimushallinnon alueen korkeakouluyhteistyö 6.Tutkijan identifiointi

3 Julkaisutiedonkeruun kehittäminen, tuloksia ja tavoitteita – TUTKI-julkaisutiedonkeruutyöryhmä (9-11/2012) –Käytiin läpi vuoden 2011 tietojen keruussa ilmenneitä haasteita –Seminaarit syksyllä 2012 yliopistoille ja ammattikorkeakouluille  Toimenpide-ehdotukset julkaisutiedonkeruuprosessin kehittämiseksi ja julkaisutietojen laadun parantamiseksi  OKM teki tiedonkeruukäsikirjaan tarkennuksia  Julkaisukanavatietokannan rakentaminen Julkaisufoorumi-hankkeessa  Tavoitteena pysyvät käytännöt Vuosittainen julkaisutiedonkeruuseminaari korkeakouluille (tänä syksynä 18.9.2013) Wiki-pohjainen keskustelualue, jonne voi jättää kysymyksiä OKM:lle ja muille korkeakouluille https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=21072701 https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=21072701 – Jatkossa suunnitteilla julkaisutiedonkeruun kehittäminen siten, että julkaisutiedot siirtyisivät automaattisesti korkeakoulujen omista järjestelmistä yhteiseen tietovarantoon (vrt. VIRTA)

4 Tutkimuksen tietomallityö, tuloksia ja tavoitteita – TUTKI-ohjausryhmän nimeämä tietomallityöryhmä 1-12/2013 – Tavoitteena tunnistaa ja määritellä korkeakouluille yhteisiä tutkimushallinnon käsitteitä ja mallintaa niiden välisiä suhteita – Täydentää korkeakoulujen tietomallia tutkimuksen osalta http://tietomalli.csc.fi/http://tietomalli.csc.fi/ – Suunnitteilla laajemman tilaisuuden järjestäminen syksyllä 2013 – Jatkossakin tarvitaan korkeakoulujen substanssiasiantuntemusta, kun tietomalliin halutaan tehdä muutoksia ja laajennuksia tutkimushallinnon osalta

5 Tutkimusrahoittajien raportointikäytännöt, tuloksia ja tavoitteita – TUTKI-ohjausryhmä keskustellut sekä Suomen Akatemian että Tekesin kanssa seuraavista teemoista: SA:n ja Tekesin taloushallinnon prosessien yhteensovittaminen Hakemus- ja raportointikäytäntöjen systematisointi mm. siten, että tutkijoiden ei tarvitsisi syöttää samoja tietoja useaan paikkaan Tiedot haetusta ja saadusta tutkimusrahoituksesta paremmin korkeakoulujen saataville Hakemusten arvioinnista rahoittajille kertyvän tiedon saattaminen korkeakoulujen käyttöön Tutkimusprojektien vaikuttavuuden arviointiperiaatteet ja indikaattorit Open access/avoin tieto/avoin data -politiikan yhtenäisyys

6 Bibliometriikka, tuloksia ja tavoitteita – Bibliometrinen laskenta käynnistyi JUREn Sitaatioindeksityöryhmässä  Pysyvä CSC:n laskentapalvelu OKM:lle ja SA:lle (osana tieteellisten julkaisutoiminnan määrän ja vaikuttavuuden seurantaa, mm. Tieteen tila ja taso)  Jatkossa mahdollisesti palvelua tarjotaan myös korkeakouluille mm. tutkimuksen arvioinnin tueksi – Workshop on Bibliometrics for the Social Sciences and Humanities (CSC yhteistyössä NordForskin ja HY:n kirjaston kanssa) 10/2012 – TUTKI-bibliometriikkaseminaari 3/2013  Tavoitteena jatkossa  Bibliometrisen osaamisen kehittäminen Suomessa  OKM:n ja korkeakoulujen välinen keskustelu bibliometriikan hyödyntämisestä tiedepolitiikassa ja tutkimuksen arvioinnissa

7 Tutkimushallinnon korkeakouluyhteistyö, tuloksia ja tavoitteita –TUTKIssa epävirallisia yhteistyöverkostoja on muodostunut, kun asiantuntijoita koottu yhteen työryhmiin ja seminaareihin, esim. JURE-työryhmät (8 kpl) 2009-11 Julkaisutiedonkeruutyöryhmä 2012 Tietomallityöryhmä 2013 –Asiantuntijayhteistyölle tarvetta myös jatkossa, miten organisoidaan? Korkeakoululähtöisyys vs. keskitetty koordinointi? Pysyvät verkostot vs. tarpeen mukaan? –Tarvitaanko korkeakouluyhteistyötä tutkimushallinnon alueella myös ylemmällä, strategisella tasolla?


Lataa ppt "Korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen tietohallintohanke, jota CSC koordinoi RAkenteellisen KEhittämisen Tukena TIetohallinto RAKETTI-TUTKI-hankkeen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google