Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Julkaisutietovirrat Hanna-Mari Puuska 1.6.2015 CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Julkaisutietovirrat Hanna-Mari Puuska 1.6.2015 CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy."— Esityksen transkriptio:

1 Julkaisutietovirrat Hanna-Mari Puuska 1.6.2015 CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

2 ”Julkaisutietovirrat” Kehitetään valtakunnalliselle tasolle kerättävien julkaisutietojen tiedonsiirtoa sujuvammaksi Painopisteen siirtyminen ohjauksesta ja tilastoinnista tietojen laajempaan hyödyntämiseen

3 1.VIRTA-julkaisutietopalvelu 2.ORCID 3.Tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden tiedonkeruu 4.Pienten tutkimusorganisaatioiden julkaisutietojen hallinta

4 1. VIRTA-julkaisutietopalvelu = tietovaranto, jonka kautta korkeakoulujen valtakunnalliselle tasolle tuottamat julkaisut ovat saatavilla erilaisiin palveluihin ja muihin prosesseihin yhdestä, tehokkaasta rajapintapalvelusta Vrt. VIRTA-opintotietopalvelu 4

5 VIRTA-julkaisutietopalvelun aikataulusuunnitelma

6 Pakollisia OKM-tiedonkeruussa Pakollisia tiedonsiirrossa Vapaaehtoisia tiedonsiirrossa Muita tietoja OKM- tiedonkeruussa Muita, ei tiedonkeruuseen kuuluvia tietoja Automaattisesti tuotettavia tietoja Organisaatiotunnus Julkaisun organisaatiokoht. ID Julkaisuvuosi Julkaisun nimi Tekijät Julkaisutyyppi Tieteenala (väh. 1) Organisaation omat tekijät (väh. 1) ISBN* ISSN* Konferenssin nimi* Julkaisun tila Tekijöiden lukumäärä Koulutusala Kansainvälisyys Yhteisjulkaisu KV Yhteisjulkaisu SHP Yhteisjulkaisu Tutkimuslaitos Yhteisjulkaisu Muu Avoin saatavuus Volyymi Lehden numero Sivunumerot Artikkelinumero Lehden nimi Jufo-ID Julkaisumaa Alayksikkö Kustantaja Kustannuspaikka Emojulkaisun nimi Emojulkaisun toimittajat Julkaisun kieli EVO-julkaisu DOI Pysyvä osoite Lahdetietokannan ID Avainsanat ORCID Ilmoitusvuosi Julkaisun tunnus Jufo-tasoluokka VIRTA-julkaisutietopalvelun tietosisältö

7 VIRTA-julkaisutietopalvelu: tietojen täydentäminen  Tiedonsiirrossa voidaan hyväksyä tietyiltä osin myös epätäydellinen tieto  Puutteelliset tiedot voidaan siirtää tietovarantoon ja näyttää ajantasaisesti JUULIssa JUULIssa  Tilastovuoden tiedot tulee täydentää OKM:n vaatimusten mukaiseksi tiedonkeruuaikatauluihin mennessä  Julkaisutiedonkeruun otosaineisto julkaistaan esim. Vipusessa  ”Julkaisun tila”  0 -> "KESKEN" Julkaisun tietoja ei JUULIin tai OKM-tiedonkeruuseen, mutta voidaan siirtää tiettyihin erikseen sovittaviin palveluihin.  1 -> "VALMIS/JUULI" Julkaisun tiedot voidaan julkaista tietovarannon rajapintojen kautta ja siirtää JUULIin. Tiedoissa kuitenkin puutteita, eikä voida vielä raportoida OKM-tiedonkeruussa.  2 -> "VALMIS/OKM" Julkaisu voidaan raportoida JUULIssa ja se sisältää kaikki OKM-tiedonkeruussa julkaisutyypiltä vaadittavat tiedot 7

8 VIRTA-julkaisutietopalvelu: yhteisjulkaisujen hallinta  Jos julkaisu raportoidaan useasta organisaatiosta (ehdotus): 1.Kaikki organisaatiokohtaiset tietueet säilytetään 2.Muodostetaan uusi tietue yhteisjulkaisulle, joka korvaa JUULIssa organisaatiokohtaiset tietueet 3.Jos ristiriitaisia tietoja, JUULIssa näkyvät ensimmäisenä raportoidun tietueen tiedot, kunnes korjataan 4.Kaikille organisaatioille tieto ristiriitaisista tiedoista 5.Selvät tapaukset voidaan korjata myös CSC:llä yhteisjulkaisutietueeseen, tiedoksi organisaatioille 8

9 VIRTA-julkaisutietopalvelun hyödyntäminen tutkimusrahoittajien palveluissa Julkaisujen liittäminen tutkimushankkeisiin ja rahoitushakemuksiin Valtakunnallinen tietovaranto mahdollistaa julkaisutietojen liittämisen eri organisaatioista Tiedot rahoittajille automaattisesti mm. avoimesta saatavuudesta ja Julkaisufoorumitasosta Vaihtoehtoja toteutukselle: 1.Julkaisutietojen importointi VIRTA-julkaisutietopalvelusta rahoittajan hakemus- ja hankeraportointipalvelussa Tietovarannosta tieto julkaisuun liitetystä hankkeesta takaisin korkeakouluihin 2.Sopimusnumeron raportointi VIRTAan julkaisutietojen siirron yhteydessä Rahoittaja poimii tiedot tietovarannosta Alustavasti suunniteltu pilotointia SA:n hankeraportoinnissa kesällä 2016

10 = kansainvälinen tutkijatunniste erityisesti julkaisemisen ja tutkimustietojen hallinnan tarpeisiin 2. ORCID

11 Toimenpide-ehdotukset: 1)Käyttöä edistetään integroimalla se erilaisiin palveluihin ja prosesseihin 2)Tutkija luo Orcid-tunnisteensa 3)OKM nimeää ja resursoi kansallisen Orcid-koordinaattorin, 4)Toteuteaan kansallinen yhdistämispalvelu Orcid-tunnisteiden välittämiseksi tutkimusorganisaatioihin 5)Hankitaan tarvittaessa kansallinen Orcid-ryhmäjäsenyys ORCID-selvitys

12 Kansainvälinen tutkijatunniste erityisesti julkaisemisen ja tutkimustietojen hallinnan tarpeisiin Toimenpide-ehdotukset: 1)Käyttöä edistetään integroimalla se erilaisiin palveluihin ja prosesseihin 2)Tutkija luo ORCID-tunnisteensa itse ja vapaaehtoisesti 3)OKM nimeää ja resursoi kansallisen ORCID-koordinaattorin, 4)Toteutetaan kansallinen yhdistämispalvelu ORCID-tunnisteiden välittämiseksi tutkimusorganisaatioihin 5)Hankitaan tarvittaessa kansallinen ORCID-ryhmäjäsenyys 2. ORCID

13 ORCIDia hyödyntäviä palveluita, tavoitetila

14 ORCID-tietovirrat – ”tulevaisuuden visio” 14

15 Lausuntokierros (dl 15.5.2015): 26 lausunnonantajaa Toimenpide-ehdotukset kannatettavia N. puolet kiinnostuneita ORCID-jäsenyydestä Muutamat kiinnostuneita kansallisesta yhdistämispalveusta ISNIn rooli? ORCID jollakin aikataululla vapaaehtoiseksi kentäksi julkaisutiedonkeruuseen, Akatemian palveluihin, kotimaisten julkaisijoiden palveluihin? ORCID

16 3. Tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden julkaisutiedonkeruu

17 Pilotointi Vuoden 2014 julkaisutiedot 4 tutkimuslaitokselta ja 5 erva-alueelta 29.5.2015 mennessä Tarkistus elokuuhun mennessä Julkaiseminen JUULIssa? Varsinainen tiedonkeruun laajentaminen 2016 keväästä alkaen Ainakin 2 tutkimuslaitosta kiinnostunut VIRTA-pilotoinnista STM:llä mahdollisesti kiinnostusta tietojen käyttöön sairaaloiden rahoitusmallissa? Tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden julkaisutiedonkeruu

18 3. Pienten tutkimusorganisaatioiden julkaisutietojen hallinta Yliopistoissa tiedot kerätään pääsääntöisesti tutkimustietojärjestelmiin, joista tiedonsiirto VIRTAan mahdollista joko suoraan tai tietovaraston kautta Muilla tutkimusorganisaatioilla eritasoisia ratkaisuja

19 Tiedonkeruun organisointi 19 TiedonkeruujärjestelmäYliopistot Ammatti- korkeakoulut Tutkimus- laitokset Yliopist. sairaalat Yhteensä Tutkimustietojärjestelmä1412118 Muu julkaisurekisteri (esim. kirjastojärjestelmä, julkaisuarkisto) 55414* Muu järjestelmä (esim. HR, projektinhallinta) 729* Ei järjestelmää (esim. lomake, excel jne.) 7918** Yhteensä142018557 *) Mahdollinen tarve syöttöpalvelulle **) Todennäköinen tarve syöttöpalvelulle

20 Vaihtoehtoisia toimintamalleja tiedonkeruun toteuttamiseksi pienissä tutkimusorganisaatioissa 1.Nykyinen malli, jossa kukin tutkimusorganisaatio toteuttaa tiedonkeruunsa ja siihen tarvittavat työkalut itse 2.Kiinnostuneet ammattikorkeakoulut muodostavat konsortion tms. ja tutkimustietojärjestelmän joltakin ulkoiselta palveluntarjoajalta. 3.Kiinnostuneet ammattikorkeakoulut muodostavat konsortion tms. ja hankkivat VIRTA-julkaisutietopalveluun integroitavan syöttölomakkeen joltakin ulkoiselta palveluntarjoajalta. 4.CSC toteuttaa VIRTA-julkaisutietopalveluun integroitavan syöttölomakepalvelun maksullisena palveluna pienille tutkimusorganisaatioille 20

21 Keskitetty syöttölomakepalvelu - hyötyjä pienille tutkimusorganisaatioille? 21


Lataa ppt "Julkaisutietovirrat Hanna-Mari Puuska 1.6.2015 CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google