Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Energiakatsaus 24.3.2015 Martti Kätkä Ryhmäpäällikkö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Energiakatsaus 24.3.2015 Martti Kätkä Ryhmäpäällikkö."— Esityksen transkriptio:

1 Energiakatsaus 24.3.2015 Martti Kätkä Ryhmäpäällikkö

2 2 Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos sähkön saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen vähenee. Seurauksena on talouskasvun hidastuminen ja suotuisan työllisyyskehityksen heikkeneminen. Hyvinvoinnin säilyttäminen edellyttää energiaa. Hyvinvoinnin edellytys on BKT:n kasvu. Energia yhtenä tuotannontekijänä pyörittää talouden rattaita. Lähde: Energia ja ilmasto – Suomen malli vuoteen 2025 Teollisuus- ja palvelutuotanto Kotimainen kysyntä BKT Vienti Kilpailukyky Työvoima Raaka-aine Energia

3 Sähkön kokonaiskäyttö 2014 (83,3 TWh) 21.1.2015 3

4 Sähkön hankinta energialähteittäin 2014 (83,3 TWh) 21.1.2015 4

5 Sähkön nettohankinta 2014 (83,3 TWh) 21.1.2015 5

6 6 Sähkön käyttö kasvaa 1/2 Teollisuudessa sähköllä korvataan polttoaineiden suoraa käyttöä. Sama kehitys on havaittavissa kotitalouksissa, jotka valitsevat lämmitysjärjestelmäksi kaukolämpöverkon ulkopuolella usein lämpöpumpun energiansäästösyistä. Automaattiset prosessinohjausjärjestelmät ohjaavat sähköisiä prosesseja tarkemmin ja paremmalla hyötysuhteella kuin polttoaineiden käyttöön perustuvia prosesseja. Pk-sektorilla samaan suuntaan vaikuttaa joustavien tuotannonohjausjärjestelmien käyttöönotto.

7 7 Sähkön käyttö kasvaa 2/2 Suuria tehomääriä voidaan ohjata tarkasti haluttuihin kohteisiin pienin häviöin ilman paikallisia päästöjä. Sähkön käytöllä lisätään tuottavuutta ja vältetään omat kattilainvestoinnit, poltinhuollot ja paikalliset ympäristökuormitukset. Kotitalouksissa asumisväljyys kasvaa ja samalla myös sähkölämmitettävä pinta-ala. Ruokakuntien koko on pienenemässä ja sen vuoksi kotitalouksissa käytettävien koneiden ja laitteiden lukumäärä kasvaa. Ladattavien hybridiautojen ja sähköautojen yleistyminen lisää sähkön käyttöä mutta vähentää energian kulutusta.

8 Sähkön kokonaiskäyttö v. 2014 83,3 TWh 21.1.2015 8

9 9 Energiasektorin haasteet Sähköntuotannon lisäkapasiteetin rakentaminen Energiatehokkuuden parantaminen Energiaverojen alentaminen Sähkömarkkinoiden toiminnan parantaminen Ilmastovelvoitteiden saavuttaminen kustannustehokkaasti

10 Sähkön käyttöhuiput 1980-2030 suurin tuntiteho megawattia (MW) 21.1.2015 10

11 11 Hiilineutraalin lisäkapasiteetin rakentaminen Perusvoiman tuotannossa ydinvoiman lisärakentaminen Uusiutuvien energialähteiden edistäminen erityisesti rakentamalla biovoimaloita yhdistettyyn lämmön ja sähköntuotantoon Vesivoimaa lisää jo valjastetuissa vesistöissä Yhdyskuntajätteiden polttolaitoksia kaukolämpövoiman tuotantoon Hajautettuun sähköntuotantoon tuulivoimaa

12 12 Sähköntuotanto 2050 Lähde: ET – Energiavuosi 2009 Tuotanto 115-150 TWh


Lataa ppt "Energiakatsaus 24.3.2015 Martti Kätkä Ryhmäpäällikkö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google