Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ilmastonmuutos ja energia

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ilmastonmuutos ja energia"— Esityksen transkriptio:

1 Ilmastonmuutos ja energia
Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Ilmastoseminaari , Kerava

2 Energiaan liittyviä haasteita
Ilmastonmuutos Energiavarojen riittävyys Kustannukset Energia on keskeinen ostovoiman ja kilpailukyvyn tekijä 2

3 Suomi - energian pieni suurvalta
EU:n suurin sähkönkulutus / asukasluku Toiseksi suurin kokonaisenergian käyttö / asukas EU:n kylmin maa Lämmitystarve selvästi suurempi kuin esim. Ruotsissa EU:n suurin bioenergian hyödyntäjä Tehokas tuotanto ja siirto EU:n toiseksi suurin yhteistuotantosähkön tuottaja Yhteistuotantolaitosten paras keskihyötysuhde (83%) Alhaiset siirtohäviöt Huomattava energiateknologian viejä Viennin arvo 5 miljardia / 2008 EU:n halvin sähkö (ostovoimakorjattuna) 3

4 Energian loppukäyttö sektoreittain Suomessa (vuosi 2007)
Lähde: Tilastokeskus 4

5 Kotitalousasiakkaiden sähkön hinta EU-27 Ostovoimakorjattu, sisältää verot Tilanne loppuvuodesta 2008 Lähde: Eurostat Suomi Price in PPS / 100 kWh Lähde: Eurostat 5

6 Ilmastotutkijoiden viesti on otettava vakavasti - teollisuusmaiden vähennettävä päästöjä % - 95 % vuoteen 2050 CO2 -päästöt (GtC) Kehittyneet maat Kehitysmaat 30 Päästöjen perusura 25 20 15 Päästöjen vakautustaso 550 ppm 10 Mikäli maailman ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuus saadaan vakautettua 450 ppm-tasolle, ilmaston lämpeneminen pystytään 50 % todennäköisyydellä rajoittamaan 2 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna (EU:n tavoite). 5 Päästöjen vakautustaso 450 ppm 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 6 Lähde : UK DEFRA

7 Käytetyimpien polttoaineiden jäljellä olevat varat nykykäytöllä
Pylväiden leveydet vastaavat ilmoitettuja vuosikulutuksia vuonna 2002, pinta-alat varojen suuruuksia ja korkeudet riittävyyksiä vuosissa nykykulutuksella. Vaikeasti ja erittäin vaikeasti hyödynnettävät öljyvarat ovat epäkonventionaalisia varoja. Uraanivarat koskevat käyttöä nykyisen tyyppisissä reaktoreissa. Hyötöreaktoreissa riittävyys on kymmeniätuhansia vuosia. 7

8 Energian osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä 81 % - sähkö ja kaukolämpö noin 40 %

9 Päästöjen vähentämispotentiaalin jakautuminen maailmanlaajuisesti
Energiaan liittyviä päästöjä voidaan vähentää - mikään yksittäinen keino ei riitä Päästöjen vähentämispotentiaalin jakautuminen maailmanlaajuisesti Lähde: IEA, VTT CCS = hiilidioksidin talteenotto ja varastointi 9

10 Sähköntuotannon energialähteet EU-27 tiedot vuodelta 2005
Uusiutuvat 15 % Fossiiliset polttoaineet 53 % Ydinvoima 30 % 10

11 Energiateollisuuden näkökulma Energia, ilmasto, uusiutuvat
Ilmasto on ykköskysymys Maailmanlaajuinen sitoutuminen Toimien tasapaino Energiatehokkuus tuotannossa ja kulutuksessa Uusiutuvat Ydinvoima Hiilidioksidin talteenotto ja muu panostus teknologian kehittämiseen Hinnalla on väliä Kustannustehokkaat ratkaisut Suomi on EU:n energiaintensiivisin maa Markkinaehtoinen ohjaus Päästökauppa ensisijainen ohjauskeino Uusiutuvan energian lisääminen mahdollisimman markkinaehtoisesti 11

12 Haasteesta mahdollisuudeksi - visiona hiilineutraali energiantuotanto
Sähkö ja kaukolämpö ovat hyvin vähäpäästöisiä, niillä on hyvä toimitusvarmuus ja kohtuullinen hinta Vähentävät päästöjä monilla sektoreilla ja on merkittävä ratkaisu ilmastonmuutoksen torjuntaan Lämmitys Liikenne Teollisuus Palvelut Suomen energiaosaamiselle on kysyntää ja vientinäkymiä Energiatehokkaat prosessit ja laitteet Bio- ja tuulivoimateknologia Ydinvoimaosaaminen Ym. 12

13 Sähkön tuotanto energialähteittäin 2008 (74,1 TWh)
Uusiutuvat: 36 % Hiilidioksidivapaat: 66 % 13

14 Sähköntuotannon ominaishiilidioksidipäästöt eräissä Euroopan maissa
14

15 Sähkön osuus teollisuuden energiankäytöstä
Lähde: Tilastokeskus, LTY 15

16 16

17 Kotitaloussähkön käytön jakauma 2008
Huom! Ei sisällä sähkölämmitystä eikä käyttöveden lämmitystä Lähde: Adato Energia Oy 17

18 Palveluiden liikevaihdon kehitys Kasvu yli 60 % vv. 2000-2009
Palveluiden sähkön käyttö on kasvanut 3 % vuodessa ( ) 18

19 Tieliikenteen kasvuennuste
Lähde: Tiehallinto 19

20 Liikenteen energialähteet Suomessa v
Liikenteen energialähteet Suomessa v yhteensä TJ eli 62 TWh Lähde: Tilastokeskus 20

21 Henkilöautoliikenteen tulevaisuus
21

22 Sähkön tuotantokapasiteetin tarve (arvio maaliskuu 2009)
Erillinen sähköntuotanto Yhteistuotanto, kaukolämpö Yhteistuotanto, teollisuus Ydinvoima Vesivoima Investointitarve Kapasiteetin tarve = huippukulutus Taantuman vaikutus 22

23 Suomella rakenteellinen sähkön tuontiriippuvuus
TWh MW = tarve Vuosienergian tuonti ja vienti Tuotantokapasiteetti ja tarve 23

24 Eri tuotantomuodoilla erilainen rooli - kaikkia tarvitaan
Sähköteho & toimitus-varmuus Säädet-tävyys Kasvihuone- kaasupäästöt Uusiutuva Kustannus-tehokkuus Lisäys-mahdol-lisuus Yhteis-tuotanto + (+) Ydinvoima ++ Lauhde-voima Vesivoima Tuulivoima - Energian-säästö 24

25 Energiayritykset investoivat
Selvästi eniten investointeja toteuttava toimiala 25-30 miljardin euron investoinnit noin vuoden kuluessa Investoinnit suuntautuvat uuteen energiatulevaisuuteen Tuulivoima Älykkäät sähköverkot Ydinvoima Bioenergia Energiatehokas sähkön ja lämmön yhteistuotanto 25

26 Kiitos! Lisätietoa: www.energia.fi www.ydinenergia.fi Jukka Leskelä
Energiateollisuus ry p


Lataa ppt "Ilmastonmuutos ja energia"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google