Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OPISKELULUKEMINEN Ei riitä, että osaat lukea. Eikä sekään, että muistat lukemasi. Sinun on myös ymmärrettävä, mitä olet lukenut ja osattava soveltaa lukemaasi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OPISKELULUKEMINEN Ei riitä, että osaat lukea. Eikä sekään, että muistat lukemasi. Sinun on myös ymmärrettävä, mitä olet lukenut ja osattava soveltaa lukemaasi."— Esityksen transkriptio:

1 OPISKELULUKEMINEN Ei riitä, että osaat lukea. Eikä sekään, että muistat lukemasi. Sinun on myös ymmärrettävä, mitä olet lukenut ja osattava soveltaa lukemaasi.

2 Mitä ongelmia lukemisessasi on:  Oletko hidas lukemaan?  Onko sinun vaikea motivoitua lukemiseen?  Onko keskittyminen vaikeaa – huomaatko aika ajoin, että et muista, mitä juuri äsken luit?  Onko sinun vaikea löytää oleelliset asiat tekstistä?  ________________________________

3 LUKUNOPEUDEN ÄÄRIPÄÄT  HIDAS LUKIJA  Voimavarat menevät sanojen tekniseen lukemiseen, ymmär- täminen puutteellista  Ei nauti lukemisesta  Vaikeuksia löytää tekstistä keskeiset asiat ja ajatus karkaa helposti  NOPEA LUKIJA  Lukeminen arvaile- vaa, sananloput väärin  Pitää lukemisesta  Saa helposti yleis- käsityksen sisällöstä, mutta tarkan infor- maation löytäminen vaikeaa

4 VINKKEJÄ LUKUNOPEUDEN KEHITTÄMISEEN  Ota hyvä lukuasento – ei kirjaa liian lähelle silmiä  Käytä katseen kohdistamisessa apuna sormea, viivoitinta, lukutikkua tms.  Harjoittele sujuvaa lukemista tietoisesti  Lue erilaisia tekstejä Lukemista voi harjoittaa lukemalla! Oleellista ei kuitenkaan ole se, miten nopeasti pystyt lukemaan, vaan se, mitä ymmärrät lukemastasi.

5 LUKUTEKNIIKKA  Lukeminen on sekä taito että strategia:  Taito on pysyvä tekninen rutiini, jonka tuloksena osaat muodostaa kirjaimista sanoja ja sanoista lauseita ja merkityksiä.  Strategia tarkoittaa sitä, miten taitoasi käytät.  Tehokkaan lukemisen tekniikat tähtäävät tarkkuuden, nopeuden ja muistamisen lisäämiseen sekä tietoiseen lukutavan säätelyyn luettavan tekstin mukaan.

6 AKTIIVINEN JA PASSIIVINEN LUKIJA Kummasta ryhmästä löydät itseäsi kuvaavia piirteitä? AKTIIVINEN LUKIJA  On taitava ja itsenäinen tiedonkäsittelijä  Pohtii ennen lukemista, mikä on tekstin keskei- nen sisältö  On tietoinen lukemisen tarkoituksesta  Silmäilee sisällysluet- teloa ja otsikoita PASSIIVINEN LUKIJA  On taitamaton käsittele- mään sisältöä  Ei osaa ennakoida tekstin sisältöä  Ei tiedä, mikä on lukemi- sen tavoite  Lukee tekstiä järjestyk- sessä sen kummemmin ennakoimatta

7 ENNEN LUKEMISTA  Herätä kiinnostuksesi:  Mieti, mikä sinua kiinnostaa luettavassa  Mihin tarvitset tietoa, jota olet ryhtymässä lukemaan  Mikä on tavoitteesi – esim. mihin arvo- sanaan tähtäät kokeessa Motivoit näin itsesi lukemiseen

8 ENNEN LUKEMISTA  Ennakoi esim. sisällysluettelon perusteella:  Mitä tiedät / muistat asiasta ennestään  Päättele / muistele tekstin pääsisältö  Tutki, miten asiat on ryhmitelty  Mieti kysymyksiä, joihin oletat tekstin vastaavan / joiden arvelet olevan keskeisiä asioita – kirjoita ne muistiin Lisää motivaatiotasi

9 SILMÄILY  Selaile luettava alue läpi  Lue sisällysluettelo ja johdanto / takakansi  Lue otsikot  Lue kuvatekstit ja tiivistelmät  Tutki kaaviot ja kuvaajat  Lue kursiivilla ja vahvennetulla painetut asiat Arvioi lukemiseen tarvitsemasi aika Tee itsellesi lukusuunnitelma

10 AKTIIVINEN LUKEMINEN  Lue koko alue kertaalleen läpi:  Älä takerru yksityiskohtiin  Keskity lukemiseen – pidä mielessä otsikot, väliotsikot  Mieti lukiessasi, mikä on tekstin tarkoitus, mihin kysymyksiin se vastaa  Muista pitää taukoja, jotta keskittymiskyky säilyy

11 Millä keinoilla SINÄ voit paran- taa keskittymistäsi lukiessasi:  Alleviivaan ydinsanat tekstistä  Teen reunamerkintöjä: ! ? Huom! Tärkeä  Kokoan asiat mind mapeiksi  Laadin tiivistelmiä  Luen ääneen  Teen itselleni kysymyksiä ja vastaan niihin  Kerron asian omin sanoin ääneen itselleni  __________________________________

12 MISSÄ LUURAAVAT TEKSTIN OLENNAISIMMAT ASIAT?  Otsikoissa  Kuvissa ja kuvateksteissä  Taulukoissa, kuvaajissa, kaavioissa  Kappaleiden ensimmäisissä ja viimeisissä lauseissa  Alleviivatussa, kursivoidussa ja vahvennetussa tekstissä  Tiivistelmissä

13 MUISTELE LUKEMAASI ESIM. KUNKIN LUVUN JÄLKEEN  Mikä / mitkä seuraavista menetelmistä sopivat oppimistyyliisi:  Kirjoitan ydinasiat / ydinsanat paperille  Keksin esimerkkejä ja teen harjoituksia  Kerron lukemastani omin sanoin ääneen  Pyydän jonkun kyselemään / teen itselleni kysymyksiä lukemastani  Piirrän lukemastani kuvia / mind mapin ym  _________________________________ Palaa lukemaasi, ellet muista ydinkohtia

14 KOKO KOEALUEEN KERTAUS  Palauta mieleen lukujen ydinasiat: Kerro ääneen / kirjoita / piirrä …  Käy läpi otsikot, kuvat, kuvaajat, alleviivauksesi, tiivistelmät ja omat muistiinpanosi  Mind mapia voi myös hyödyntää mainiosti kertaamisessa (Älä heitä niitä pois!)  Varaa aikaa useampaan kertaukseen – tauko välissä parantaa muistissa säilymistä

15 LUKEMISEN JÄLKEEN  Arvioi työskentelyäsi:  Mitä oli vaikea ymmärtää?  Pohdi, miten voisit parantaa lukemista- paasi Oppimistyylisi kehittyy!

16 Kuinka monta kertaa kirja pitää lukea kokeeseen?  Lukemista määrää tavoite: kuinka hyvin olet ajatellut oppia ja ymmärtää. Riittääkö, että osaat vain koetilanteessa vai pitäisikö asian pysyä mielessäsi pidempään?  Lukemisen määrä riippuu kyvystäsi oppia ja ymmärtää asia. Jollekin riittää yksi lukukerta, toisella se saattaa vaatia kuusikin lukukertaa.  Avain lukukertojen selvittämiseen on ylioppimisessa.  Ylioppiminen tarkoittaa, että jatkat lukemista vielä senkin jälkeen, kun mielestäsi jo osaat.  Mitä suurempaa ylioppiminen on, sitä pitempään asiat säilyvät mielessäsi.  Lähde: Korpi-Tassi, Lapinoja 2001. Luotsi 2002-2003. Porvoo WS Bookwell OY

17 MUISTIINPANOT  Muistiinpanoja voi tehdä: Lukemastaan Kuulemastaan Näkemästään Muistamastaan Oppitunnilla Kirjasta Työstä Ennen, aikana ja jälkeen Mielensisäisesti ja ulkoisesti

18 Miksi muistiinpanoja:  Parantaa keskittymistäsi  Joudut pohtimaan ja ymmärtämään  Liität asian aikaisempaan tietoosi  Huomaat keskeiset asiat  Hahmotat kokonaisuuden  Helpotat kertaamista ja kokeeseen lukemista  Otat aktiivisen opiskelijan roolin

19 Muistiinpanotekniikka  Muistiinpanoja voi tehdä monella tavalla: löydä itsellesi sopiva tapa !  Tekniikka kehittyy harjoituksen myötä Tiivistelmät / yhteenvedot Asiasanat Taulukot Kaaviot: Käsitekartat, mind mapit Kuvat Mielikuvat

20 Muistiinpanotekniikoiden yhteys valinta- kokeessa menestymiseen (lääketiede) (Lindblom – Ylänne ym. 2001)

21 Mind Map  1. Laita paperi vaakasuoraan  2. Kirjoita aihe / avainsana keskelle paperia  3. Mieti avainsanaan liittyviä pääteemoja  4. Kirjoita pääteemat tiiviisti (1 – 3 avainsanalla) viivalle, joka kiinnittyy keskellä olevaan sanaan  5. Liitä näin saatuihin avainsanoihin lisää viivoja ja uusia avainsanoja…  6. Käytä värejä, merkkejä, nuolia kuvia … Käytä Mind mapia myös kertaamisessa apuna: kerro omin sanoin mind mapia apuna käyttäen

22 Esimerkki Mind Map:sta

23 Muistiinpanot oppitunnilla / luennolla  Onko kuunteleminen ja opettajan näyt- tämien muistiinpanojen kopioiminen samanaikaisesti vaikeaa? Voisitko tiivistää muistiinpanojasi? Voisitko tehdä omat muistiinpanot sen sijaan, että kopioit opettajan tekemät? Olisiko etukäteistutustumisesta käsiteltävään alueeseen apua?

24 Muistiinpanot puheesta  Etukäteistutustuminen aiheeseen helpottaa muistiinpanojen tekemistä  Keskity kuuntelemaan  Varaa iso paperi, kuulakynä on lyijykynää suju- vampi  Kirjoita lyhyesti – ei miel. kokonaisia lauseita:  Avainsanat, käsitteet, kaaviot  Kirjoita väljästi  mahdollistaa täydennykset  Kirjoita käsialaa, josta saat selvää  Käytä merkkejä, symboleja, lyhennyksiä  Tee muistiinpanojesi perusteella jälkeenpäin tiivistelmä

25 Muistiinpanot puheesta  Aloituslauseet ovat tärkeitä  Tärkeän asian jälkeen usein tauko  Äänen tai puhetavan muutoksilla korostetaan tärkeitä asioita  Asian toistaminen  tärkeä  Esimerkin käyttäminen  tärkeä

26 HARJOITUSTEHTÄVÄ Valitse seuraavista se, kumman koet itsellesi tarpeellisemmaksi: 1. Laadi mind map joko a) koealueesta tai sen osasta tai b) omasta oppimistyylianalyysistäsi 2.Tutustu seuraavalla oppitunnilla käsiteltä- vään asiaan etukäteen ja tee tunnilla omat muistiinpanot.


Lataa ppt "OPISKELULUKEMINEN Ei riitä, että osaat lukea. Eikä sekään, että muistat lukemasi. Sinun on myös ymmärrettävä, mitä olet lukenut ja osattava soveltaa lukemaasi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google