Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

2/2009 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisiä työharjoittelumahdollisuuksia KV-kevätpäivät Kuopio 9.- 11.5.2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "2/2009 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisiä työharjoittelumahdollisuuksia KV-kevätpäivät Kuopio 9.- 11.5.2011."— Esityksen transkriptio:

1 2/2009 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisiä työharjoittelumahdollisuuksia KV-kevätpäivät Kuopio 9.- 11.5.2011

2 uh 2011 Mitä kansainvälinen työharjoittelu on? tarjoaa mahdollisuuksia määräaikaiseen työskentelyyn ulkomailla (yleensä 3-6 kuukautta), max 18 kk harjoittelija työskentelee omaa koulutustaan vastaavissa tehtävissä tarkoituksena on lisätä ammattitaitoa opintoja tukevalla työkokemuksella tarkoituksena tutustua kohdemaahan ja sen (työ)kulttuuriin harjoittelu suoritetaan yleensä kohdemaan kielellä tai englanniksi harjoittelusta maksetaan CIMOn apurahaa tai alalle tyypillistä harjoittelijan palkkaa (ei koske itse hankittuja paikkoja)

3 uh 2011 Miksi kansainväliseen työharjoitteluun? auttaa ymmärtämään paremmin omaa opiskelualaa kielitaito paranee tai monipuolistuu tutustuu uuteen kulttuuriin ja voi tutkailla omaakin kulttuuria uudesta näkökulmasta kehittää sosiaalisia valmiuksia voi helpottaa työnsaantia kotimaassa tai ulkomailla auttaa jäsentämään ammatillisia tulevaisuudensuunnitelmia lisää mahdollisuuksia suuntautua kansainvälisiin tai kielitaitoa vaativiin työtehtäviin sekä ulkomailla että Suomessa

4 uh 2011 Yleiset valintakriteerit Hakijalta edellytetään: - opintoja yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa - vähintään vuosi päätoimisia opintoja harjoittelun alkaessa tai enintään 1 vuosi valmistumisesta - vähintään 18 vuoden ikää, yläikäraja 30 vuotta Kanadassa - harjoittelu- tai työkokemusta, ei tarvitse olla omalta alalta - riittävää kielitaitoa: esim. aikaisempi oleskelu kohdemaassa tai kielialueella, kieliopinnot

5 uh 2011 Yleiset valintakriteerit Hakijalta edellytetään: - ulkomaalaisen perustutkinto-opiskelijan oltava Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen tai hänellä on oltava pysyvä oleskelulupa Suomessa (A-status) - Kanada: vain Suomen kansalaiset CIMOn kautta - apurahaa ei myönnetä harjoitteluun hakijan omassa kotimaassa

6 uh 2011 Maahaku – ulkomaiset organisaatiot ja yritykset - haetaan oman opiskelualan harjoittelupaikkaa tietyssä maassa - harjoittelujaksot yleensä 3 kk - harjoittelut alkavat aikaisintaan huhti-toukokuussa ja viimeistään hakua seuraavan vuoden alkupuolella - harjoittelupaikoista ei ole etukäteen saatavissa tarkkoja tietoja, eri paikoissa ja maissa voi olla kielitaitoon liittyviä erityisvaatimuksia tai muita harjoittelupaikkoihin liittyviä erityisehtoja - harjoittelupaikkoja on tarjolla erityisesti ulkomaisissa oppilaitoksissa, järjestöissä, yrityksissä, valtionhallinnossa ja maatiloilla (vain USA) - hakuaika kerran vuodessa: tammikuun loppu (2 vkoa)

7 uh 2011 IAESTE – teknisen alan ohjelma - The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience – www.iaeste.org - vähintään 18-vuotiaat korkea-asteen opiskelijat tai vastavalmistuneet (valmistumisesta alle vuosi) - OPINTOTAUSTA: teknillinen ala, myös kaupallisen alan paikkoja - 2-3 vuoden opinnot, englannin kielen taito - harjoittelu useimmiten 6-12 viikkoa kesäaikana (pitkäaikaispaikat 3-18 kuukautta) - hakuaika kerran vuodessa: helmikuu (2 vkoa)

8 uh 2011 Suomalaisorganisaatiot ulkomailla Ohjelmat: - Suomen edustustot - Finpron vientikeskukset - Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit - Suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteet - Suomi-kodit - Amerikansuomalaiset lehdet

9 uh 2011 Suomalaisorganisaatiot ulkomailla Edustustot: -mahdollisuus perehtyä käytännössä Suomen ulkoasiainhallinnon toimintaan ulkomaanedustustoissa -OPINTOTAUSTA: esim. valtio- tai yhteiskuntatieteet, oikeustiede tai kaupallisen alan opinnot -harjoittelijoilta edellytetään kiinnostusta kansainvälisiin kysymyksiin ja työskentelyyn ulkoasiainhallinnon kansainvälisessä ilmapiirissä -kansainvälinen työkokemus ja monipuolinen kielitaito ovat eduksi -harjoittelijan tulee olla Suomen kansalainen -TEHTÄVÄT: mediaseuranta, raportointi, kyselyihin vastaaminen, kokousjärjestelyt ym.

10 uh 2011 Suomalaisorganisaatiot ulkomailla Vientikeskukset: -Finpro on kansainvälisen yrityskehityksen ammattilainen, asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka tehtävänä on nopeuttaa suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja pääsyä uusille markkinoille (www.finpro.fi) -OPINTOTAUSTA: kaupallinen tai tekninen ala -kohdemaan kielen hallinta (ei koske Aasian maita eikä Baltiaa), englannin ja suomen kielen taito, aiempi työkokemus, atk-taidot -aiempi kansainvälinen kokemus (työ tai opinnot) on etu -TEHTÄVÄT: harjoittelijat avustavat vientikeskuksen päivittäisissä tehtävissä ja/tai osallistuvat toimeksianto- sekä projektitöihin

11 uh 2011 Suomalaisorganisaatiot ulkomailla Tiede ja kulttuuri-instituutit: -esittelevät suomalaista tiedettä, taidetta ja kulttuuria, edistävät alaansa liittyvää tutkimusta ja opetusta -OPINTOTAUSTA: humanistiset tieteet -opintojen loppuvaiheessa oleville tai vastavalmistuneille -hyvä kohdemaan kielitaito, atk-tuntemus katsotaan eduksi -TEHTÄVÄT: Suomeen sekä opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon liittyvä asiakasneuvonta, työskentely instituuttien kirjastoissa, instituuttien www-palvelujen kehittäminen, erilaiset projektitehtävät

12 uh 2011 Suomalaisorganisaatiot ulkomailla Suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteet: - lähes 100 yliopistoa noin 30 maassa eri puolilla maailmaa - OPINTOTAUSTA: suomen kieli ja sen sukulaiskielet, erityisesti kotimaisen kirjallisuuden opiskelijat (joissakin tapauksissa myös vasta tutkintonsa suorittaneet). Joihinkin paikkoihin voivat hakea myös muiden aineiden (esim. kirjastotieteen) opiskelijat: oltava vankka kokemus suomen kielen ja kulttuurin opettamisesta ulkomaalaisille - kohdemaassa soveltuva vieraan kielen taito - TEHTÄVÄT: opetustyöhön osallistuminen, opiskelijoiden ohjaus, oppimateriaalin kokoaminen ja laatiminen, kirjaston hoito

13 uh 2011 Suomalaisorganisaatiot ulkomailla Suomi-kodit maailmalla: - Suomi-kodit ovat ulkomailla asuville suomalaisvanhuksille perustettuja hoitolaitoksia - Suomi-koteja on mm. Australiassa, Kanadassa ja USAssa - OPINTOTAUSTA: ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveydenhuolto-alan opiskelijoille  harjoittelijalta vaaditaan soveltuvien opintojen lisäksi hyvä kohdemaan kielitaito sekä suomenkielen taito - TEHTÄVÄT: hoitotyö, vapaa-ajan toimintojen järjestäminen, päivittäisissä rutiineissa avustaminen

14 uh 2011 Suomalaisorganisaatiot ulkomailla Amerikansuomalaiset lehdet: - Canadan Sanomat & Vapaa Sana Press Ltd. (Kanada) * toimitusharjoittelu * OPINTOTAUSTA: viestintä tai tiedotusoppi * enintään 30-vuotias harjoittelun alkaessa * kokemus toimitustyöstä, englannin kielen taito, valokuvauksen, PageMakerin ja Photoshopin perusteet - The Finnish Reporter (Yhdysvallat) * mahdollisuus saada kokemusta lehden toimittamiseen liittyvistä tehtävistä * OPINTOTAUSTA: viestintä tai tiedotusoppi * hyvä suomen ja englannin kielen taito, tekstinkäsittelytaito, Internetin tuntemus, ajokortti

15 uh 2011 Suomalaisorganisaatiot ulkomailla Valintamenettely ja hakuajat: - HUOM! Hakea voi yhteen ohjelmaan kahta eri paikkaa, mutta ei kahteen eri ohjelmaan - CIMOn esivalinnan perusteella 3-8 hakemusta/paikka lähetetään eteenpäin työnantajalle - esivalinnan tuloksista tieto kaikille hakijoille - lopullisen päätöksen harjoittelijasta tekee työnantaja - hakuaika kaksi kertaa vuodessa: maaliskuu ja syys-lokakuun vaihde (2 vkoa)

16 uh 2011 Harjoittelu YK:n tai EU:n alaisissa organisaatioissa - CIMO voi myöntää apurahaa itse hankittuun palkattomaan, opintoihin liittyvään harjoitteluun EU:n tai YK:n alaisissa organisaatioissa - korkeakouluopintojensa loppuvaiheessa oleville tai vastavalmistuneille - apuraha 500 euroa/kk, 2-6 kk:n harjoitteluun - apurahaa haettava ennen harjoittelun alkua! - vapaamuotoinen hakemus harjoittelupaikan varmistuttua: * miten harjoittelu liittyy opintoihin * CIMOlta mahdollisesti aikaisemmin saadut harjoitteluapurahat * paikkatarjous: ajankohta, kesto, mahdollinen palkka/luontaisedut * opintorekisteriote / tutkintotodistus

17 uh 2011 Erasmus-harjoittelijavaihto - harjoittelupaikaksi soveltuvat yritykset, yksityiset ja julkiset organisaatiot - korkeakoulu voi avustaa harjoittelupaikan löytämisessä, mutta opiskelija voi hankkia sen myös itse - harjoittelujakso luetaan hyväksi opiskelijan suorittamaan tutkintoon - harjoittelujaksolle voi hakea omasta korkeakoulusta harjoitteluapurahaa - jatkuva haku oman korkeakoulun kautta

18 uh 2011 Työluvat USA ja Kanada -USA/Kanada: CIMO auttaa itse hankittujen harjoittelupaikkojen lupa-asioissa - lupien hakuprosessi saattaa kestää jopa 2 – 3 kk - Kanadaan voi työluvan saada CIMOn kautta vain kerran - jos olet hankkinut itse harjoittelupaikan, CIMO saattaa pystyä auttamaan lupa-asioissa muissakin maissa – tarkista asia suoraan CIMOsta - itse hankittuihin USAn ja Kanada-harjoitteluun ei ole haettavana apurahoja - jatkuva haku

19 uh 2011 Muuta tärkeää harjoitteluun liittyvää tietoa - neuvoteltava etukäteen oppilaitoksen kanssa harjoittelusta saatavista opintopisteistä - harjoittelupaikan varmistuttua, sovittava suoraan työnantajan kanssa erilaisista harjoitteluun liittyvistä yksityiskohdista - apurahalla harjoittelevalle ei säännösten mukaan kuulu vuosilomia, parista lomapäivästä/kuukausi voi neuvotella tapauskohtaisesti työnantajan kanssa - harjoittelijalla oltava harjoitteluaikana riittävän kattavat vakuutukset, ne on hoidettava itse - asumiseen liittyviä ja muita käytännön vinkkejä CIMOn www.maailmalle.net – sivustolta

20 uh 2011 Tärkeitä yhteystietoja www.maailmalle.net harjoittelun linkkilistat ja maakohtaiset linkit, maaoppaat www.cimo.fi cimoinfo@cimo.fi CIMOn tietopalvelu avoinna ti-ke klo 13-16 to 13-17 CIMOn neuvontapuhelin 020 690 501 ti-ke klo 13-16 to 13-17

21 2/2009 Muuta tärkeää harjoitteluun liittyvää tietoa Työelämäyhteistyö CIMO mukana EK:n KiVi-hankkeessa -Kilpailukykyä vientiin: tietoa yrityksille tarjolla olevista kansainvälistymispalveluista ja rahoituksesta, toisten yritysten kokemuksia kansainvälistymisen polulla - hyvistä esimerkeistä, sudenkuopista ja mistä palveluista on ollut käytännön hyötyä. -jokaisella paikkakunnalla seminaari ja sen yhteydessä kv-tori -Kansainvälistymistorilla voivat olla esillä kaikki yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavat tahot: mm. eri oppilaitoksia, ely-keskuksia, te-toimistoista, kauppakamareita (Suomi, Saksa, USA), Finpro -tämän vuoden kiertue alkoi Kouvolasta 17.3.2011, Helsinki 23.3, Rauma 13.4 -seuraavat Kuopio 26.5, Turku 15.6, Joensuu 22.9, Lahti 19.10, Kainuu 26.10, Seinäjoki 1.11, Tampere 15.11, Lappi vko 47, Jyväskylä 1.12, Mikkeli 25.1.2012, Vaasa 14.2, Oulu 24.2, 9.3

22 uh 2011 Kiitos!


Lataa ppt "2/2009 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisiä työharjoittelumahdollisuuksia KV-kevätpäivät Kuopio 9.- 11.5.2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google