Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

2/2009 Ohjelmaesittely: Leonardo da Vinci We Mean Business! Kansainvälinen harjoittelija Erasmus - tai Leonardo da Vinci -ohjelman avulla 31.10.2012 Katriina.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "2/2009 Ohjelmaesittely: Leonardo da Vinci We Mean Business! Kansainvälinen harjoittelija Erasmus - tai Leonardo da Vinci -ohjelman avulla 31.10.2012 Katriina."— Esityksen transkriptio:

1 2/2009 Ohjelmaesittely: Leonardo da Vinci We Mean Business! Kansainvälinen harjoittelija Erasmus - tai Leonardo da Vinci -ohjelman avulla 31.10.2012 Katriina Lammi-Rajapuro, CIMO

2 2/2009 Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kansainvälistyminen mm. •Opiskelijat suorittavat enenevässä määrin opintoja ulkomailla -> pitkäkestoista opiskelijaliikkuvuutta lisätään 30% ja opettajien kansainvälisiä työelämäjaksoja ja muuta liikkuvuutta 20 % •Eurooppalaisessa yhteistyössä lisätään osaamisen vertailtavuutta -> ulkomailla suoritetun työssäoppimisen ja työkokemuksen hyväksilukeminen tehostuu •Hallituksen keväällä 2012 hyväksymä taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma -> tuetaan erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymistä

3 2/2009 Lisätietoja ja tarkemmat tilastot http://www.cimo.fi/nakokulmia/tietoa_ja_tilastoja/ opiskelijoiden_ja_oppilaitosten_henkilokunnan_ kansainvalinen_liikkuvuus Ammatillisen koulutuksen opiskelijaliikkuvuus

4 2/2009 Lisätietoja ja tarkemmat tilastot http://www.cimo.fi/nakokulmia/tietoa_ja_tilastoja/ opiskelijoiden_ja_oppilaitosten_henkilokunnan_ kansainvalinen_liikkuvuus

5 2/2009 Mitä Leonardo-ohjelmassa rahoitetaan? Liikkuvuushankkeet •Opiskelija- ja harjoittelijavaihdot •Asiantuntijavaihdot Kehittämishankkeet •Innovaatioiden siirto •Innovaatioiden ja hyvien käytäntöjen kehittäminen •Temaattiset verkostot •Täydentävät toiminnot Kumppanuushankkeet Valmistelevat vierailut

6 2/2009 Millaisia harjoittelijoita ja työssäoppijoita? 1) Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita 2) Työmarkkinoilla olevia 3) Ammatillisen koulutuksen asiantuntijoita

7 2/2009 Käytännön järjestelyistä •Harjoittelijoita ympäri vuoden EU-maista •Kumppanina ammatillinen oppilaitos –huolehtii hankerahoituksen hakemisesta ja käytännön järjestelyistä •Työnantajalla opiskelijan/harjoittelijan ohjausvastuuta •Palkan maksu riippuu työnantajasta

8 2/2009 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat •Apuraha matka- ja elinkustannuksiin sekä vakuutuksiin –Tuen määrä riippuu lähettävästä maasta –Suomesta Englantiin 6 vkoa=1340€, 26 vkoa= 4340€ •Vaihdon kesto: 3 - 39 viikkoa •Vaihto: työssäoppimista tai opiskelua

9 2/2009 Työmarkkinoilla olevat Esim. - henkilöstön kehittäminen ulkomaanharjoittelun kautta - ammatti- ja erityisammattitutkintoa suorittavat - uusiin ammatteihin suuntautuvat - korkeakouluista vastavalmistuneet

10 2/2009 Työmarkkinoilla olevat  Vaihdon kesto: 2 - 26 viikkoa  Vaihdon sisältö: sekä opiskelu että harjoittelu mahdollinen

11 2/2009 Asiantuntijat •mm. työpaikkaohjaajat, henkilöstö- hallinnon edustajat •Vaihdon kesto: 1 - 6 viikkoa •Vaihdon sisältö: koulutuksen ja työelämän vuoropuhelu, ammatillisen koulutuksen kehittämistä työelämän tarpeita vastaavaksi •Ulkomaanjakso voi olla osallistujan ammatillista jatko- tai täydennyskoulutusta

12 2/2009 Haluatko Leonardo- työssäoppijan? -> Ota yhteys lähimpien ammatillisten oppilaitosten kv-asioista vastaaviin -> koulutusnetistä tiedot oppilaitoksista http://www.koulutusnetti.fi/?path=oppilaitosten_yhteystiedot -> Case –esimerkkejä ”Opiskelijat yritysten kansainvälistymisen edistäjinä” –raportista http://www.pkamk.fi/julkaisut/sahkoinenjulkaisu/B19_verkkojulkaisu.pdf -> tarinoita CIMOn kotisivuilta http://www.cimo.fi/ohjelmat/kansainvalistymisen_tuki_tyonantajalle

13 2/2009 Harjoittelijan vastaanottaminen on pitkäjänteistä, suunnitelmallista työtä. Kiitos mielenkiinnosta! tyoelama@cimo.fi katriina.lammi-rajapuro@cimo.fi


Lataa ppt "2/2009 Ohjelmaesittely: Leonardo da Vinci We Mean Business! Kansainvälinen harjoittelija Erasmus - tai Leonardo da Vinci -ohjelman avulla 31.10.2012 Katriina."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google