Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mitä Nordplus-ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa –seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mitä Nordplus-ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa –seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut,"— Esityksen transkriptio:

1 Mitä Nordplus-ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa –seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

2 23.6.2014Nordplus / Merja Kuokkanen 2 Mikä Nordplus? •Nordplus on Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama koulutusohjelma, joka koostuu neljästä alaohjelmasta, joilla on eri kohderyhmät esiopetuksesta korkeakoulutukseen. •Ohjelmassa tuetaan liikkuvuutta, hankkeita ja verkostoja, ja se on avoin kouluille, oppilaitoksille, organisaatioille ja muille koulutuksen ja elinikäisen oppimisen toimijoille. •Nordplus-puiteohjelmaan osallistuvat kaikki pohjoismaat mukaan lukien itsehallintoalueet sekä Baltian maat Viro, Latvia ja Liettua.

3 23.6.2014Nordplus / Merja Kuokkanen 3 Mikä Nordplus? Nordplus-puiteohjelmaan kuuluvat •Nordplus Junior •Nordplus Korkeakoulutus (CIMO hallinnoi) •Nordplus Aikuiskoulutus •Nordplus Horisontal •Jokaisessa osallistuvassa maassa on Nordplus-toimisto. Suomen Nordplus-toimisto on Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, www.cimo.fi  Nordplus- neuvonta ja -informaatiowww.cimo.fi

4 23.6.2014Nordplus / Merja Kuokkanen 4 Mikä Nordplus? Kuka voi hakea Nordplus-rahoitusta •Koulut, korkeakoulut ja organisaatiot Pohjoismaissa ja Baltian maissa. •Nordplus-rahoitusta haetaan verkostoina, joka koostuu min. 3 partnerista eri Pohjois- tai Baltian maassa; yksi partnereista on verkoston koordinaattori, joka hakee rahoitusta verkoston nimissä. •Huom! Yksittäiset henkilöt (opiskelijat, opettajat) eivät voi hakea apurahoja suoraan Nordplus-ohjelmasta, mutta he voivat osallistua oppilaitosten ja organisaatioiden järjestämiin toimintoihin kuten oppilas/opiskelija- ja opettajavaihtoihin.

5 23.6.2014Nordplus / Merja Kuokkanen 5 Mikä Nordplus? Miten haetaan Nordplus-rahoitusta •Vuosittain julkaistaan kutsu osallistua ohjelmaan kaikissa ohjelmaan osallistuvissa maissa kansallisen toimiston kautta; hakukuulutus /call for applications löytyy www.cimo.fi tai www.nordplusonline.org silloin kun haku avautuu.www.cimo.fi www.nordplusonline.org •Verkostot jättävät koordinaattorin tekemän hakemuksen vuosittain 1.3. mennessä. •Nordplus-rahoitusta haetaan sähköisen ARS-hakujärjestelmän kautta osoitteessa www.nordplusonline.org  How to Applywww.nordplusonline.org •Lisätietoja hakemisesta: www.cimo.fi ja www.nordplusonline.org  How to Apply  Nordplus Handbook 2009www.cimo.fi www.nordplusonline.org

6 23.6.2014Nordplus / Merja Kuokkanen 6 Mikä Nordplus? Mitä toimintoja Nordplus-ohjelmassa tuetaan •Liikkuvuutta  Voi olla oppilas/opiskelijaryhmien lyhyttä 1 vkon-1 kuukauden mittaista liikkuvuutta tai yksittäisen oppilaan /opiskelijan liikkuvuutta (=oppilas/opiskelijavaihtoa) kestoltaan 1-12 kk  Voi olla opettaja/henkilöstöliikkuvuutta joko oppilas/opiskelijaryhmien kanssa kestoltaan 1-3 vkoa tai yksittäisen opettajan liikkuvuutta (=opettajavaihto) kestoltaan 1 vko •Hankkeita •Verkostoja

7 23.6.2014Nordplus / Merja Kuokkanen 7 Mikä Nordplus? Kuinka paljon tukea opiskelija voi saada •Nordplus Korkeakoulutus: Opiskelija-apurahan suuruus on max 20 e/pvä, max 70 e/vko ja max 200 e/kk + mahdollinen matka-apuraha, jonka suuruus on kohdemaasta riippuen 330 – 1300 e. •Norplus Junior: Oppilaalle maksetaan matka-apurahaa, jonka suuruus on kohdemaasta riippuen 330-1300 e; apurahaa majoitus- ja ylläpitokuluihin ei makseta. •Vaikka Nordplus maksaa tukea ns. täysimääräisesti lähteville opiskelijoille, täytyy oppilaitoksen/ korkeakoulun/ organisaation varautua käytännössä myös kustannusten maksamiseen osittain, varsinkin jos liikkuvuus tapahtuu ryhmissä.

8 23.6.2014Nordplus / Merja Kuokkanen 8 Mikä Nordplus? Kuinka paljon tukea opettaja voi saada •Nordplus Korkeakoulutus ja Nordplus Junior: Opettajan apurahan suuruus on max 70 e/pvä, max 355 e/vko ja max 1065 e/kk + mahdollinen matka-apuraha, jonka suuruus on kohdemaasta riippuen 330 – 1300 e. •Vaikka Nordplus maksaa tukea ns. täysimääräisesti lähteville opettajille, täytyy oppilaitoksen/ korkeakoulun/ organisaation varautua käytännössä myös kustannusten maksamiseen osittain.

9 23.6.2014Nordplus / Merja Kuokkanen 9 Norplus Junior Kohderyhmät •Oppilaat, luokat, rehtorit, opettajat ja muu opetushenkilöstö esikouluissa, peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä oppisopimuskoulutuksessa •yksittäiset oppilaat lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa •organisaatiot ja laitokset yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen tehtävissä tai niistä kiinnostuneita

10 23.6.2014Nordplus / Merja Kuokkanen 10 Nordplus Junior Mitä toimintoja oppilaille (= millaisia vaihtoja voi tehdä) •Liikkuvuushankkeet: oppilaiden, opettajien sekä muun opetushenkilöstön yhteiset tapaamiset oppimista, opiskelua ja opettamista varten yhdessä tai useammassa osallistuvista maista. Vaihto voi kestoltaan olla yhdestä viikosta korkeintaan yhteen vuoteen. –Luokkavaihdot: teematyöskentelyä oman valinnan mukaan kahden tai useamman luokan tai ryhmän välillä vähintään kahdesta maasta. Vaihdoilla ja toiminnoilla tulee olla pedagoginen sisältö sekä yhteys opetussuunnitelmaan. –Oppilasvaihto ja harjoittelu: yksilöllinen oppilasvaihto lukiolaisille ja ammatillisessa perusopetuksessa oleville. Näihin kuuluu TET eli työelämän valmentautumisjaksot, työssäoppimisjaksot, oppisopimuskoulutus sekä tietopuolinen opiskelu.

11 23.6.2014Nordplus / Merja Kuokkanen 11 Nordplus Junior Millaista liikkuvuutta voi olla: •Luokkavaihdot: teematyöskentelyä oman valinnan mukaan kahden tai useamman luokan tai ryhmän välillä vähintään kahdesta maasta. Vaihdoilla ja toiminnoilla tulee olla pedagoginen sisältö sekä yhteys opetussuunnitelmaan. Kesto 1-3 vkoa, max. 30 oppilasta ja max 1 opettaja per 10 oppilasta voi osallistua •Oppilasvaihto ja harjoittelu: yksilöllinen oppilasvaihto lukiolaisille ja ammatillisessa perusopetuksessa oleville. Näihin kuuluu TET eli työelämän valmentautumisjaksot, työssäoppimisjaksot, oppisopimuskoulutus sekä tietopuolinen opiskelu. K esto 1 vko-1 vuosi; opettaja mukana max 1 vko

12 23.6.2014Nordplus / Merja Kuokkanen 12 Nordplus Junior Esimerkkejä Nordplus Junior –ohjelman toteutuksesta: •Pirkanmaan ammattioppilaitoksen opiskelijat tutustuvat hoitotyön käytäntöihin ja kulttuuriin Tanskassa, Islannissa ja Virossa: www.cimo.fi  Ohjelmat ja toiminnot  Muut ohjelmat ja toiminnot  Nordplus  Nordplus Juniorwww.cimo.fi •Samalta sivulta myös linkki vuoden 2008 hakutuloksiin.

13 23.6.2014Nordplus / Merja Kuokkanen 13 Nordplus Korkeakoulutus Kohderyhmät •osallistujamaiden korkeakoulut mukaan lukien opiskelijat, opettajat ja korkeakoulun henkilökunta sekä eri julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatiot. •Nordplus korkeakoulutus tukee opiskelija- ja opettajaliikkuvuutta, intensiivikursseja, yhteisiä opinto-ohjelmia sekä kehittämishankkeita (esim. opintosuunnitelmien kehittäminen) sekä verkostojen perustamista ja kehittämistä.

14 23.6.2014Nordplus / Merja Kuokkanen 14 Nordplus Korkeakoulutus Mitä toimintoja (= millaisia vaihtoja voi tehdä) •Opiskelija-apurahat liikkuvuuteen: opiskelijoille, jotka opiskelevat pohjoismaisessa tai baltialaisessa korkeakoulussa voidaan myöntää 1-12 kuukauden apuraha kokopäiväopintoja tai harjoittelua varten toisessa pohjoismaassa tai Baltian maassa. Opinnot ja harjoittelujakso on luettava täysimääräisesti hyväksi opiskelijan tutkintoon kotikorkeakoulussa. Apurahan lisäksi voidaan myöntää matkatukea.

15 23.6.2014Nordplus / Merja Kuokkanen 15 Nordplus Korkeakoulutus Mitä toimintoja (= millaisia vaihtoja voi tehdä) •Intensiivikurssit: Nordplus myöntää tukea intensiivikursseille, joiden kesto voi vaihdella viikosta kuukauteen ja joihin osallistuu opiskelijoita ja opettajia vähintään kolmesta eri osallistujamaasta. Kurssille osallistumisen tulee sisältyä osaksi tutkintoa. Kurssin tulee olla integroitu osa yhteistyökorkeakoulujen opinto-ohjelmaa sekä kehittää osaamista erityisesti uusilla alueilla.

16 23.6.2014Nordplus / Merja Kuokkanen 16 Nordplus Korkeakoulutus Lisätietoja ja esimerkkejä Nordplus Korkeakoulutus •www.cimo.fi  Ohjelmat ja toiminnot  Muut ohjelmat ja toiminnot  Nordplus  Nordplus Korkeakoulutuswww.cimo.fi  Nordplus rules in brief; Nordplus Korkeakoulutus –säännöt lyhyesti englanniksi  2009 tukea saaneet verkostot  Sähköpostilista ohjelmatiedotukseen; lista on avoin kaikille Nordplus Korkeakoulutuksesta kiinnostuneille, ja siihen voi liittyä yllä olevalla sivulla

17 Kiitos! merja.kuokkanen@joensuu.fi (@uef.fi 1.1.2010 alkaen) merja.kuokkanen@joensuu.fi www.uef.fi


Lataa ppt "Mitä Nordplus-ohjelmalla on tarjota opiskelijalle? Opiskelijoiden liikkuvuus Pohjoismaissa –seminaari 3.12.2009 Kuopio Merja Kuokkanen/Kansainväliset opiskelijapalvelut,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google