Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

2/2009 Oman alan osaamista Itäisessä Euroopassa keräämässä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "2/2009 Oman alan osaamista Itäisessä Euroopassa keräämässä."— Esityksen transkriptio:

1 2/2009 Oman alan osaamista Itäisessä Euroopassa keräämässä

2 2/2009 CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus www.cimo.fi

3 2/2009 Kulttuurien välinen vuorovaikutus… • Kommunikoi! • Rohkeus! • Avoimuus, aktiivisuus ja joustavuus. • Ole kärsivällinen. Vaikka tietäisitkin, miten ko. maissa toimitaan, joskus saattaa harmittaa silti…

4 2/2009 CIMOn harjoittelu • Opiskelijoille ja vastavalmistuneille, yleensä 3-6 kk • Maaohjelmat (haetaan harjoittelijaksi johonkin tarjolla olevista maista omalle opiskelualalle) – Hakuaika tammi-helmikuu - Venäjän harjoittelu – Paikkoja erityisesti Pietarissa, mutta myös muualla Venäjällä – Paikkoja NGO-järjestöissä, korkeakoulujen kansainvälisten asioitten toimistoissa sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston toimistoissa • Suomalaisorganisaatiot maailmalla (paikkatarjoukset webbisivuilla) – Hakuaika maalis-huhtikuu, syys-lokakuu – Edustusto, Finpro, Suomen tiede- ja kulttuuri-instituutit, Suomi-kodit • Teknisen (ja kaupallisen alan) IAESTE-harjoittelu – Hakuaika helmikuu • Harjoittelupaikoissa CIMOn ja/tai työnantajan rahoitus

5 2/2009 Muista myös • harjoittelupaikan saaneen harjoittelijan kannattaa neuvotella etukäteen mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan oman laitoksensa kanssa opintopisteiden saamisesta harjoittelusta • kun harjoittelupaikka on varmistunut, harjoittelijan kannattaa sopia suoraan työnantajan kanssa erilaisista harjoitteluun liittyvistä yksityiskohdista • harjoittelijan kannattaa harkita alkuperäistä harjoittelujaksoa pitempääkin harjoittelujaksoa, asiasta voi sopia suoraan työnantajan kanssa

6 2/2009 Äläkä unohda •Kertauksena: tarkista harjoitteluun vaadittavat luvat vastaanottavalta taholta/vastaanottajamaan edustustosta Suomesta •Pakollista: riittävän kattavat vakuutukset •Toivottavaa: ilmoittautuminen Suomen paikallisessa suurlähetystössä •Huomaa: Apurahalla harjoittelevalle ei säännösten mukaan kuulu vuosilomia, parista lomapäivästä/kuukausi voi neuvotella tapauskohtaisesti työnantajan kanssa •Tunne vastuusi: sähköinen raportointi CIMOlle harjoittelujakson jälkeen (kaikki ohjelmat) tai blogi/artikkeli (vaihtoehtona Maaohjelmissa)

7 2/2009 Pohdittavaksi käytännön asioita •Asenne? Kaikkea ei tarvitse osata, avoin mieli tärkeää! •Mihin mennä? Pietari ja Moskova tai muut suurkaupungit ovat kiehtovia, mutta opiskelijoiden kokemukset positiivisia myös muista kaupungeista – ”pieni versus suuri”. •Missä asua? Kulttuurin ja tavat sekä paikallisen kielen oppii parhaiten asumalla paikallisten joukossa.

8 2/2009 CIMO webropol-raportit: Miksi? •Harjoitteluhakemuksista on viime vuosina ollut huomattavissa, että entistä suurempi osa Venäjälle hakevista haluaa harjoitella myös muualla kuin Pietarissa. Yleensä ottaen etsitäänkin eksoottisimpia kokemuksia ja uskalletaan hakeutua kaukaisempiin ja kulttuurisesti haastavimpiin kohteisiin kuin aiemmin. •Haluttiin parantaa kielellistä ja kulttuurista osaamista, nimenomaan käytännön kielitaitoa, ”kulttuurisia tai työkulttuurisia taitoja ei voi oppia pelkästään luokkahuoneessa istumalla”. •Haluttiin solmia entistä enemmän yhteyksiä paikallisiin. •Lisää käytännön kokemuksia ja tieto-taitoa kyseisiltä suunnilta. •Kiinnostusta herättivät kyseisen alueen (EU-siirtymäajan) yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset.

9 2/2009 Venäläinen työkulttuuri • Työskentelyajat ja työajat – Venäjä: venäläisillä usein monta työpaikkaa samaan aikaan. Ylityötunnit usein itsestäänselvyyksiä. • Virkamiesmäisyysperiaatteet: Byrokratia? – Venäjä: hierarkiaa keskimäärin enemmän kuin monessa muussa eurooppalaisessa maassa. • Sosiaalinen kanssakäyminen – Venäjä: Arvostetaan henkilökohtaisia kontakteja. Työpaikalla saatetaan olla aluksi ”epäluuloisia”, sitten yliystävällisiä. Lähtökohtaisesti ihmiset ovat keskimäärin aika suoria, joskus jopa epäystävällisiä (vaikkei aina sitä tarkoitetakaan). • Työhön ja harjoitteluun liittyvät muut traditiot – Venäjä: Työkokemusta eri työpaikoissa arvostetaan: tärkeää tietoa työhön ja työpaikkoihin liittyen saa usein omilta työkavereilta. Vastuut työpaikalla eivät ole aina tarkasti jaettuja. Työ- ja henkilökohtaiset asiat ”lomittuvat” työpäivän aikana.

10 2/2009 Vaihdosta duuniin: Miten työllistyä Venäjälle? Pietarissa taas 1.3.2013 •Jo opiskellessa hankitulla Venäjä-osaamisella ja kulttuurintuntemuksella todettiin olevan merkitystä, sillä Venäjällä työelämä poikkeaa monella tavalla Suomesta. •Kuulijajoukko maaliskuussa 2012 sai mm. seuraavia eväitä: –työllistyäkseen suomalaisyrityksiin Venäjällä ammatillinen osaaminen on etusijalla, mutta kielitaidollakin on merkitystä –suoraan koulunpenkiltä on hankalaa työllistyä –Venäjällä erityistä merkitystä on omalla osaamisella ja suhdeverkostoilla –Venäjällä työelämää leimaavat autoritaarisuus ja byrokratia –suhtautuminen aikatauluihin poikkeaa Suomesta: jos haluaa olla valmiina ajoissa, deadline on asetettava viikko todellista aiemmaksi –suomalaisia pidetään jopa hyväuskoisina –työskentely Venäjällä vaatii keskimääräistä enemmän luonteenlujuutta ja kykyä ratkaista ongelmia, myös konflikteihin kannattaa varautua.

11 2/2009 Mikä houkuttaa ulkomaille? •”Harjoittelu ulkomailla on kielen ja mielen seikkailu” (Kielipoliittisen verkoston nettilehti 9/12) http://www.kieliverkosto.fi/article/harjoittelu-ulkomailla-on-kielen-ja-mielen-seikkailu/ •”Suomen edustustot maailmalla vetävät suomalaisharjoittelijoita” (Expatrium 1/13 ilmestyy pian)

12 2/2009

13 KiitosTackThanksDankeGraciasEskerrikasko SpasiboDjakijuMerciGrazieGrazchaXièxie DhanyavádArigato. Teksti ja kuvat: Jaana Mutanen, CIMO 12.2.2013 Lisäksi sarjakuvasta ”Miranda seikkailijatar”, Juba Tuomola


Lataa ppt "2/2009 Oman alan osaamista Itäisessä Euroopassa keräämässä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google