Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Asiajohtaminen missio, visio, arvot, tavoitteet, strategia, talous ihmisjohtaminen Työyhteisö; henkilöstö ja johto / kommunikointi, vuorovaikutus, tiimit,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Asiajohtaminen missio, visio, arvot, tavoitteet, strategia, talous ihmisjohtaminen Työyhteisö; henkilöstö ja johto / kommunikointi, vuorovaikutus, tiimit,"— Esityksen transkriptio:

1 asiajohtaminen missio, visio, arvot, tavoitteet, strategia, talous ihmisjohtaminen Työyhteisö; henkilöstö ja johto / kommunikointi, vuorovaikutus, tiimit, työnkuva, roolit oman toimintansa johtaminen ajankäytön hallinta, työn organisointi, roolit, tavoitteet itsensä sisäinen johtaminen stressin hallinta (fyys., psyykk. tekijät), oppiminen, itseohjautuvuus, itsearviointi organisaation johtaminen Copyright KT Laila Mäkinen, Uusinto Partners Oy www.mentorit.fi www.uusinto.fiwww.mentorit.fi JOHTAMISEN ELEMENTIT

2 ENERGIA MAHDOLLISUUDET TAIDOT Copyright KT Laila Mäkinen, Uusinto Partners O www.mentorit.fi www.uusinto.fiwww.mentorit.fi SUUNTA JOHTAMISEN ULOTTUVUUDET uusiutumisen johtamisessa asia- joht. ih- mis- joht. sis. joht. oman toim. joht. -aktiivista havainnointia -luovaa ajattelua -uskallusta kokeilla uutta -tietoista kehittämishalua -motivaatiota, sitoutumista -innostusta, jaksamista - toimintaa ja yksilöiden ajattelua ohjaava TULEVAISUUSKUVA -onko sisäisiä, johtamisen kautta luotuja mahdollisuuk- sia toimia TULEVAISUUS- KUVAN eteen? -uusiutumisen ”maaperä” - uusiutumisen taidot: näkemisen, ajattelemisen, suunnittelun, kokonaisuuksien hahmottamisen, tavoitteen- asettelun, täytäntöönpanon taitoja

3 ITSENSÄ SISÄINEN JOHTAMINEN Energia - tietoisuus, tasapaino, hyvinvointi, luovuus, rohkeus, motivaatio, aktiivisuus, innovatiivisuus, itseluottamus - energiatukokset / stressi (fyysiset ja psyykkiset tekijät) Suunta -sisäinen tasapaino -elämänhallinta -itseohjautuvuus -itsensä kehittäminen -ammattitaitonsa kehittäminen -autonomisuus Mahdollisuudet - voimaantuminen - elämänhallintataitoihin oppiminen - oman toiminnan ja työym- päristön säätelyyn oppiminen -itseohjautuvuuteen oppiminen -oman kehittymisen vaaliminen -itsensä palkitseminen Taidot - stressin hallintataidot - elämänhallintataidot - itsearviointitaidot - oppimistaidot - uusiutumiskyky Copyright KT Laila Mäkinen, Uusinto Partners Oy www.mentorit.fi www.uusinto.fiwww.mentorit.fi

4 Oman johtajuuden tarkastelu Energia -olenko luonut ja tukenut luovaa ajattelua, uskallusta kokeilla uutta? - olenko nostattanut ja tukenut tietoista kehittämishalua? Suunta -olenko ohjannut luomaan selkeän ops-perusteiden viitoittaman tulevaisuuskuvan? - miten olen auttanut pysymään suunnassa? -puuttuuko opettajiltani yhteinen suunta? - käyttävätkö he energiaa johonkin muuhun kuin uusiutumisen toteuttamiseen? Mahdollisuudet - onko koulussani mahdollista toimia tulevaisuuskuvan eteen? -olenko valmistellut ”maaperää”, tuenko, innostanko, kannustanko, vapautanko? - alkavatko alaiseni nähdä tulevaisuuskuvaan liittyviä mahdollisuuksia? Taidot - ohjaanko näkemisen, ajattelun, suunnittelun, kokonaisuuden hahmottamisen, tavoitteenasettelun, täytäntöönpanon taitoja? - kytkenkö harjoittelun todellisiin uusiutumiseen tähtääviin toimenpiteisiin? -uudistuuko kouluni? oppivatko opettajat uusiutumisen taitoja? Copyright KT Laila Mäkinen, Uusinto Partners Oy www.mentorit.fi www.uusinto.fiwww.mentorit.fi


Lataa ppt "Asiajohtaminen missio, visio, arvot, tavoitteet, strategia, talous ihmisjohtaminen Työyhteisö; henkilöstö ja johto / kommunikointi, vuorovaikutus, tiimit,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google