Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tiina Kauppi Henkilöstövalmennus Tiina Kauppi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tiina Kauppi Henkilöstövalmennus Tiina Kauppi"— Esityksen transkriptio:

1 Tiina Kauppi Henkilöstövalmennus Tiina Kauppi www.tiinakauppi.com
Kehityskeskustelut Johtaminen Osaava-ohjelman Oppia ikä kaikki -hanke Tiina Kauppi Henkilöstövalmennus Tiina Kauppi

2 Johtaminen Yksikön näkökulmasta – MIKSI TARVITAAN?
1) Tukee perustoimintojen onnistumista (operatiivinen johtaminen) 2) Mahdollistaa strategista kehitystä (strateginen johtaminen) Palvelun, tuotteen valmistus tms Asiakas HR, IT, Viestintä, Taloushallinto, …. tukitoiminnat Visio Tuloksellisuus Aika

3 Johda näitä TAHTO= tavoitteet/energia Perustoiminnot ja prosessit, jatkuvasti toimivat (operatiivinen toiminta) Perustoiminnot ja prosessit, vuosikelloon sidotut (operatiivinen toiminta) Kehityshankkeet, projektit (strategia) AIVOT= faktat/ration SYDÄN= tunteet/motivaatio Erkkilä & Valpol 2011

4 Management ja Leadership
Managemet ASIAJOHTAMINEN Asiat, aikataulut, resurssit Suunnittelu, strategiat, toimintasuunnitelmat, budjetointi Organisointi Rakenteet, resurssien hankkiminen, työnkuvat Kontrollointi, valvonta, raportointi, mittaus ja päätöksenteko Painopiste asioihin, sisältöihin, menetelmiin ja rakenteisiin. Leadership IHMISTEN JOHTAMINEN Muutoksen tuottaminen Kokonaiskuvan luominen, Suunnan osoittaminen Yhteistyön rakentaminen, Kommunikoiminen, ihmisten ohjaaminen yhteisiin tavoitteisiin Sitoutumine Tiimit ja verkostoituminen Vastuun antaminen ja valtuuttaminen Valmentaminen Motivoiminen, kannustaminen ja innostaminen, tukeminen Palautteen anto, myös korjaavan Osaamisen kehittäminen.

5 Henkilöstöjohtamisen kokonaisuus ja termit
Henkilöstövoimavarojen Johtaminen (Viitala 2009) (Human Resource Management = HRM) Työelämän suhteiden hoitaminen (IR) Henkilöstön kehittäminen (HRD) Johtajuus (Leadership) Henkilöstö-johtaminen Johtajuus (leadership) Työelämän suhteet (industrial relations) Henkilöstön kehittäminen (HRD) kasvokkain ‘face to face’ Työehdot, lainmukaisuus, palkkaus Henkilöstön rakenne, määrä, organisoituminen, osaaminen, hyvinvointi ja motivaatio

6 Henkilöstöjohtaminen esimiehen työnä
Esimies luo edellytyksiä suorituskyvyn parantumiseen ja alaisensa tuloksellisuuteen suorituskyky - Olemme kiinnostava työnantaja Rekrytoimme sopivimmat/parhaimmat Perehdytämme ja opastamme laadukkaasti ja tehokkaasti Johdamme ja kehitämme tarkoituksenmukaisesti… Ikäjohtaminen Hiljaisen tiedon siirto Eläköityminen Exit-prosessit ,YT. . . Rekrytoinnin hetki Suorituksen johtaminen Osaamisen kehittäminen Kehityskeskustelut Palkkausjärjestelmät, palkitseminen Työsuhdeasiat Tehokkaat työmenetelmät ja prosessit, organisointi, organisaatio Työterveys, Työhyvinvointi Perehdytys ja työnopastus Rekrytointi Työnantaja-kuvan hoito Henkilöstövalmennus Tiina Kauppi

7 Miten kehityskeskustelut liittyvät johtamiseen?
Mitkä ovat tehtäväsi? Mitä sinun pitää saada aikaiseksi? Mistä olet vastuussa? HARJOITUS Mitä kehityskeskustelussa tapahtuu? Miten se tukee työtä, tuloksekkuutta ja työhyvinvointia?

8 Osaaminen hyvän suorituksen taustalla wopi
Matematiikka viestintä Pedagogiikka Mikä saa pyöräsi pyörimään? selviytyminen Didaktiikka suunnittelu , projektointi oppiminen tiimityö johtaminen kehityskeskustelut . . . AJATTELU Miten suunnittelen ja ratkaisen ongelmia ? MOTIVAATIO Mitä haluan tehdä, minne mennä ? ORGANISAATIO Asenteet Näkymät TYÖRYHMÄ YKSILÖ

9 Johtaminen ja johtajuus
Mitä johtajan ja esimiehen työhön kuuluu? Millä kyvykkyyksillä johtaja tekee tulosta ja työhyvinvointia? Perussaaminen: Substanssi, ammatillisuus, toimiala Avustava (it, kielet,..) Management Osaamisen johtaminen Leadership Muutos, prosessit, projektit… Ajattelu, Itsetuntemus, persoonallisuus Asenteet, Motivaatio Arvot


Lataa ppt "Tiina Kauppi Henkilöstövalmennus Tiina Kauppi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google