Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

opetussuunnitelmatyö ja hyvinvointi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "opetussuunnitelmatyö ja hyvinvointi"— Esityksen transkriptio:

1 opetussuunnitelmatyö ja hyvinvointi
Alustava nimi Yhteisöllinen opetussuunnitelmatyö ja hyvinvointi Avainsanat: Yhteisöllisyys, hyvinvointi, toimijuus, pedagoginen johtaminen, organisaation toimintakulttuuri, opetussuunnitelmatyö Taustalla Promo Hyvönen, Impiö, Vuopala, & Heikkilä

2 Taustaa MUUTOS ON HAASTE HYVINVOINTIA TUETTAVA
OPS2016 toimeenpano edellyttää oppimisorganisaatioiden jäseniltä tahtoa (will) ja uutta osaamista (skill) ja ja erityisesti muutosta eteenpäin vievää toimijuutta (efficacious agency). OPS-muutos on kognitiivinen, sosiaalinen, emotionaalinen ja motivationaalinen haaste, joten muutoksen onnistumisen kannalta on oleellista varmistaa organisaation toimijoiden hyvinvointi. HYVINVOINTIA TUETTAVA Hyvinvoinnin tukeminen tapahtuu ennen kaikkea toimijuuden vahvistamisen ja yhteisöllisen oppimisen kautta, johon sisältyvät uuden OPS:an ydintaidot (strateginen oppiminen, ongelmanratkaisu, luovuus, pelillisyys ja teknologian opetuskäyttö). TARVITAAN PEDAGOGISTA JOHTAMISTA OPS-muutoksen onnistuneessa johtamisessa on rehtoreilla, OPS-vastaavilla ja päiväkotien johtajilla haasteellinen rooli. He tarvitsevat avaintaitojen lisäksi myös pedagogisen johtamisen (pedagogical leadership) taitoja.

3 Taustaa: hyvinvointi ja yhteisöllisyys
Hyvinvoinnin edistäminen työyhteisöissä on kohdistunut pitkälti yksittäisen työntekijän fyysiseen toimintaan, vaikka henkilöstön voimavaratekijänä olisi erityisesti koulun yhteisöllinen toimintakulttuuri. (OPH 2010) Kun hyvinvointia on kehitetty yhteisöllisesti on saavutettu positiivisia vaikutuksia työhyvinvoinnin osa-alueista erityisesti yksilön terveyden, voimavarojen, työyhteisön toimivuuden, ammatillisen osaamisen ja työolojen kunnon osalta (Saaranen 2006; Saaranen ym ) Hyvinvoinnin perustaksi tulevaisuuden työyhteisöissä on useissa raporteissa ja tutkimuksissa (lähteet) esitetty yhteisöllistä oppimista. Tavoitteellinen, yhteisöllinen työskentely ei ole yleistä kouluyhteisöissä (TALIS, 2013, PROMO, 2014) Opettajien osaamisvajeisiin on vastattava. (TALIS, 2013)

4 Tavoitteet Projektin tavoitteena on lisätä eri toimijoiden osaamista ja toimijuutta OPS-ydinalueilla sekä edistää hyvinvointia muutosprosessissa ja sen johtamisessa. Toimenpiteillä kehitetään ja vahvistetaan organisaatioiden toimintakulttuuria. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin mekanismeja ja niiden tukemista muutosprosessin aikana: RQ1. Miten ja millä ehdoilla yhteisöllisyys edistää hyvinvointia muutosvaiheessa? RQ2. Miten mitattu ja koettu hyvinvointi ennakoi muutosprosessin onnistumista organisaatiossa? RQ3. Miten ja millä ehdoilla koulutus edistää yhteisöllisten taitojen oppimista muutosprosessin aikana? RQ4. Miten ja millä ehdoilla koulutus edistää pedagogista johtajuutta oppimista muutosprosessin aikana? RQ5. Miten yhteisöllisten taitojen oppiminen on yhteydessä toimijuuden vahvistumiseen?

5 Opetuksen ja oppimisen suunnittelu:
Keskeisiä käsitteitä TOIMINTAKULTTUURI Yhteisöllisyys (kolme tasoa) Community Co-operation Collaborative learning Hyvinvointi (yhteisö- ja yksilönäkökulma) Voimavarat Työyhteisön toimivuus Osaaminen Opetuksen ja oppimisen suunnittelu: strateginen oppiminen, ongelmanratkaisu, luovuus, pelillisyys ja teknologian opetuskäyttö Pedagoginen johtaminen

6 Hyvinvointi (kvalitatiivinen))
DESIGN-TUTKIMUS Hyvinvoinnin mittaus (kvantitatiivinen) 30 kk 36 kk Moduuli 1 Moduuli 2 Moduuli 3 Kurssin moduulit Tutkimussyklit Yhteisöllisen oppimisen tutkimusmenetelmiä: Kontestina yhteisöllinen ongelmanratkaisu (pelillisyys, luovuus, strateginen oppiminen ja resurssien hyödyntäminen) Koko prosessin reflektointi: valokuvapäiväkirja Luova strateginen suunnittelu: image-crafting Videoaineisto Hyvinvointi (kvalitatiivinen))

7 TUTKIMUKSEN KOHDERYHMÄ
TOIMIJAT OULUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta, LET Lääketieteen tiedekunta, Hoitotiede TOPIK OULUN KAUPUNKI Opetus- ja kulttuurivirasto (Päivi Mäki) Ritaharjun koulu (Pertti Parpala) TUTKIMUKSEN KOHDERYHMÄ OPS-avainhenkilöt Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan alueella Rehtorit Päiväkotien johtajat OPS-vastaavat Opettajat Opettajankouluttajat Opettajaopiskelijat

8 Yhteisöllinen työskentely resurssina ja voimavarana OPS-muutoksessa
Koulutuksen käytäntöjen kehittäminen Opetustoimi Tutkimus LET TTL Koulutuksen hallinnointi TOPIK Suun-nittelu Osallistujarekrytointi Ritaharju Tutkimusaineisto

9 Tieteellisiä vaikutuksia
Saadaan tutkittua tietoa hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen keskenään vaikuttavista tekijöistä työorganisaation haastavan muutosprosessin aikana ja sen jälkeen yhteisöllisyyden tukemisen onnistuneista käytännöistä työorganisaatiossa tilanteessa jolloin organisaatio työskentelee haastavassa kehittämisprosessissa pedagogisen johtajuuden ja toimijuuden edellytyksistä opetuksen ja oppimisen uusista malleista opetussuunnitelmatyössä (esim. pelillisyys)

10 Yhteiskunnalliset vaikutukset (Työpaikoilla oppimisorganisaatiot)
Hankeen tuloksilla voidaan edistää Opettajien, rehtoreiden ja koko organisaation hyvinvointia - kesken


Lataa ppt "opetussuunnitelmatyö ja hyvinvointi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google