Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Erilaiset alueet – erilainen hyvinvointi? Ilkka Mella TEM/ AKY 11.6..2009 Alueet ja hyvinvointi - seminaari.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Erilaiset alueet – erilainen hyvinvointi? Ilkka Mella TEM/ AKY 11.6..2009 Alueet ja hyvinvointi - seminaari."— Esityksen transkriptio:

1 Erilaiset alueet – erilainen hyvinvointi? Ilkka Mella TEM/ AKY 11.6..2009 Alueet ja hyvinvointi - seminaari

2 Hyvinvoinnin reunaehtoja alueilla Hyvinvointi alueilla ? väestö työvoima yritykset palvelut talous koulutus yhteydet terveys

3 Työikäisten (15-64 v.) määrän muutos (%) maakunnittain 2000-2004, 2004-2008 ja 2008-2012 Lähde: Tilastokeskus

4 Työikäisen väestön määrän muutos 2005-2025, (muutos esitetty 10%:n luokissa seutukunnittain )

5 Vanhushuoltosuhde 2010 ja 2020

6 Sosiaali- ja terveyssektorin osuus (%) työllisistä 1995,2010 ja 2025 Lähde: Työvoima 2025-projekti, Työministeriö

7 Etelä-Pohjanmaa, trendikehitys (Hemaasu-sovellus)

8 Itä-Suomen suuralueen ikäriippuvat kustannukset 2005 - 2040

9 Työvoiman määrän muutos ja ikärakenteen aiheuttama kustannuspaine vuoteen 2020 (2005=100)

10 Valtion menot ja tulot maakunnittain, netto 2006, €

11 Valtion menot maakunnittain ja sektoreittain vuosina 2002-2006 keskimäärin (€ / asukas)

12 Työttömien työnhakijoiden määrän muutos 4/2008 - 4/2009, Lähde: TEM

13 Työttömyysaste maakunnittain huhtikuussa 2008 ja 2009, lähde:TEM

14 Syntymäkohorttien työllisyysasteet, Lähde: TK, Myrskylä

15 Alueiden rakennemuutos voimistuu 2010-luvulla väestön ikääntymisen myötä 2010-luvun alussa työikäisten (15-64 v.) määrä alkaa vähentyä, Tilastokeskuksen trendilaskelman mukaan vuoteen 2020 mennessä noin 200 000 henkeä ja vuoteen 2030 mennessä 270 000 henkeä (siirtolaisuuden nettovoitto 10 000 vuodessa), Työikäinen väestö vähenee lähes kaikissa seutukunnissa, vain Helsingin, Oulun ja Tampereen seuduilla hieman kasvua Työikäisen väestön väheneminen vaikuttaa alueilla * työvoiman tarjontaan, joka heikkenee jos työvoimaosuudet eivät kasva (taantuman aikana pyrkivät laskelmaan), * alueiden talouteen, kun työvoimapanos vähenee tuotannon kasvu heikkenee, * yrittäjäpotentiaali vähenee, kun ei ole korvaajia * kuntien talous heikkenee verotulojen pienentyessä, samoin kulutuskysynnässä tapahtuu muutoksia,

16 Monilla alueilla erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa ennakoidaan työvoiman määrän olevan vuonna 2020 enää 80% nykyisestä tasosta, mikä heikentää alueiden mahdollisuutta kehittää elinkeinotoimintoja. Miten toimii aluetalous heikkenevillä alueilla? Samanaikaisesti tarve lisätä hoivasektorin työpaikkoja kasvaa ikääntymisen myötä, Yli 64-vuotiaiden suhteellinen osuus kasvaa 2010-luvulla eniten alueilla, joissa se on nyt matala (Oulun, Helsingin ja Jyväskylän seudut). Onko julkista hoivarahoitusta kohdistettava tulevaisuudessa enemmän myös näille menestyville alueille? Taantuman oloissa muuttoliike hidastuu, mutta talouden kääntyessä nousuun alueiden välinen muuttoliike voimistuu kuten vuosina 1994- 1998 Volk-Nivalainen: Väestön ikääntymiseen varautuminen – alueellinen näkökulma, VNK:n raportteja 4/2009


Lataa ppt "Erilaiset alueet – erilainen hyvinvointi? Ilkka Mella TEM/ AKY 11.6..2009 Alueet ja hyvinvointi - seminaari."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google