Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi –ohjelma ja yleiset kirjastot Opetusministeriön kirjastopäivät 2.-3.12.2008. Kirsti Kekki, opetusministeriö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi –ohjelma ja yleiset kirjastot Opetusministeriön kirjastopäivät 2.-3.12.2008. Kirsti Kekki, opetusministeriö."— Esityksen transkriptio:

1 Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi –ohjelma ja yleiset kirjastot Opetusministeriön kirjastopäivät 2.-3.12.2008. Kirsti Kekki, opetusministeriö ESR valtakunnalliset kehittämisohjelmat:

2 2 Yleistä. ESR opetusministeriön hallinnonalalla 2007-2013 ESR-ohjelma jakaantuu rakenteellisesti kahteen osaan: valtakunnalliseen ja alueelliseen osion. Toiminta lähtee kansallisista tavoitteista ja politiikasta Laajoja valtakunnallisia kehittämisohjelmia Opetusministeriön hallinnonalalla toteutetaan yhtätoista valtakunnallista kehittämisohjelma. Näiden ohjelmien yhteenlaskettu EU:n ja valtion osuus koko ohjelmakaudella opetusministeriön hallinnonalalla on noin 284 milj. €. Itä-Suomi osallistuu omalla rahoitusosuudellaan valtakunnallisiin kehittämisohjelmiin

3 3 Avoin oppimisympäristö. Aktiivinen kansalaisuus. 2007-2013 Kokonaisuus, jolla mahdollistetaan muodollinen ja ei-muodollinen oppiminen. Haetaan uusia toimivia yhteistoiminta-, kumppanuusmalleja. Haetaan käytäntöjä, joita voi soveltaa koko maassa eri toimintaympäristöissä ja jotka jäävät elämään projektin jälkeenkin. Tavoitteena on parantaa kouluttajien ja ohjaajien antaman opastuksen laatua ja lisätä sen määrää. Kokonaisrahoitus yht. 14,7 milj. €, kuntarahoitus noin 2,8 milj.€ Arvio rahatilanteesta: Sidottuna ja varattuna ESR:n ja valtion tukea on yhteensä noin 6,1 milj. euroa. Sitomatta ja varaamatta on noin 8,5 milj. euroa

4 4 Suljetuista systeemeistä aidosti avoimiin ympäristöihin! Tärkeää huomioida sekä organisaatioiden että kansalaisten näkökulmat

5 5 Kirjasto avointen oppimisympäristöjen keskuksena – haku 11.1.-13.2.2009 Uutta: Yleiset kirjastot keskiössä. Yhteistyössä muiden toimijoiden, esim. opetustoimen (2.asteelta ylöspäin), aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön, museoiden, arkistojen tai muiden kirjastotyyppien kanssa. Olennaista: pelkkä kirjastojen välinen yhteistyö ei riitä. Alueellisten EAKR-hankkeiden haku oman alueen lääninhallituksesta. Uusi toimintakulttuuri: Ollaan jo alkuvaiheesta lähtien tietoisia muiden hankkeista – koordinaatiohanke auttaa. Verkostoidutaan ja pystytään heti alusta lähtien välttämään päällekkäisyyttä. Tiedottamista jo hankkeen kestäessä.

6 6 Tärkeimmät ja vaikeimmat haasteet Hankkeet eri sektoreiden yhteishankkeita. Sektoreiden välinen yhteistyö. Laaja-alaisuus. Valtakunnallisuus. Kokonaisuuden tiedostaminen. Innovatiivisuus. Ei jo olemassa oleva käytäntö, vaan uusi. Asiakaslähtöisyys. Opetus-, kirjasto-, kulttuuri- ja muiden toimijoiden uudenlaisten yhteisten toimintatapojen ja yhteistyökulttuurin sekä strategisen kumppanuuden kehittäminen. Päätavoite: Hyviä käytäntöjä saadaan vakaaksi perustoiminnaksi, juurrutetaan, monistetaan ja levitetään erilaisiin olosuhteisiin ja/tai ympäristöihin.

7 7 Jo hyväksyttyjä hankkeita AKTIIVI - Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi –koordinointihanke. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. Muut toteuttajat: Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Tampereen yliopisto. Tietoyhteiskunnan tilat ja sisällöt. Tampereen yliopisto. Muut toteuttajat: Kouvolan kaupunki, Tampereen kaupunki, Oulun yliopisto ja Hämeenlinnan kaupunki. Hankkeen yhteydessä kehitetään ja testataan kaikille avoimia oppimisympäristöjä eri paikkakunnalla (Hämeenlinna, Kouvola, Tampere, liitännäisprojektina Joensuussa). Koulutus kirjastoammattilaisille ja opettajille sisällöllisten tietoyhteiskuntataitojen ohjaamisesta.

8 8 Jo hyväksyttyjä hankkeita Avoimet verkostot oppimiseen – AVO. Suomen eOppimiskeskus ry. Muut toteuttajat: Taideteollinen korkeakoulu, Hämeen Ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Hypermedialaboratorio, Hämeenlinnan kaupunginkirjasto - Hämeen maakuntakirjasto, Teknologiakeskus Innopark/ Hämeen osaamiskeskusohjelma/ Digitaalisten sisältöjen klusteriohjelma Open Zone - Avoimen oppimisen ja aktiivisen kansalaisuuden lähikirjastovyöhyke. Turun ammattikorkeakoulu. Muut toteuttajat: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Turun kristillinen opisto ja Turun kaupunki. Hankkeessa pilotoidaan Suomessa ensimmäistä kertaa maahanmuuttajille suunnattu kirjastoalan ammatillisiin tehtäviin pätevöittävä koulutus.

9 9 Rahoittava viranomainen: Lapin lääninhallitus Hakemukset osoitetaan Lapin lääninhallitukselle, joka toimii valtakunnallisena rahoittajana. Myöntää rahoitusta opetusministeriön kokonaisuudelle osoittaman rahoituksen mukaisesti Vastaa projekteihin liittyvästä koko maata koskevasta rahoituspäätöksenteosta, maksatuksesta sekä hankkeistamiseen ja hankehallinnointiin liittyvästä neuvonnasta. Tekee maksatuspäätökset Koordinaattori Olli Pohjonen, etunimi.sukunimi@laaninhallitus.fi, puh. keskus 0718762603etunimi.sukunimi@laaninhallitus.fi

10 10 Lisätietoja: Yhteiset rakennerahastosivut: www.rakennerahastot.fi Opetusministeriön rakennerahastoasiat: www.minedu.fi/OPM/EU-asiat/EU-rakennerahastot -OPM:n sivuilta linkit läänien ja Opetushallituksen sivuille Opetusministeriö: www.minedu.fi


Lataa ppt "Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi –ohjelma ja yleiset kirjastot Opetusministeriön kirjastopäivät 2.-3.12.2008. Kirsti Kekki, opetusministeriö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google