Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

2. a. Pareittain esittele kirjoittamasi esittelyteksti ja valitsemasi lehtijutut. 2. b. Tarkastelkaa yhdessä valitsemianne lehtijuttuja ja merkitkää juttuihin.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "2. a. Pareittain esittele kirjoittamasi esittelyteksti ja valitsemasi lehtijutut. 2. b. Tarkastelkaa yhdessä valitsemianne lehtijuttuja ja merkitkää juttuihin."— Esityksen transkriptio:

1 2. a. Pareittain esittele kirjoittamasi esittelyteksti ja valitsemasi lehtijutut. 2. b. Tarkastelkaa yhdessä valitsemianne lehtijuttuja ja merkitkää juttuihin kohdat, joista kohderyhmän voi päätellä. Lue lehti –tehtävä TK s. 9

2 Teht. 2 s. 20 pareittain

3

4 1.Kyllä 2.Ei. Ne jotka ovat kirjoittaneet muulla kuin omalla äidinkielellään, tietävät, että vieras kieli ei sovi niin hyvin omien ajatusten ilmaisemiseen kuin oma äidinkieli. 3.Kyllä, koska se painottaa englanninkielisiä julkaisuja. 4.Ei. Luonnontieteilijä ei ole välttämättä ajatellut, että kieli on merkityksiä tuottava väline. 5.Kyllä. Vänskä kirjoittaa: ”Puheenvuorossa kiteytyy englantia äidinkielenään puhuvan naiivi käsitys, jossa oma äidinkieli koetaan sen valta-asemasta käsin muita kieliä neutraalimpana ja luonnollisempana.” Teht. 4 a. ja b. s. 22

5 a. Aloituskappaleen osat:  Vastauksen kirjoittaja viittaa pohjatekstiin.  Kirjoittaja esittää tulkintansa tekstin tavoitteista.  Kirjoittaja rajaa vastauksen näkökulman tehtävänannon mukaiseksi. b. Kappale 2: Argumentaation tutkimista: Jacobsin ajattelussa on ristiriita. Kappale 3: Argumentaation tutkimista: englannin käyttäminen on haitallista ja tarpeetonta. Kappale 4: Havainnollistava esimerkki siitä, miten Vänskä vetoaa järkeen. Kappale 5: Vänskän retoriset keinot. Kappale 6: Tekstin sävy ja sen vaikutus tekstin vaikuttavuuteen. c. Ensin käsitellään Vänskän järkeen vetoavia perusteluja, sitten hänen käyttämäänsä kieltä ja sitten sävyä. d. Lopetuskappale vastaa suoraan tehtävänantoon: teksti onnistuu vakuuttamaan lukijan. Lisäksi se kokoaa käsiteltyjä asioita ja arvioi niiden merkitystä kokonaisuudessa. Viimeinenm virke vielä kertaa Vänskän tekstin tavoitteen. Teht. 2 s. 24

6 a. Ydinvirke on kappaleen ensimmäinen virke: ”Vänskä luo uhkakuvia - -.” b.Ydinvirke kertoo, mitä kappale käsittelee, ja muut virkkeet tukevat, selittävät ja havainnollistavat ydinvirkettä. c.Sana myös kertoo, että kappale jollakin tavalla jataa sitä, mitä edellisessä kappaleessa on käsitelty. Näin sana uhkakuvia kytkeytyy edellisessä kappaleessa esitettyyn uhkakuvaan: suomalaiset joutuisivat käyttämään aikaa vieraan kielen opiskeluun, vaikka he joka tapauksessa ilmaisisivat itseään parhaimmin suomeksi. Uhkakuvia on siis uudessa kappaleessa tulossa lisää. d.Sillä-sanan jälkeen tulee edellistä lausetta tukeva selitys. Lisäksi kertoo, että jo aiemmin esitetyn perustelun jälkeen tulee uusi perustelu. Näin ollen kertoo, että tulossa on edellisen virkkeen pohjalta tehty päätelmä. Sana edes kärjistää. Sitä ennen on käsitelty ja arvioitu englannin käytön vaikutuksia, joista kaikki ovat haitallisia. Sana edes kertoo, että viimeinenkään mahdollinen englannin käyttöä puoltava perustelu ei ole pätevä.. Teht. 3 s. 24


Lataa ppt "2. a. Pareittain esittele kirjoittamasi esittelyteksti ja valitsemasi lehtijutut. 2. b. Tarkastelkaa yhdessä valitsemianne lehtijuttuja ja merkitkää juttuihin."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google