Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tietoja muuttoliikkeestä Yhteenvetoa PKS = Vantaa, Espoo, Helsinki ja Kauniainen KUUMA = muu Helsingin seutu (10 kuntaa)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tietoja muuttoliikkeestä Yhteenvetoa PKS = Vantaa, Espoo, Helsinki ja Kauniainen KUUMA = muu Helsingin seutu (10 kuntaa)"— Esityksen transkriptio:

1 Tietoja muuttoliikkeestä Yhteenvetoa PKS = Vantaa, Espoo, Helsinki ja Kauniainen KUUMA = muu Helsingin seutu (10 kuntaa)

2 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö Myyrmäki nettomuutto -alue on saanut muualta Suomesta muuttovoittoa keskimäärin 60 henkilöä vuosittain, lähes yksinomaan Helsingistä -kuitenkin muuttotappio KUUMA-kuntiin on ollut keskimäärin 250 henkilöä vuosittain -ulkomailta on kertynyt muuttovoittoa yli 300 henkilöä vuosittain - Vantaan muille suuralueille Myyrmäki menettää 350 henkilöä vuodessa - kokonaismuuttovoitto on ollut keskimäärin 10 henkilöä voitollinen tulomuutto - Vantaan ulkopuolelta Myyrmäkeen muuttaa vuosittain noin 4 000 ihmistä, joista runsas puolet pääkaupunkiseudulta - tulomuuttajista on lähes kaksi viidennestä Helsingistä, neljännes muualta Uudeltamaalta ja ulkomailta runsas kymmenesosa - muualta Vantaalta tulomuuttajia on noin 1 100 henkilöä vuodessa lähtömuutto - Vantaan ulkopuolelle muuttaneita on vuosittain noin 3 600 - Helsinkiin muuttaneita on heistä runsas kolmannes ja muualle Uuttamaata, muuttaneita saman verran - ulkomaille muuttajia on 140 ja muualle Vantaata muuttavia 1 450 vuodessa 2

3 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö3 Kivistö nettomuutto - Kivistöön on muuttanut kunnan ulkopuolelta vuosittain keskimäärin 40 henkilöä enemmän kuin kunnasta pois - Pääkaupunkiseudulta (Helsingistä ja Espoosta) on tasaisesti kertynyt muuttovoittoa ja ulkomailtakin, muille alueille muuttotappiota - Kivistöön on muuttanut muualta Vantaata vuosittain keskimäärin 90 henkilöä enemmän kuin Kivistöstä muilla suuralueille tulomuutto -vuosittain suuralueelle on muuttanut Vantaan ulkopuolelta noin 390 henkilöä, joista puolet Helsingistä ja kolmannes muualta Uudeltamaalta -Vantaan muilta suualueilta on ollut vuosittain keskimäärin 370 tulijaa lähtömuutto - Kivistöstä muuhun kuntaan tai ulkomaille muuttaneita on vuosittain ollut keskimäärin 350 - kunnasta poismuuttaneista kaksi viidestä on muuttanut muualle pääkaupunkiseudulle, useimmiten Helsinkiin. KUUMA-kuntiin ja muualle Suomeen muuttaneita on ollut samansuuruinen osuus - Vantaan muille suuralueille muuttaneita on ollut keskimäärin 280 vuodessa

4 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö4 Aviapolis nettomuutto - Aviapoliksen suuralueelle on muuttanut kunnan ulkopuolelta vuosittain keskimäärin 370 henkilöä enemmän kuin kunnasta pois - Pääkaupunkiseudulta (Helsingistä) on kertynyt muuttovoittoa, samoin muusta Suomesta ja ulkomailta, muille alueille on tullut muuttotappiota - Kivistöön on muuttanut Vantaan muilta suuralueilta vuosittain keskimäärin 20 henkilöä enemmän kuin Kivistöstä muille suuralueille tulomuutto - vuosittain suuralueelle on muuttanut Vantaan ulkopuolelta 1 800 henkilöä, joista vajaa puolet Helsingistä ja viidennes muualta Uudeltamaalta - Vantaan muilta suuralueilta Aviapolikseen muuttaa vuosittain keskimäärin 880 henkilöä lähtömuutto - Aviapoliksesta muuhun kuntaan tai ulkomaille muuttaneita on vuosittain ollut keskimäärin 1 430 ja Vantaan muille suuralueille muuttaneita 860 - kunnasta poismuuttaneista useampi kuin kaksi viidestä on muuttanut muualle pääkaupunkiseudulle, useimmiten Helsinkiin. KUUMA-kuntiin ja muualle Suomeen muuttaneita on ollut lähes joka toinen kunnasta muuttaneista

5 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö5 Tikkurila nettomuutto - Tikkurilaan on muuttanut kunnan ulkopuolelta vuosittain keskimäärin 360 henkilöä enemmän kuin kunnasta pois, heistä 190 ulkomailta - Helsingistä, ulkomailta ja muualta Suomesta on tasaisesti kertynyt muuttovoittoa - Tikkurilasta on muuttanut muualle Vantaata vuosittain keskimäärin 180 henkilöä enemmän kuin Tikkurilaan muilta suuralueilta tulomuutto - vuosittain suuralueelle on muuttanut Vantaan ulkopuolelta keskimäärin 2 980 henkilöä, joista kaksi viidennestä Helsingistä ja vajaa neljännes muualta Uudeltamaalta - Vantaan muilta suuralueilta Tikkurilaan on muuttanut vuosittain keskimäärin 1 810 henkilöä lähtömuutto - Tikkurilasta muuhun kuntaan tai ulkomaille muuttaneita on vuosittain ollut keskimäärin 2 620 ja Vantaan muille suuralueille muuttaneita 1 980 - kunnasta poismuuttaneista lähes joka toinen on muuttanut muualle pääkaupunkiseudulle, useimmiten Helsinkiin. Muualle Suomeen muuttaneita on ollut noin joka neljäs ja KUUMA-kuntiin muuttaneita joka viides.

6 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö6 Koivukylä nettomuutto - Koivukylän suuralueelle on muuttanut kunnan ulkopuolelta vuosittain keskimäärin 200 henkilöä enemmän kuin kunnasta pois - Helsingistä ja ulkomailta on tasaisesti kertynyt muuttovoittoa sekä hieman Espoosta ja muualta Suomesta - Koivukylästä on muuttanut muualle Vantaata vuosittain vajaa 10 henkilöä enemmän kuin Koivukylään muilta suuralueilta tulomuutto -vuosittain suuralueelle on muuttanut Vantaan ulkopuolelta keskimäärin 1 790 henkilöä, joista kolmannes Helsingistä ja runsas neljännes muusta Suomesta - Vantaan muilta suuralueilta alueelle on muuttanut vuosittain keskimäärin 1 570 henkilöä lähtömuutto - Koivukylästä muuhun kuntaan tai ulkomaille muuttaneita on vuosittain ollut keskimäärin 1 590 ja muualle Vantaata saman verran, 1 580 henkilöä - kunnasta poismuuttaneista useampi kuin kaksi viidestä on muuttanut muualle pääkaupunkiseudulle, useimmiten Helsinkiin. KUUMA-kuntiin ja muualle Suomeen muuttaneita on ollut kumpiakina noin neljännes

7 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö7 Korso nettomuutto - Korson suuralueelle on muuttanut Vantaan ulkopuolelta vuosittain keskimäärin 20 henkilöä enemmän kuin Vantaalta pois - Helsingistä, Espoosta ja ulkomailta on vuosittain kertynyt muuttovoittoa ja KUUMA-kuntiin muuttotappiota - Korsoon on muuttanut Vantaan muilta suuralueilta vuosittain runsas 40 henkilöä enemmän kuin Korsosta muille suuralueille tulomuutto - vuosittain suuralueelle on muuttanut Vantaan ulkopuolelta keskimäärin 1 850 henkilöä, joista vajaa kaksi viidennestä Helsingistä ja runsas viidennes muusta Suomesta - Vantaan muilta suuralueilta alueelle on muuttanut vuosittain keskimäärin 1 320 henkilöä lähtömuutto - Korsosta muuhun kuntaan tai ulkomaille muuttaneita on vuosittain ollut keskimäärin 1 830 ja muualle Vantaata 1 470 henkilöä - kunnasta poismuuttaneista lähes kaksi viidennestä muuttanut muualle pääkaupunkiseudulle, useimmiten Helsinkiin. KUUMA-kuntiin ja muualle Suomeen muuttaneita on ollut kumpiakin reilu neljännes

8 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö8 Hakunila nettomuutto - Hakunilan suuralueelle on muuttanut Vantaan ulkopuolelta vuosittain keskimäärin 170 henkilöä enemmän kuin Hakunilasta Vantaan ulkopuolelle - Helsingistä ja ulkomailta on vuosittain tasaisesti kertynyt muuttovoittoa, muille alueille muuttotappiota - Hakunilasta on muuttanut Vantaan muille suuralueille vuosittain 310 henkilöä enemmän kuin Hakunilaan muilta suuralueilta tulomuutto - vuosittain suuralueelle on muuttanut Vantaan ulkopuolelta keskimäärin 2 080 henkilöä, joista yli puolet Helsingistä, vajaa viidennes muusta Suomesta ja useampi kuin joka kymmenes ulkomailta - Vantaan muilta suuralueilta alueelle on muuttanut vuosittain keskimäärin 860 henkilöä lähtömuutto - Hakunilasta muuhun kuntaan tai ulkomaille muuttaneita on vuosittain ollut keskimäärin 1 900 ja muualle Vantaata 1 170 henkilöä - kunnasta poismuuttaneista vajaa puolet muutti Helsinkiin. Muuhun Suomeen muuttaneita on ollut runsas viidennes ja KUUMA-kuntiin muuttaneita vajaa viidennes

9 Kuvia muuttoliikkeestä (1) Nettomuutto Vantaan suuralueille vuosina 2008-2013 PKS = Vantaa, Espoo, Helsinki ja Kauniainen, KUUMA = muu Helsingin seutu (10 kuntaa)

10 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö10 Nettomuutto Myyrmäen suuralueelle vuosina 2008-2013

11 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö11 Nettomuutto Kivistön suuralueelle vuosina 2008-2013

12 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö12 Nettomuutto Aviapoliksen suuralueelle vuosina 2008-2013

13 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö 13 Nettomuutto Tikkurilan suuralueelle vuosina 2008-2013

14 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö14 Nettomuutto Koivukylän suuralueelle vuosina 2008-2013

15 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö15 Nettomuutto Korson suuralueelle vuosina 2008-2013

16 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö16 Nettomuutto Hakunilan suuralueelle vuosina 2008-2013

17 Nettomuutto Helsingistä Vantaan suuralueille vuonna 2013 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö17

18 Nettomuutto Espoosta Vantaan suuralueille vuonna 2013 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö18

19 Nettomuutto KUUMA kunnista Vantaan suuralueille vuonna 2013 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö19

20 Kuvia muuttoliikkeestä (2) Tulomuutto Vantaan suuralueille vuosina 2008-2013 PKS = Vantaa, Espoo, Helsinki ja Kauniainen, KUUMA = muu Helsingin seutu (10 kuntaa)

21 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö21 Tulomuutto Myyrmäen suuralueelle lähtöalueen mukaan vuosina 2008-2013

22 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö22 Tulomuutto Kivistön suuralueelle lähtöalueen mukaan vuosina 2008-2013

23 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö23 Tulomuutto Aviapoliksen suuralueelle lähtöalueen mukaan vuosina 2008-2013

24 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö24 Tulomuutto Tikkurilan suuralueelle lähtöalueen mukaan vuosina 2008-2013

25 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö25 Tulomuutto Koivukylän suuralueelle lähtöalueen mukaan vuosina 2008-2013

26 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö26 Tulomuutto Korson suuralueelle vuosina lähtöalueen mukaan 2008-2013

27 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö27 Tulomuutto Hakunilan suuralueelle lähtöalueen mukaan vuosina 2008-2013

28 Kuvia muuttoliikkeestä (3) Lähtömuutto Vantaan suuralueilta vuosina 2008-2013 PKS = Vantaa, Espoo, Helsinki ja Kauniainen, KUUMA = muu Helsingin seutu (10 kuntaa)

29 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö29 Lähtömuutto Myyrmäen suuralueelta kohdealueen mukaan vuosina 2008-2013

30 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö30 Lähtömuutto Kivistön suuralueelta kohdealueen mukaan vuosina 2008-2013

31 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö31 Lähtömuutto Aviapoliksen suuralueelta kohdealueen mukaan vuosina 2008-2013

32 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö32 Lähtömuutto Tikkurilan suuralueelta kohdealueen mukaan vuosina 2008-2013

33 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö33 Lähtömuutto Koivukylän suuralueelta kohdealueen mukaan vuosina 2008-2013

34 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö34 Lähtömuutto Korson suuralueelta kohdealueen mukaan vuosina 2008-2013

35 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö35 Lähtömuutto Hakunilan suuralueelta kohdealueen mukaan vuosina 2008-2013

36 Kuvia muuttoliikkeestä (4) Nettomuutto Vantaan suuralueilta suuralueille vuosina 2008- 2013

37 Nettomuutto Myyrmäen suuralueelle muilta suuralueilta vuosina 2008-2013 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö37

38 Nettomuutto Kivistön suuralueelle muilta suuralueilta vuosina 2008-2013 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö 38

39 Nettomuutto Aviapoliksen suuralueelle muilta suuralueilta vuosina 2008-2013 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö39

40 Nettomuutto Tikkurilan suuralueelle muilta suuralueilta vuosina 2008-2013 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö40

41 Nettomuutto Koivukylän suuralueelle muilta suuralueilta vuosina 2008-2013 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö41

42 Nettomuutto Korson suuralueelle muilta suuralueilta vuosina 2008-2013 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö42

43 Nettomuutto Hakunilan suuralueelle muilta suuralueilta vuosina 2008-2013 23.9.2014 Lähde: Tilastokeskus Vantaan kaupunki,tietopalveluyksikkö43


Lataa ppt "Tietoja muuttoliikkeestä Yhteenvetoa PKS = Vantaa, Espoo, Helsinki ja Kauniainen KUUMA = muu Helsingin seutu (10 kuntaa)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google