Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opinnäytetyön tekijä: Etunimi Sukunimi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opinnäytetyön tekijä: Etunimi Sukunimi"— Esityksen transkriptio:

1 Opinnäytetyön tekijä: Etunimi Sukunimi
Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketalous Kuopio | Työsuunnitelma: Tähän opinnäytetyön nimi Ohjaaja:

2 JOHDANTO (TAI TYÖN TAUSTA JA TARKOITUS)
Perustele aiheen valintaa käyttäen erilaisia lähteitä; tilastotietoa, tutkimuksia, lakeja sekä yhteiskunnallisia ja oman alan linjauksia. Tuo tekstissäsi esille mi-ten aiheesi linkittyy omaan tulevaan työhön – miksi aihe on muuten tärkeä? Millaisiin ongelmiin etsit vastausta? Määrittele ja nimeä työn tilaaja/toimeksiantaja ja kerro mistä aihe on saatu – liittyykö opinnäytetyö johonkin projektiin tai hankkeeseen. Kerro työn tarkoitus ja tavoite

3 TEORIA OSA Määrittele työn keskeiset käsitteet ja kuvaa työn teoreettinen tausta eli mitä aiheesta tiedetään – tämän osan kirjoittaminen edellyttää ensin perehtymistä oman aihealueen kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Kirjaa selkeästi työn tarkoitus, tavoite ja tutkimustöissä myös tutkimuskysymykset

4 TYÖN TOTEUTUS JA SEN KUVAUS
Kuvaa millainen työ on kyseessä (tutkimus, kehittämistyö, produktio tms..) Kuvaa miten työ toteutetaan … mitä tullaan tekemään; keräätkö tutkimusaineisto ja jos niin keneltä ja miten. Jos teet kehittämistyön mitä aiot suunnitella tai jos teet projekteista muodostuvan opinnäytetyön – millaisista osista työsi rakentuu.

5 AIKATAULU JA RESURSSIT
Suunnittele aikataulu miten opinnäytetyösi voisi edetä ja milloin valmistua Kirjaa millaisia kustannuksia opinnäytetyö tulee aiheuttamaan Mahdollisten riskien arviointi – tästä voi tehdä esim. SWOT-analyysin

6 OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄT EETTISET JA LUOTETTAVUUS KYSYMYKSET
Millaisia eettisiä ja luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä aiheeseesi/työhösi liittyy? Pohdi niitä teoreettiseen tietoon peilaten ja kirjaa ne ylös.

7 OPINNÄYTETYÖN MERKITYS
Pohdi opinnäytetyösi merkitystä – mitä se antaa tilaajalle ja millainen merkitys työlläsi voi olla käytännön työn kehittämisen näkökulmasta. Voit myös pohtia millaista osaamista ja millaisia taitoja voit itse saada opinnäytetyön tekemisestä tulevaa työtäsi ajatellen.

8 LÄHDELUETTELO

9 | |


Lataa ppt "Opinnäytetyön tekijä: Etunimi Sukunimi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google