Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SEMINAARISTA YLIOPISTOKSI

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SEMINAARISTA YLIOPISTOKSI"— Esityksen transkriptio:

1

2 SEMINAARISTA YLIOPISTOKSI
– monikerroksinen kampus kertoo yliopiston vaiheista

3 Jyväskylän seminaari 1863–1937 Naisille korkeampaa koulutusta
Jyväskylästä kasvatuksen keskus – kansainvälisyyttä ja syvää suomalaisuutta Jyväskylän seminaari 1863–1937 ” Kansanvalistus on jokaiselle yhteiskunnalle sen tärkein elinkysymys.” Uno Cygnaeus Uno Cygnaeus (1810–1888) Naisille korkeampaa koulutusta ensimmäistä kertaa

4 Suomen ensimmäinen kesäyliopisto 1912–
kesäyliopisto oli askel kohti yliopiston perustamista perustaja professori Kaarle Oksala toi vaikutteita keski- eurooppalaisesta pedagogiikasta tärkeimpiä opetusaloja kasvatustiede, sielutiede ja luonnontieteet opettajien täydennyskoulutus keskeistä

5 Kasvatusopillinen korkeakoulu 1934–1966
1934 ensimmäinen professuuri käytännöllinen kasvatusoppi, Kaarle Oksala 1935 kaksi professuuria: – suomen kieli: Aarni Penttilä – filosofia ja teoreettinen kasvatusoppi: Erik Ahlman 1937 Suomen kielen laitos – uraauurtava tutkimusyksikkö: Aarni Penttilän foneettinen laboratorio ainutlaatuinen Suomessa Ahlman oli kulttuurifilosofian ja filosofisen ihmistutkimuksen edelläkävijä. Hänen teostaan Kulttuurin perustekijöitä käytetään edelleen tenttikirjana. merkittäviä opettajia – Eino Roiha, musiikin lehtori 1935–1948 – Ahti Rytkönen, suomen kielen lehtori 1938–1965 – Arvo Lehtovaara, sielutieteen professori 1940–1952 Aarni Penttilä (1899–1971) Erik Ahlman (1892–1952)

6 Ensimmäisenä Suomessa
1936 psykologian laitos ja sielutieteen/ psykologian professuuri, jota hoiti Niilo Mäki (1936–39) 1948 Pohjoismaiden ensimmäinen suojelu- ja parantamiskasvatusopin/ erityispedagogiikan professuuri, professorina Niilo Mäki (1948–68) Niilo Mäki (1902–1968) paneutui mm. lasten oppimisvaikeuksiin Suomen ensimmäinen ammatinvalinnan- ohjaaja kehitti neuropsykologisten häiriöiden tutkimus- ja kuntoutusmenetelmiä

7 Laitosten ja tutkimuksen alkuvaiheita
Mauno Jokipii Martti Takala Aira Kemiläinen 1944 korkeakoululle oikeudet kasvatustieteiden kandidaatin ja tohtorin tutkintoihin 1945 Jyväskylässä aloitti toimintansa Suomen ensimmäinen kasvatustieteen laitos käytännöllisen kasvatusopin professori Matti Koskenniemen aloitteesta 1958 filosofinen tiedekunta: viisi uutta professuuria humanistisiin tieteisiin: historia, kirjallisuus, englanti, ruotsi ja saksa – Mauno Jokipii, Suomen historian ensimmäinen professori 1960, jonka johdolla kehitettiin kansainvälisestikin merkittävä paikallishistorian tutkimus – Aira Kemiläinen, yleisen historian ensimmäinen professori 1971 1950-luvulla Annika ja Martti Takala toivat kehityspsykologisen tutkimuksen korkeakouluun – psykologian laitoksesta tulee korkeakoulun vahvin tieteellinen yksikkö

8 Akateeminen linja vahvistuu
Eino Heikkinen Paavo Komi Kalevi Heinilä 1960 historiallis-kielitieteellisen osaston perustaminen vei korkeakoulua yliopiston suuntaan 1960 kasvatustieteellinen osasto 1963 liikuntakasvatuksen opintosuunta ja kaksi professuuria uranuurtajia liikunta- ja terveystieteiden alalla Kalevi Heinilä (liikuntasosiologia) Eino Heikkinen (gerontologia) Paavo Komi (biomekaniikka) Risto Telama (liikuntapedagogiikka/liikunnan opettajakoulutus) 1965 matemaattis-luonnontieteellinen osasto

9 Jyväskylän yliopisto 1966–
1967 neljä tiedekuntaa: humanistinen, kasvatus- ja yhteis- kuntatieteellinen, matemaattis-luonnontieteellinen, liikuntatieteellinen ja OKL 1973 kaksi tiedekuntaa lisää: kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen suuntaviivoja loivat: Faina Jyrkilä (sosiologia) Marjatta Marin (sosiaaligerontologia) Reijo Wilenius (filosofia) Leo Paukkunen (sosiaalipolitiikka) Marjatta Marin

10 Luonnontieteiden tutkimus vahvistuu
1970-luvulla luotiin perusta luonnontieteiden huippututkimukselle – Juhani Kantele (ydin- ja kiihdytinfysiikka) – Jaakko Paasivirta (orgaaninen kemia: ympäristömyrkyt) – Ilppo Simo Louhivaara (analyysin tutkimus) 1967 taloustieteiden opetus alkoi, 1999 talous- tieteiden tiedekunta – ensimmäinen professori Pertti Kettunen tietojenkäsittelyopin laitos ->1998 informaatio teknologian tiedekunta Juhani Kantele Pertti Kettunen

11 Aiemmat akatemiaprofessorit
Lea Pulkkinen 1996–2001 Psykologia Rauno Alatalo 1997–2002 ja Evoluutioekologia, erityisesti käyttäytymisekologia Kari Palonen – Valtio-oppi Lea Pulkkinen Rauno Alatalo Kari Palonen

12 Suomen Akatemian nimeämät tutkimuksen huippuyksiköt
Biologisten vuoro- vaikutusten tutkimus akatemiaprofessori Johanna Mappes  Yhteiskunnan historia: kontekstuaalinen analyysi suomalaisen yhteiskunnan rakenteista ja identiteeteistä 1400–2000 Ydin- ja kiihdytinfysiikka professori Rauno Julin professori Petri Karonen Tampereen yliopiston koordinoima Inversio-ongelmat professori Mikko Salo Helsingin yliopiston koordinoima 2012–2017 Ydin- ja kiihdytinfysiikka, Biologisten vuorovaikutusten tutkimus, Yhteiskunnan historia, Inversio-ongelmat Matalien lämpötilojen kvantti-ilmiöt ja komponentit Analyysin ja dynamiikan tutkimus Matalien lämpötilojen kvantti-ilmiöt ja komponentit professori Tero Heikkilä Aalto-yliopiston koordinoima Analyysin ja dynamiikan tutkimus akatemiaprofessori Pekka Koskela Helsingin yliopiston koordinoima 2014–2017 2014–2019

13 Jyväskylän yliopiston rehtorit
Kaarle Oksala 1934–1940 Erik Ahlman 1940–1948 Aarni Penttilä 1948–1962 Martti Takala 1963–1967 Ilppo Simo Louhivaara 1967–1977 Kalevi Heinilä 1977–1982 Martti Takala 1982–1988 Antti Tanskanen 1988–1992 Aino Sallinen 1992–2012 Matti Manninen 2012–

14


Lataa ppt "SEMINAARISTA YLIOPISTOKSI"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google