Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Soveltava liikunta tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Soveltava liikunta tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta"— Esityksen transkriptio:

1 Soveltava liikunta tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta
Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Arvoisa ministeri ja hyvä juhlayleisö; Kiitän luottamuksesta ja kutsusta pitää tänään 20 v. juhlivalle SOVELI-väelle juhlapuhe. Samalla onnittelen SOVELIa mittavasta työstä 20 v. ajalta ja hienosta kehityksestä erityisliikunnan tärkeäksi toimijaksi Suomessa. Samalla voin kiittää myös Opetus- ja kulttuuriministeriötä koko alan kehittämisestä, erityisesti viimeisen 30 v. aikana. Siinä OKM:n rooli on ollut myös merkittävä, kun ajatellaan soveltavan liikunnan kehitystä tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta (esim. Erityisliikunnan professuurin perustaminen v. 1995). Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos

2 Vammaisliikunta, -urheilu Erityisryhmien liikunta ->
Soveltava liikunta Vammaisliikunta, -urheilu Erityisryhmien liikunta -> Erityisliikunta -> soveltava liikunta ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY Kansainvälisesti hyväksytty ”kattotermi” Tieteessä lähdetään liikkeelle käsitteistä, joilla operoidaan Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos

3 ICSSPE Directory of Sport Science (6th ed. vuodelta 2013)
Soveltava liikunta on tunnustettu ”tieteiden” joukkoon Soveltava liikuntaTIEDE (Adapted Physical Activity Science) on tutkimusta teoriaa käytännön tietoa Käytännössä näkyy myös IFAPA:n toiminnassa Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos

4 ICSSPE Directory of Sport Science (jatk.)
Soveltava liikuntaTIEDE (Adapted Physical Activity Science): -> on tarkoitettu kaikille ihmisille ikään katsomatta ja jotka eivät saa palvelua ’yleisestä liikuntatieteestä’; -> on ihmisille, joille liikunnan soveltaminen on erityisen merkityksellistä esim. vähäisten resurssien vuoksi; -> on ihmisille, joiden pääsy tasaveroisesti liikunnan mahdollisuuksiin on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Tässä sanottu on hyvin linjassa myös seuraavassa diassa esitetyn suomalaisen erityisliikunta –määritelmän kanssa! Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos

5 ERITYIS(RYHMIEN) LIIKUNTA
”Sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan, ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista.” KoM 1996:15. Erityisryhmien liikunta 2000-toimikunnan mietintö. Helsinki, opetusministeriö.

6 ICSSPE Directory of Sport Science (jatk.)
Soveltava liikuntaTIEDE (Adapted Physical Activity Science): Soveltavan liikunnan palvelu ja tuki tarjotaan erilaisissa ympäristöissä. Sekä inklusiivisen että erillisen soveltavan liikunnan tarve tunnustetaan! Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos

7 ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY
Yläkäsite, joka tarkoittaa: ADAPTED: sovelluksia, jotka voivat olla kasvatuksellisia, teknisiä ja/tai rakenteellisia PHYSICAL: liikuntakokemuksia ja osallistumista ACTIVITY: terapiaa, kasvatusta, vapaa ajan liikuntaa ja/tai kilpailua Jos sitten avataan mitä näillä käsitteillä tarkoitetaan: Ensinnä, käsitteen määrittelystä on erilaisia mielipiteitä. Se on ihan ok, jos perustellaan oma näkemys. Tämä kuva APA:sta kertoo kuitenkin oman näkemykseni asiasta. Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos

8 SOVELTAVAN LIIKUNNAN HISTORIA
Ennen v. 1900: Lääketieteellinen voimistelu : Siirtyminen urheiluun : Korjaava/Kuntoutuksellinen liikunta : Vammaisten kilpaurheilu : Erityisliikunta -> Soveltava liikunta : Inkluusio, kaikille avoin liikunta Nykyhetkeä ei ole ilman menneisyyttä – historiaa. Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos

9 ASENTEET HEIJASTUVAT KIELESTÄ
Raajarikko Invalidi Vammainen Vammainen henkilö Henkilö, jolla on vamma (tieteen hyväksymä kieli) Matti tai Maija (pelkkä nimi) ”Words with dignity” tai ”Person first”- ideologia Kun mietitään tieteen hyväksymää kieltä, niin ‘person first’ –idelogiaa eli ‘henkilö jolla on vamma’. Kansainvälinen soveltavan liikunnan aikakauslehti ei esim. hyväksy lehdessään muunlaista tekstiä kuin sellaista, joka kunnioittaa henkilö josta puhutaan (words with dignity). Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos

10 Paradigman muutos Lääketieteellinen malli (medical model) tai yksilömalli VS. Sosiaalinen malli (social model) Koko vammaistutkimuksen (siis myös soveltavan liikunnan) kentässä on ollut menossa paradigman muutos lääketieteellisestä mallista sosiaalisen mallin suuntaan (tai niiden yhdistelmään). Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos

11 Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos 28.11.2013
Yksinkertaistettuna lääketieteellisellä mallilla tarkoitetaan, että vamma tai sairaus on ongelmakohta (ts. ihminen jolla se vamma on) ja häneen kohdistetaan erilaisia toimia ”vian” korjaamiseksi. Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos

12 Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos 28.11.2013
Toisaalta taas sosiaalisessa mallissa keskiössä on yhteiskunnan rakenteet (esim. liikuntasaliin vievät portaat), jotka ovat ongelma, joihin pitää tarttua ja jotka pitää korjata. Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos

13 Maailman terveysjärjestö WHO
ICIDH 1980 ICF 2001 sairaus kehon toiminnot ja rakenteet vamma toiminnanvajavuus toiminta WHO:n toimintakyky- ja vammaluokituksessa lääketieteellinen ja sosiaalinen malli pyrittiin yhdistämään. ICF katsoo samoja asioita positiivisesti, esim. Toiminnanvajavuus nähdään toimintana ja sosiaalinen haitta osallistumisena. sosiaalinen haitta osallistuminen Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos

14 ICF ICF tarjoaa yhteisen kielen ja kommunikointitavan eri ammattilaisten välillä Se ottaa myös ympäristö- ja yksilötekijät huomioon.

15 28.11.2013 Mitä se voisi tarkoittaa käytännössä?
ICF tarjoaa yhteisen kielen ja kommunikointitavan eri ammattilaisten välillä. Esim. jos katsotaan kohtaa ’Osallistuminen’ -> palvelun tuottaja

16 Uusi oppikirja SOVELTAVA LIIKUNTA Rintala, Huovinen & Niemelä (2012)
Edellinen kuva löytyy tästä Soveltava liikunta –kirjasta. Tästä pääsemmekin sitten sujuvasti koulutusasioihin. Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos

17 KOULUTUS Erityisliikunnan erikoistumisopinnot alkoivat 1990-luvun alkupuolella – kandi ja maisteritasolla V perustettiin erityisliikunnan professuuri JY:oon Erityisliikunnan alan väitöskirjoja on Suomessa tullut harvakseltaan liikuntatieteiden alalla: viime vuosina esim. Aija Saari ja Erwin Borremans, v. 2011 Lähitieteissä enemmän perinteitä ja tutkimusta: lääketiede fysioterapia terveystieteet, liikuntalääketiede jne. Tutkimusta ja tutkijoita ei synny ilman koulutusta. Itse lähdin USA:han väitöskirjan tekoon 1980-luvun lopulla, kun Suomessa ei saanut alalta ohjausta. Nykyään tilanne on paljon parempi. Edelleen ”puhtaita” erityisliikunnan tutkijoita ei maassamme ole! Lääkärikunta tosin tutkii pitkäaikaissairauksien ja liikunnan välisiä yhteyksiä ja gerontologit taas ikääntymisen ja liikunnan välisiä yhteyksiä. Kuntoutuspuolella laajemmat markkinat ja enemmän tutkimusrahaa käytössä. Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos

18 TUTKIMUS APA on poikkitieteellinen
Adaptaatioteoria tai metateoria pohjana Metateoria on teoria, joka tarkastelee ja määrittelee itseänsä muiden teorioiden suhteessa. Se on siten teoria teorioista. Keskeisiä ilmiöitä ovat: Ekosysteemit Fyysinen aktiivisuus Palvelut Voimaantuminen Metateoria on teoria, joka tarkastelee ja määrittelee itseänsä muiden teorioiden suhteessa. Se on siten teoria teorioista. Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos

19 TUTKIMUKSEN UHKAKUVAT
Talous – tutkimusrahoitus vähenee Koulutus – puute varsinkin tutkijoista Organisaatiorakenteet Tiedekunnan laitokset OKM vs STM; Akatemia Kansainvälinen toiminta – tärkeää verkostoitua – ”pienet ympyrät” Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos

20 INTERNATIONAL FEDERATION OF ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY (IFAPA)
Perustettu 1973 – nuori järjestö! Poikkitieteellinen kansainvälinen organisaatio Tukee ja edistää soveltavaa liikuntaa, siihen liittyvää kehittämis- ja tutkimustyötä Virallinen julkaisu: Adapted Physical Activity Quarterly (APAQ), Human Kinetics v. 1984 Kansainvälisesti Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos

21 Tiedekunnan päärakennus Jyväskylässä
KIITOS! Tervetuloa käymään! Tiedekunnan päärakennus Jyväskylässä Ks. Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos


Lataa ppt "Soveltava liikunta tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google