Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomen Akatemian bibliometriikkatyö: Miten bibiliometrisiä menetelmiä hyödynnetään Tieteen tila -hankkeessa? OKM:n bibliometriikkaseminaari 7.10.2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomen Akatemian bibliometriikkatyö: Miten bibiliometrisiä menetelmiä hyödynnetään Tieteen tila -hankkeessa? OKM:n bibliometriikkaseminaari 7.10.2014."— Esityksen transkriptio:

1 Suomen Akatemian bibliometriikkatyö: Miten bibiliometrisiä menetelmiä hyödynnetään Tieteen tila -hankkeessa? OKM:n bibliometriikkaseminaari Anu Nuutinen Johtava tiedeasiantuntija Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö

2 Tieteen tila 2014 -hankkeen tulokset julkistetaan 24.10.
Yhteenveto 2014 Keskeiset tulokset tieteenaloittain Pohdintaa Suositukset Tieteenaloittaiset ja organisaatiokohtaiset analyysit: Tieteenalat Yliopistot Tutkimuslaitokset (tiivistelmä) Menetelmät ja luokitukset -> Luonnosten kommentointikierrokset Professoreiden rekrytointi (Akatemian professorikysely 2013) Tutkimusinfrastruktuurit (Akatemia tutkimusinfrastruktuurikysely 2013) Julkistamistilaisuutta voi seurata myös verkossa:

3 Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Tiedot Aineistolähde Rahoitus (SA, Tekes, EU-po.) Tilastokeskus 2013. Opetus- ja tutkimushenkilöstö Opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistotiedonkeruu 2013. Yliopistojen raportoima aineisto on saatavilla opetushallinnon tilastopalvelusta vipunen.csc.fi. Professorien rekrytointi Suomen Akatemian professorikysely 2013. Aineisto on saatavilla Akatemian verkkosivuilla -> Professorien rekrytointi. Tutkimusinfrastruktuurit Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikysely 2013. Raportti tutkimusinfrastruktuurikyselyn vastauksista (Suomen Akatemia 2014) sekä listaus vastauksissa kuvatuista tutkimusinfrastruktuureista on saatavilla Akatemian verkkosivuilla -> Tutkimusinfrastruktuurit. WoS-julkaisut ja viittausindikaattorit Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto (WoS), bibliometrinen laskenta CSC, 2014. Certain data included herein are derived from the Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index and Arts & Humanities Citation Index, prepared by Thomson Reuters®, Philadelphia, Pennsylvania, USA, © Copyright Thomson Reuters ®, Results prepared for the Academy of Finland by CSC - IT Center for Science, Ltd (Yrjö Leino). ©Copyright CSC - IT Center for Science, Ltd, 2014.

4 Bibliometrisen aineiston käsittely
Web of Science -pohjainen käsitelty aineisto osin eri asia kuin yliopiston WoS-verkkoversion aineisto Julkaisutyypit article, letter ja review Suomen tilastoihin laskettava julkaisu (FINLAND) Kansainvälinen yhteisjulkaisu: vähintään yhden tekijän affiliaatio muussa maassa kuin Suomessa Suomen tutkimusorganisaatioiden osoitteet siivottu CSC:ssä Sisäinen kattavuus: Kuinka suuri osa tieteenalan viittauksista osoittaa tietokantaan, jota analyysiin käytetään (esim. kliiniset lääketieteet 95 %, humanistisilla aloilla kasvanut 2000-luvulla 36 %:sta 51 %:iin)

5 Esimerkki: Web of Science -aineiston sisäinen kattavuus joillakin luonnontieteiden ja tekniikan aloilla Suomen yliopistoissa Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto, bibliometrinen laskenta CSC, 2014.

6 Bibliometrinen tieteenalaluokitus
Tieteenalat (Tilastokeskuksen tieteenalaluokitus 2010 sovellettuna) Thomson Reuters Subject Categories 110* Matematiikka ja tilastotiede Logic Mathematics Mathematics, Applied Mathematics, General Mathematics, Interdisciplinary Applications Statistics and Probability Mitkä lehdet Thomson Reuters luokittelee matematiikan eri subject categorioihin? Googleen ”Science Citation Index Journal search”

7 Yliopistosektorin osittamattomat julkaisumäärät tieteenaloittain kaudella (WoS, yliopistojen yhteisjulkaisut vain yhden kerran) Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto, bibliometrinen laskenta CSC, 2014.

8 Kuvassa yliopistot, joilla vähintään 20 julkaisua tieteenalalla
Kuvassa yliopistot, joilla vähintään 20 julkaisua tieteenalalla. Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto, bibliometrinen laskenta CSC, 2014.

9 Viittausindikaattorit tieteen tason mittarina
Bibliometristen viittausindikaattoreiden avulla voidaan mitata tutkimuksen tieteellistä vaikuttavuutta. Normalisoitu viittausindeksi Kuinka paljon enemmän tai vähemmän viittauksia kuin maailmassa keskimäärin tieteenalan julkaisut ovat tiettynä ajanjaksona keränneet. Top 10 -indeksi Tieteellisesti vaikuttavimman tutkimuksen osuutta voidaan analysoida tarkastelemalla julkaisuja, jotka kuuluvat tieteenalallaan maailman eniten viittauksia saaneeseen kymmeneen prosenttiin kaikista julkaisuista. Kuinka paljon enemmän tai vähemmän kuin maailmassa keskimäärin maan tai tieteenalan julkaisuista kuuluu eniten viitattuun 10 prosenttiin tieteenalalla. ”Maailman” eli Thomson Reutersin tietokantoihin indeksoitujen julkaisujen mukaan tieteenalan keskimääräinen taso on 1.

10 Bibliometristen analyysien taustaa
Julkaisujen viittausmäärä normalisoidaan eli Suomessa tehtyjä julkaisuja verrataan kansainväliseen tasoon samalla tieteenalalla, samassa julkaisutyypissä ja samana julkaisuvuonna. Julkaisun tieteenala määräytyy tieteelliselle lehdelle määriteltyjen tieteenalojen mukaan. Julkaisut ositetaan maiden, organisaatioiden ja tieteenalojen kesken. Julkaisujen osittaminen antaa viittausindikaattorille skaalan, jossa maailman keskitaso kullakin tieteenalalla on aina yksi. Viittausindeksien arvot esitetään vain niillä nelivuotiskausilla, jolloin organisaation ositettu julkaisumäärä on tieteenalalla vähintään 50. Viittaukset kertyvät viiveellä, joka voi olla hyvin erilainen eri tieteenaloilla. Kansainvälisten viitetietokantojen aineiston päivittyessä viittausindikaattoreiden arvot voivat muuttua. Kauden ”huippujulkaisu” ei välttämättä muutaman vuoden päästä enää sijoitu alansa top 10:iin

11 Maailman keskitaso on 1. Trendiviiva "katkeaa", jos yliopistolla on alle 50 julkaisua (ositettu) kyseisenä 4-vuotiskautena tieteenalalla. Lähde: Thomson Reutersin Web of Science -pohjainen aineisto, bibliometrinen laskenta CSC, 2014.


Lataa ppt "Suomen Akatemian bibliometriikkatyö: Miten bibiliometrisiä menetelmiä hyödynnetään Tieteen tila -hankkeessa? OKM:n bibliometriikkaseminaari 7.10.2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google