Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suunnittelija Janne Pölönen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suunnittelija Janne Pölönen"— Esityksen transkriptio:

1 Suunnittelija Janne Pölönen
  Julkaisufoorumi Suunnittelija Janne Pölönen Seminaari tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaaloiden julkaisutiedonkeruusta Helsinki

2 Tausta Julkaisut yliopistojen rahoitusperusteena vuodesta 2007, mutta ratkaisevaa määrä, ei laatu. Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston työryhmän suunnitelma laadunarvioinnin kehittämiseksi 2010: Viittauksiin perustuva laadunarviointi on vakiintunut luonnon- ja lääketieteissä, mutta se kattaa huonosti humanististen alojen, yhteiskuntatieteiden ja osin teknisten tieteiden tutkimusta. Norjassa (2005) ja Tanskassa (2009) toteutettu julkaisufoorumien tasoluokitus kattaa kansainvälisen ja kansallisen julkaisutoiminnan, sekä lehtiartikkelien lisäksi konferenssijulkaisut ja tieteelliset kirjat. Tieteellisten seurain valtuuskunta käynnisti OKM:n rahoituksella Julkaisufoorumi-hankeen 2010.

3 Tavoitteet Julkaisufoorumi on tiedeyhteisön toteuttama tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva järjestelmä, jonka keskeisiä tavoitteita ovat: Kannustaa tutkijoita julkaisemaan parhaat kirjoituksensa alansa johtavissa lehdissä, sarjoissa ja kirjakustantajilla Yhdistettynä julkaisutietoihin tuottaa tietoa tutkimusorganisaatioiden ja -alojen julkaisutoiminnasta Tuottaa julkaisutoiminnan laatua ilmaiseva indikaattori OKM:n käyttämään yliopistojen perusrahoitusmalliin 2015 alkaen

4 Ohjausryhmä TSV:n hallituksen nimittämä ohjausryhmä vastaa paneelien asettamisesta sekä arviointityön ohjeistuksesta ja valvonnasta: Puheenjohtaja: Kansleri Ilkka Niiniluoto (TSV) Professori Heimo Saarikko (HY) Jäsenet: Professori Hannu Sariola (HY) Professori Risto Heiskala (TaY) Professori Timo Tokola (ISY) Sovellussuunnittelija Jyrki Ilva (KK) Ylikirjastonh. Kimmo Tuominen (SYN) Yksikön johtaja Susan Linko (SA) Sihteeristö: Rehtori Matti Manninen (UNIFI) Toiminnanjohtaja, professori Aura Korppi-Tommola (TSV) Professori Kaisa Miettinen (JY) Professori Tiina Onikki-Rantajääskö (HY) Toiminnanjohtaja Liisa Savunen (UNIFI) Opetusneuvos Olli Poropudas (OKM) Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Kehityspäällikkö Tuija Raaska (CSC) Suunnittelija Anna-Sofia Ruth (TSV)

5 Paneelit Julkaisufoorumien arvioinnista vastaavat 23 tieteenaloittaisen arviointipaneelin asiantuntijajäsenet. Yli 200 jäsentä yliopistoilta, tutkimuslaitoksilta, tieteellisiltä seuroilta ja tiedeakatemioilta saatujen ehdotusten perusteella (553 ehdotusta). Paneeleissa puolet uusia jäseniä, yliopistot ovat laajasti edustettuina.

6 Kattavuus ja päivitys Ensimmäinen Julkaisufoorumi-luokitus valmistui 2011. Vuosittain voidaan lisätä uusia kanavia perustasolle 1: luokitusta on täydennetty 2012 ja 2013. Tasoluokitus kattaa jo lähes kotimaista ja ulkomaista julkaisukanavaa: Kaikki tasoluokitukset arvioidaan uudelleen 3 vuoden välein: ensimmäinen päivitysarviointi tapahtuu 2014. Yhteensä Tasoluokka 3 2 1 - Lehti/sarja 22069 1137 3025 16270 1637 Konferenssi 2688 42 1059 1587 Kirjakustantaja 1992 130 1142 720

7 Julkaisufoorumi-luokat
Taso 1 = Tieteelliset lehdet/sarjat ja kirjakustantajat Ulkomaisia ja kotimaisia julkaisukanavia: erikoistuneet tieteellisten tutkimustulosten julkaisuun, tieteenalan asiantuntijoista koostuva toimituskunta, tieteelliset julkaisut käyvät läpi vertaisarvioinnin. EI väitöskirjasarjoja tai yliopistojen/laitosten omia sarjoja. Taso 2 = Johtavat lehdet/sarjat ja kirjakustantajat Pääsääntöisesti kansainvälisiä foorumeita, joissa tutkijat eri maista julkaisevat parhainta tutkimustaan. Suomen- ja ruotsinkielisiä johtavia julkaisukanavia, jotka kattavat tieteenalansa suomalaisen yhteiskunnan, kulttuurin ja historian erityispiirteitä käsittelevää tutkimusta mahdollisimman laajasti. Taso 3 = Korkein taso (lehtien ja sarjojen kärkijoukko)

8 Rahoitusmallityöryhmän ehdotus 2015
Tieteellisten julkaisujen perusteella jaetaan 13 % perusrahoituksesta, julkaisuja painotetaan julkaisutyypin (monografiat x 4) ja Jufo-tasoluokan perusteella ilman yhteisjulkaisujen ositusta Vuodesta 2017 Taso 3 Taso 2 Taso 1 Muut Vertaisarvioitu artikkeli 4 3 1 0,1 Tieteellinen erillisteos 12 0,4 Muu artikkeli Muu erillisteos

9 Suurten julkaisumäärien laadun indikaattori
Tasokkaimpien julkaisujen oletetaan valikoituvan korkeamman luokituksen saaneisiin julkaisukanaviin laajan kilpailun ja vaativan vertaisarvioinnin seurauksena. Tasoluokitus ennustaa suurten julkaisumäärien, kuten yliopistojen koko tieteellisen julkaisutuotannon, keskimääräistä laatua ja vaikuttavuutta. Ratkaisevaa on kuinka laajasti yliopistojen uusin julkaisutoiminta kokonaisuudessaan suuntautuu Jufo-luokituksen saaneille julkaisufoorumeille Viittausindeksit perustuvat vanhempiin julkaisuihin ja ovat vahvasti riippuvaisia harvojen eniten viittauksia keränneiden julkaisujen menestyksestä

10 Julkaisufoorumi-tasot vs. viittausindeksi
Suomalaisten Web of Science -julkaisujen (31343 julkaisua) viittausanalyysi osoittaa, että Jufo-luokan 2 ja 3 lehdissä ilmestyneiden julkaisujen joukolla on Korkeampi viittausindeksi (*maailman keskitaso = 1) Suurempi huippujulkaisujen osuus (Top10-indeksi) Pienempi ilman viittauksia jäävien julkaisujen osuus Jufo-luokka Julkaisuja Viittaus-indeksi (*) Top10- Indeksi (*) Ilman viittauksia Luokat 2 ja 3 18 352 1,31 1,43 13,4 % Luokka 1 12 992 0,67 0,46 28,3 % Auranen, Leino, Poropudas, Pölönen: Julkaisufoorumi-luokitus ja viittausindeksit tieteellisten julkaisujen laadun mittareina

11 Lisätietoja Janne Pölönen, suunnittelija (puh ; tai Julkaisufoorumin verkkosivut: Julkaisukanavien hakusivu: Julkaisukanavien ehdottaminen: Julkaisufoorumi Facebookissa:


Lataa ppt "Suunnittelija Janne Pölönen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google