Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Graafisen esityksen laatiminen taulukkolaskentaohjelmalla (excel 2007)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Graafisen esityksen laatiminen taulukkolaskentaohjelmalla (excel 2007)"— Esityksen transkriptio:

1 Graafisen esityksen laatiminen taulukkolaskentaohjelmalla (excel 2007)
Fysiikka Janna Leskinen 2014

2 Havaintoarvot taulukkoon
Kirjaa ensin mittaustulokset taulukon muotoon Excel- ohjelmaan. Taulukon vasemmanpuoleisen sarakkeen arvot tulevat kuvaajassa vaaka-akselille. Kun taulukko on valmis, valitse siitä lukuarvot, joiden pohjalta kuvaaja piirretään. Kuvaajan piirto tapahtuu komennolla Lisää kaaviot / Piste .

3 Kuvaajan muotoilu Kuvaajaa voi muotoilla ja parannella komennolla Asettelu. Klikkaa ensin kuvaajaa, jotta saat kyseisen komentovaihtoehdon näkyviin. Fysiikassa tärkeää on: - akselit näkyviin - akseleille suureen nimi tai tunnus sekä yksikkö (Akselien otsikot) - ruudutus (Ruudukko)

4 TRENDIviivan lisääminen
Mittaustulosten välisen matemaattisen riippuvuuden saa näkyviin komennolla Trendiviivat / Lisää trendiviivavaihtoehtoja. Kokeilemalla eri vaihtoehtoja löydät mittausarvoihin parhaiten sopivan funktion. Polynomisista funktioista on käytettävissä eri asteluvun funktioita. Suuntaviiva piirretään yhtenäisenä viivana (ei katkoviiva). Viivan paksuuden tulee olla sellainen, että alkuperäiset havaintopisteet erottuvat hyvin valmiista kuvaajasta. Usein kannattaa valita myös Näytä kaava kaaviossa. Funktion lauseke mahdollistaa esimerkiksi laskennallisen interpoloinnin kuvaajasta.

5 ekstrapolointi Kuvaajan ekstrapolointi tapahtuu komennolla Trendiviivat / Lisää trendiviivavaihtoehtoja / Ennuste. Voit määritellä mihin suuntaan kuvaajaa jatketaan ja kuinka monen vaaka-akselin yksikön verran. Yllä olevassa esimerkissä kuvaajaa ekstrapoloidaan vasemmalle 10 vaaka-akselin yksikön verran ja oikealle 20 vaaka-akselin yksikön verran.

6 Valmis kuvaaja


Lataa ppt "Graafisen esityksen laatiminen taulukkolaskentaohjelmalla (excel 2007)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google