Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 10.8.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 10.8.2013."— Esityksen transkriptio:

1 Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa

2 Erikoisjuristit vrt. yleisjuristit
Julkisoikeuden opinnot (HTK/HTM): juridiikan erikoisaloille pätevöittävää lakiasiantuntijakoulutusta vain oikeustieteen opintoja (ei hallintotiedettä) tutkinnot eivät tuota pätevyyttä esim. tuomariksi, asianajaksi tai syyttäjäksi pääainemalli, tutkinnoissa laajasti valinnaisuutta Vrt. oikeustieteellisen alan tutkintoihin (ON/OTM) johtava koulutus pätevöittää mm. tuomariksi, asianajajaksi ja syyttäjäksi otetaan vuosittain 40 opiskelijaa opiskelijavalinta valintakokeiden kautta, ei avoimen väylää

3 TUTKINTOJEN ERITYISPIIRRE: PÄÄAINEMALLI
HTK/HTM-tutkintojen pääaineet eurooppaoikeus finanssioikeus hallinto-oikeus oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus siviilioikeus ympäristöoikeus

4 Työmarkkinoiden tarpeet lähtökohtana
HTK ja HTM-tutkintoja kehitetty työmarkkinoiden tarpeista lähtien ”OTM tai vastaava tutkinto” ks. työmarkkinoista: -->opiskelu/työllistyminen

5

6 OTK/OTM tai muu soveltuva korkeakoulututkinto
Eräät poliisihallinnon virat: kelpoisuusvaatimuksena on esim. poliisilaitoksen päälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu ylempi korkeakoulututkinto sekä… asetus poliisin hallinnosta (158/1996) 18.1,18 § (1010/2009) Kuluttajariitalautakunnan esittelijä: Esittelijän tehtävään määrätyltä vaaditaan oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto tai muu tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto laki kuluttajariitalautakunnasta (8/2007) 7.3 §

7 OTM tai HTM Kuntaliiton lakimies
OTM tai HTM (julkisoikeus) Oulun seudun ympäristöviraston ympäristötarkastajan virka OTM tai HTM pääaineena ympäristöoikeus

8 Tutkintotavoitteiset opinnot
oikeustieteiden HTK-tutkintotavoitteiset opinnot kun 60 op suoritettu  tutkinto-opiskelijaksi (HTK/HTM) Itä-Suomen yliopistoon opetus käynnistyy elokuussa 2013 avoimen väylän hakuaika päättyy lokakuun alussa 2014 / toukokuun alussa 2015 opinto-oikeus alkaa tai aikuiskoulutus Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen strateginen painopistealue etäopiskelumahdollisuuksien innovatiivinen kehittäminen

9 HTK- ja HTM -tutkintojen rakenne
HTK ja HTM -tutkinnoissa kolme peruselementtiä 1) pakolliset yleiset oikeusjärjestysopinnot takaavat yleisjuridisen osaamisen 2) pääaine syvennytään yhteen oikeudenalaan 3) sivuaineet vapaasti valittavat, esim. ympäristötieteet, kielet, johtaminen jne.

10 TUTKINTORAKENNE viestintä- ja aloitusopinnot 14 op
yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op pääaineen perus- (25 op) ja aineopinnot (35 op) valinnaiset opinnot 46 op  HTK = 180 op syventäviä opintoja pääaineessa 60 op pakollisia opintoja (mm. kieliä) 6 op valinnaiset opinnot 54 op  HTM = 120 op

11 Yleiset oikeusjärjestysopinnot (60 op)
Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op Valtiosääntöoikeus 5 op Yleishallinto-oikeus 5 op Vero-oikeuden perusteet 5 op Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op Rikos- ja prosessioikeuden perusteet 5 op Eurooppaoikeuden perusteet 5 op Yksityisoikeuden perusteet 5 op Sopimusoikeus 5 op Perhe- ja jäämistöoikeus 5 op Johdatus oikeusteoriaan ja oikeushistoriaan 5 op Lainsäädäntötutkimuksen ja oikeussosiologian perusteet 4 op Ympäristöoikeuden perusteet 5 op

12 Oikeustieteiden opiskelu
yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan vahvistamat opetussuunnitelmat ja tenttiaikataulut laadunvarmistus: opinnot yliopistotasoisia myös kesäyliopistossa tenttiminen mahdollista Hämeenlinnassa pääsääntöisesti suoritusmuoto kirjallisuuden ja säädösten tenttiminen luennot johdattelevat aiheeseen luento-opetusta korvaavaa materiaalia, harjoituksia ja oppimistehtäviä etäopiskelun tukena rikos- ja prosessioikeuden perus- ja aineopinnot suoritettavissa laajasti myös monimuoto-opintoina verkossa

13 Avoimen väylä oikeustieteiden opiskelijaksi
huom. valinnan perusteista vuodeksi 2014 päätetään elokuussa 2013 ilman pääsykokeita tutkinto-opiskelijaksi luonnos: yleiset oikeusjärjestysopinnot 60 op TAI yhden oikeustieteiden pääaineen (tai vastaavan oppiaineen) perusopinnot 25 op sekä yleisiä oikeusjärjestysopintoja vähintään 35 op, yhteensä 60 op 2 hakuaikaa v. 2014: päättyvät lokakuun ja toukokuun alussa ei kiintiötä ei arvosanavaatimusta = kaikki kriteerit täyttävät saavat HTK/HTM -tutkintojen suoritusoikeuden Itä-Suomen yliopistossa  pääaineen valinta vapaa, oikeus myös vapaasti vaihtaa pääainetta

14 Oikeustieteiden laitoksen muut opiskelijavalinnat 2014
ON- ja OTM-tutkinnot 40 paikkaa, valintakoe HTK- ja HTM-tutkinnot, päävalinta 20 paikkaa, ylioppilastutkintojen arvosanojen perusteella

15 Erillisvalinnat amk-tutkinnon perusteella, 35 paikkaa
osana ammattikorkeakoulututkintoa vähintään 50 opintopisteen laajuisesti oikeudellisia opintoja (10 opiskelijaa) ammattikorkeakoulututkinto rikosseuraamusalan koulutusohjelmassa (10 opiskelijaa) poliisipäällystön tutkinto (poliisialan ammattikorkeakoulututkinto, (10 opiskelijaa) ammattikorkeakoulututkinto turvallisuusalan koulutusohjelmassa (5 opiskelijaa)

16 Kansainväliset maisteriohjelmat
INTERNATIONAL ECONOMIC AND RESOURCES LAW: Master’s Degree Program in Law 20 paikkaa, soveltuva kandidaatintutkinto  ENVIRONMENT, NATURAL RESOURCES AND CLIMATE CHANGE: Master’s Degree Program in Environmental Policy and Law 20 paikkaa, soveltuva kandidaatintutkinto


Lataa ppt "Oikeustieteiden tutkintotavoitteiset opinnot (HTK/HTM-tutkinnot) Hämeenlinnassa 10.8.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google